На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ПОНЯТТЯ БЕЗРОБІТТЯ

(курсова робота з економічної теорії)

Вступ ... 3
Розділ 1. Суть поняття "ринок праці" ... 5
Розділ 2. Проблема зайнятості населення ... 12
2.1. Ринок робочої сили ... 13
2.2. Регулювання ринку робочої сили ... 16
2.3. Дерегулювання ринку робочої сили ... 19
2.4. Флексибілізація ринку робочої сили ... 21
2.5. Особливості формування ринку робочої сили в Україні ... 23
Розділ 3. Безробіття: сутність і причина ... 24
3.1. Причина безробіття ... 24
3.2. Типи й форми безробіття ... 26
3.3. Рівень безробіття ... 30
3.4. Соціальний захист безробітних в Україні. Соціальні наслідки безробіття ... 30
Висновок ... 34
Література ... 36

Для придбання курсової роботи "Поняття безробіття" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Поняття безробіття"

Курсова робота "Поняття безробіття" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Поняття безробіття", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Поняття безробіття" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Поняття безробіття" і призначений виключно для пошукових систем.

Ерісман Федір Федорович - Ерісман (Федір Федорович) - відомий гігієніст. Народився в 1842 р. в Швейцарії; первинну освіту отримав в сільській школі. По закінченні курсу класичної гімназії в Аарау, Ерісман в 1861 р. поступив на медичний факультет Цюріхського університету. У 1863 і 1864 роках він слухав лекції (Келликера, Бамбергера, Зейферта і інших) в Вюрцбурге і Празі. У 1865 р. здав екзамен на доктора медицини в Цюріхе і зробився асистентом окуліста професора Горнера. У 1867 р. переселився в Гейдельберг, де слухав лекції Гельмгольца і Кирхгофа і займався вивченням соціальних наук. У 1868 р. Е. відвідав Берлін для. Священик - евр. коген, тобто священнодействующий (Евр. 8:2) від кореня коган - здійснювати священне служіння, т е. приносити жертви і куріння в храмі. При богослужінні часів патріархів ми не бачимо ніякого сліду священства, перехідного по спадщині, а також існування касти священиків. До часу Авраама відносно богослужіння слово "коган" зустрічається тільки один раз в Біблії, а саме, об Мелхиседеке сказано, що він був священик Бога Всевишнього (Побут. 14:18). У богослужінні патріархів ми знаходимо, що батько сімейства або родоначальник виконували обов'язки священика. Це служіння сполучалося з. ВОЛОДИМИР МСТИСЛАВИЧ - З роду Рюріковичей. Син Мстіслава I Володимировича і дочки новгородского посадника Любави Дмітрієвни. Кн. Дорогобужский в 1150 - 1154, 1170 - 1171 рр. Кн. Владимиро-Волинский в 1154 - 1157 рр. Кн. Слуцкий в 1162 р. Кн. Трипольский в 1162 - 1168 рр. Вів. кн. Київський в 1171 р. Дружина: з 1150 р. дочка короля Угорського Білі Сліпого. У 1157 році Мстіслав II раптово напав на Володимира, захопив його дружину, матір, все майно, а самого прогнав в Угорщину. Повернувшись на Русь, Володимир залишився без волості. У тому ate році він ходив разом з Ізяславом Давидовичем на Турів, хотів вигнати звідти. САТАРОВ Георгій Олександрович - (22.08.1947). Помічник Президента Російської Федерації Б. Н. Ельцина з 08.02.1994 м. по вересень 1997 р. Народився в Москві. Бабуся була театральною художниця. Освіту отримав на математичному факультеті Московського державного педагогічного інституту ім. В. І. Леніна (вечірнє відділення, 1972). Кандидат технічних наук. Тема дисертації "Багатомірне шкалирование при аналізі диотомических даних про соціально-економічні системи". У 1972 - 1990 рр. працював в МГПИ. Там познайомився з С. Б. Станкевичем. Разом вивчали політику Конгресу США із застосуванням математичних методів і моделей.
Кожна вагома структурна частина курсової "Поняття безробіття" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВИМИСЕЛ ХУДОЖНІЙ - події, що зображаються в художній літературі, персонажі, обставини, не існуючі насправді. Вимисел не претендує на те, щоб бути істинним, але і не є брехнею. Це особливий рід художньої умовності, і автор твору, і читачі розуміють, що випадків, що описуються і героїв насправді не було, але разом з тим сприймають те, що зображається як те, що могло б бути в нашому повсякденному земному житті або в якомусь іншому світі. У фольклорі роль і місце вимислу були суворо обмежені: вимишлені сюжети і герої допускалися тільки в казках. У світовій літературі вимисел укорінитися поступово, коли твори. НЕСТЕРОВ - Михайло Васильович (1862, Уфа - 1942, Москва), російський живописець. Народився в релігійній купецькій сім'ї, в якій особливо шанували св. Сергия Радонежського. Вчився в Московському училищі живопису, творення і зодчества (1877-86, з перервами) у В. Г. Перова, І. М. Прянішникова, В. Е. Маковського. У 1881-83 рр. відвідував класи Петербургської академії мистецтв. У 1891-95 рр. працював у Києві над розписами Володимирського собору. Протягом всього життя виконував монументальні роботи для церкв (ескізи мозаїк для церкви Воскресіння "на крові" в Санкт-Петербурге, 1894-95;. ФРАНК Сергій Оттович - (13.08.1960). Міністр транспорту Російської Федерації в урядах В. С. Черномирдіна, С. В. Кирієнко, Е. М. Прімакова, С. В. Степашина, В. В. Путіна, М. М. Касьянова з 01.03.1998 м. Народився в м. Новосибірську. Освіту отримав в Далекосхідному вищому інженерному морському училищі по спеціальності інженер-судоводій (1983), в Вищій комерційній школі при Академії зовнішньої торгівлі (1985), в Далекосхідному державному університеті по спеціальності юрист (1995). У 1981 - 1984 рр. був секретарем комітету ВЛКСМ Далекосхідного вищого інженерного морського училища, в 1984 - 1989 рр. заступником начальника.
У вступі курсової "Поняття безробіття" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Євангеліє від Марка - друге з чотирьох Євангеліє За древніми переказами воно написано Іоанном Марком, племінником Варнави (Кіл. 4:10), зі слів і під спостереженням ап. Петра Передбачають, що воно написане, головним чином, для християн з язичників, і, в підтвердження цієї думки, вказують на те, що в ньому детально пояснюються єврейські звичаї і вирази (7-3,4,11, 15:42), але нічого не говориться про спорідненість Господа і, взагалі, дуже рідко приводяться витримки з Ветхого Заповіту Хоч це Євангеліє взагалі не говорить нічого нового, крім того, що ми вже знаходимо у Матфея і Луки, тільки повторюючи це часто в більш.

