На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

(курсова робота з державного регулювання економіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні та методичні аспекти прогнозування соціально-економічного розвитку в системі державного регулювання економіки ... 5
1.1. Сутність, елементи та види прогнозування в системі державного регулювання економіки ... 5
1.2. Система прогнозів економічного і соціального розвитку ... 10
1.3. Методи прогнозування соціально-економічного розвитку в системі державного регулювання економіки ... 16
Розділ 2. Практичні засади прогнозування соціально-економічного розвитку в системі державного регулювання економіки ... 20
2.1. Характеристика деяких програм соціально-економічного розвитку України на 2006-2010 роки ... 20
2.1.1. Концепція Державної програми реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі на період до 2010 року ... 20
2.1.2. Концепція Державної програми створення сприятливих умов для стабілізації та розвитку рослинництва на 2005-2010 роки ... 24
2.2. Фактографічні та експертні методи прогнозування ... 28
2.3. Використання методу експертних оцінок в системі державного регулювання економіки ... 35
Висновки ... 40
Література ... 42

Для придбання курсової роботи "Прогнозування соціально-економічного розвитку" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Прогнозування соціально-економічного розвитку"

Курсова робота "Прогнозування соціально-економічного розвитку" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Прогнозування соціально-економічного розвитку", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Прогнозування соціально-економічного розвитку" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Прогнозування соціально-економічного розвитку" і призначений виключно для пошукових систем.

ВІЧЕ - найголовніша форма самоврядування в Древній Русі, збори, збори дорослих домохозяев, жителів одного міста, для рішення спільно яких-небудь справ, що стосуються їх міського життя. Збори ці існували здавна, задовго до покликання князів, при перших князьях і доти самих, як піднялася Москва, що вбрала в свої межі окремі землі або волості, на які розпадалася в древнейшее час Русь. Волостю, або землею, називався в XI-XII вв. цілий округ, що вміщав в собі декілька міст. Одне з цих міст вважалося старшим, або "великим", а інші міста були тільки "передмістям" цього старшого міста, на ім'я якого. ПЯТИКНИЖИЕ (Хамиша хумшей Тора) - Пятикнижие - перші п'ять книг Священного Писання. Всі книги Моїсеєви носять назву "Тора" (Тора - вчення). У Біблійній писемності, де так часто повторюється слово "Тора", немає назви П., а говориться завжди про одну "Книгу Вчення", часом говорять - "Тора Господа", або "Тора Моїсея", тобто Тора, яка була дана через або за допомогою Моїсея. Але в Талмуді* згадуються "П'ять Книг Тори", кожна з яких називається "Хумаш". Назви цих Книг: "Берешит" (Буття), "Шемот" (Вихід), "Ваїкра" (Левіт), "Бемідбар" (Числа) і "Дварім" (Второзаконіє). П. є суцільним оповіданням про долю єврейського народу, з. ОСВІТА - філософська, соціальна і етична концепція, що знайшла своє вираження в європейському мистецтві, і літературі зокрема. Хронологічними рамками Освіти прийнято вважати 1688-1789 рр. (закінчення англійської буржуазної революції - початок Великої французької революції). Центральним поняттям в побудовах просвітників був Розум, що представлявся єдиним дійовим інструментом пізнання світу і людини. При цьому мова йшла про "загальне", властиве всім людям розумі: "У системі етики і деистических катехізисах 18 в. всі положення виводилися об'єктивно, теоретично, з передбачуваних. ИОСАФ СВ. - єпископ Белогородський і Обоянський; до чернецтва Іоаким Андрійович Горленко. Народився 8 вересня 1705 р. в м. Прилуки на Полтавщине; батьки його: бунчуковий товариш Андрій Дмитрович Горленко і Марія Данилівна, дочка майбутнього гетьмана Даніїла Апостола. Батько його в 1709 р. брав участь в невдалій спробі відділитися від Росії і тому, разом з гетьманом Мазепой, повинен був піти в Туреччину. Повернувшись через рік до сім'ї, попав під нагляд влади, допити і слідства, втратив все багате майно, виселений на проживання в Москву, роками зазнавав принижень, насильств і потреби. Можливо, завдяки.
Кожна вагома структурна частина курсової "Прогнозування соціально-економічного розвитку" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Барк Іван Семенович (Іван Степанович) - Барк, Іван (Семенович або Степанович, достовірно не відомо), перекладач і поет, що дав своє ім'я "незаконному" літературному жанру "барковщини". Народився в 1732 році, в сім'ї священика; був прийнятий в число студентів академічного університету. Учился Б. прекрасне; в поведінці був, як виразився один з академіків, "середніх звичаїв, але більше схилений до худих справ", пиячив і скандалив, за що, після ряду зіткнень з поліцією, був в 1751 році виключений з університету і визначений в академічну друкарню вчитися набірній справі, але в той же час старанно продовжував вчитися "російському штилю". Історичне значення повстання декабристів - Подавивши повстання декабристів, як стали називати перших російських революціонерів, Микола I жорстоко розправився з його учасниками. П'ятеро з них - П. І. Пестель, К. Ф. Рилеєв, С. І. Мурашки-Апостол, М. П. Бестужев-Рюмин і П. Г. Каховський - були повішені, понад 120 чоловік засланці на каторгу і на поселення в Сибір. Микола I безпощадно мстив своїм політичним противникам. Активних повстанців грудневого 1825 р., що витримали багаторічну каторгу, він до кінця свого життя тримав в Сибірі. Повстання декабристів не могло привести до перемоги передусім тому, що вони свідомо відчужували народ від. Лобанов-Ростовский Олексій Борисович - Лобанов-Ростовский, Олексій Борисович - державний діяч і історик (1824 - 1896). Дістав освіту в Александровськом ліцеї. Займав різні посади при наших місіях в Парижі і Берліні. З 1859 по 1863 р. був посланником в Константінополе, де йому вдалося дозволити декілька гострих питань; потім був орловским губернатором, а з 1867 по 1878 р. - товаришем міністра внутрішніх справ. У 1878 р. призначений послом в Константінополь. Ліквідовуючи питання, висунені війною і не дозволені в Сан-Стефано, він, в противность князю Горчакову, схилявся до поступок Порте (саме їй, а не державам), вважаючи, що.
У вступі курсової "Прогнозування соціально-економічного розвитку" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Партія - Серед євреї існували різні партії, то політичні, наприклад, партія Іродіан, то релігійно-політичні, як партія фарисеїв і саддукеев, то виключно релігійні, як, наприклад, партія староверов, т.н. асидеев (хасидим - набожні), які на стільки ревно виконували заповіді про суботу, що у разі нападу на них навіть не захищалися в" цей день, а швидше розлучалися з життям (Срав. 1 Макк. 2:32 і дав.). Асидеи сполучилися з Маккавеямі, які жертвували життям і майном в боротьбі за закон і укладений з Богом заповіт (1 Макк. 2:20). Іншу релігійну партію або, вірніше, братство складали ессеи (час їх існування.

