На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Реклама на промисловому ринку

(курсова робота з маркетингу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження реклами на промисловому ринку ... 5
1.1. Реклама в системі просування товарів на промисловому ринку ... 5
1.2. Суть, риси та функції реклами на промисловому ринку ... 6
1.3. Цілі реклами на промисловому ринку ... 8
1.4. Визначення засобів розповсюдження реклами ... 10
1.5. Розробка творчої ідеї рекламного звернення ... 17
1.6. Перевірка ефективності реклами ... 20
1.7. Формування рекламного бюджету ... 23
Розділ 2. Практика рекламної роботи на фірмі "Квантор" ... 25
Розділ 3. Шляхи вдосконалення рекламної діяльності підприємства ... 32
3.1. Рекламна кампанія, що проводиться в Інтернет: Цілі і завдання ... 32
3.2. Елементи рекламної кампанії ... 34
Висновки ... 46
Література ... 47
Додатки ... 49

Для придбання курсової роботи "Реклама на промисловому ринку" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Реклама на промисловому ринку"

Курсова робота "Реклама на промисловому ринку" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Реклама на промисловому ринку", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Реклама на промисловому ринку" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Реклама на промисловому ринку" і призначений виключно для пошукових систем.

ФИЛАЛИДИ - Династія султанів (з 1957 р. - королів) Марокко, правляча з 1631 р. Нині царююча в Марокко династія Філалідов прираховується до шерифів, тобто нащадків Пророка. Вважається, що цей рід відбувається з невеликого арабського містечка Янбо на побережжі Червоного моря. У XIII в. Филалиди переселилися з Аравії в Марокко і влаштувалися в оазисі Тафілалет на півдні країни. Протягом декількох сторіч вони вели тут скромне існування людей шановних, але що не грають ніякої політичної ролі. Їх стрімке піднесення сталося на початку XVII в., коли почалися нескінченні розбрати між членами правлячої династії. БЕНУА Олександр Миколайович - (21.4.1870, Петербург - 9.2,1960, Париж) - живописець, графік, художник театру, теоретик і історик мистецтва, художній критик. Народився в сім'ї академіка архітектури і архітектора двора Миколи Леонтьевича Би., внука виходця з Франції Луи-Жюля Би.; молодший з дев'яти дітей. Його брати - відомий аквареліст Альберт Б. і архітектор Леонтій Б. Мать - Катерина Альбертовна (урожд. Кавос), дочка відомого зодчого венецианского походження А.Кавоса, будівника декількох театральних будівель в Росії. У 1885-90 - учень гімназії К.Мая, в 1890-94 - студент юридичного факультету Петербургського університету. ИЛАРИОН - (XI в.), митрополит Київський. Перший російський (за походженням) предстоятель нашої Церкви Іларіон був поставлений на митрополию в 1051 собором архієреїв по волі вів. кн. Київського Ярослава Мудрого. Сам факт його поставляння мав в очах сучасників промислительний характер: "Вклав Бог князю в серці, і поставив його (Іларіона) митрополитом в Святій Софії". "Чоловік благ, книжен і постник", зі слів літописця, Іларіон був давно відомий киянам як пресвітер князівської церкви Святих Апостолів в містечку Берестове під Києвом. Там, можливо, і написав він своє славнозвісне "Слово про Закон і. "ФОРМАЛЬНИЙ МЕТОД" - в літературознавстві, спільність ідейних установок, принципів і прийомів аналізу, орієнтованих на вивчення "іманентних" законів літератури, властивих їй як художній творчості: "Предметом науки про літературу є не література, а литературность, т. е. те, що робить даний твір літературним твором" (Р. О. Якобсон). Формальний метод дозволив виділити як об'єкт дослідження літературний текст, який придбав самостійну наукову цінність. Всупереч традиційному уявленню про те, що літературний твір важливий не саме по собі, а завдяки його "відображаючій" здатності.
Кожна вагома структурна частина курсової "Реклама на промисловому ринку" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВІНЧАННЯ НА ЦАРСТВО (чин коронації) - урочисте вручення Царю символів його влади, що супроводиться Таїнством Міропомазанія і іншими церковними обрядами. Чин коронації православних монархів відомий з древнейших часів. Перша літературна згадка про нього дійшла до нас з IV в., з часу імператора Феодосія Великого. Божественно походження царської влади не викликало тоді сумнівів. Це переконання на владу підкріплялося у візантійських імператорів і думкою про Божественне походження самих знаків царственого достоїнства. Костянтин VII Порфірогеніт (931-959) пише в наставлениях своєму сину: "Якщо коли-небудь хазари або турки, або росси, або. Перемога вільної торгівлі в Англії. Фабричне законодавство - Промислова буржуазія настирливо прагнула відвернути робітників від самостійної політичної боротьби. Ще в 1838 р. в Манчестере була створена "Ліга боротьби проти хлібних законів", яка домагалася скасування митних зборів на привізний хліб. Таким шляхом промислова буржуазія Англії розраховувала добитися зменшення цін на хліб, щоб здешевити ціни на промислові вироби: це полегшило б їх поширення всередині країни і за межею. Ліга, в якій керівну роль грав багатий фабрикант Річард Кобден, розвинула широку агітацію на користь скасування хлібного мита. Кобден і його. Невдачі зовнішньої політики Франції в 60-х роках - Друга половина 60-х років відмічена рядом серйозних прорахунків Другої імперії в області зовнішньої політики. Особливо важкі наслідки мала політика Наполеона III в період австро-пруської війни 1866 р. Нейтралітет Франції полегшив Пруссиї перемогу над Австрією, але після створення в 1867 р. Северогерманского союзу Бісмарк категорично відмовився від виконання раніше даних Наполеону III обіцянок "компенсувати" Францію. Величезний удар престижу Другої імперії наніс крах мексиканської авантюри. Французька військова експедиція в Мексіку була зроблена в 1862 р. по наполяганню зацікавлених в ній.
У вступі курсової "Реклама на промисловому ринку" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Буксгевден Федір Федорович - Буксгевден (граф Федір Федорович) - російський генерал від инфантерии (1750 - 1811), народився на острові Езеле; в 1764 р. поступив в артилерійський і інженерний корпус і ще кадетом відправлений в турецький похід. За хоробрість, надану при Бендерах (1770), був зроблений в інженер-прапорщики, а штурм Браїлова (1771), при якому він був такий, що важко поранився, доставив йому орден святого Георгія 4 міри. У 1772 р. Буксгевден поступив ад'ютантом до генерал-фельдцейхмейстеру князя Орлову, заступництво якого сильно вплинуло на його швидке службове підвищення. У квітні 1783 р. він вже був полковником, а.

