На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ

(курсова робота з мікроекономіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Ринок як форма організації суспільного виробництва ... 5
1.1. Поняття ринку ... 5
1.2. Характерні ознаки сучасного ринку ... 6
1.3. Суб'єкти і об'єкти ринку ... 8
1.4. Види ринків ... 9
1.5. Функції ринку ... 11
Розділ 2. Ринкова рівновага і механізм її досягнення ... 13
2.1. Суть попиту і фактори, що його визначають ... 13
2.2. Пропозиція: зміст і фактори, що на неї впливають ... 17
2.3. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага ... 20
Розділ 3. Види та зміни ринкової рівноваги ... 22
3.1. Види рівноваги та павутиноподібна модель рівноваги ... 22
3.2. Зміни ринкової рівноваги та ціни ... 25
Висновки ... 32
Література ... 34

Для придбання курсової роботи "Попит і пропозиція" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Попит і пропозиція"

Курсова робота "Попит і пропозиція" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Попит і пропозиція", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Попит і пропозиція" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Попит і пропозиція" і призначений виключно для пошукових систем.

Ідеологія і культура древньої Індії - Боротьба між ідеалізмом і матеріалізмом в древнеиндийской філософії Високий рівень культури, досягнутий народами Індії ще в древності, складність форм виробництва і суспільного життя дуже рано викликали спроби осмислення усього навколишнього. Розвиток древнеиндийской філософії носив складний і суперечливий характер. Філософія продовжувала тісно переплітатися з міфами і релігійними верованиями, яким правлячі класи прагнули додати закінчений систематичний характер. Тому пануючим напрямом в філософії було ідеалістичне, тісно пов'язане з брахманистским і буддійським богословием Брахманістська філософія. Лавра Петро Лаврович (Миртів) - Лавра, Петро Лаврович - відомий письменник і політичний діяч (1823 - 1900). Закінчив курс в артилерійському училищі; був професором математики, помічником редактора "Артилерійського Журналу", в 1861 - 1864 роках редактором тоді "Енциклопедичного Словника", що виходив, негласним редактором "Закордонного Вісника". До цього періоду відносяться його труди: "Нариси питань практичної філософії" (СПб., 1860); "Три бесіди про сучасне значення філософії" (ib., 1861); "Нарис історії фізико-математичних наук" (випуск I, ib., 1866; в "Морському Збірнику" 1865 - 1866 років надруковано набагато. Фамінцин Андрій Сергійович - Фамінцин (Андрій Сергійович) - ординарний академік Імператорської Академії Наук, народився в 1835 р. поблизу Москви. По закінченні курсу в 3 санкт-петербургской гімназії поступив на природне відділення фізико-математичного факультету Санкт-Петербургского університету. Займався ботанікою під керівництвом професора Л.С. Ценковського. Ще студентом отримав золоту медаль за роботу: "Природна історія хвойних санкт-петербургской флори". По закінченні курсу відправився на власний рахунок за межу, де провів два роки, працюючи в Гейдельберге, Фрейбурге і на березі середземного море. Після. Іосиф Флавій - (Josephus Flavius) - видатний єврейський історик I в. від Р.Х. Роділся в Ієрусаліме в 37 р., помер в Римі після 110 р. Батько Іосифа був священиком з древнього поважного роду, мати належала до нащадків царської династії Асмонеєв, рідний брат Іосифа, як і його батько, носив ім'я Маттафія. Іосиф дістав кращу на ті часи іудейську освіту і вже в 14 років вражав стариків-книжників своєю начитаністю і кмітливістю. У 16 років юний Іосиф вивчивши релігійні доктрини фарисеїв, саддукеев і ессеев і проникшись вченням останніх, вирішив присвятити себе відлюдницькому життю і став жити в пустелі учнем у аскета.
Кожна вагома структурна частина курсової "Попит і пропозиція" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Бельський Богдан Яковльович - Бельський, Богдан Яковльович - улюбленець Грозного, діяч епохи Смути (помер в 1611 р.). Незнатний дворянин, ймовірно, завдяки спорідненості з Малютой Скуратовим, попав у "двір" Грозного (з 1571 р. він згадується як ринда в царських походах), скоро придбав розташування царя і став найближчою до нього особою, "неотходним охоронцем" його, навіть спав в одній з ним кімнаті. Грозний не створив своєму улюбленцю високого офіційного положення: навіть за Лівонський похід 1577 р., коли Бельський своїми діями примусив здатися одну з найважливіших фортець - Вольмар, він отримав тільки португальський золотий і. Русь і католицька Європа - В 1054 р. відбулося офіційне розділення єдиної Християнської церкви на Католицьку і Православну. Відтоді кожна з Церкв вважає іншу - язичницької. Особливо непримиренну позицію зайняла Католицька церква по відношенню до Православної. У XIII в. Ватікан оголосив хрестовий похід проти "останніх язичників" в Європі, якими, на його думку, були деякі слов'янські, финно-угорские і балтійські племена. У Прибалтику ринули військово-рицарські ордена Ватікану з тим, щоб, з одного боку, звернути в католицтво народи Прибалтики, з іншою, захопити їх землі. Тобто головна мета католицького Рима - захопити і. СЕЛЯНСЬКА РЕФОРМА - 1861 м., скасування кріпацтва в Росії; селяни стали особисто вільними і дістали право розпоряджатися своїм майном; земля залишилася у поміщиків. Згідно з Маніфестом 19 лютого 1861 м., кріпосні селяни отримували особисту свободу на наступних умовах. "Поміщики, зберігаючи право власності на все належні їм землі, надають селянам за встановлені повинності в постійне користування садибну їх осідлість і, зверх того, для забезпечення побуту їх і виконання обов'язків їх перед урядом певна в Положеннях кількість польової землі і інших угідь. Користуючись цим поземельним наділом, селяни за сие зобов'язані.
У вступі курсової "Попит і пропозиція" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Сион - 1) Той же, що Ермон (Втор. 4: 48). 2) Сион - Цион. Т. е. сонячний, один з гір Ієрусаліма, древня міцність Ієвусеєв (И. Нав 15:63), яка була взята Давидом і стала головною міцністю нового царського міста, званого "місто Давида" (2 Цар. 5:7, 9; 1 Пар. 11:5). У ньому був похований Давид (3 Цар. 2:10). За древніми переказами передбачається, що Сионом називалася південно-західна висота, одна з тих, на яких був побудований Ієрусалім; на цій висоті магометанські досі охороняють, так звану, "могилу Давида"; див. "Могила Давида" і Ієрусалім". Однак же, слово Сион.

ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬКОВИЧ - З роду Вітебських (?) кн. Син (?) Волошки Святославича. Кн. Полоцкий в 1186 - 1215 рр. В 1159 році Ростислав Глібович взяв Ізяславль, схопив Володимира і його брата Брячислава і заточив обох в Мінську. У 1160 році Рогволод Борисович ходив на Мінськ і примусив відпустити Васильковичей. З німецьких хронік відомий Володимир князь Полоцкий, що правив в кінці XII - початку XIII віку. Не ясно, чи можна його ототожнювати з Ізяславським князем російських літописів. в 1186 році в Полоцк приїжджав чернець августинского ордена Мейнгард. Він виклопотав дозволу Володимира проповідувати християнство в гирлі Двіни. Усови (П.С. і П.С.) - Вусів (Павло Степанович, 1828 - 1888) - публіцист, син С. М. Усова. Освіту отримав в Санкт-Петербургском університеті по факультету природних наук (1849). Дисертація його про "Метаморфічеських гірські породи" в тому ж році була надрукована в "Гірському Журналі". Перебував викладачем природних наук в Миколаївському сиротському інституті. З 1849 р. Вусів був постійним співробітником "Північної Бджоли", невдовзі зробився помічником редактора її, а в 1860 р. купив право власності на газету, яку перетворював за зразком великих іноземних газет. З 1864 р., коли видання.
Список літератури курсової "Попит і пропозиція" - більше 20 джерел. ВІЙСЬКОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ - частина економічного потенціалу (економічної потужності) держави, яка може бути використана у військових цілях при максимальному військово-економічному напруженні, тобто зведенні до мінімуму всіх невійськових потреб суспільства і його членів. Міра реалізації В. визначає досягнуту військово-економич. потужність. Як показники В. використовують: чисельність і частку людських ресурсів, мобілізованих і придатних для мобілізації в армію, зайнятих в произ-ве озброєнь і інш. сферах національної оборони; об'єм і частку виробництв. потужностей (капіталу), зайнятих в разл. галузях військового произ-ва;. ЗАСТАВНА ЗВОРОТНА - REVERSE MORTGAGE Різновид заставної, при до-ой кредитор виплачує домовласнику (позичальнику) щомісячні платежі і встановлює кредитну лінію, в межах до-ой домовласник може користуватися позиковими коштами по своєму розсуду або ж забезпечує здійснення таких платежів і відкриття кредитної лінії. О.з. дозволяють надавати допомогу тим (насамперед це торкається людей старшого покоління), у кого недостатня величина поточних готівки доходів, але є накопичене майно у вигляді власного житла. О.з. дозволяє кредитору виплачувати домовласнику щомісячні платежі, а потім, в зазделегідь обумовлений.

