ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА РАХУНОК ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ

(курсова робота з фінансів)

Вступ.....2
Розділ 1. Теоретичні основи формування доходів місцевих бюджетів за рахунок податків і зборів.....4
1.1. Особливості формування доходів місцевих бюджетів за рахунок податків і зборів в умовах незалежності України.....4
1.2. Джерела доходів місцевих бюджетів.....8
Розділ 2. Аналіз стану формування місцевих бюджетів за рахунок податків і зборів.....14
2.1. Характеристика стану формування місцевих бюджетів за рахунок податків і зборів до прийняття Бюджетного кодексу України.....14
2.2. Характеристика стану формування місцевих бюджетів за рахунок податків і зборів за 2000 рік.....16
2.3. Характеристика стану формування місцевих бюджетів за рахунок податків і зборів за 2001 рік.....21
2.4. Характеристика стану формування місцевих бюджетів за рахунок податків і зборів за 2002 рік.....23
Розділ 3. Перспективи розвитку формування місцевих бюджетів за рахунок податків і зборів в сучасних умовах.....27
3.1. Удосконалення податкових повноважень місцевих органів влади.....27
3.2. Підвищення ефективності формування доходів місцевих бюджетів.....32
Висновки.....39
Література.....41

Для придбання курсової роботи "Практика формування доходів місцевих бюджетів за рахунок податків і зборів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Практика формування доходів місцевих бюджетів за рахунок податків і зборів"

Курсова робота "Практика формування доходів місцевих бюджетів за рахунок податків і зборів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Практика формування доходів місцевих бюджетів за рахунок податків і зборів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Практика формування доходів місцевих бюджетів за рахунок податків і зборів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Практика формування доходів місцевих бюджетів за рахунок податків і зборів" і призначений виключно для пошукових систем.

Росія, разд. Військові науки - Роєнние науки можна поділити на дві головні галузі - військове мистецтво і військове право; перше обіймає собою як теорію військового мистецтва (тактику і стратегію), так і історію його (історію воєн, військового мистецтва, військ і військових установ); друге, в свою чергу, розпадається на військово-адміністративне право (організація військ, комплектування їх і управління ними, військове господарство) і військово-карне право (матеріальне і формальне). До тридцятих років XIX сторіччя по теорії і історії військового мистецтва в російській літературі з'явилося усього декілька. БОГАЕВСКИЙ Мітрофан Петрович - (дон.) - рід. 23 листопада ст. ст. 1881 р., ст. Каменської; історик - педагог, голова Військового Кола, заступник Донського отамана. Дитинство провів в батьківському хуторі Петровськоє, недалеко від ст. Міллерово. У 1893 р. поступив в Новочеркасськую гімназію, яку закінчив з деяким спізненням у віці 20 років. Після цього успішно пройшов курс історико-філологічного факультету в Петербургськом університеті, перебуваючи у всі роки студентства головою Донського Земляцтва. Студенти цінили в ньому його знання, його дар слова, його чесність, його глибоку щирість у відносинах і навіть. Росія, разд. Наука карного процесу - Раучная розробка кримінально-процесуального законодавства почалася в Росії порівняно недавно. До кінця 50-х років поточного сторіччя по карному процесу з'являлися головним чином твори, що мали характер практичного керівництва (наприклад Адр. Неклюдова, Н. Орлова, В. Казанського, Ф. Налівкина); було видано також декілька міркувань теоретичного характеру (Хавського, Руровського, К. Пауловича) і по історії процесу в . Незважаючи на те, що карне судочинство було введене в курс університетів з самого їх основи, до судової реформи були видані тільки два курси російського карного процесу - С. Баршева. Хавський Петро Васильович - Хавський (Петро Васильович, 1771 - 1876) - законознавець і дослідник російської хронології. З 1815 по 1817 роки слухав в Московському університеті лекції по юридичних науках у професорів Снегирева і Давидова, після чого йому доручено викладати російську історію і юриспруденцію в канцелярії сенату сенатським чиновникам, що готувалися в аудитори. У надрукованій в 1818 р. для цієї мети лекції Х. піддає критичному розбору майже всю існуючу тоді літературу по юриспруденції і наполягає на необхідності теоретичного утворення і знайомства з історією законодавства і для юриста-практика. У 1817 р. з'явилася книга.
Кожна вагома структурна частина курсової "Практика формування доходів місцевих бюджетів за рахунок податків і зборів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

