На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Регіональна діагностика розвитку продуктивних сил

(курсова робота з РПС)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти діагностики розвитку продуктивних сил регіону ... 6
1.1. Регіональна діагностика як передумова ефективної регіональної політики ... 6
1.2. Регіональні проблеми соціально-економічного розвитку України ... 10
Розділ 2. Прикладні аспекти діагностики розвитку продуктивних сил регіону. Підсумки діагностики стану розвитку регіону ... 15
2.1. Загальна характеристика Закарпатської області ... 16
2.2. Природно-ресурсний потенціал ... 18
2.3. Людський потенціал ... 19
2.4. Рекреаційно-туристичний потенціал ... 24
2.5. Стан навколишнього природного середовища та рівень природно-техногенної безпеки ... 26
2.6. Економічний потенціал ... 31
2.7. Науково-технічний потенціал ... 35
2.8. Ділова активність та інституційні перетворення в регіоні ... 36
2.8.1. Підприємництво ... 36
2.8.2. Інституційні перетворення ... 37
2.9. Просторово-економічний потенціал ... 38
Висновки ... 43
Література ... 45

Для придбання курсової роботи "Регіональна діагностика розвитку продуктивних сил" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Регіональна діагностика розвитку продуктивних сил"

Курсова робота "Регіональна діагностика розвитку продуктивних сил" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Регіональна діагностика розвитку продуктивних сил", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Регіональна діагностика розвитку продуктивних сил" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Регіональна діагностика розвитку продуктивних сил" і призначений виключно для пошукових систем.

СИКОРСКИЙ Ігор Іванович - (25.5.1889, Київ - 26.10.1972, США) - конструктор і вчений в області вертолето- і самолетостроения. Народився в сім'ї відомого лікаря-психіатра, професора Київського університету. Після закінчення в 1906 в Петербурге Морського кадетського корпусу повернувся в Київ. У зв'язку з революційними подіями вищі учбові заклади не працювали, і З., щоб не втрачати часу, поїхав у Францію, де вчився в технічній школі Дювіньо де Ланно. У 1907 він поступив в Київський політехнічний інститут, який, однак, йому закінчити так і не вдалося: диплом інженера йому видав Петербургський політехнічний інститут в 1914 за. ИКОНОГРАФИЯ - (від греч. eikon - зображення, образ і grapho - пишу), в зображальному мистецтві суворо встановлена система варіантів зображення якого-небудь персонажа, події, сюжету, пов'язаних, як правило, з релігійною тематикою. Иконографией називають і розділ искусствознания, що вивчає символіку і канонічні сюжети мистецтва. Під иконографией розуміють також сукупність зображень якої-небудь історичної особи (Петра I, В. І. Леніна і інш.). Ще в древніх цивілізаціях існували суворі розпорядження для художників, що склався на основі релігійних уявлень. У Візантії і Древньої Русі було створене спеціальне. ДОНО-КАВКАЗЬКИЙ СОЮЗ - назва держави по проекту Донського отамана П. Н. Краснова. Восени 1917 р. Козаки, Горці і Калмики утворили Південно-Східний Союз, але невдовзі виявилося, що його конституція не відповідає політичній обстановці, створеній Жовтневим переворотом. З'явилася необхідність його формального відновлення після тимчасового в козачих землях володарювання більшовиків, був потрібен перегляд і зміна деяких пунктів союзного договору. Донський отаман П. Н. Краснов, влітку 1918 р., запропонував нову конституцію Союзу, по якій держава повинна було називатися "Доно-Кавказький Союз". Назва. ВАСНЕЦОВ Віктор - Михайлович (1848, сіло Лопьял Вятської губернії - 1926, Москва), російський живописець, графік, театральний декоратор, монументаліст, автор архітектурних і дизайнерських проектів; представник неорусского стилю в рамках модерна. Старший брат А. М. Васнецова. Народився в сім'ї священика. Вчився в духовній семінарії в Вятке (1862-67), відвідував Малювальну школу при Суспільстві заохочення мистецтв в Санкт-Петербурге, де вчився у І. Н. Крамського (1867-68). Навчався в Петербургської академії мистецтв (1868-74). У 1876-77 рр. жил у Франції ("Акробати в Парижі", 1877). У 1878 м. разом з сім'єю.
Кожна вагома структурна частина курсової "Регіональна діагностика розвитку продуктивних сил" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Іберія III-I вв. до н.е. - У Іберії, як вже вказувалося вище, на початку III в. остаточно складається самостійне царство. Основа Іберійського царства приписується Фарнабазу, про яке говорять грузинська хроніка "Звертання Грузії" (остаточно відредагована в VIII - IX вв. н. е.) і відоме зведення древнегрузинских літописів "Історія Грузії". Розкопки на території древньої Картлі дають можливість скласти уявлення об Армазі, центрі країни в IV - II вв., і об Мцхете, столиці Іберії в останні віки до нашої ери. Поховання, що Відносяться до цього часу в глиняних глеках в розташованому на півночі від Мцхети. СЛОВ'ЯНИ - загальне ім'я для народів индо-європейської раси, говорячих на родинних між собою Слов'янських прислівниках. С. займають велику частину Європи і всю Північну Азію. Вони діляться на Східних (Білоруси, Велікороси, Українці і Козаки), Західних (Поляки, Чехи, Словаки) і Південних (Болгари, Серби, Хорвати, Босняки, Словенци, Македонці і інш.). Загальна чисельність С-н перевищує 230 млн душ православної, католицької і магометанина релігій, з відхиленнями в старообрядчество, униатство і інш. Історія С-н характеризується постійною боротьбою з німецькими, тюркскими і азіатськими народами, причому останнім вже. ГРИГОРЬЕВ - Аполлон Олександрович (1822, Москва - 1864, Санкт-Петербург), російський поет, літературний і театральний критик. Дістав хорошу домашню освіту, закінчив юридичний ф-т Московського ун-та. У 1851-55 рр. очолив т. н. молоду редакцію журналу "Моськвітянін", в 1861-64 рр. - працював в журналах братів Достоєвських "Час" і "Епоха". Григорьев вважав себе "останнім романтиком", його поезія - яскравий вияв романтичної традиції, відкритий впливу реалістичної прози, "живого" фольклору. Мистецтво для поета - вища (інтуїтивна) форма пізнання світу. Григорьев.
У вступі курсової "Регіональна діагностика розвитку продуктивних сил" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Боротьба за колонії в Вест-Індії - Континентальні володіння Іспанії і Португалії в Північній і Південній Америці з підкореним і закріпаченим місцевим населенням не представлялися такою легкою здобиччю для нових морських держав, як це було в Південно-Східній Азії. У цій частині світу зусилля цих держав в XVII в. прямують на розрив морських зв'язків Вест-Індії з метрополією шляхом контрабандної торгівлі і піратства. Розбійницькі набіги кінця XVI в. Рели, Дрейка і інш. показали шлях до легкої здобичі. Острови, покинені іспанцями після винищування корінного населення, зробилися базою і притулками своєрідних розбійницьких.

