На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Попит і пропозиція в ринковій економіці

(курсова робота з мікроекономіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Ринкова рівновага і механізм її досягнення ... 5
1.1. Суть попиту і фактори, що його визначають ... 5
1.2. Пропозиція: зміст і фактори, що на неї впливають ... 9
1.3. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага ... 12
Розділ 2. Види та зміни ринкової рівноваги ... 14
2.1. Види рівноваги та павутиноподібна модель рівноваги ... 14
2.2. Зміни ринкової рівноваги та ціни ... 18
Розділ 3. Аналіз попиту і пропозиції в Україні (на прикладі ринку нерухомості) ... 24
3.1. Огляд ринку нерухомості м. Києва протягом І кварталу 2008 року ... 24
3.2. Огляд ринку житлової нерухомості м. Дніпропетровська ... 30
Висновки ... 35
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Попит і пропозиція в ринковій економіці" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Попит і пропозиція в ринковій економіці"

Курсова робота "Попит і пропозиція в ринковій економіці" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Попит і пропозиція в ринковій економіці", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Попит і пропозиція в ринковій економіці" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Попит і пропозиція в ринковій економіці" і призначений виключно для пошукових систем.

Аграрні відносини в Китаї в XVI-XVII вв. - Аграрні відносини в XVI - XVII вв. Форми землеволодіння В час, що розглядається продовжували розвиватися раніше що склався феодальні форми землеволодіння і експлуатації. Однак в цей час виявилися і деякі нові риси: небувало висока міра концентрації землі в руках феодалів, масовий збезземелюваний селян і перетворення їх в арендаторов-издольщиков, подальше проникнення в село товарно-грошових відносин і появу грошової ренти. Специфічною межею цього періоду є також широке застосування найманого труда на землях великих землевласників. Форми селянської залежності були різними. Кріпацтва. Моісей - великий пророк і законодавець ізраїльтян, що народився в Єгипті, приблизно в 1570 році до Р Хр Його батьками були Амрам, син Каафа, внук Левія, і Іохаведа, тітка і дружина Амрама (Исх би 20) Він був братом Маріамі і Аарона (Чис 26 59) на три роки молодше останнього (Ісх 7 7) Його історія розділяється на три різко розмежованих періоду, кожні по сорока років, а саме час виховання його в Єгипті, час пастушачого життя і, нарешті, мандрування по пустелі (Деян 7 23, 30, 36) Перший період починається з його дитинства коли мати, не сміючи далі приховувати красиву тримісячну дитину поклала його в кошик. Федора Євграф Степанович - Федора (Євграф Степанович) - відомий мінералог і кристаллограф, народився в 1853 р., освіту отримав в 2-й Санкт-Петербургской військовій гімназії. Потім Федора два роки слухав курс на хімічному відділенні Санкт-Петербургского технологічного інституту, а звідси в 1880 р. перейшов на III курс гірського інституту. По закінченні курсу, Федора служив на Уралі, потім перебував професором Гірського інституту; в цей час - професором Московського сільськогосподарського інституту. Федора початків свою науково-літературну діяльність ще на студентській лаві. Надрукував понад сотні робіт. Гессен Володимир Матвійович - Гессен, Володимир Матвійович - відомий юрист. Народився в 1868 р.; закінчив курс в Новороссийськом університеті. Складається професором петербургского політехнічного інституту, Александровського ліцея і петербургских вищих жіночих курсів. Довго викладав у військово-юридичній академії. У 1910 р. отримав міру магістра державного права за дисертацію: "Підданство, його встановлення і припинення", т. I (СПб., 1909). Був членом 2-й державної думи від петербургской губернії і брав як член к. фракції активну участь в розробці ряду законопроектів, направлених до забезпечення основних цивільних.
Кожна вагома структурна частина курсової "Попит і пропозиція в ринковій економіці" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ГАЛИЧ - (справжнє прізвище Гинзбург) Олександр Аркадійович (1918, Екатерінослав, нині Дніпропетровськ - 1977, Париж), російський поет, драматург. У 1935 м. поступив в Літературний ин-т і Театральну школу ім. К. С. Станіславського. З 1938 м. по сценарію Галіча і в співавторстві з ним було поставлено багато спектаклів і снят ряд кінокартин: п'єси "Похідний марш" (інш. назва "За годину до світанку"), "Вас викликає Таймир" (спільно з К. Ісаєвим), "Під щасливою зіркою", "Москва сльозам не вірить" (спільно з С. Мунблітом), лірична комедія "На плоту". Данилович Ігнатій Миколайович - Данилович, Ігнатій Миколайович - знавець литовського права і старовини (1787 - 1843). Закінчив курс Віленського університету. З 1814 р. викладав в Віленськом університеті місцеве право. З 1821 р. був членом "провінційного комітету" для складання зведення місцевих законів, а з 1822 р. - членом професорської комісії, якою було доручене приготування нового російського перекладу Литовського Статуту. Ця робота не була кінчена, бо в 1824 р. Виленский університет був закритий, а Данилович в 1825 р. призначений професором Харківського університету, де читав російське і провінційне право. У 1830 р. МОЛДАВІЯ - територія на південному заході Росії, один з історичних ареалів Древньоруський держави. У VI в. на її території на багато які віки осіли слов'яни (тиверци і викрий), що вплинули великий чином на місцеве населення. У X-XI вв. територія Молдавії майже цілком входила до складу Древньоруський держави. Разом з росіянами молдавські племена прийняли Православ'я. У XII-XIII вв. Молдавія входить до складу російського Галицко-Волинского князівства. У Північній Молдавії, в Поднепровье, культура населення носила древньоруський характер, а на іншій території Молдавії поширені пам'ятники балкано-дунайской.
У вступі курсової "Попит і пропозиція в ринковій економіці" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Острогорський Віктор Петрович - Острогорський, Віктор Петрович - педагог і письменник (1840 - 1902). Закінчив історико-філологічний факультет Санкт-Петербургского університету. Ще студентом був в числі фундаторів першої санкт-петербургской недільної школи. Викладав і читав лекції по історії російської і загальної літератури в столичних гімназіях і корпусах, на жіночих педагогічних курсах (1869 - 1892), в Елізаветінськом інституті, в Смільному, в театральній школі і інш. Володіючи задарма виклади, умів зацікавлювати слухачів. Проводив в життя виховальні ідеї Пірогова, Ушинського і Стоюніна. У суспільно-політичному.

