На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Реклама як засіб просування товарів

(курсова робота з маркетингу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття реклами та її значення в маркетинговій комунікаційній політиці підприємства ... 5
1.1. Поняття реклами, її позитивні і негативні сторони ... 5
1.2. Значення реклами для виробника і споживача ... 8
1.3. Цілі, види, форми і функції реклами. Переваги та недоліки основних носіїв рекламних звернень ... 10
1.4. Основні етапи створення рекламних звернень ... 18
1.5. Оцінка ефективності реклами ... 19
Розділ 2. Практична частина ... 26
2.1. Характеристика підприємства. Вибір і аналіз цільового ринку ... 26
2.2. Сегментування цільового ринку підприємства. Вибір цільових сегментів ринку ... 34
2.3. Позиціювання товару на обраних сегментах цільового ринку ... 37
Висновки ... 40
Література ... 42

Для придбання курсової роботи "Реклама як засіб просування товарів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Реклама як засіб просування товарів"

Курсова робота "Реклама як засіб просування товарів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Реклама як засіб просування товарів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Реклама як засіб просування товарів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Реклама як засіб просування товарів" і призначений виключно для пошукових систем.

СОЮЗ РОСІЙСЬКОГО НАРОДУ - масова патріотична організація. Виникла в жовтні 1905 в Петербурге для боротьби з революційним рухом, іудейським і ліберально-масонським підпіллям. Фундатор "Союзу" - лікар А.І. Дубровін (голова Головної Ради). Союз об'єднав найбільш свідому, національно мислячу частину російського народу - городян, поміщиків, інтелігенцію. У патріотичної діяльності "Союзу Російського Народу" брали участь видатні суспільні і державні діячі, вчені, письменники, люди мистецтва. Серед них сам цар Микола II, свв. Иоанн Кронштадтський і майбутній патр. Тихон, архим. Антоний (Храповіцкий), протоиер. Иоанн. ДРЕВНЬОЇ ГРЕЦІЇ МИСТЕЦТВО - мистецтво древньогрецький держав, що займали південну частину Балканського півострова, острова Егейського моря, побережжя Фракиї, західну берегову смугу Малої Азії і що розповсюдили свій вплив в період грецької колонізації (8-6 вв. до н. е.) на території Південній Італії, Східній Сицилії, Південної Франції, на північне побережжя Африки, на протоки і побережжя Чорного і Азовського морів. Поділяється на наступні періоди: "темні віки" після падіння ахейских держав (12-11 вв. до н. е.); т. н. "гомерівську епоху" (10-8 вв. до н. е.), архаику (7-6 вв. до н. е.), классику. МЕДВЕДЕВ Сергій Костянтинович - (02.06.1958). Прес-секретар Президента Російської Федерації Б. Н. Ельцина з 14.03.1995 м. по серпень 1996 р. Народився в м. Калінінград. Освіту отримав на факультеті журналістики МГУ ім. М. В. Ломоносова (1981) і на Вищих економічних курсах при Держплан СРСР. З 1981 р. в Державному комітеті СРСР по телебаченню і радіомовленню: молодший редактор Головної редакції радиопрограмм Всесоюзного радіо для м. Москви; молодший редактор, редактор Головної редакції пропаганди Центрального телебачення; редактор, власний кореспондент Головної редакції Центрального внутрисоюзного радіомовлення; власний. Аполлов Олександр Геннадьевіч (1905 - після 1969) - Історик, викладач вищої школи. Кандидат історичних наук (1953), доцент (1958). Уродженець з. Завражья Макарьевського повіту Костромської губернії (Нині в Івановській області). З сім'ї сільських вчителів. Почав трудовий шлях чорноробом радгоспу в Саратовській області (з 1920). Середню освіту здобув в школі дорослих Главполітпросвета (1923-1925). Таким чином сільський хлопчина, що офіційно відбувається "из мещан", дістав доступ до вищої освіти. Закінчив педагогічний факультет Саратовського університету (1925-1929) і історико-філософський факультет (етнографічне відділення) I МГУ.
Кожна вагома структурна частина курсової "Реклама як засіб просування товарів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Хворостінін Іван Андрійович - Хворостінін, званий також по прізвиську батька Х.-Старковський (Іван Андрійович) - князь, "літописець". У 1606 р. був окольничим і потім кравчим при дворі Лжедімітрія I; при Василі Івановичі Шуйськом був посланий на покаяння в Іосифа Волоколамський монастир за свою близькість до самозванця і за "еретичество". Повернений в Москву біля 1611 р., Х. був присутній при зіткненні Гермогена з боярским урядом, стоячи на стороні першого; в 1613 р. був посланий воєводою в Мценськ, а в наступному році знаходився вже в числі "великих воєвод Українського розряду" і стояв зі сторожовими. МОРАЛЬНІСТЬ (Мусар) - Погляди, що визначають гідний образ поведінки і дій людини. Добрі якості, закладені в кожній людині, і добрі вчинки, що здійснюються ним не з страху перед покаранням і не з прагнення до нагороди. Вчення про моральність засноване, головним чином, на законі Тори: "Возлюби ближнього свого, як самого себе" і тлумаченні Гилеля*: "Те, що ненависно тобі, не роби ближньому своєму". Вивчення Талмуда може давати задоволення розуму, але не почуттю. А у важкі дні єврейського галута була потрібен велика моральна сила, яка пробудила б дух народу і віру в його майбутнє; необхідно було пробудити релігійно-етичне. Петров Петро Миколайович - Петров (Петро Миколайович, 1827 - 1891) - письменник. Займався розбором історичних актів, матеріалів для російської історії і археології; дозвілля присвячував також і белетристиці. Перебував діяльним співробітником в "Енциклопедичному Словнику" російських вчених (під редакцією П.Л. Лаврова ), в Словнику Березіна і в справжньому Словнику; в першому з цих видань вмістив до 30 статей по мистецтву, російській історії, топографії Санкт-Петербурга і пр. Надрукував історичні романи: "Сім вільнодумців" ("Нива", 1872), "Балакирев" ("Всесвітня Ілюстрація".
У вступі курсової "Реклама як засіб просування товарів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Племена Європи і Азії у II тисячолітті до н. е. - На величезних просторах Європи і Азії, що лежали поза областями розвитку древніх рабовласницьких держав, на рубежі III і II тисячоліть до н. е., так само як і в цих державах, створилися умови, що сприяли розвитку бронзолитейного справи. Успіхи скотарства, якими відмічена друга половина III тисячоліття в багатьох областях євразійського континенту від Єнісея до Піренейського півострова, вели до значної зміни всієї суспільної структури племен, що жили на цій території. Засади матріархально-родових відносин були підірвані, створилися можливості для широкого накопичення племенами багатств у вигляді.