Февронія (в миру Евфросинія) - Февронія (в миру Евфросинія) - свята, дружина муромского князя Давида, в иночестве Петра. Об Февронії дошли до нас вісті вже пізнішого походження, ймовірно XVI віку, що з'явилися, як можна вважати, одночасно з канонізацією муромских чудотворців. Вісті ці дійшли до нас у вигляді повісті про святу князьях, з якої майже все, що можна визнати більш або менш вірогідним і можливим, увійшло в житіє святих в пролозі. По цих вістях, князь Давид, ще до заняття князівського стола в Муроме, довго страждав від якоїсь тяжкої хвороби: тіло його було покрите струпьями. Дочка одного "древолазца". Найденов - Найденов - псевдонім талановитого драматурга Сергія Олександровича Алексеєва. Народився в 1869 році в московській купецькій сім'ї. Звернув на себе загальну увагу в 1901 році п'єсою "Діти Ванюшина". З пізніших п'єс користуються популярністю "Багата людина" і "Авдотьіна життя" (надруковані в IV збірнику "Знання", 1905). Перший тому "Пьес" Н. виданий "Знанням" в 1904 році, другої - в 1911 році. Він зображає її, передусім, в тих залишках і пережитках "темного царства", які помітно зникають, але не зникли ще остаточно (дійові особи в "Дітях Ванюшина", в значній мірі "Авдотьіна життя"). Автор.
Список літератури курсової "Прогнозування соціально-економічного розвитку" - більше 20 джерел. ВИТРАТНИЙ ПІДХІД В ОЦІНЦІ - (англ. cost approach to valuation), З.п. - сукупність прийомів і методів визначення ринкової вартості об'єкта, що оцінюється, виходячи з величини витрат, необхідних для його відтворення в умовах, чому склався на дату оцінки, з урахуванням коректування на рівень зносу об'єкта. Для розрахунку величини витрат в залежності від конкретних умов використовують або відбудовну вартість (розрахункову величину витрат в поточних цінах на дату оцінки, необхідних для відтворення точної копії об'єкта, що оцінюється, з використанням таких же матеріалів, стандартів, дизайну, якості робіт). ПРОДУКЦІЯ - вироби, виготовлення яких на підприємстві завершене. П. є результатом трудової діяльності і призначена для задоволення суспільних і особистих потреб. К П. відносять продукти виробниче-технічного призначення, товари широкого споживання, об'єкти будівництва, послуги, науково-технічні розробки. П. обчислюється в штуках; примірниках; одиницях маси, довжини, поверхні, об'єму; партіях виробів або матеріалів; плавках металу; певних ємностях (контейнер, цистерна, бочка, мішок рідкої або сипучої речовини) і т.д. Облік і планування П. здійснюються в натуральному і грошовому вираженні. Розрізнюють.

