На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Порядок регулювання та перерозподілу доходів між рівнями бюджетної системи

(курсова робота з менеджменту)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретико-методичні основи бюджетної системи ... 5
Розділ 2. Доходи державного та місцевих бюджетів та їх державне регулювання ... 11
2.1. Загальна характеристика та значення дохідної частини державного бюджету ... 11
2.2. Державне регулювання доходів ... 17
Розділ 3. Перерозподіл доходів між рівнями бюджетної системи ... 26
3.1. Перерозподіл дохідної частини бюджету та операції за коштами, що підлягають перерозподілу ... 26
3.2. Загальна характеристика та значення міжбюджетних трансфертів ... 31
Висновки ... 37
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Порядок регулювання та перерозподілу доходів між рівнями бюджетної системи" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Порядок регулювання та перерозподілу доходів між рівнями бюджетної системи"

Курсова робота "Порядок регулювання та перерозподілу доходів між рівнями бюджетної системи" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Порядок регулювання та перерозподілу доходів між рівнями бюджетної системи", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Порядок регулювання та перерозподілу доходів між рівнями бюджетної системи" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Порядок регулювання та перерозподілу доходів між рівнями бюджетної системи" і призначений виключно для пошукових систем.

АЛЬМОХАДИ - Династія халифов Марокко, що правила в 1130-1269 рр. Фундатором секти альмохадов був деякий Ібн Тумарт, що відбувався з невеликого гірського селища Ігліз на півдні Марокко і з юних років що виділявся своїм релігійним запалом. Біля 1110 р. він залишив рідні місця і відправився поповнювати свою освіту в Дамаск і Багдад. У Багдаді він навчався у вищій мусульманській школі Низам ал-мульком. Там Ібн Тумарт захопився теологією ал-Ашари, який вважається фундатором ортодоксального схоластичного богословия (калам). Проучившись біля 10 років, він повернувся в Африку і поселився в Маллале - невеликому. БРАТЧИНА - (переддень, свічка), спільна трапеза повноправних членів однодеревенской общини, влаштована в складчину після молебня. У основі братчин лежав благочестивий звичай - згадування святого, до допомоги якого звернулася ніколи община для порятунку від біди. У Жіздрінськом у. Калужской губ., наприклад, братчина організовувалася так. Напередодні престольного свята (див.: Храмові свята) переносили від одного господаря до іншого так звану братську свічку, що належала общині. Свічка ця тут була величезною, в чотири пуди і більш вагою. Протягом багатьох років до неї щорічно додавалася деяка кількість воску. До заходу. Ідеологія і культура пізньої римської імперії - Боротьба язичества і християнства. Історіографія Занепад рабовласницького ладу відбився на культурі IV в., коли язичество було переможене християнством. Останні філософи-язичники на Сході були переважно неоплатониками; найвидніші їх представники - Порфирій, Ямбліх, імператор Юліан. Це була філософія повного занепаду, що тісно зливалася з демонологією, магією, астрологією. Старі міфи тлумачилися неоплатониками символічно, як оповідання про очищення душі і злиття її з божественним благом. На Заході язичество ще надихалося спогадами про минулу велич Рима. Коли імператор Грациан наказав. Горський Олександр Васильович - Горський, Олександр Васильович - відомий вчений (1814 - 1875), син професора костромской семінарії. Дістав освіту в Московській духовній академії, де був професором церковної історії. У 1860 р. рукоположен у священика, не одружившись, і в той же рік отримав звання протоиерея. У 1864 р. отримав міру доктора богословия і призначений ректором академії. За його величезні знання Горського кликали енциклопедією. Час не сприяв тому, щоб Горський висловився весь в своїй системі наукового світогляду, у всій широті своїх пізнань. Митрополит Філарет утрудняв свободу наукового розвитку і, будучи.
Кожна вагома структурна частина курсової "Порядок регулювання та перерозподілу доходів між рівнями бюджетної системи" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Васильев Михайло Миколайович (віце-адмірал) - Васильев (Михайло Миколайович), віце-адмірал, дослідник полярних країн, освіту отримав в грецькому кадетському корпусі, в 1796 р. випущений у флот мічманом; в 1799 р. відрізнився при штурмі острівця Девіго і взятті Корфу; з 1804 року служив в балтійському флоті, де відрізнявся в 1812 і 1813 р., особливо при взятті Данцига. Коли в березні 1819 року пішло найВище веління про спорядження двох експедицій для досліджень в полярних морях обох півкуль, Беллінсгаузен посланий був в південну півкулю, а капітану Васильеву ввірено було начальство над двома шлюпами: "Відкриття" і "Благонамірений", для досліджень в. Курганів Микола Гаврілович - Курганів, Микола Гаврілович - автор відомого "Пісьмовника" (1725 або 1726 - 1796). Вчився в московській школі навігаційних наук і в морській академії, викладав в останній астрономію. Разом з Красильниковим їздив визначати береги Балтійського моря; пізніше був інспектором морського корпусу, отримав від Академії Наук звання професора математики і навігації. Видав декілька оригінальних і перевідних творів по своїй спеціальності ( "Універсальна арифметика", "Про науку військову" і т. п.). У 1769 р. Курганів видав "Граматику російську універсальну", що перетворилася при подальших виданнях. КУБІЗМ - (франц. cubismе, від cube - куб), напрям в мистецтві, що зародився у Франції в 1907 м. і що існувало до нач. 1920-х рр. Найвищого розквіту досягло в 1911-18 рр. Для творів кубистов характерне "розкладання" фігур і предметів на становлячі їх площини, уподібнення форм видимого світу елементарним геометричним тілам (кубам, конусам, кулям і т. д.), переважання прямих ліній, гострих граней. Кубізм, спираючись на завоювання постимпрессионистов, проголосив принцип відмови від жизнеподобия. Образи шикувалися з окремих, вирваних з природного контексту елементів реальності. Об'єкт зображався.
У вступі курсової "Порядок регулювання та перерозподілу доходів між рівнями бюджетної системи" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. МАРКСИЗМ-ЛЕНІНІЗМ - система філософських, економічних і соціально-політичних поглядів про пізнання і революційне перетворення світу, про закони розвитку суспільства, природи і мислення, про закони революційної боротьби робочого класу, трудящі за повалення капіталізму, побудови соціалістичного і комуністичного суспільства. Вплинула величезний чином на життя всієї планети в XX., привела у другій половині XX в. до створення країн соціалістичної співдружності на чолі з СРСР і КНР. Основоположники марксизму К. Маркс і Ф. Енгельс, видатного внесок в його розвиток вніс В. І. Ленін, під керівництвом якого партія.

