На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

(курсова робота з державного регулювання економіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні та методичні аспекти прогнозування соціально-економічного розвитку в системі державного регулювання економіки ... 5
1.1. Суть та завдання економічного прогнозування: система прогнозів ... 5
1.1.1. Сутність і головні принципи економічного та соціального прогнозування ... 5
1.1.2. Система прогнозів економічного і соціального розвитку ... 9
1.2. Організація економічного прогнозування в Україні ... 15
1.2.1. Функції та повноваження державних органів у прогнозуванні та плануванні ... 15
1.2.2. Планові органи. Порядок формування прогнозів ... 16
1.3. Система методів економічного прогнозування, їх класифікація ... 23
1.3.1. Інтуїтивні (експертні) методи прогнозування ... 25
1.3.2. Формалізовані методи прогнозування (екстраполяції та моделювання) ... 26
Розділ 2. Практичні засади прогнозування соціально-економічного розвитку в системі державного регулювання економіки ... 32
2.1. Огляд прогнозних показників бюджету України на 2006 рік ... 32
2.2. Аналіз прогнозних показників доходів і видатків бюджету України на 2006 рік ... 36
2.2.1. Доходи державного бюджету на 2006 рік ... 36
2.2.2. Аналіз показників видатків і кредитування проекту державного бюджету України на 2006 рік ... 38
Висновки ... 41
Література ... 43

Для придбання курсової роботи "Прогнозування соціально-економічного розвитку в системі державного регулювання економіки" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Прогнозування соціально-економічного розвитку в системі державного регулювання економіки"

Курсова робота "Прогнозування соціально-економічного розвитку в системі державного регулювання економіки" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Прогнозування соціально-економічного розвитку в системі державного регулювання економіки", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Прогнозування соціально-економічного розвитку в системі державного регулювання економіки" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Прогнозування соціально-економічного розвитку в системі державного регулювання економіки" і призначений виключно для пошукових систем.

Костомаров Микола Іванович - Костомаров, Микола Іванович - славнозвісний російський історик. Народився 4 травня 1817 року в слободі Юрасовке, Воронежської губернії, Острогожського повіту. Батько його був місцевий поміщик, мати - малороссийская селянська дівчина, раніше кріпосна, що вчилася в одному з московських пансіонів. Пізніше батько Костомарова одружувався на ній, але Костомаров народився до браку, і хоч батько мав намір усиновити його, він не встиг цього зробити. Батько Костомарова, поклонник французької літератури XVIII віку, ідеї якої він намагався прищеплювати і малолітньому сину, і своїй дворне, був, разом з. Феодальна реакція і контрреформация в Європі - Передумови контрреформации Незважаючи на те, що феодалізму в Європі в XVI в. були нанесені могутні удари, сили феодальної реакції були ще дуже значні і феодальний лад на зживіться себе. Тому після перших доражений, понесених від буржуазної реформації і селянсько-плебейських повстань, сили феодальної реакції з 40-х років XVI в. переходять в настання. У ряді випадків реакційні угруповання феодального дворянства, використовуючи специфічні риси лютеранства і кальвинизма, зуміли пристосувати їх до своїх планів боротьби проти абсолютизму, що зміцнювався. У інших випадках абсолютна монархія. Росія, разд. Анатомія - Розвиток анатомії як науки в Росії тісно пов'язано з пристроєм при московських і петербургских госпіталях перших медичних шкіл або, як їх називали в той час, медико-хірургічних шкіл. У цих школах уперше було введене правильне викладання не тільки фармакології, ботаніки, хірургії і іншого, але і анатомія. У московській медико-хірургічній школі першим викладачем анатомії, в 1722 р., був відомий лікар Микола Бідлоо, запрошений на службу в Росію з Голландії в 1703 р. Викладання велося частиною по підручнику самого Бідлоо, надрукованому ним ще до приїзду його в Росію, частиною по. Римська держава в I в. до н. е. - До середини I в. до н. е. Рим представляв собою найбільшу колоніальну державу. Територія зовнішніх володінь Рима до цього часу більш ніж в шість разів перевищувала площу самої Італії. Римські провінції і залежні від Рима держави майже суцільним ланцюгом опоясиваливесь басейн Середземномор'я. Римська колоніальна держава мала одну вельми своєрідну межу. На відміну від східної монархії Олександра і еллинистических держав, в формуванні яких величезну роль грала активна колонизационная діяльність греків і македонян (основа полісів, клерухии, катекии і т. п.), в Римській державі момент.
Кожна вагома структурна частина курсової "Прогнозування соціально-економічного розвитку в системі державного регулювання економіки" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Чемесов Евграф Петрович - Чемесов (Євграф Петрович) - один з кращих російських граверів, син бідного дворянина Ніжегородської губернії, народився в 1737 р. і шістнадцяти років від роду був записаний на службу капралом в лейб-гвардії Семеновський полк. За свідченням Я. Штеліна в його нотатках про витончені мистецтва в Росії, Чемесов ще в юності відмінно малював пером, вправляючись в копіюванні гравюр переважно Вагнера. Художник-самоучка була помічений І.І. Шуваловим, витребуваний в 1759 р. з полку в Академію Мистецтв і зроблений в поручики Копорського полку, з якого потім перерахований в Астраханський. Вчачись в академії. Похід Красса в його результати - Навесні 54т. римські війська під командуванням Красса вторглися в Месопотамію і зайняли декілька міст. Залишивши в зайнятих містах гарнізони, Красі повернувся зимувати в Сірію. У розпорядженні Красса було сім легіонів, тобто приблизно 35 тис. чоловік піхоти і 5 тис. кінноти, і декілька тисяч допоміжних військ. Красі розраховував також на союзників: Артавазда II - царя Вірменії, Абгара - царька Осроєни і арабського вождя Алхавдонія. У Парфії міжусобна боротьба закінчилася перемогою Орода (57 р. до н. е.). Під загрозою римського вторгнення парфяне почали готуватися до відсічі. Вони були. Іноземців Федір Іванович - Іноземців (Федір Іванович, 1802 - 1869) - славнозвісний в свій час лікар, син персиянина, якого вивіз з Персії або Грузії граф П.А. Бутурлін і зробив російським чиновником; в 1819 р. закінчив курс в Харківській гімназії казеннокоштним вихованцем і був визначений на словесний факультет Харківського університету, але з 3-го курсу посланий був за витівки вчителем математики в Льговськоє уїздне училище (Курской губернії). У 1824 р. Іноземців, від'їхавши службу за казенний зміст, вийшов у відставку, а в 1826 р. знов поступив в Харківський університет, але вже на медичний факультет. У 1828 р..
У вступі курсової "Прогнозування соціально-економічного розвитку в системі державного регулювання економіки" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ШАХМАТОВ Мстіслав Вячеславович - (18881943) - історик, юрист. Закінчив юридичний факультет Петербургського університету, учень М.Дьяконова, потім викладав на цьому факультеті. Автор роботи "Огляд історії кодифікації духовних законів православної греко-російської церкви з кінця XVIII в. по теперішній час" (Журн. Мин-ва юстиції, 1917, №2, 8). З 1922 в еміграції, професор Російського юридичного факультету в Празі, один з фундаторів і член Російського історичного суспільства в Празі. У 1926 захистив магістерську дисертацію "Досліди по історії древньоруський політичних ідей, ч. 1: Вчення російських літописів.