МУХАММАД VI - Турецький султан з династії Османов, що правив в 1918-1922 м. Син Абд ал-Маджида I. Род. 14 янв. 1861 р.? 16 травня 1926 р. Мухаммад VI зайняв престол в липні 1918 р., успадковувавши своєму вмерлому брату Мухаммаду V. В цей час близилася до завершення Перша світова війна. Англійці розвивали настання в Сірії, оволоділи Дамаском і Халебом. У кінцевому результаті це передрішало поразку Туреччина. 30 жовтня 1918 р. на борту англійського крейсера "Агамемнон" в затоці Мудрос представники младотурок підписали з переможцями перемир'я, рівносильне по своїй суті акту про капітуляцію. По його умовах, турецька. Подушна подать - це основний прямий податок в Росії в XVIII віці, що стягується в рівному або майже в рівному розмірі з всіх облич чоловічої статі. Виникнення подушної податі відноситься до царювання Петра I. Ввіду необхідності правильного розміщення і змісту регулярної армії, Петро указом 26 листопада 1718 року наказав протягом року взяти від всіх правдиві "казки", скільки у кого в якому селі є душ чоловічої статі і "розписати на скільки душ солдат рядовий з часткою на нього рота і полкового штабу положа середній оклад". Для визначення цього середнього окладу повинне було, отже, розділити вартість змісту солдата. Витвір - У протилежність язичницьким релігіям і філософським теоріям, Біблія говорить з самого початку, що все існуюче сталося від вільної творчості всемогутнього Бога і назвало витвором, тобто створенням існуючого з нічого. Священне Писання свідчить, що все створене Батьком (Побут. 1:1; Отк. 4:11) через Сина (Іоан. 1:1 і дав.; Кіл. 1:16) оживотворяющей силою Духа (Побут. 1:2; Срав. Пріт. 8: 22 і дав.; Евр. 11:3). По представленню євреї Бог після створення світу почивати від справ Своїх, але Христос роз'яснив нам, що Бог постійно продовжував і продовжує творити (Іоан. 5:17). Ми бачимо також, що Божа.
У вступі курсової "Практика формування доходів місцевих бюджетів за рахунок податків і зборів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЕЗОПОВ МОВА - езоповский мова, езоповская мова (від імені древньогрецький байкаря Езопа), особливий вигляд тайнопису в літературі, інакомовність, що навмисно маскує думки автора. По суті, інакомовність такого роду є весь жанр байки, в значній мірі казки, притчі, фантастики, утопії і антиутопии, багато які види філософських і публіцистичних творів, в т. ч. сатиричні діалоги древньогрецький письменника Лукиана, осуджуючі моральний занепад і соціальні вади пізньої Римської імперії: "Розмови богів", "Розмови в царстві мертвих" і інш. Езопов мову використовує Вольтер в філософській повісті.

Феглаффелласар - Тіглатпілесер. Феглаффелласар, ассирийский цар, який воював з ізраїльським царем Факеєм, підкорив велику частину його країни і відвів народ в полон в Ассірію (4 Цар. 15:29). Потім він, спонукуваний іудейським царем Ахазом, знову напав на сполучені сили царів ізраїльського Факея і ассирийского Рецина, взяв Дамаск, убив Рецина і відвів народ його в Кир (4 Цар. 16:7 і дав.). У 1 Пару. 5:26 також повествуется, що Ассирійськиє царі Фул і Феглаффелласар відвели в полон тих, що жили на сходу від Іордана коліна Рувімово, Гадово і половину коліна Манассиїна в Халах, Хавор, Ару і на ріку Гозан. З 2 Пар. 28:20. Штелін Якоб - Штелін (Якоб, Stahlin) - один з видатних діячів санкт-петербургской Академії Наук в першому періоді її існування, багато що сприяв удосконаленню гравірування в Росії, народився в 1712 р. в Мейнгене. У 1735 р. він був виписаний за контрактом в академію "для словесних наук і алегоричних винаходів для фейєрверків, ілюмінацій і медалей", в 1738 р. був зроблений професором "елоквенции і поезії" і членом академії, в 1741 р. прийняв в своє завідування заснований при академії художній департамент, в 1743 р. склав на німецькій мові опис коронації імператриці Єлизавети Петрівни, з додатком.
Список літератури курсової "Практика формування доходів місцевих бюджетів за рахунок податків і зборів" - більше 20 джерел. Роберт Уїльям Фогель - Роберт Уїльям Фогель народився в місті Нью-Йорку в 1926 р. Освіту отримав в Корнеллськом (бакалавр в 1948 р.) і Колумбійськом (магістр в 1960 р.) університетах, а ще через три роки він підготував і захистив докторську дисертацію в університеті Джона Гопкинса (штат Меріленд). Згодом Фогель працює в багатьох найбільших університетах Америки: Рочестера, Гарварда, Чікаго, в цей час Фогель є професором Вищої школи бізнесу Чикагського університету. Крім цього, він є членом редколегій цілого ряду наукових журналів і ведучим дослідником Національного бюро економічних досліджень. Вже до моменту. БАРТЕР - (англ. barter, від среднеангл. bartren, среднефранц. barater - обмінювати) - мінова торгівля, спосіб торгівлі товарами і послугами у вигляді безпосереднього взаимообмена без використання грошей (натуральний обмін). Відповідно бартерна економіка - це економіка, де не існує єдиного загальноприйнятого засобу обміну (грошей) і товари обмінюються безпосередньо один на одну; бартерна операція - товарообмінна операція з передачею права власності на товар без платежу грошима. Коли беруть участь гроші, операція називається продажем (англ. sale). Б. часто використовується в соврем. суспільстві - він.