Богданови - Богданови. - Родів дворянських цієї назви в Росії багато, і всі вони ведуть своє походження від різних родоначальників, маючи при цьому і різні герби. Так, - одні відбуваються від Тоузака Неклюдовича Богданова, дарованого маєтком від Іоанна Грозного в 1580 р. Іван Захарьевич Богдана був воєводою в 1600 р. в Кокшайське; Василь Максимович Богдана згадується на службі в Верхотурье в 1660 р. У 1668 р. Олексій Васильович Богдана посланий був до сибірського архієпіскопа Кипріану із запрошенням прибути в Москву для отримання білого митрополичьего клобука. Григорій Карпович Богдана в 1657 р. був дяком. Ленський Дмитро Тимофійович (Горобців) - Ленський (справжнє прізвище Горобців), Дмитро Тимофійович - відомий водевилист і актор Імператорського московського театру (1805 - 1860). Кінчив московську практичну академію; займався торгівлею; в 1824 р. поступив на сцену на ролі женихів і молодих людей. Як актор, Ленський не володів великим талантом, його гра була розумна, але позбавлена виразності і одноманітна; тільки в деяких ролях (наприклад, Фігаро, Молчалін) він користувався великим успіхом. Набагато більше зробив Ленський для театру як водевилист. Він переклав з французького і "переробив на російські вдачі" більше за 70 комедій, опер.
Список літератури курсової "Порядок регулювання та перерозподілу доходів між рівнями бюджетної системи" - більше 20 джерел. ДОХОДИ, що НЕ ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ПОДАТКОВОЇ БАЗИ - поняття, вживане в розділі 25 НК, що означає доходи, отримані платником податків в податковому періоді і що не включаються в податкову базу по податку на прибуток організацій. У відповідності з п. 1 ст. 251 НК при визначенні податкової бази не враховуються наступні доходи: 1) майно і (або) майнові права, роботи і (або) послуги, отримане від інших осіб в порядку попередньої оплати товарів (робіт, послуг) платниками податків, що визначають доходи і витрати по методу нарахування; 2) майно і (або) майнові права, отримане в формі застави або задатку як забезпечення зобов'язань; 3). ТИПОВА ПОДАТКОВА КОНВЕНЦІЯ ООН - документ, офіційно рекомендований ООН в 1980 р. для висновку міжнародних угод про уникнення двійчастого оподаткування доходів і майна між промислово розвиненими і країнами, що розвиваються; охоплює сферу прибуткових податків і податків на капітал. Типова податкова конвенція ООН має рекомендаційну силу, розроблена на базі типової конвенції ОЕСР 1977 р. з включенням ряду положень, що враховують інтереси країн, що розвиваються. У ній розширені права країн - імпортерів капіталу відносно обкладення перекладаних за рубіж доходів від діяльності іноземного капіталу на їх території (у вигляді.