Технопарк (технологічний парк) - - організаційна форма інтеграції науки, освіти і виробництв на локально виділеній території шляхом кооперації науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектних, консалтингових і виробничих організацій. Він створюється з метою прискорення розробки і застосування науково-технічних розробок за рахунок концентрації висококваліфікованих фахівців і ефективних організаційних форм використання їх потенціалу, виробничої, експериментальної і інформаційної бази. Технопарк являє собою компактну (обмежену по розмірах) територію, що має хороші комунікації із зовнішнім світом і обладнану всім.
Посилання в тексті роботи "Попит і пропозиція" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ШУЛЬЦ - Теодор (1902-98) - американський економіст. Народився в Арлінгтоне (Південна Дакота). Закінчив Державний коледж Південної Дакоти (бакалавр, 1926), потім продовжив свою освіту в Університеті Віськонсина, де в 1928 отримав міру магістра, а в 1930 - доктори економіки. По закінченні університету Ш. викладав економіку сільського господарства в Державному коледжі Айови (1930-43), а з 1943 протягом майже чотирьох десятиріч був професором Чикагського університету. Більшість робіт Ш. пов'язана з економікою сільського господарства і економікою освіти. Ще під час навчання в Університеті. ЛІКВІДАЦІЯ БОРГОВОЇ УГОДИ - DEFEASANCE Термін має наступні значения1. Стаття в договорі про ІПОТЕКУ анулює статтю про відчуження права власності при виконанні боржником по іпотечній заставі (заставником) умов договора.2. Погашення боргу по суті, але не за фактом. У останні роки даний термін став застосовуватися по відношенню до ' творчому бухучету' деяких компаній, к-рі ' прикрашають' свої звіти і баланси про результати хоз. діяльність. Зокрема, при такій практиці, напр., можливо депонування належних компанії гос. цінних паперів у довірчого власника з метою видобування доходу, з к-рого будуть вироблятися періодичні. Цензура - (лати. censura), контроль офіційної (світських або духовних) влади за змістом, випуском в світло і поширенням друкарської продукції, змістом (виконанням, показом) п'єс і інших сценічних творів, кіно-, відео- або фотопроизведений, витворів зображального мистецтва, радіо- і телепередач, а іноді і приватної переписки, з тим щоб не допустити або обмежити поширення ідей і відомостей, що визнаються цією владою небажаною або шкідливою. По способах здійснення цензура поділяється на попередню і подальшу. Попередня цензура передбачає необхідність отримати дозвіл на випуск в світло публікацій ЗМІ, книг.

Методи вивчення міграції - сукупність спеціальних прийомів вивчення міграційного процесу. Основа статистичних методів вивчення міграції полягає в безпосередній реєстрації кожного окремого випадку пересування як в місці вибуття мігрантів, так і в місці їх прибуття. Таким чином визначаються число прибулих і вибулих за конкретний період, склад мігрантів і напрями міграції. Використовуються також непрямі розрахункові методи - наприклад, за допомогою показника природного руху населення можна розрахувати сальдо міграції за певний період на окремій території (або в країні) шляхом віднімання природного приросту із. ЕНДЕРНОЕ РОЗДІЛЕННЯ ПРОФЕСІЙ - традиційно що склався нерівномірний розподіл чоловіків і жінок в межах певних професій, що має слідством набагато меншу професійну спеціалізацію жінок, ніж чоловіків. Існує ряд професій, в яких частка жінок дуже висока, тоді як в інших професіях вона надзвичайна низка. Наприклад, в Британії майже 2/3 жіночої робочої сили доводиться на 10 видів професій, тоді як чоловіча робоча сила розподілена більш рівномірно. У Білорусі в середині 1990-х частка жінок серед працівників бухгалтерського обліку перевищувала частку чоловіків в декілька десятків разів, серед медичного персоналу - в 10 раз, в. МІСТА СОЦІАЛЬНА МОРФОЛОГІЯ - 1) соціально-просторова підсистема механізму міського пристрою, що визначає диференціацію місць мешкання городян в залежності від їх положення в міського населення соціальної стратификации; 2) аналог поняття "соціально-просторова структура міста". На формування Г.С.М. в тій або інакшій мірі впливає безліч чинників - економічних, політичних, етнічних, екологічних, релігійних і т.д. Так чи інакше, Г.С.М. є історично чим склався системою розселення різних соціально-економічних груп і верств міського населення в межах соціально-просторової сфери міста. Поняття "Г.С.М.". ЗАКОН ВЕЛИКИХ ЧИСЕЛ - загальний принцип, в силу к-рого спільна дія випадкових чинників приводить при нек-рих вельми загальних умовах до рез-ту, що майже не залежить від випадку. Зближення частоти настання випадкової події з його імовірністю при зростанні числа випробувань (помічене спочатку, видимо, на азартній грі) може служити першим прикладом дії цього принципу. Остання обставина використовується в социологич. дослідженнях практично завжди, коли застосовуються ті або інакші положення теорії імовірностей (див.) або статистики ма-тематич. (див.) (див. також Розподіл емпирии.). Важливим для соціолога є ще один.