ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ

(курсова робота з мікроекономіки)

Вступ.....3
Розділ 1. Ринок як форма організації суспільного виробництва.....5
1.1. Поняття ринку.....5
1.2. Характерні ознаки сучасного ринку.....6
1.3. Суб'єкти і об'єкти ринку.....8
1.4. Види ринків.....9
1.5. Функції ринку.....11
Розділ 2. Ринкова рівновага і механізм її досягнення.....13
2.1. Суть попиту і фактори, що його визначають.....13
2.2. Пропозиція: зміст і фактори, що на неї впливають.....17
2.3. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага.....20
Розділ 3. Види та зміни ринкової рівноваги.....22
3.1. Види рівноваги та павутиноподібна модель рівноваги.....22
3.2. Зміни ринкової рівноваги та ціни.....25
Висновки.....32
Література.....34

Для придбання курсової роботи "Попит і пропозиція" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Попит і пропозиція"

Курсова робота "Попит і пропозиція" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Попит і пропозиція", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Попит і пропозиція" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Попит і пропозиція" і призначений виключно для пошукових систем.

Ідеологія і культура древньої Індії - Боротьба між ідеалізмом і матеріалізмом в древнеиндийской філософії Високий рівень культури, досягнутий народами Індії ще в древності, складність форм виробництва і суспільного життя дуже рано викликали спроби осмислення усього навколишнього. Розвиток древнеиндийской філософії носив складний і суперечливий характер. Філософія продовжувала тісно переплітатися з міфами і релігійними верованиями, яким правлячі класи прагнули додати закінчений систематичний характер. Тому пануючим напрямом в філософії було ідеалістичне, тісно пов'язане з брахманистским і буддійським богословием Брахманістська філософія. Лавра Петро Лаврович (Миртів) - Лавра, Петро Лаврович - відомий письменник і політичний діяч (1823 - 1900). Закінчив курс в артилерійському училищі; був професором математики, помічником редактора "Артилерійського Журналу", в 1861 - 1864 роках редактором тоді "Енциклопедичного Словника", що виходив, негласним редактором "Закордонного Вісника". До цього періоду відносяться його труди: "Нариси питань практичної філософії" (СПб., 1860); "Три бесіди про сучасне значення філософії" (ib., 1861); "Нарис історії фізико-математичних наук" (випуск I, ib., 1866; в "Морському Збірнику" 1865 - 1866 років надруковано набагато. Фамінцин Андрій Сергійович - Фамінцин (Андрій Сергійович) - ординарний академік Імператорської Академії Наук, народився в 1835 р. поблизу Москви. По закінченні курсу в 3 санкт-петербургской гімназії поступив на природне відділення фізико-математичного факультету Санкт-Петербургского університету. Займався ботанікою під керівництвом професора Л.С. Ценковського. Ще студентом отримав золоту медаль за роботу: "Природна історія хвойних санкт-петербургской флори". По закінченні курсу відправився на власний рахунок за межу, де провів два роки, працюючи в Гейдельберге, Фрейбурге і на березі середземного море. Після. Іосиф Флавій - (Josephus Flavius) - видатний єврейський історик I в. від Р.Х. Роділся в Ієрусаліме в 37 р., помер в Римі після 110 р. Батько Іосифа був священиком з древнього поважного роду, мати належала до нащадків царської династії Асмонеєв, рідний брат Іосифа, як і його батько, носив ім'я Маттафія. Іосиф дістав кращу на ті часи іудейську освіту і вже в 14 років вражав стариків-книжників своєю начитаністю і кмітливістю. У 16 років юний Іосиф вивчивши релігійні доктрини фарисеїв, саддукеев і ессеев і проникшись вченням останніх, вирішив присвятити себе відлюдницькому життю і став жити в пустелі учнем у аскета.
Кожна вагома структурна частина курсової "Попит і пропозиція" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Бельський Богдан Яковльович - Бельський, Богдан Яковльович - улюбленець Грозного, діяч епохи Смути (помер в 1611 р.). Незнатний дворянин, ймовірно, завдяки спорідненості з Малютой Скуратовим, попав у "двір" Грозного (з 1571 р. він згадується як ринда в царських походах), скоро придбав розташування царя і став найближчою до нього особою, "неотходним охоронцем" його, навіть спав в одній з ним кімнаті. Грозний не створив своєму улюбленцю високого офіційного положення: навіть за Лівонський похід 1577 р., коли Бельський своїми діями примусив здатися одну з найважливіших фортець - Вольмар, він отримав тільки португальський золотий і. Русь і католицька Європа - В 1054 р. відбулося офіційне розділення єдиної Християнської церкви на Католицьку і Православну. Відтоді кожна з Церкв вважає іншу - язичницької. Особливо непримиренну позицію зайняла Католицька церква по відношенню до Православної. У XIII в. Ватікан оголосив хрестовий похід проти "останніх язичників" в Європі, якими, на його думку, були деякі слов'янські, финно-угорские і балтійські племена. У Прибалтику ринули військово-рицарські ордена Ватікану з тим, щоб, з одного боку, звернути в католицтво народи Прибалтики, з іншою, захопити їх землі. Тобто головна мета католицького Рима - захопити і. СЕЛЯНСЬКА РЕФОРМА - 1861 м., скасування кріпацтва в Росії; селяни стали особисто вільними і дістали право розпоряджатися своїм майном; земля залишилася у поміщиків. Згідно з Маніфестом 19 лютого 1861 м., кріпосні селяни отримували особисту свободу на наступних умовах. "Поміщики, зберігаючи право власності на все належні їм землі, надають селянам за встановлені повинності в постійне користування садибну їх осідлість і, зверх того, для забезпечення побуту їх і виконання обов'язків їх перед урядом певна в Положеннях кількість польової землі і інших угідь. Користуючись цим поземельним наділом, селяни за сие зобов'язані.
У вступі курсової "Попит і пропозиція" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Сион - 1) Той же, що Ермон (Втор. 4: 48). 2) Сион - Цион. Т. е. сонячний, один з гір Ієрусаліма, древня міцність Ієвусеєв (И. Нав 15:63), яка була взята Давидом і стала головною міцністю нового царського міста, званого "місто Давида" (2 Цар. 5:7, 9; 1 Пар. 11:5). У ньому був похований Давид (3 Цар. 2:10). За древніми переказами передбачається, що Сионом називалася південно-західна висота, одна з тих, на яких був побудований Ієрусалім; на цій висоті магометанські досі охороняють, так звану, "могилу Давида"; див. "Могила Давида" і Ієрусалім". Однак же, слово Сион.

ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬКОВИЧ - З роду Вітебських (?) кн. Син (?) Волошки Святославича. Кн. Полоцкий в 1186 - 1215 рр. В 1159 році Ростислав Глібович взяв Ізяславль, схопив Володимира і його брата Брячислава і заточив обох в Мінську. У 1160 році Рогволод Борисович ходив на Мінськ і примусив відпустити Васильковичей. З німецьких хронік відомий Володимир князь Полоцкий, що правив в кінці XII - початку XIII віку. Не ясно, чи можна його ототожнювати з Ізяславським князем російських літописів. в 1186 році в Полоцк приїжджав чернець августинского ордена Мейнгард. Він виклопотав дозволу Володимира проповідувати християнство в гирлі Двіни. Усови (П.С. і П.С.) - Вусів (Павло Степанович, 1828 - 1888) - публіцист, син С. М. Усова. Освіту отримав в Санкт-Петербургском університеті по факультету природних наук (1849). Дисертація його про "Метаморфічеських гірські породи" в тому ж році була надрукована в "Гірському Журналі". Перебував викладачем природних наук в Миколаївському сиротському інституті. З 1849 р. Вусів був постійним співробітником "Північної Бджоли", невдовзі зробився помічником редактора її, а в 1860 р. купив право власності на газету, яку перетворював за зразком великих іноземних газет. З 1864 р., коли видання.
Список літератури курсової "Попит і пропозиція" - більше 20 джерел. ВІЙСЬКОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ - частина економічного потенціалу (економічної потужності) держави, яка може бути використана у військових цілях при максимальному військово-економічному напруженні, тобто зведенні до мінімуму всіх невійськових потреб суспільства і його членів. Міра реалізації В. визначає досягнуту військово-економич. потужність. Як показники В. використовують: чисельність і частку людських ресурсів, мобілізованих і придатних для мобілізації в армію, зайнятих в произ-ве озброєнь і інш. сферах національної оборони; об'єм і частку виробництв. потужностей (капіталу), зайнятих в разл. галузях військового произ-ва;. ЗАСТАВНА ЗВОРОТНА - REVERSE MORTGAGE Різновид заставної, при до-ой кредитор виплачує домовласнику (позичальнику) щомісячні платежі і встановлює кредитну лінію, в межах до-ой домовласник може користуватися позиковими коштами по своєму розсуду або ж забезпечує здійснення таких платежів і відкриття кредитної лінії. О.з. дозволяють надавати допомогу тим (насамперед це торкається людей старшого покоління), у кого недостатня величина поточних готівки доходів, але є накопичене майно у вигляді власного житла. О.з. дозволяє кредитору виплачувати домовласнику щомісячні платежі, а потім, в зазделегідь обумовлений.