Конституція 1791 р. Другий розділ Польщі - Реалізація цієї програми почалася під час роботи так званого чотирирічного сейму (1788-1792). Представники шляхетско-буржуазного блоку (Колонтай, І. Потоцкий, Малаховський, Чарториський і інш.) добилися 3 травня 1791 р. прийняття сеймом нової конституції, згідно якою Польща перетворювалася в централізовану монархію. Автори конституції прагнули ослабити позиції магнатів і ліквідувати феодальну анархію. Відмінялася виборність королів, і тільки у разі припинення династії передбачалося обрання нової. Відмінявся принцип обов'язкової одноголосності в сеймі (liberum veto). Всі питання. Зовнішня політика СРСР в середині 1950х - середині 1960х рр. - Зовнішня політика базувалася на виведенні ХХ КПРС про зміну розставляння сил в світі на користь соціалізму. Затверджувалася можливість як мирної (через парламент), так і озброєної перемоги соціалістичної революції, що залежало від внутрішніх умов кожної країни. Єдиним шляхом регулювання відносин між державами проголошувалося мирне співіснування двох систем. Тимчасово ослабіла "холодна війна". СРСР в односторонньому порядку скоротив чисельність армії, припинив ядерні випробування, поліпшив відносини з Китаєм, Югославією, Туреччиною, Іраном, Японією і іншими країнами. У 1963 м. був.
Список літератури курсової "Реклама як засіб просування товарів" - більше 20 джерел. ДОХОДИ ЧИСТІ - NET EARNINGS Для банківської системи рахівництва Контролером ден. звертання (Закон про цінні папери. Правила публікування даних - 12.CFR II) і Радою керуючих ФРС (Правило F) наказуються однакові форми фин. звітів для нац. банків, а також для банків - членів ФРС. Звіти про доходи бувають як піврічними, так і квартальними (квартальні форми містять також відомості про накопичений дохід в поточному фин. року на звітну дату). Річний звіт про результати фин. діяльність повинен відображати наступні основні статьи1. Дохід від операційної деятельности.2. Витрати по операційній діяльності. Останні. ПОДАТКИ, СЛУЖБОВЦІ ДЖЕРЕЛАМИ УТВОРЕННЯ ДОРОЖНІХ ФОНДІВ - група федеральних податків, що стягуються згідно з Законом про основи податкової системи, платежі по яких зараховувалися в дорожні фонди в порядку, визначуваному законодавчими актами РФ про дорожні фонди, встановлені Законом РФ від 18 жовтня 1991 р. № 1759-I "Про дорожні фонди в РФ". Дану групу складали: податок на реалізацію паливно-мастильних матеріалів; податок на користувачів автомобільних доріг; податок з власників транспортних засобів; податок на придбання автотранспортних коштів. Федеральний податок на окремі види транспортних засобів не відносився до вказаної групи податків.