Бібліографічні військово-морські покажчики - видання, в яких приводяться назви публікацій по військово-морській тематиці. Першим БВМУ став капітальний труд А.П. Соколова "Російська морська бібліотека", опублікована в "Записках гидрографического департаменту" за 1845-1852 рр. (в 1883 р. вийшов окремим виданням). У 1854 р. в Петербурге на сторінках "Морського збірника" (п. 7,8,9) Н. Мінін вмістив систематичний огляд морської літератури, що виходила за період з 1851 по 1853 р. У 1875 р. І.І. Петров видав "Покажчик статей "Морського збірника" за 1848-1872 рр., а в 1887 р. Н.І. Зеленой продовжив цей покажчик до 1882 р. У 1885 р. був. Бартеневи (Бортеневи) - Бартеневи (в старовину Бортеневи), дворянський рід, висхідний на початок XVI сторіччя і що розділявся на декілька самостійних гілок: перша відбувається від Івана-Панчохи Би., що жив в кінці XVI сторіччя; в ній нараховується тільки 4 покоління; останній представник її - Михайло Евсеєвич Би., згадується під 1677 роком. - Друга гілка - від Ельовферія (Алферія) Би., що згадується в синодике Іоанна Грозного, записана в VI частину родовідних книг Костромської і Московської губерній і має Високо затверджений герб, внесений в III частину Загального Гербовника. З цього роду Б. відбувалися: відома.
Список літератури курсової "Поняття безробіття" - більше 20 джерел. ДОСЛІДЖЕННЯ, ПОЛЬОВІ - [англ. field research, field work; від field - поле, простір] - процес збору первинних даних для цілей маркетингового аналізу. Відмінність від повторних методів отримання інформації, в т.ч. кабінетного аналізу, полягає в наявності безпосереднього контакту з об'єктом досліджень. Поняття польових досліджень прийшло в маркетинг з соціології; в свою чергу соціологією воно запозичене з етнографії і антропології, де означало збір інформації в реальних умовах на існуючому об'єкті. У ході маркетингових досліджень традиційне місце І. п. - після процесу визначення проблеми, установки методу її. ПІВДЕННОАФРИКАНСЬКИЙ МИТНИЙ СОЮЗ - (Southern African Cu tom Union Agreement, SACUA, Cu tom Union of Southern Afri торговий, митний і частково валютний союз, створений відповідно до Угоди 1969 р. Члени: Ботсвана, Лесото, Намібія, ПАР, Свазіленд. Представницею угруповання є однойменна організація, виникла ще в колоніальний період на початку XX в. в рамках стерлінгової зони і що проіснувала до 1969 р., коли в зв'язку із зміною політичного статусу учасників союзу була підписана нова Угода про збереження валютного і митного союзу. Домінуючі позиції в союзі займає ПАР, що спричиняє опір у інших учасників угруповання. Зокрема, ПАР.