Солов'їв Яків Олександрович - Солов'їв (Яків Олександрович, 1820 - 1876) - видний діяч по звільненню селян. Освіту отримав в Санкт-Петербургском університеті, в 1843 р. поступив на службу в міністерство державного майна, яке в той час приступало до рівняння що стягуються з підвідомчих йому державних селян грошових зборів, шляхом перекладеннях їх з душі на доходи від земель і промислів цих селян. Цій важливій справі С. присвятив першу половину своєї службової діяльності (з 1843 по 1857 р.). Прослуживши деякий час в центральній кадастровій установі міністерства державного майна, С. був призначений начальником. САЛГУРИДИ - Династія атабеков Фарсу (Іран), що правила в 1148-1270 рр. Родоначальник Салгурідов, Салгар, був вождем одного з туркменських племен, що переселилися в середині XI в. в Хорасан і що приєдналися до сельджукскому султана Тогрилу I. Его спадкоємці брали активну участь в створення Румського султаната в Малій Азії. Через сто років один з нащадків Салгара, Сонкур, скористався війнами і розбратами, що відбувалися в правління сельджукского султана Масуда, щоб захопити Фарс і створити тут в 1148 р. свою незалежну державу. Після Сонкура, в 1161 р., влада перейшла до його брата Занги. Він був.
Список літератури курсової "Прогнозування соціально-економічного розвитку в системі державного регулювання економіки" - більше 20 джерел. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИ ВИКОНАННІ СРП - особливості застосування податкових ставок, порядку обчислення податків, порядку сплати податків, термінів сплати податків, встановлені в Законі про угоди про розділ продукції (Закону № 225ФЗ), в частині 2 НК і інших актах законодавства про податки і збори. У Законі № 225ФЗ були встановлені норми про звільнення інвесторів від стягування окремих видів податків і зборів, а також особливості числення і сплати інвесторами податків, що стягувалися до введення в дію частини 2 НК: - податку на прибуток підприємств; - акцизів; - податку на додану вартість; - платежів за користування надрами. ХОЛДИНГИ В РОСІЇ - відповідно до Указу президента РФ від 16 листопада 1992 підприємство, до складу активів якого входять контрольні пакети акцій інших підприємств. Під "контрольним пакетом акцій" розуміється будь-яка форма участі в капіталі підприємства, яка забезпечує безумовне право прийняття або відхилення певних рішень на загальних зборах його учасників (акціонерів, пайовиків) і в його органах управління. Економічне значення холдингу укладається не стільки в фактичному утриманні головною компанією великого пакету акцій дочірніх компаній, скільки в здійсненні управління і контролю над.