КВИТАНЦІЯ ОХОРОНЦЯ - BAILEE RECEIPT Квитанція, що видається банку, що володіє товарами, охоронцем, клієнтом банку, до-рому дозволено продати їх за рахунок банку-власника. К.х. часто використовується замість розписки в отриманні майна в довірче управління, що видається разом з документами на імпорт для складського зберігання, продажу або переробок. ПІДЛЯГАЮЧА ЗБЕРІГАННЮ РОЗПИСКА Про ОТРИМАННЯ МАЙНА В ДОВІРЧУ ВЛАСНІСТЬ виявилася недостатнім забезпеченням і відображала тільки кредитоспроможність особи, що поставила підпис. Дуже часто банкам не вдавалося добитися задоволення своїх позовів на основі такої розписки.
Посилання в тексті роботи "Реклама як засіб просування товарів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ОБЛІГАЦІЇ ЗАТВЕРДЖЕНІ - APPROVED BONDS Банки взаємних заощаджень ретельно регулюють свої інвестиції в облігації. Існують статути, приписуючі мінімальні стандарти, або статути і списки певних цінних паперів, що вважаються законними інвестиціями ощадних банків, відповідних статуту штату, вхідного в ' легальний список'. (Див. ІНВЕСТИЦІЇ ОЩАДНИХ БАНКІВ). Трастові фонди також можуть регулюватися на основі статутів (див. ІНВЕСТИЦІЙНІ ТРАСТОВІ ФОНДИ). Компанії по страхуванню життя також керуються правовою специфікацією стандартовДив. ІНВЕСТИЦІЇ КОМПАНІЙ ПО СТРАХУВАННЮ ЖІЗНІ.Коммерчеськиє банки. Хоч тут і не існує ' легального. ОБЛІГАЦІЇ ЗОЛОТІ - GOLD BONDS Облігації, к-рі відповідно до умов їх випуску на вимогу оплачувалися золотими монетами, відповідними ' нинішнім стандартам ваги і проби', на відміну від ' грошових' облігацій або облігацій, оплачуваних ' законним платіжним засобом'. Дані облігації могли бути оплачені також інвалютою, тобто будь-якою валютою, що є законним платіжним засобом, однак в США не було практики випуску облігацій, оплачуваних серебромЕти відмінності були усунені з прийняттям Спільної резолюції Сенату і Палати представників Конгресу США 5 червня 1933 р., краї визначила, що ' будь-яке положення, що. ФІЛОСОФІЯ - (греч. phileo - люблю, sophia - мудрість; любов до мудрості) - особлива форма пізнання світу, що виробляє систему знань про фундаментальні принципи і основи людського буття, про найбільш загальні сущностних характеристики людських відносин до природи, суспільства і духовного життя у всіх її основних виявах. Ф. прагне раціональними коштами створити гранично узагальнену картину світу і місця людини в ньому. На відміну від міфологічного і релігійного світогляду, що спираються на віру і фантастичні уявлення про мир, Ф. базується на теоретичних методах збагнення дійсності, використовуючи особливі.

ЕКСПЕРИМЕНТ - (лати. experimentum - проба, досвід) - метод емпіричного пізнання, за допомогою якого в контрольованих і керованих умовах (що часто спеціально конструюються) отримують знання відносно зв'язків (частіше за все причинних) між явищами і об'єктами або виявляють нові властивості об'єктів або явищ. Е. можуть бути натурними і уявними. Натурний Е. проводиться з об'єктами і в ситуаціях дійсності, що самої вивчається і передбачає, як правило, втручання експериментатора в природний хід подій. Мисленний Е. передбачає завдання умовної ситуації, що виявляє цікавлячі дослідника властивості, і оперування. РЕВОЛЮЦІЯ - (revolution) - 1. (Політична і соціальна) "насильний захват державної влади лідерами масового руху для подальшого використання цієї влади з метою великих процесів соціальної реформи" (Гидденс, 1989). Це відрізняє революції від переворотів, які також передбачають використання сили для захвата влади, але без перетворення класової структури і політичної системи і без масової підтримки. У 20-м сторіччі революції відбувалися не в індустріальних суспільствах, а в сільських селянських суспільствах, подібних Росії (1917), Китаю (1949), Північному В'єтнаму (1954). Пояснити революційну. КОНКУРЕНЦІЯ - (competition) - діяльність, в якій людина (група) суперничає з одним або великим числом інших людей (груп) в досягненні мети, особливо коли шукані результати дефіцитні і не все можуть ними скористатися. Конкуренція буває прямої або непрямої і може нормативно або соціально регулюватися або не регулюватися. У політекономії "ідеал" конкуренції між продавцями в умовах ринкової економіки - невидимої руки, регулюючої економічне життя, - вів до низьких цін, рівності прибутку і підтримки економічної ефективності. У 19-м сторіччі соціальні вигоди конкуренції широко підкреслювалися багатьма школами соціальних. ДЕПРИВАЦИЯ - (DEPRIVATION) В рамках соціологічного аналізу депривация в широкому значенні визначається як нерівність доступу до соціальних благ. Депривация охоплює бідняцтво і інші форми соціального неблагополуччя. У Британії в 1970-е рр. М. Браун і Н. Медж (Brown and Madge, 1982) проробили величезний об'єм дослідницької роботи, що фінансувалася Радою по дослідженнях в області соціальних наук (Social Science Research Council) і Департаментом охорони здоров'я і соціальних служб (Department of Health and Social Services). Вони прийшли до висновку, що на практиці поняття депривации виявляється невизначеним і веде.