Ріхтер Вільгельм Михайлович - Ріхтер (Вільгельм Михайлович, 1767 - 1822) - історик медицини в Росії, професор повивального мистецтва в Московському університеті, лейб-медик. По закінченні курсу в Московському університеті, в 1786 році, відправився за межу, де вивчав повивальное мистецтво в Геттінгене і Берліні. У 1788 році удостоєний був мірі доктора медицини в Ерлангенськом університеті. У 1790 році Р. повернувся в Росію і був затверджений в мірі доктора медицини медичною колегією в Санкт-Петербурге; в тому ж році він був призначений професором повивального мистецтва в Московському університеті. Під. Дементьев Евстафій Михайлович - Дементьев, Євстафій Михайлович - письменник. Народився в 1850 р. Освіту отримав на медичному факультеті університету святого Володимира. Під час російсько-турецької війни був відряджений в розпорядження головноуповноваженого в тилу діючої армії Н.С. Абази і по закінченні війни видав "Червоний Хрест в тилу діючої армії в 1877 - 1878 рр." (Санкт-Петербург, тому I, 1880; тому II, 1882). У 1881 р. вивчав на Мурманськом березі санітарні умови побуту робітників на трескових рибних промислах і організував для них лікарську допомогу. За дорученням московського губернського земства закінчив роботи по.
Список літератури курсової "Регіональна діагностика розвитку продуктивних сил" - більше 20 джерел. СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ - (С. д. ПИФ) - професійний учасник ринку цінних паперів, що здійснює на основі ліцензії, що видається Федеральною комісією з ринку цінних паперів (ФКЦБ Росії), діяльність по: зберіганню сертифікатів цінних паперів і обліку прав на цінні папери, що становлять пайовий інвестиційний фонд (див. Депозитарна діяльність); зберіганню грошових коштів, що становлять пайовий фонд; ведінню реєстру власників інвестиційних паїв фонду (пайовиків). На С. д. ПИФ покладено здійснення контрольних функцій за роботою керуючого пайового інвестиційного фонду (в формі контролю за станом активів). Ліцензія ФКЦБ. ОБЛІГАЦІЇ ПРОМИСЛОВІ ПРИБУТКОВІ - INDUSTRIAL REVENUE BONDS Особлива категорія МУНІЦИПАЛЬНИХ ОБЛІГАЦІЙ, також що іменується рентними (орендними) облігаціями, напр. будівництво заводу відповідно до технічних умов певної приватної компанії, до-ой надається право довгострокової оренди заводу, причому орендна плата встановлюється на рівні, достатньому для виплати муніципалітетом відсотків і основної суми по облігаціях, що випускаються під вказаний проект. Спонукальним мотивом випуску таких облігацій служило прагнення залучити до екон. розвитку певних районів ті галузі, чия участь в здійсненні проектів екон. розвитку.