ИРОДИАДИ - Царська династія, що правила в Іудеї в 37 р. до Р. Х. - 93 р. Родоначальником династії Іродіадов був полководець Ірод, що отримав в 37 р. до Р. Х. від римлян царський титул. Незважаючи на складну політичну обстановку, в якій доводилося правити Іроду, його царювання було відмічене великим блиском. Іудея при ньому посилилася і значно розширила свої межі. Це стало вселяти римлянам побоювання, і після смерті Ірода імператор Серпень розділив країну між трьома його сини. Архелаю дістався центральний район - власне Іудея, Ідумея і Самарія, але без прибережних грецьких міст Гадари і Гиппоса (вони. ТАНА - 1) назва ріки Дону в древньогрецький вимові. 2) торгове місто, засноване Греками в VI в. по Р. Хр. на південній стороні донської дельти. Раніше тут знаходилася факторія, що належала Танаїсу і зруйнована Гунами. Скандінавські перекази зв'язують це місце з древнім містом, що носило назву Азгард. А.І. Рігель-ман (" Оповідання про Донських Козаків") вважає, що в 637 р. в Тане вже була християнська церква. Судячи по цьому року можна передбачати, що відродження на Дону християнства після гуннского розгрому почалося з часу добрих відносин між візантійським імператором Іраклієм і болгарським царем Кувратом, що.
Список літератури курсової "Реклама на промисловому ринку" - більше 20 джерел. ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК - (англ. tax aсcounting) - система збору, фіксації і узагальнення інформації для визначення податкової бази по податках на основі первинних документів, згрупованого відповідно до порядку, передбаченого податковим законодавством. Н.у. здійснюється з метою формування повної і достовірної інформації про порядок обліку для цілей оподаткування господарських операцій, здійснених платником податків протягом звітного (податкового) періоду, а також забезпечення інформацією внутрішніх і зовнішніх користувачів для контролю за правильністю числення і сплати до бюджету податків. Н.у. Основні кошти - Згідно з пунктом 4 Положення по бухгалтерському обліку "Облік основних коштів" (ПБУ 6/01) актив приймається до бухгалтерського обліку як основний засіб, якщо одночасно виконуються наступні умови: - об'єкт придбаний для того, щоб використовуватися у виробництві продукції (при виконанні робіт, наданні послуг), а також для управлінських потреб організації або призначений для здачі за плату у тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування; - майно буде використане протягом тривалого часу, тобто терміну, тривалістю 12 місяців або звичайного операційного циклу, якщо він.