ТЕРМІНИ І ПОРЯДОК СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ОРГАНІЗАЦІЙ - терміни і порядок сплати податку на прибуток організацій і податку у вигляді авансових платежів встановлені в ст. 287 НК. Податок, належний сплаті після закінчення податкового періоду, сплачується не пізніше за термін, встановлений для подачі податкових декларацій за відповідний податковий період. Квартальні авансові платежі сплачуються не пізніше за термін, встановлений для подачі податкових декларацій за відповідний звітний період. Щомісячні авансові платежі, належні сплаті протягом звітного періоду, сплачуються в термін не пізніше 15-го числа кожного місяця цього звітного періоду.
Посилання в тексті роботи "Поняття безробіття" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. МІЖНАРОДНИЙ РАЙОН МОРСЬКОГО ДНА - термін, вказуючий в доктрині права поняття "район", який передбачений Конвенцією ООН по морському праву 1982 р. і який, згідно з Конвенцією, "означає дно морів і океанів, його надра за межами національної юрисдикції" (ст. 1), тобто за правомірно встановленими межами континентального шельфу прибережних держав. М.р.м.д. відкритий для використання всіма державами "виключно в мирних цілях" (ст. 141), причому діяльність в районі здійснюється "таким чином, щоб сприяти здоровому розвитку світової економіки і збалансованому зростанню міжнародної торгівлі і сприяти міжнародній співпраці" (ст. 150). До. ЛЕОНТЬЕВ - Василь (1906-99) - американський економіст. Народився в Санкт-Петербурге. У 1925 закінчив Ленінградський університет. У 1925-28 вчився в Берлінськом університеті. У 1928 після отримання міри доктора філософії стає співробітником Інституту світової економіки при Кильськом університеті. Потім працював економічним радником в Нанкине (Китай). У 1931 Л. переїжджає в США, де працює протягом 44 років в Гарвардськом університеті. З 1948 - директор Служби економічних досліджень. З 1975 - професор Нью-Йоркского університету. Фундатор Інституту економічного аналізу. З 1989 також консультант при ООН. Особливу. ПРОЗОРІСТЬ ЗЛА - ( "La transparence du mal". Paris, 1990) - твір Бодрійара. Книга присвячена філософському осмисленню сучасного світу і продовжує, зокрема, тему філософсько-художнє есе "Америка" ( "Amerique". Grasset, 1986). Мова йде об мироустройстве, головною особливістю якого є, по Бодрійару, створення все більше за обискусствленной середовища мешкання людей, в якому людина більш не страждає від тяжкого труда, хвороб, голоду, насилля, воєн і навіть не переживає екзистенциальних душевних конфліктів. Передується дослідження думками про те, що "коль скоро мир рухається до маревного стану речей, ми також повинні.

ПОРНОГРАФІЯ - (греч. роrnos - розпусник, grapho - пишу) - поняття, за допомогою якого може означатися духовно-віртуально-практичний феномен, виступаючий підсумком трансформації публічних сексуальних контактів - з сфери суто особистого вибору індивідів, партнерських пар і малих соціальних груп - в підкреслено ринково орієнтований "виробничий" процес безпосереднього здійснення статевих актів. П. зводиться до гранично наочної і жорсткої обьективации процедур отримання людьми психофізіологічних станів екстазу і оргазму. Походження терміну "П." традиційно відноситься до заголовка книги "Ретіф де ла. ПРОБЛЕМА - (греч. problema - перешкода, трудність, задача) - в широкому значенні - складне теоретичне або практичне питання, що вимагає дозволу; у вузькому значенні - ситуація, що характеризується недостатністю коштів для досягнення деякої мети. Творчість як процес створення нового неминуче пов'язана з постановкою і дозволом П. Разрешеніє всякої П. можна представити як ряд послідовних, взаємопов'язаних кроків, ведучих, зрештою, до зменшення невизначеності в знаннях і діяльності людини і, проте, до самого останнього моменту відмінних недостатністю можливостей для отримання остаточного рішення, що є метою. АРХЕОЛОГІЯ - (archaeology) - науковий або систематичний аналіз матеріальних залишків, особливо предметів, але також фізичних останків людей і тваринних, зернових культур і т.д., що збереглися від минулих суспільств і культур, з метою проведення дослідження або реконструкції історії епох, які мало або зовсім не освітлені джерелами писемності. У таких випадках археологія співіснує з дисципліною предистории. Археологія також придатна в іншому контексті, коли відновлення останків може доповнювати письмові історичні джерела, як не так давно було продемонстроване індустріальною археологією, що вивчає. СУСПІЛЬСТВО СОЦІОЛОГІЧНЕ НІМЕЦЬКЕ - (Deutsche Gesellschaft fur Soaologie DGS) - було засновано в 1909 р. з ініціативи Р. Гольтшейда, Ф. Тенніса, В.Зомбарта, М. Вебера і інш. У 1933 р. Про-у було розбещено і відновило свою діяльність після другої світової війни. Воно складається з індивідуальних членів (біля 900 чол.). Ин-ти і інш. колективні установи мають свою власну організацію - "Робоча співдружність соц. ин-в" (Arbeitsgemeinschaft Sozialunssenschaftlicher institute) в Бонне. Про-у ставить перед собою задачу обговорення научн. проблем, а також іншому, пов'язаному з організацією научн. діяльність вчених і навчанням студентів.