На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Реклама в мережі Інтернет

(курсова робота з маркетингу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження реклами в мережі Інтернет ... 5
1.1. Особливості реклами в комп'ютерних мережах ... 5
1.2. Цілі та завдання реклами в Інтернет ... 8
Розділ 2. Аналіз елементів рекламної кампанії в Інтернеті ... 11
2.1. Корпоративний Web-сервер ... 11
2.2. Банери ... 12
2.3. E-mail - електронна пошта ... 16
2.4. Списки розсилки і дискусійні групи ... 20
2.4. Групи новин (Usenet) ... 23
2.5. Види рекламної продукції ... 24
Розділ 3. Ефективність та перспективи розвитку реклами в комп'ютерних мережах ... 33
3.1. Оцінка ефективності банерної реклами ... 33
3.2. Шляхи підвищення ефективності Інтернет-реклами та перспективи її розвитку в України ... 37
Висновки ... 41
Література ... 43

Для придбання курсової роботи "Реклама в мережі Інтернет" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Реклама в мережі Інтернет"

Курсова робота "Реклама в мережі Інтернет" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Реклама в мережі Інтернет", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Реклама в мережі Інтернет" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Реклама в мережі Інтернет" і призначений виключно для пошукових систем.

ПОСТ - обмеження, що добровільно виконуються з метою духовного очищення і вдосконалення. Православна Церква заповідає християнам постійно вести помірний образ життя, особливо виділяючи дні і періоди обов'язкової стриманості - пости. Постились старозавітні праведники, і Сам Христос прикладом Свого сорокадневного поста і проповідями поклав основу християнському посту. Середа і п'ятниця - пісні дні весь рік, якщо в них немає свята. У році чотири пости: Різдвяний, Великий, Петров і Успенський. У Різдвяний пост у всі дні, крім середи і п'ятниці, дозволяються рослинне масло і риба. У. ЦАР - (лати.: Caesar), в поняттях Святої Русі помазаник Божий, священна особа, представник Бога на землі, самодержець, що стоїть над всіма станами, що видає закони і що стежить за їх виконанням, вільний стратити і милувати своїх підданих. У Росії титул Царя уперше прийняв Іван IV Грозний в 1547. З 1721 російські Царі стали офіційно називатися Імператорами. З 1815 назву Цар знов ввели в титул у вигляді "Цар Польський". У народі титул "імператор" не прижился, і частіше за все як і раніше використовувалося слово "Цар". Народ бачив в Царі втілення Батьківщина і Держави і добровільно передавав йому своє. Хаников Микола Володимирович - Хаников (Микола Володимирович) - відомий ориенталист (1822 - 1878), виховувався в Царськосельськом ліцеї. Самостійно вивчивши східні мови, був прикомандирований в 1841 р. до посольства Бутенева в Бухару. Результатом з'явився "Опис Бухарського ханства" (Санкт-Петербург, 1843), перекладений на англійська, французька і німецька мови, і двох статті в "Журнал Міністерства Внутрішніх Справ" 1843 р.: "Про населення Киргизьких степів, займаних Внутрішньою і Малою Ордою" (перекладено на німецьку мову за бажанням А. Гумбольдта в "Ausland"), і "Міське управління. Вальден Павло Іванович - Вальден, Павло Іванович - відомий хімік, ординарний академік Імператорської Академії Наук. Народився в 1863 р. в Ліфляндської губернії; закінчив курс на хімічному відділенні рижского політехнікума, де працював під керівництвом В. Оствальда; продовжував заняття в Лейпциге під керівництвом Оствальда, Г. Відемана і Вісліценуса. Отримав міру доктора філософії за дисертацію: "Ueber die Affinitatskonstanten organischer Sauren" (Лпц., 1891). Захистивши в Новороссийськом університеті дисертацію "Досвід дослідження осмотических явищ" (Рига, 1893), отримав міру магістра хімії. У 1899 р., після.
Кожна вагома структурна частина курсової "Реклама в мережі Інтернет" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Будіщев Олексій Миколайович - Будіщев, Олексій Миколайович - талановитий письменник. Народився в 1867 р. в дворянській сім'ї Саратовської губернії; мати - полька. Вчився на медичному факультеті Московського університету. Він із захопленням займався зоологією, але відчув себе абсолютно нездібним займатися науками терапевтичними і з 4-го курсу пішов. Писати початків ще студентом і з 1886 р. став діяльним співробітником "Будильника", "Російського Сатиричного Листка", "Уламків", пізніше "Російського Життя", "Петербургської Газети", "Нового Часу", "Росії", "Русі". Вміщував також свої твори в "Ниві", "Мальовничому Огляді". Коропів Пімен Іванович (1884-1963) - Селянський письменник, суспільно-політичний діяч. Народився в с. Турки Рильського повіту Курської губернії (нині Хомутовський район Курської області). Вихідець з селян-старообрядців. Систематичної освіти не здобув. Обдарований самоучка в літературі. З 1905 р. примикав до партії есерів. Вів революційну пропаганду на селі; організовував селянські хвилювання на батьківщині. Опублікував в льоворадікальной "Курской вести" "нечто про забастовке", про "красном петухе" (згідно власним спогадам). Після арешту біг з Рильськой в'язниці до Фінляндії. Звідти переїхав. Цивілізационний підхід до вивчення історії - В основі його закладена ідея унікальності соціальних явищ, своєрідність шляху, пройденого окремими народами. З цієї точки зору історичний процес є зміна цілого ряду цивілізацій, що існували в різний час в різних регіонах планети і одночасно існуючих в цей час. Сьогодні відомо більше за 100 варіантів тлумачення слова "цивілізація". З марксистсько-ленінською, довгий час точки, що панувала зору - це етап історичного розвитку, наступний за дикістю, варварством. Сьогодні дослідники схиляються до того, що цивілізація - це якісна специфіка (своєрідність духовного.
У вступі курсової "Реклама в мережі Інтернет" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ КОЗАЧЕ ВІЙСЬКО - організоване військове суспільство з сибірських Козаків і корінного населення Забайкалья Тунгусів і Бурят. Сибірські Козаки з'явилися тут уперше ок. 1639 р. До цього часу вони вже перебували в московському служивому розряді і сприяли розширенню російських меж Сибіру. Через сто із зайвим років ту ж службу, хоч і окремо від Козаків, почали нести: сформований в 1762 р. за козачим зразком пятисотенний полк Тунгусів і виниклі за тим же зразком в 1764 р., чотири полки бурятских або братських. Вони підкорялися російським воєводам. "Сибірська Установа" графа Сперанського видане в 1822 р.