ЗАКОН ПРО ОРГАНІЗАЦІЇ, СХИЛЬНІ до РЕКЕТУ І КОРУПЦІЇ - RACKETEER INFLUENCED AND CORRUPT ORGANIZATIONS ACT - RICO Федеральне законодавство передбачає суворі покарання, включаючи конфіскацію майна і доходів, отриманого внаслідок протиправної (незаконної) діяльності; спочатку воно було направлене на боротьбу з організованою злочинністю, але пізніше стало використовуватися і для інш. цілей, включаючи боротьбу із злочинами ' білих воротничков', напр., шахрайством при торгівлі фьючерсами і спекуляціями осіб, що використовують конфіденційну інформацію (инсайдеров). У середині 1989 р. згідно з цим законом обдурені клієнти звинуватили.
Посилання в тексті роботи "Практика формування доходів місцевих бюджетів за рахунок податків і зборів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ДОПУЩЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ - ACCOUNTING ASSUMPTIONS Різні концепції, к-рі лежать в основі загальноприйнятих принципів і правил бухучета. Основними бух. допущеннями є наступні: допущення екон. самостійність господарюючого суб'єкта; допущення про безперервну діяльність підприємства; допущення в порядку представлення періодичної і поточної звітності; допущення в обліку з використанням нац. ден. одиниці (валюти)Базовим допущенням в бухучете є взаємозв'язок екон. діяльність з роботою конкретного підрозділу або об'єктом обліку. Допущення по екон. об'єкту визначає характер і об'єм звітності, необхідної даному підрозділу. Об'єкт для. ОЛИН - Бертіль (1899-1979) - шведський економіст. Вчений ступінь по математиці і статистиці отримав в університеті Лунда (1917), міра магістра економіки - в Стокгольмської школі ділової адміністрації (1919) і в Гарварде (1923). Докторська міра привласнена О. університетом Стокгольма (1924). Він викладав в Копенгагенськом університеті (1925-30) і Стокгольмської школі ділової адміністрації (1930-65). За дорученням Ліги Націй підготував доповідь про депресію (1931), а для шведського уряду - доповідь про безробіття (1934). Займався активною політичною діяльністю, був членом парламенту Швеції (1938-70). БАУМАН (BAUMAN) Зігмунд - (р. 1925) - британський соціолог польського походження, один з самих яскравих і оригінальних представників постмодернистской соціальної теорії. Дістав освіту в університетах Англії, Канади і США. Нині почесний професор університету в Лідсе (Великобританія). Воював на стороні радянської армії проти фашистської Німеччини, був активним і переконаним комуністом в післявоєнній Польщі. У 1950-х емігрував в Великобританію. Примітна еволюція теоретичних ідей і дослідницьких інтересів Б. Его перша робота, опублікована ще в Польщі - "Між класом і елітою: еволюція британського.

СПІЛЬНІСТЬ - (community) (в значенні, що використовується і соціологами, і географами) - сукупність соціальних зв'язків, діючих всередині конкретних меж, місцеположень або територій. Термін має описову і приписуючу оттенки, як в популярному, так і академічному значенні. Він може відноситися до соціальних зв'язків в географічно певних областях або околицях або існуючим не на локальному, а на більш абстрактному, ідеологічному рівні. Наприклад, термін "лесбийская спільність" характеризує реальне поселення жінок ( "лесбийское гетто", див. Е. Етторе, 1978), колективне господарство жінок, що. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ОБ'ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ - один з етапів розробки програми соціологічного дослідження. Суть його складається в розгляді об'єкта дослідження як системи, тобто комплексу елементів і зв'язків, створюючих у взаємодії органічне ціле, в якому фактична або передбачувана зміна одного з елементів веде до зміни інших елементів і всієї системи загалом. С.А.О.І. включає в себе також і принцип циклічного взаємозв'язку генезису (історії), структури і функцій, принцип гомеостазиса. Принцип взаємозв'язку генезису, структури і функцій передбачає вивчення структури об'єкта шляхом виділення її елементів, їх функцій і взаємозв'язку; опис і. Опитні методи - багатоманітні і універсальні в тому значенні, що дозволяють реєструвати умови діяльності, частоту певних подій, відносин до них, вираження потреб і мотивів суб'єктів діяльності. У інтерв'ю допускається досить вільний розвиток опиту за деяким планом з уточненням і модифікованими формулюваннями питань, причому реакції опитуваного не обмежуються рамками зазделегідь передбачених варіантів відповіді. У анкетах частіше за все використовують питання з вже передбаченими варіантами можливих відповідей, які заздалегідь виявляються шляхом проб (пілотаж) на невеликих групах, що представляють типову аудиторію. Древо життя - один з варіантів древо світового. Виражає уявлення про життя у всіх її позитивних виявах в протилежність смерті. У багатьох космогонических міфах життя розвертається як певна послідовність, порівнянна із зростанням дерева (порівняй з генеалогічним деревом). Відбувається поступове розгортання життєвого начала у все більш і більш змістовних формах. Древо життя втілює основну властивість життя, яка полягає в самовос-виробництві. У міфології, як правило, після створення цикл життя включає: народження, зростання, деградація, смерть. Можуть бути і інші схеми, наприклад, народження, життя, смерть.