Розпад "держави гунів" - "Держава гунів" після втрати Східного Туркестана (Синьцзяна) в кінці II в. почала хилитися до занепаду. Своїми завойовними успіхами китайці підірвали її економічну основу, оскільки добробут гунів в значній мірі покоївся на експлуатації багатих землеробських оазисів, які вони тепер втратили. Що склався серед гуннской аристократії прокитайская угруповання виступає за союз з Китаєм і за посилену експлуатацію місцевого землеробського населення. У зв'язку з цим була зроблена спроба побудувати місто в землі гунів. Подібна політика викликала, однак, невдоволення з боку рядових вільних. ДАДАИЗМ - (від франц. dada - ковзан, дерев'яна конячка; дитячий лепет), авангардистський літературно-художня течія. Виникло в 1916 м. в Цюріхе (Швейцарія) серед емігрантів різних національностей як протест проти Першої світової війни і європейської цивілізації загалом як її першопричини. Назва "дада", по досить суперечливих свідченнях, була випадково знайдена в словнику Ларусс одним з фундаторів течії румунським поетом Трістаном Тцарой (справжнє ім'я Самуїл Розеншток). Поета залучила невизначеність значення слова в різних мовах. Тцара зібрав навколо себе інтернаціональну групу, в яку увійшли його.
Список літератури курсової "Попит і пропозиція в ринковій економіці" - більше 20 джерел. НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ (СНС) - (англ. national accounts) - система взаємопов'язаних статистичних показників, побудована у вигляді набору рахунків і таблиць з метою отримання повної картини економічної діяльності країни. СНС як статистична модель ринкової економіки направлена на інформаційне обслуговування органів гос. і межгос. управління для прийняття ними рішень в області формування і проведення економич. політики на мікро- і макроуровне. Перша версія СНС ООН розроблена в 1952. У 1953 ООН був прийнятий документ "Система національних рахунків і допоміжних таблиць", в 1968 - другий стандарт ООН, в 1993 - соврем. КОНСАЛТІНГ - (con ulting) професійна допомога господарським керівникам, менеджерам і підприємцям в рішенні задач і проблем, що стоять перед ними, здійснювана в формі рад, рекомендацій і спільної розробки рішень. Ця допомога звичайно надається незалежними експертами - індивідуальними або об'єднаними в консалтингові фірми. Консалтингові послуги частіше за все здійснюються не у вигляді разових рад, а в формі консалтингових проектів, що включають в себе наступні основні етапи: а) діагностика (виявлення проблем); б) розробка рішень; у) впровадження рішень. У принципі К. можна розглядати як форму.