Походження людини - Процес формування людини і розвитку первісно-громадського ладу складається з ряду послідовних етапів В. І. Ленін в своєму творі "Держава і революція", говорячи про первинні стадії людського розвитку, згадує про "стадо мавп, що беруть палиці", про "первісних людей" і про "людей, об'єднаних в кланові суспільства" (родові общини) (Див. В. І. Ленін, Держава і революція, Соч., т. 25, стор. 361.). Ці визначення прийняті радянською наукою для позначення трьох різних етапів еволюції людини, що послідовно змінялися і становлення суспільства. Перші два етапи є часом. НИТХАРДТ - (nithardt) Матіс (відомий також як Грюневальд) (ок. 1470-75, Вюрцбург, Баварія - 1528, Галле, Саксония-Анхальт), німецький живописець епохи Відродження. Працював в Ашаффенбурге (Баварія), Франкфурте-на-Майне (земля Гессен). У 1508-25 рр. був придворним живописцем, художнім радником, архітектором і специалистом-гидротехником архієпіскопів і курфюрстів в Майнце. У 1525-26 рр. зазнавав переслідування за співчуття Селянській війні (1524-26) і можлива участь в ній на стороні повсталих. Творчість Нітхардта тісно пов'язана з пізньою готикою. Для нього характерні трагізм образів.
Список літератури курсової "Реклама в мережі Інтернет" - більше 20 джерел. ЕФЕКТИВНІСТЬ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ - (англ. efficiency of investment) - відношення ефекту (результату), що отримується від капітальних вкладень, до їх об'єму. У залежності від результату і спрямованості капітальних вкладень розрізнюють економич., соц., екологич. ефективність. Економічна Е.к.в. - відношення приросту випуску продукції, приросту прибутку до капіталовкладень, що обумовили цей приріст. Соціальна Е.к.у. - відношення об'єму соц, що отримуються. благ, послуг до капіталовкладень, що забезпечили ці блага, послуги. Екологічна Е.к.у. - відношення показників поліпшення стану зовнішньої середи до. Довіреність - Довіреністю признається письмове уповноваження, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Письмове уповноваження на здійснення операції представником може бути представлено що представляється безпосередньо відповідній третій особі. Довіреність на здійснення операцій, що вимагають нотаріальної форми, повинна бути нотаріально засвідчена, за винятком випадків, передбачених законом. До нотаріально засвідченої довіреності прирівнюються: 1) довіреності військовослужбовців і інших осіб, що знаходиться на лікуванні в госпіталях, санаторіях і інших військово -.