МАРКЕТИНГ, СТРАТЕГІЧНИЙ - сучасний маркетинг, що базується на певному баченні фірмою навколишнього світу і своєї ролі (місії) в ньому, на принципах глобализма, инновационности, інтегрованості, переваги структурних досліджень перспектив потреб ринку і моніторинга середи, активного використання зв'язків з громадськістю. У цільовому відношенні він орієнтований на сбалансированность, гармонізацію інтересів фірми, споживачів і суспільство загалом, партнерство всіх учасників відносин ринкового обміну і забезпечує створення товарів і послуг більш високої цінності, ніж у конкурентів. Все це він привніс в.
Посилання в тексті роботи "Реклама на промисловому ринку" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА - (production co t; inventoriable co t ) сукупні витрати живого і матеріалізованого труда на виробництво продукту. У умовах ринкової економіки І.п. розглядають як витрати суспільного труда і капіталу, постійного капіталу (capital costs), змінного капіталу (variable capital costs), витраченого на виробництво товару. У РФ в І.п. підприємства включаються витрати згідно з Постановою Уряду РФ від 5 серпня 1992 р. "Про затвердження Положення про склад витрат по виробництву і реалізації продукції (робіт, послуг) і про порядок формування фінансових результатів". Так, наприклад, підприємство може. АКЦІЇ КАЗНАЧЕЙСЬКІ - TREASURY STOCK Акції корпорації, повністю оплачені акціонерами, викуплені у них самою корпорацією і що знаходяться у неї на балансі для подальшого перепродажу. Викуп акцій зменшує кількість акцій, належних акціонерам (shareholders' equity). А.к. не є активами корпорації, оскільки корпорація не може належати собі самої. Точно так само корпорація не може отримати збиток або прибуток при купівлі або перепродажі власних акцій. Поява А.к. розцінюється як зменшення акціонерного капіталу. А.к. не володіють правом голосу або переважними правами на придбання акцій нового випуску, не беруть участь вони. Античний поліс - це місто, що включає прилеглі до нього земельні території. Відповідно він є місцем поселення землеробів, самостійно ведучих своє господарство. Сама обробка землі в Греції (каменистий грунт, порівняно сухий клімат, відсутність великих родючих долин і великих рік) не вимагала кооперації в землеробстві, однак така кооперація викликалася до життя необхідністю оборони від сусідніх общин. Поліс виступав гарантом існування громадян в економічних, політичних і військових відносинах. Громадяни ж були зацікавлені в участі в державних справах, оскільки будь-яке рішення, прийняте в державних органах, могло.

МОТИВАЦИОННО-ГІГІЄНІЧНА ТЕОРІЯ ХЕРЦБЕРГА - версія концепції мотивації, належна Ф. Херцбергу. М. розглядає людину в поняттях його цілісної природи, а не тільки за допомогою характеристик, що визначають його відповідність вимогам організації. Ввівши в науковий оборот концепцію "індустріального ментального здоров'я" (Industrial Mental Health), Херцберг верифицирует цю концепцію в показниках досягнення, визнання, задоволення змістом, відповідальності, успішності і інших мотиваторов труда і розробляє методику їх вимірювання. Основне положення М. полягає в тому, що чинники, що визначають задоволення продуктивною роботою, треба. Депортація - (від лати. deportatio - вивіз) - вигнання, висилка з країни, насильне переселення окремих осіб, груп, народів за межі держави або певного регіону. У період масових репресій в СРСР в 30 - 40-е рр. XX в. депортації зазнавали цілі народи і соціальні групи. У найбільш жорстокій формі депортація народів в СРСР торкнулася балкарцев, болгар, греків, інгушів, ингерманландцев, калмиків, карачаевцев, кримських татар, корейців, німців, турок-месхетинцев, чеченців. Вони практично повністю були переселені з своїх рідних місць у віддалені райони країни. У числі перших масових депортацій було виселення в. Конфуцианство - (Confucianism, кит. жу цзя - школа вчених книжників), кит. религ. світогляд і зведення життєвих правил, заснований на вченні Конфуция. Гл. текстами К. є разл. соч. в неск. збірниках, т.н. классич. книги, куди, зокрема, входять Бесіди і думка (Лунь юй), де викладені осн. погляди Конфуция. Здебільшого ці тексти не є специфічно конфуцианскими: Сишу, збірник з чотирьох самостійних кн., довгий час використовувався як осн. конфуцианский підручник. Розроблений Конфуциєм филос. і етич. кодекс перетворився у часи династії Хань (206 р. до н.е. - 220 р. н.е.) в гос. культ з вельми складним церемоніалом. Функціональний аналіз - спосіб з'ясування мети конкретного вигляду поведінки, що розвивається в рамках МОДИФІКАЦІЇ ПОВЕДІНКИ. Більшість видів так званої аномальної поведінки насправді відповідають якимсь цілям людини, але не завжди вдається визначити значення такої поведінки. Функціональний аналіз починається з точного визначення того вигляду поведінки, який підлягає аналізу. Лікар, вихователь або сам клієнт ретельно записує те, що відбувається перед тим, як людина починає себе вести певним чином (передумови), і результат такої поведінки (наслідки). Цю послідовність потрібно відобразити на схемі ППП (передумови.