ВИНАГОРОДА - (англ. remuneration) - додаткова оплата труда працівників підприємств, організацій (установ). Розрізнюють В.: по підсумках роботи за рік; за вислугу років і інш. Винагорода по підсумках роботи за рік встановлюється у відповідності зі ст. 84 КЗоТ РФ в доповнення до діючих на пр-тии систем оплати труда. Право на отримання даної винагороди мають працівники, що перебувають в штаті пр-тия і що проробили повний календарний рік. Велічина В. по підсумках роботи за рік безпосередньо залежить від тривалості безперервного стажу роботи і якості результатів труда. Розмір винагороди працівникам, що не.
Посилання в тексті роботи "Попит і пропозиція в ринковій економіці" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КОНФУЦИЙ - (Кун Фуцзи) (551-479 до н. е.) - древнекитайский мислитель, фундатор конфуцианства. Економічні погляди К. систематизовані одним з його послідовників Мен-цзи (372-289 до н. е.). Вони вплинули великий чином на економічну думку Китаю. У економіці країни в бутність К. відбувалися істотні зсуви, пов'язані з розкладанням первісно-громадського ладу і становленням рабовладения. Прийшло в занепад землеробство, руйнувалися громадські зв'язки, наростала майнова диференціація, зміцнювалися позиції приватних рабовласницьких господарств. К. одним з перших створив вчення про природне право, на якому. Угода по урядових закупівлях - Agreement on Government Procurement - Угода, що носить "обмежено багатосторонній" характер (з обмеженим довкола учасників - див.) і регулююча питання закупівель, вироблюваних урядовими установами. У цей час учасниками Угоди є головним чином розвинені країни, Республіка Корея, Сингапур і Гонконг. Інші країни-члени ВТО не зобов'язані дотримувати правила, встановлені цією Угодою. Сфера дії Угоди розповсюджується на урядові закупівлі товарів і послуг. У число урядових установ країни що підписали Угода включили міністерства і підлеглі ним організації, органи влади суб'єктів федерації (в. СОЦІОЛОГІЯ ЗАХІДНА - пройшла тривалий историч. шлях, початок до-рому був встановлений Г. Спенсером (Англія), О. Контом, Ф. Ле Пле (Франція), В. Вундтом, Ф. Теннісом, Г. Зіммелем (Німеччина), У. Самнером, Л. Уордом (США) я т. д. Протягом багатьох десятиріч пануюче положення в С.із. займав позитивізм. Надалі в розвитку С.з. можна виділити три социологич. парадигми. 1. "Соц. фактів" (Е. Дюркгейм). Ця парадигма зводить соц. реальність до двох груп соц. фактів - соц. структурам і соц. ин-там. 2. "Соц. дефініцій" М. Вебер). Стратегич. елемент цієї парадигми - той спосіб, за допомогою к-рого визначаються соц. факти.

АНАЛІЗ БАГАТОМІРНИЙ СТАТИСТИЧНИЙ - розділ математичної статистики, призначений для аналізу зв'язків між трьома і більш змінними. Можна умовно виділити три основних класи задач А.М.С. Це дослідження структури зв'язків між змінними і зниження розмірності простору ознак, побудова класифікацій і типології, дослідження причинних зв'язків. Для представлення структури зв'язків між змінними звичайно використовується матриця кореляцій. Її аналіз, що полягає у виділенні підмножин змінних, тісно коррелирующих один з одним, може здійснюватися "вручну", наприклад, за допомогою графа, що відображає найбільш істотні зв'язки між змінними, або. МОТИВ ДОСЯГНЕННЯ - психологич категорія, що відображає відносно стійку орієнтацію в життєдіяльності людини, направлену на досягнення успіхів в певних видах діяльності. У змістовному плані М.д. виражає тенденцію підтримки і зростання індивідуального рівня діяльності в различн. сферах соц. активність людини, в к-рих суб'єктивно певний стандарт якості приймається індивідом як обов'язковий. М.д. пояснює інтенсивність і узгодженість поведінки конкретного індивіда, направленої на досягнення визначеного рез-та. На дослідження М.д. певний вплив надали ідеї таких відомих вчених, як З.Фрейд, К.Левін і В. Мак-Доугал. ГРОШІ - (money) - будь-який товар або символ, що приймається всіма як засіб обміну і службовець для оцінки інших товарів (послуг). Спочатку фізичний матеріал, той, що використовується як гроші звичайно володів невід'ємною корисністю будучи також символічним засобом (наприклад, золотом). У сучасних суспільствах гроші мають безліч форм, включаючи паперову, а також записи, що зберігаються машиною. Відсутні в бартерній економіці, в якій товари обмінюються безпосередньо на товари, гроші можна розглядати як важливий винахід (див. також Еволюційна загальність), Як "символічний посередник ресурсів". ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ СОЦІАЛЬНА - процес оптимізації соціального простору, подолання його разбалансированности на основі інноваційного методу освоєння соціальної дійсності, активного впливу на розвиток соціальних систем з використанням соціальних технологій (глобальних, внедренческих, повчальних, інформаційних і інш.), які дозволяють включати в процес його засвоєння не тільки пізнання, методи соціальної діагностики, але і активні способи його зміни; мотивизации, навчання, инновирования як суб'єктів управління, так і соціальних систем загалом. Можливості інноваційного методу освоєння соціального простору, його активної.