Виплати за цивільно-правовими договорами - Згідно з статтею 420 Цивільного кодексу РФ цивільно-правовим договором признається угода двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків. До таких договорів відносять, зокрема: - договір підряду, - коли одна сторона (підрядчик) зобов'язується виконати по завданню іншої сторони (замовника) певну роботу і здати її результат замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результат роботи і сплатити її (п. 1 ст. 702 Цивільних кодекси РФ); - договір відшкодувального надання послуг, по якому виконавець зобов'язується по завданню замовника зробити послуги.
Посилання в тексті роботи "Регіональна діагностика розвитку продуктивних сил" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. АКЦІОНЕР - STOCKHOLDER, SHAREHOLDER Законний власник однієї або більше за акції корпорації. Згідно із законом власник сертифіката акцій - особа, чиє ім'я вписане в сертифікат, а також в реєстр А. корпорації. Проте, іноді ім'я на сертифікаті не ставиться, але право власності при цьому сохраняетсяА. володіє чотирма правами: правом на частину неподільних активів корпорації пропорціонально кількості акцій, що є (див. СЕРТИФІКАТ АКЦІЇ); правом на отримання дивідендів, у випадку якщо вони запрацьовані і оголошені радою директорів; правом пропорційного контролю над корпорацією за допомогою голосування. ДІЯЛЬНІСТЬ ПО УПРАВЛІННЮ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ - діяльність керівника по довірчому управлінню переданими у володіння цінними паперами і грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери, здійснювана від свого імені за винагороду в інтересах особи, що передало в управління цінні папери (засновника довірчого управління) і грошові кошти, або вказаних ним третіх осіб. При конфлікті інтересів керівника або його клієнта або різних клієнтів одного керівника, об до-ром сторони не були повідомлені зазделегідь, керівник зобов'язаний за свій рахунок відшкодувати збитки клієнту, якщо дії керуючої нанесли збиток інтересам клієнта. Закони по міграції - Правова база міграційної політики в Росії включає в себе: - федеральне і регіональне законодавство; - підзаконні акти для конкретизації норм законодавства непрямої дії, що затверджуються постановами Уряду Російської Федерації; - укази Президента Російської Федерації; - міжнародні двосторонні і багатосторонні договори і угоди, що регламентують взаємовідносини держав відносно зовнішньої міграції. Внутрішнє законодавство для реалізації державної міграційної політики спирається на норми загальновизнаного міжнародного права в області міграції, до яких держава приєдналася офіційно і взяла.

ТРУДОВА КАР'ЄРА - (від итал. сarriera - життєвий шлях, терен, біг) - просування індивіда по рівнях професійних сходів протягом всього трудового життя, його професійні переміщення, зміна видів робіт на шляху до досягнення успіху на службовому терні, що виражається в занятті більш престижними видами труда, більш високій оплаті труда, більшої службової відповідальності і влади. У застарілому значенні поняття "кар'єру" використовується також для позначення конкретного роду занять, певної професії (наприклад, кар'єра адвоката, військова кар'єра і інш.). У науковій літературі нарівні з поняттям "Т.К.". РОСТОУ (ROSTOW) Уолт Уїтмен - (1916) - амер. економіст, соціолог, политич. діяч. Поряд з Р. Ароном є одним з творців сучасного варіанту теорії індустріального об-ва. У історію соціології увійшов як автор концепції стадій економич. зростання. Проблема виділення стадій, через к-рі повинна пройти всяка економіка в процесі свого розвитку, істориками економіки початку ХХ в. вирішувалася через аналогії з життям людини (зростання, зрілість, занепад). Потім в середині сторіччя австрал. теоретик К. Кларк описав цей процес як послідовну зміну roсподства первинного (сільськогосподарського), повторного (обробляюча. Суб'єктивна школа соціології - П.Л.Лавров (1828-1900). Основні соціологічні роботи: "Соціологи-позитивісти", "Введення в історію думки", "Теорія і практика прогресу", "Соціальна революція і задачі моральності", "Задачі розуміння історії". Вважав, що соціологія - це наука про солідарність, практичні задачі якої не можуть бути відділені від теоретичного їх розуміння. Держава і суспільство повинні служити людині, а не він ім. Не повинне відбуватися підкорення суспільного елемента особистому або поглинання особистості суспільством. Особистість повинна зрозуміти суспільні інтереси, які є суттю її інтересів. Рушійна сила історії.  "ЧЕРТОВО ОТРОДЬЕ" - (FOLK DEVILS) В багатьох суспільствах до деяких меншин відносяться надто негативно як до исчадиям зла, позбавлених яких-небудь етичних засад, - тобто, як до свого роду "чертову отродью", при цьому вважається само собою що розуміється, що вони заслуговують контролю і покарання. У недавньому минулому подібної демонизации зазнавали люди, що вживають наркотики, хіппі, футбольні фани, чорношкіра молодь і гомосексуали. У сучасних суспільствах значну роль в цьому процесі часто грають кошти масової комунікації. У їх повідомленнях дані групи можуть представлятися настільки спрощеним.