ВИМОГА ПРО СПЛАТУ ПОДАТКУ - направлене платнику податків письмове сповіщення про несплачену суму податку, а також про обов'язок сплатити у встановлений термін несплачену суму податку і відповідні пені (ст. 69 НК). Вимога прямує платнику податків при наявності у нього недоплати, незалежно від залучення його до відповідальності за порушення законодавства про податки і збори. Вимогу повинно містити зведення про суму заборгованості по податку, розмірі пенею, нарахованих на момент напряму вимоги, терміні сплати податку, встановленого законодавством про податки і збори, термін виконання вимоги, а також заходи по стягненню.
Посилання в тексті роботи "Реклама в мережі Інтернет" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КРЕДИТ СПОЖИВЧИЙ - CONSUMER CREDIT По визначенню Ради керуючих ФРС, к-рий щомісяця публікує статистичну інформацію з даного питання, П.к. - короткострокова і довгострокова заборгованість фізичних осіб-споживачів фин. установам, роздрібній торгівлі і пр. дистриб'юторам по позиках, наданих їм для купівлі товарів і послуг. Дана заборгованість не включає заставні під нерухомість і позики на придбання страхових полисовЗакон про реальну процентну ставку (Truth in Lending Act). Правило Z Ради керуючих ФРС, що вступило в дію 1 липня 1969 р., було прийняте в зв'язку з Частиною I (Закон про дійсну процентну. МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНЦІЯ - (international competition) невід'ємна властивість світового ринку і одна з найважливіших характеристик наростаючої інтернаціоналізації господарського життя і зростаючого впливу світового ринку на національні ринки. Промисловості будь-якої країни міжнародний ринок надає можливість для теоретично необмеженого розширення виробництва, одинаково як і для окремих компаній-виробників. Але інтеграція національних господарств і ринків в світове господарство і світовий ринок означає: по-перше, глобализацию конкуренції, перетворення її в єдиний всесвітній процес; по-друге, підвищення під її. ОБРАЗ ЖИТТЯ - поняття вітчизняної соціології, що характеризує конкретні социокультурні інтер'єри (типові форми, способи і механізми) життєдіяльності соціальних суб'єктів. Термін з'явився в самому кінці 1960-х, активно використовувався протягом 1970-х - початки 1980-х і практично зник з наукового обороту у другій половині 1980-х. Використовувався як поняття прикладної соціології для фіксування реальних результатів досліджень, що виводили на рівень повсякденного життя індивідів (як певної цілісності або окремих її досить автономних підсистем типу комплексу потреб). Причому це поняття вживалося як досить.

ОСВІТНІ ДОСЯГНЕННЯ - (EDUCATIONAL ATTAINMENT) Незважаючи на формальну рівність можливостей і доступу до освіти в західних суспільствах, рівні освітніх досягнень різних соціальних категорій систематично розрізнюються. Успішність дітей з сімей соціального класу, розташованого нижче в системі соціальної стратификации, гірше успішність дітей з більш високого класу, а дівчинки загалом устигають гірше хлопчиків. Внаслідок зв'язку між освітніми кваліфікаціями і професією, пояснення класових відмінностей в освітніх досягненнях є особливо важливою задачею при вивченні соціальної мобільності і класу. Британські соціологи освіти в. СОРЕЛЬ ЖОРЖ - (Sorel, Georges) (1847-1922) - французький філософ, соціальний теоретик і прихильник анархо-синдикализма, найбільш відомий підтримкою ролі "міфа" і насилля в соціальних справах. Сама відома його робота - "Роздуми про насилля" (1908). Сорель вірив в ниспровержение буржуазного суспільства через класову боротьбу, але прийшов до висновку, що ортодоксальні марксистські оцінки процесу підривалися тенденцією інтерпретувати дійсність за допомогою абстрактних понять, заснованих на уявленні про раціональність людей, завдяки чому вони створили впорядковане, правильне суспільство, відкрите для наукового. СОЦІАЛЬНА ЗАМКНЕНІСТЬ - (social closure) - процес, за допомогою якого групи прагнуть збільшити перевагу свого положення, монополізуючи ресурси і обмежуючи включення і доступ в свою групу. Приклади тому зустрічаються у всіх привілейованих групах: шлюбна "спадкоємність" у європейських аристократів; система учнівства в кваліфікованих ручних ремеслах; процес акредитації і формального членства в професійних асоціаціях для докторів і адвокатів. Термін уперше використаний Вебером, а в соціології останнього часу особливо пов'язаний з роботою Франка Паркина (1979). Слідуючи Веберу в критиці марксизму, Паркин затверджує: власність -. ПЛЕХАНОВ Георгій Валентинович - (1856-1918) російський соціальний філософ, революціонер і видний теоретик. Соціально-філософські погляди П. розвивалися на основі революційно-демократич. ідей А. Н. Радіщева, В. Г. Белінського, А. І. Герцена, Н. Г. Чернишевського і Е. А. Добролюбова. Вивчення марксизму привело П. до перевороту в переконаннях. Від колишнього заперечення политич. боротьби він прийшов до визнання першорядного значення политич. боротьби для російського революційного руху. П. вважав матеріалізм синонімом суспільств. науки, к-рую нерідко називали соціологією. Він був великим філософом, дослідником в області історії.