Джон Д. Робертс - народився в Канаді в 1945 р. Після закінчення в 1967 р. з відмінністю університету Манітоби (ступінь бакалавра по економіці) він продовжив освіту в США в Міннесотськом університеті, де йому в 1972 р. була присуджена докторська міра по економіці. У 1970-х рр. він викладав в школі менеджменту ім. Дж. Л. Келлога Північно-Західного університету і за перші п'ять років роботи пройшов шлях від асистента до повного професора. З 1980 р. Дж. Робертс є професором школи бізнесу Стенфордського університету, де в 1987-1990 рр. він також виконував обов'язки заступника декана з академічних питань. Він.
Посилання в тексті роботи "Прогнозування соціально-економічного розвитку в системі державного регулювання економіки" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. QUANTITY RATIONING. Кількісне обмеження - Стан економіки, що характеризується тривалим надлишковим попитом або надлишковою пропозицією на ринку труда або на ринку товарів і послуг. Дослідження такого явища лежить в рамках макроекономічного аналізу в традиціях Кейнса і концентрується на нерівновагий стані ринку на відміну від нової класичної школи, прихильники якої вивчають економіку в стані рівноваги. Згідно з теорією кількісного обмеження, як на ринку труда, так і на ринку товарів ціни негнучкі. Рівень заробітної плати повинен коректуватися таким чином, щоб на ринку труда встановилася рівновага, а рівень цін повинен. Керженцев Платон Михайлович - (1881-1940) - один з відомих теоретиків і організаторів управління в Радянській державі. Був повпредом країни в Швеції і Італії, головою Всесоюзного радиокомитета і головою Комітету у справах мистецтв при СНК СРСР. К. написане і опубліковане біля 100 книг по управлінню, історії, театру, з питань журналістики і т.д. В 20-е рр. К. був в числі ініціаторів - ентузіастів наукової організації труда, в 1923- 1924 рр. він член президії Всесоюзної ради НОТ(наукової організації труда). У ті роки ним написані роботи: "НОТ", "Принципи організації", "Боротьба за час". ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ СОЦІОЛОГІЯ - загальна назва версій соціально-філософського і соціологічного теоретизування - Ж. Бодрійар, З. Бауман, М. Маффесолі і інш., - що акцентують исчерпанность епистемологии і онтології модерна ( Modern) і здійснюючим тим самим радикальна переинтерпретацию ідеї соціології. Як основи для маніфестації можливості П.С. виступають: 1) застосування концептуального апарату постструктурализма до маргинальной для нього проблематиці соціального, що приводить до істотної модифікації і розвитку самого постструктурализма за рахунок соціологічної емпирико-операционалистской спрямованості; 2) проблематизации в.

ЛОМОНОСОВ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ - (1711-1765), російський вчений-енциклопедист, фундатор університету відомого нашим сучасникам як МГУ. Л. створив "Російську граматику", що являє собою новий тип граматики - описову нормативно-стилістичну граматику. Автор оцінював її як твір, направлений на "вдосконалення рідної мови". Ломоносов дуже тонко відчув подвійну природу граматики: 1) з одного боку, вона відбувається "від загального вживання мови"; 2) з іншого боку, за допомогою правил вона "показує шлях самому вживанню". Взаємозв'язок раціональних і нормативних принципів описаний в діалозі. АНКЕТЕР - людина, провідна анкетний опит. У більшості випадків А. працюють непрофесійні соціологи, що вимагає навчання і підготовок кадрів опитної мережі. Відбір потенційних А. для подальшої роботи в опитній мережі проводиться по анонсу і попереднім результатам тестування на коммуникабельность, швидкість реакції і інш. Потім проводиться навчання потенційних А. в дослідницькому центрі. Безпосередньо перед опитом проводиться інструктаж А., де уточнюється завдання по організації і процедурі опиту, обговорюються нюанс роботи з анкетою і пошуки респондентів, терміни виконання роботи і здачі анкет. Від. Мультікультурная міграція - сприяє збільшенню культурної і етнічної різноманітності країни (регіону). У її основу встановлений принцип залучення в країну (регіон) іммігрантів для забезпечення етнокультурного різноманітності. Така політика проводиться в цей час в США і Австралії. У США для різноманітності імміграційного потоку щорічно проводиться так звана "визовая лотерея" - DV Program ("diversity visa", тобто "віза різноманіття"). Той, що Виграв в лотерею має право на отримання Permanent Resident Card (PRC) - посвідки на проживання, тобто статусу законного жителя США (неофіційна назва - Green card). Символіка - (symbolism), будь-яка система значень, здатна служити формою комунікації. У кач-ве символа може виступати будь-який об'єкт (предмет або явище), щось що означає, що виражає або на щось вказуючий, напр., слово (письмове або усне), дорожній знак, жест, произв. иск-ва (або його частина). Такі символи, як ідеограми і піктограми, мають просте, жорстко фіксоване значення: червоний сигнал світлофора означає стоп, а червоний нац. прапор - опред. країну. Др. символи можуть сприйматися набагато більш складним образом (символічний интеракционизм). У мн. произв. иск-ва символи свідомо використовуються для.