Технопарк (технологічний парк) - - організаційна форма інтеграції науки, освіти і виробництв на локально виділеній території шляхом кооперації науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектних, консалтингових і виробничих організацій. Він створюється з метою прискорення розробки і застосування науково-технічних розробок за рахунок концентрації висококваліфікованих фахівців і ефективних організаційних форм використання їх потенціалу, виробничої, експериментальної і інформаційної бази. Технопарк являє собою компактну (обмежену по розмірах) територію, що має хороші комунікації із зовнішнім світом і обладнану всім.
Посилання в тексті роботи "Попит і пропозиція" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ШУЛЬЦ - Теодор (1902-98) - американський економіст. Народився в Арлінгтоне (Південна Дакота). Закінчив Державний коледж Південної Дакоти (бакалавр, 1926), потім продовжив свою освіту в Університеті Віськонсина, де в 1928 отримав міру магістра, а в 1930 - доктори економіки. По закінченні університету Ш. викладав економіку сільського господарства в Державному коледжі Айови (1930-43), а з 1943 протягом майже чотирьох десятиріч був професором Чикагського університету. Більшість робіт Ш. пов'язана з економікою сільського господарства і економікою освіти. Ще під час навчання в Університеті. ЛІКВІДАЦІЯ БОРГОВОЇ УГОДИ - DEFEASANCE Термін має наступні значения1. Стаття в договорі про ІПОТЕКУ анулює статтю про відчуження права власності при виконанні боржником по іпотечній заставі (заставником) умов договора.2. Погашення боргу по суті, але не за фактом. У останні роки даний термін став застосовуватися по відношенню до ' творчому бухучету' деяких компаній, к-рі ' прикрашають' свої звіти і баланси про результати хоз. діяльність. Зокрема, при такій практиці, напр., можливо депонування належних компанії гос. цінних паперів у довірчого власника з метою видобування доходу, з к-рого будуть вироблятися періодичні. Цензура - (лати. censura), контроль офіційної (світських або духовних) влади за змістом, випуском в світло і поширенням друкарської продукції, змістом (виконанням, показом) п'єс і інших сценічних творів, кіно-, відео- або фотопроизведений, витворів зображального мистецтва, радіо- і телепередач, а іноді і приватної переписки, з тим щоб не допустити або обмежити поширення ідей і відомостей, що визнаються цією владою небажаною або шкідливою. По способах здійснення цензура поділяється на попередню і подальшу. Попередня цензура передбачає необхідність отримати дозвіл на випуск в світло публікацій ЗМІ, книг.

Методи вивчення міграції - сукупність спеціальних прийомів вивчення міграційного процесу. Основа статистичних методів вивчення міграції полягає в безпосередній реєстрації кожного окремого випадку пересування як в місці вибуття мігрантів, так і в місці їх прибуття. Таким чином визначаються число прибулих і вибулих за конкретний період, склад мігрантів і напрями міграції. Використовуються також непрямі розрахункові методи - наприклад, за допомогою показника природного руху населення можна розрахувати сальдо міграції за певний період на окремій території (або в країні) шляхом віднімання природного приросту із. ЕНДЕРНОЕ РОЗДІЛЕННЯ ПРОФЕСІЙ - традиційно що склався нерівномірний розподіл чоловіків і жінок в межах певних професій, що має слідством набагато меншу професійну спеціалізацію жінок, ніж чоловіків. Існує ряд професій, в яких частка жінок дуже висока, тоді як в інших професіях вона надзвичайна низка. Наприклад, в Британії майже 2/3 жіночої робочої сили доводиться на 10 видів професій, тоді як чоловіча робоча сила розподілена більш рівномірно. У Білорусі в середині 1990-х частка жінок серед працівників бухгалтерського обліку перевищувала частку чоловіків в декілька десятків разів, серед медичного персоналу - в 10 раз, в. МІСТА СОЦІАЛЬНА МОРФОЛОГІЯ - 1) соціально-просторова підсистема механізму міського пристрою, що визначає диференціацію місць мешкання городян в залежності від їх положення в міського населення соціальної стратификации; 2) аналог поняття "соціально-просторова структура міста". На формування Г.С.М. в тій або інакшій мірі впливає безліч чинників - економічних, політичних, етнічних, екологічних, релігійних і т.д. Так чи інакше, Г.С.М. є історично чим склався системою розселення різних соціально-економічних груп і верств міського населення в межах соціально-просторової сфери міста. Поняття "Г.С.М.". ЗАКОН ВЕЛИКИХ ЧИСЕЛ - загальний принцип, в силу к-рого спільна дія випадкових чинників приводить при нек-рих вельми загальних умовах до рез-ту, що майже не залежить від випадку. Зближення частоти настання випадкової події з його імовірністю при зростанні числа випробувань (помічене спочатку, видимо, на азартній грі) може служити першим прикладом дії цього принципу. Остання обставина використовується в социологич. дослідженнях практично завжди, коли застосовуються ті або інакші положення теорії імовірностей (див.) або статистики ма-тематич. (див.) (див. також Розподіл емпирии.). Важливим для соціолога є ще один.