Планування як функція менеджменту. Види планування - Планування - це робота по розукрупненню спільної роботи на напрями і окремі завдання співробітникам, або, навпаки, формування спільної роботи на основі об'єднання приватних робіт. Методи планування: балансовий метод, кореляційна залежність, екстраполяція, регресний аналіз, економіко-математичні методи, побудова графів. Планувати значить встановити взаємозв'язки між різними видами робіт в складі обший роботи. Функція планування супроводиться виробітком і прийняттям певної постанови, письмової або усного, в якому перед об'єктом управління ставиться та або інакша задача, мета, доручення.
Посилання в тексті роботи "Порядок регулювання та перерозподілу доходів між рівнями бюджетної системи" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. СТРАХУВАННЯ ЕКСПОРТНИХ КРЕДИТІВ - страхування кредитів, що надаються постачальником з однієї країни (експортером) покупцю з іншої країни (імпортеру) або банком, що представляє кредит імпортеру з метою зменшення кредитного ризику. Враховуючи, що кредитування експорту є однією з важливих форм боротьби за зовнішні ринки, його страхування посилює позиції експортерів. С.е.к. виникло в Західній Європі після першої світової війни в умовах загострення економічних і політичних протиріч в світі. У багатьох країнах функції С.е.к., що надаються фірмам-експортерам і приватними банками, взяли на себе державні або напівдержавні організації. У. МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПО СТА - (International Standard Organization) спеціалізована організація, що має на меті сприяння розвитку стандартизації в світовому масштабі для забезпечення міжнародного товарообміну і взаємодопомоги, а також для розширення співпраці в області інтелектуальної, наукової, технічної і економічної діяльності. У ИСО входять національні організації по стандартизації. Вищий законодавчий орган ИСО - Генеральна асамблея, що збирається раз в три роки. Вона обирає президента і Раду ИСО, що здійснює практичну діяльність між асамблеями. У структурі ИСО також Виконком, Генеральний секретар, плановий комітет. АНАЛІЗ ДИСКУРСА (дискурс-аналіз) - сукупність методик і техніки інтерпретації різного роду текстів або висловлювання як продуктів мовної діяльності, здійснюваної в конкретних суспільно-політичних обставинах і культурно-історичних умовах. Тематичну, предметну і методичну специфіку таких досліджень покликано підкреслити саме поняття дискурса, під яким розуміється соціально зумовлена і культурно закріплена система раціонально організованих правил словоупотребления і взаємовідносини окремого висловлювання в структурі мовної діяльності ( Діськурс). Таке розуміння дискурса відштовхується від визначення, даного Ван Дейком: "У.

ПОЗИТИВІЗМ - (positivism) - 1. Доктрина, сформульована Контом, згідно з якою тільки істинне знання є науковим, тобто здатним описувати і пояснювати співіснування, а також послідовність явищ, що спостерігаються: і фізичних, і соціальних. Позитивізм Конта мав два вимірювання: методологічне (як вказано вище) і соціальне і політичне, оскільки позитивне знання соціальних явищ дозволяє по-новому науково обгрунтувати втручання в політику і цілий ряд справ, що перетворюють соціальне життя. 2. (Логічний позитивізм) - точка зору групи філософів 1920-1930-х рр., відомої під назвою "Віденський гурток", чиї ідеї. КОРПОРАТИЗМ - (CORPORATISM) Форма соціальної організації, при якій ключові економічні, політичні і соціальні рішення приймаються корпоративними групами або спільно цими групами і державою. Індивіди можуть впливати на рішення, що приймаються лише за допомогою свого членства в корпоративних органах. До останніх відносяться профспілки, організації професіоналів, бизнескорпорации, групи політичного тиску і лоббі, а також добровільні організації. Корпоратизм може протиставлятися прийняттю рішень за допомогою ринку, коли індивіди, здійснюючи свій приватний вибір на ринку, разом формують суспільство. Наголос (акцент) - виділення в мові одній з одиниць в послідовності однорідних одиниць за допомогою фонетичних коштів. У залежності від того, з якою одиницею функціонально співвідноситься наголос (склад, слово, словосполучення і т.д.), розрізнюють словесне, синтагматическое (тактове), фразовое наголосу. Особливий вигляд наголосу - логічне, призначення якого складається в смисловому підкресленні найбільш важливого в даній мовній ситуації слова в пропозиції. Деякі з основних правил вживання ударений в російській мові: У слові може бути тільки один ударний склад. У російській мові наголос разноместное, воно може. КОРЕЛЯЦІЯ РАНГОВАЯ - кореляція двох рангових змінних ( також Шкала вимірювальна). З поправкою на зв'язні ранги може застосовуватися до будь-яких порядкових змінних. К.Р. називається прямої або позитивної, якщо з підвищенням рангу об'єкта по одній змінній підвищується також його ранг по другій змінній. К.Р. називається зворотної або негативної, якщо при підвищенні рангу об'єкта по одній змінній його ранг по другій змінній знижується. Якщо допускається привласнення одного рангу декільком об'єктам, говорять про існування зв'язних рангів. У граничному випадку, будь-яка порядкова шкала може розглядатися як шкала.