ЕКСПЕРТИЗА - дослідження фахівцем (експертом) яких-небудь питань, рішення яких вимагає спеціальних знань в області науки, техніки, мистецтва або ремесел, регламентованого ст. 95 НК. Експерт притягується в необхідних випадках для участі в проведенні конкретних дій по здійсненню податкового контролю, в тому числі при проведенні виїзних податкових перевірок. Питання, поставлені перед експертом, і його висновок не можуть вийти за межі спеціальних пізнань експерта. Залучення особи як експерт здійснюється на договірній основі. Експертиза призначається постановою посадової особи податкового органу, що.
Посилання в тексті роботи "Прогнозування соціально-економічного розвитку" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Економічна наука - сукупність наукових поглядів на економічні системи, економічний розвиток і економічні закони. Основна задача Е. п. - пошук шляхів досягнення ефективності господарювання, оптимальних механізмів використання ресурсів в умовах їх обмеженості і безграничности потреб. Е. н. пройшла довгий шлях розвитку, спираючись на теоретичні вишукування ведучих економічних шкіл. У 1615 р. Е. н. отримала назву "політекономія" в книзі А. Монкретьена з однойменною назвою. Найбільш серйозними і послідовними економічними школами вважаються: школа меркантилистов, всередині якою розрізнюють ранній (грошовий) і. ОПЕРАЦІЇ НА ОСНОВІ СПРОГНОЗОВАНОЇ РИНКОВОЇ КОН'ЮНКТУРИ - DISCOUNTING THE MARKET Міри, що приймаються суб'єктами ринку в очікуванні якої-небудь події. У очікуванні певної події учасники ринку враховують тенденцію ринкової кон'юнктури конкретного цінного паперу шляхом підвищення або пониження її курсу, в залежності від того, буде воно сприятливим або несприятливим. Напр., якщо ознаки оздоровлення дозволяють чекати значного підйому ділової активності в найближчі 6 міс., хоч в цей час цього фактично ще не сталося, то спекулянти, передбачаючи такий розвиток, поступово підвищують курс продавця. Навпаки, якщо кон'юнктура дозволяє передбачити в. СОЦІОЛОГІЯ МЕДИЦИНИ І ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я - галузь соціології, яка вивчає широкий спектр проблем, пов'язаних з роллю охорони здоров'я і медицини в сучасному суспільстві. Або - галузь соціології, "об'єднуюча дослідження, направлені на вивчення соціальних явищ і фактів, соціальних проблем і закономірностей, всього комплексу соціальних процесів і соціальних відносин, що характеризують особливості сфери медичного обслуговування і охорони здоров'я людей" (Пісаренко И.Я. - ) Цю галузь соціології деякі вчені обмежують соціальними проблемами медицини (Ізуткин А.М., Петленко В.П., Царегородцев Г.И. Социология медицини. Київ: Здоровь'я.

ФУТУРОЛОГІЯ - (лати. futurum - майбутнє, греч. logos - вчення) - 1. Концепція "об'єктивної філософії майбутнього", к-рую німий. соціолог О. Флехтгейм в 1940-х рр. протиставляв "ідеології" і "утопії" (по термінології К. Ман-нгейма, соц. вченням, що виправдовував або що відповідно відкидав той або інакшого суспільств. лад); в цьому значенні термін "Ф." вживайся рідко. 2. "Наука про майбутнє", або "історія майбутнього", к-рую намагалися створити в 1960-х рр.; в цьому значенні термін "Ф." також не набув Поширення, оскільки до кінця 60-х рр. виявилася нерозривність аналитич., диагностич. і лрогностич. функцій кожної. ФУТУРОЛОГІЯ - узагальнена назва концепцій про майбутнє людства; у вузькому значенні - область наукових знань, що охоплює перспективи соціальних процесів і явищ (в цьому значенні Ф. синонимична прогнозуванню і прогностиці). Термін "Ф." був запропонований німецьким соціологом О. Флехтхеймом як назва "філософії майбутнього", альтернативної всім соціальним вченням, що передували. У цьому значенні термін не набув поширення. З початку 1960-х під Ф. розумілася "наука про майбутнє", "історія майбутнього", орієнтована на пізнання перспектив всіх явищ, і передусім, соціальних. Таке розуміння Ф. було пов'язане з. ФОРМАЦІЯ СУСПІЛЬНА - що склався на основі даного способу виробництва конкретно-историч. форма буття об-ва. Специфіч. спосіб взаємодії основних структур (економич., соц., политич. і ідеології) тієї або інакший Ф.о. додає їй характер особливого соц організму. Функціонування і розвиток цього організму характеризується дією двох ти пов соц. законів. Це генетич. закони і закономірності, пов'язані з його розвитком, а також структурні закони і закономірності, що відносяться до функціонування його различн. структур. І генетич., і структурні закони і закономірності є рез-том збігу дій различн. историч. чинників і. МЕТОДОЛОГІЯ - (methodology) - 1. Філософська оцінка дослідницьких методів дисципліни; інтерес до концептуальних, теоретичних і дослідницьких аспектів знання. 2. Методи і стратегії, що використовуються в дисципліні для маніпулювання даними і придбання знання. У цьому вузькому значенні термін відноситься просто до методів дослідження і не піддає сумніву валидность або доцільність їх проведення. У значенні 1 методологія - аспект епистемологического інтересу до наукового статусу соціології. Їй багато займалися Дюркгейм, Маркс і Вебер, кожний з яких прагнув показати, що розробив особливий підхід до вивчення.