На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Ринкова конкуренція

(курсова робота з мікроекономіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Конкуренція і монополія у ринковій економіці ... 5
1.1. Конкуренція як основоположний атрибут ринкової економіки ... 5
1.2. Внутрішньогалузева і міжгалузева, цінова і нецінова конкуренція ... 10
1.3. Досконала конкуренція. Недосконала конкуренція та її типи ... 13
Розділ 2. Конкурентні ринки України ... 16
2.1. Монопольний та потенційно конкурентний сектори національної економіки ... 16
2.2. Розвиток конкуренції в країнах світу ... 22
2.3. Вплив на конкуренцію чинників неструктурного характеру ... 24
2.4. Оцінка конкурентного тиску суб'єктами господарювання ... 27
2.5. Вплив зовнішньої торгівлі на конкуренцію в Україні ... 28
Розділ 3. Заходи держави, що до реалізації конкурентної політики в економіці України ... 30
3.1. Антимонопольний комітет України як основний державний орган контролю за додержанням економічної конкуренції ... 30
3.2. Аналіз стану конкуренції. Монопольна влада в Україні ... 32
3.3. Програма підвищення конкурентоспроможності національної економіки ... 38
Висновки ... 44
Література ... 46
Додатки ... 48

Для придбання курсової роботи "Ринкова конкуренція" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Ринкова конкуренція"

Курсова робота "Ринкова конкуренція" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Ринкова конкуренція", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Ринкова конкуренція" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Ринкова конкуренція" і призначений виключно для пошукових систем.

ОПРИЧНИНА - опришнина (інш.. опричний - особливий), в XIV-XV вв. опришниной називали особливе володіння, виділене членам великокняжеской сім'ї. 1) Назва государева долі в 1565-72 (його територій, війська, установ). 2) Внутрішня політика Іоанна IV Васильовича Грозного в ті ж роки. Історики неодноразово нарікали на "загадковість" і навіть на "велику загадковість" опричнини. Тим часом нічого загадкового в ній немає, якщо розглядати опричнину в світлі віками відносин народу, що складалися на Русі і влади, суспільства і Царя. Ці "неправові" відносини, засновані на розділенні обов'язків, властивих. Тихон Задонський - Тихон Задонський, святої - славнозвісний ієрарх і духовний письменник. Народився в 1724 р. в селі Короцке, Валдайського повіту, Новгородської губернії, від бідного дьячка Савелья Киріллова і названий Тімофеєм. Вчився в Новгородської семінарії і був залишений при ній вчителем. У 1758 р. прийняв чернецтво з ім'ям Тіхона; в 1759 р. призначений архімандритом Желтікова монастиря, потім переведений в Отроч монастир і призначений ректором тверской семінарії і вчителем богословия. У 1761 р. Тихон був зведений в сан єпископа кексгольмского і ладожского вікарія новгородской єпархії, а в 1763 р. переміщений на. Шинаков Євген Олександрович (1955 року народження) - Археолог і історик, фахівець з історичної етнографії і археології Древній Русі, особливо Подесенья (включаючи Курськоє Посеймье). Доктор історичних наук (2000); професор по кафедрі вітчизняної історії (2005). Уродженець м. Пермі. Вчився на історичному факультеті МГУ ім. М. В. Ломоносова (1972-1977), в аспірантурі кафедри археології того ж факультету (1977-1980). Кандидатська дисертація: "Населення міжріччя Десни і Ворськли в кінці X - початку XIII вв." (1981, по спеціальності "Археологія і етнографія"). Науковий керівник в аспірантські роки - професор МГУ Д. А. Авдусин. Бломберг, Вернер фон - (Blomberg), (1878-1946), генерал-фельдмаршал німецької армії (з 1936), військовий міністр. Народився 2 вересня 1878 в Штаргарде, Померанія. Брав участь в 1-й світовій війні офіцером Генштабу. З 1919 в рейхсвере - начальник відділу бойової підготовки міністерства рейхсвера (1925-27). У 1927-29 начальник військового управління (т. е. замаскованого Генштабу), потім (1929-32) командував військами 1-го військового округу (Вост. Пруссия). З січня 1933 міністр рейхсвера, з 1935 військовий міністр, одночасно з травня 1935 головнокомандуючий збройними силами, керував створенням вермахта. Бломберг був.
Кожна вагома структурна частина курсової "Ринкова конкуренція" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ДОНДУКОВ Олександр Миколайович - (29.03.1954). Міністр промисловості, науки і технологій Російської Федерації в уряді М. М. Касьянова з 18.05.2000 м. по 17.10.2001 м. Народився в м. Управлінський Куйбишевської області. Батько був керівником одного з підрозділів Міністерства авіаційної промисловості СРСР. Освіту отримав в Куйбишевськом авіаційному інституті ім. Королева (1975) і на факультеті двигателестроения Московського авіаційного інституту по спеціальності інженер-механік (1977). Доктор технічних наук. У 1977 - 1984 рр. працював на Московському машинобудівному заводі ім. Микояна інженером-конструктором, помічником ведучого. Шмідт, П. П., лейтенант - (1867 - 1905). - Народився в Одесі, в сім'ї морського офіцера. Закінчивши бердянскую гімназію, поступив в морське училище. У молодості на нього великий вплив надали погляди Н. К. Міхайловського. У вересні 1886 р. Шмидт закінчив морське училище, був зроблений в чин морського офіцера і поступив на службу в торговий флот. Під час російсько-японської війни Шмідт був старшим офіцером пароплава "Іртиш". Після повернення в Росію, в січні 1905 р., був призначений командиром міноносця # 253. З цього часу Шмідт енергійно агітує серед офицерства за подачу петиції царю про необхідність проголошення. Докучаєв Василь Васильович - Докучаєв, Василь Васильович - відомий геолог (1846 - 1903). Закінчив курс на фізико-математичному факультеті Петербургського університету, де потім був професором мінералогії. Вчена діяльність Докучаєва присвячена, головним чином, дослідженню новітніх потретичних утворень (наносов) і грунтів Європейської Росії. З 1871 по 1877 р. них був довершений ряд екскурсій по північній і центральній Росії і південній частині Фінляндії, з метою вивчення геологічної будови, способу і часу утворення річкових долин і геологічної діяльності рік. Результатом цих досліджень з'явився солідний труд: "Способи.
У вступі курсової "Ринкова конкуренція" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЧЕРЕШНЕВ Вячеслав Васильович - (куб.) - рід. в 1895 р., ст. Усть-Лабинской, син екатеринрдарского нотаріуса Василя Яковльовича Ч. і його дружини урожд. Ткачевой з ст, Сенгилеєвської; полковник. Восени 1914 р., з другого курсу Юридичного факультету Московського університету поступив в петербургское Павловськоє військове училище і навесні наступного року з портупей- юнкерів зроблений в перший офіцерський чин, Після цього, прослухав курс підривного класу при Миколаївському інженерному училищі, був відряджений в саперний батальйон на Австрійський фронт. Під час Першої Світової війни отримав за виконання бойових завдань багато які.

Російська Правда - зведення древньоруський права епохи Київської держави і феодальної роздробленості Русі. Дійшла до нас в списках XIII - XVIII вв. в трьох редакціях: Короткої, Просторової, Скороченої. Перші відомості про древньоруський систему права містяться в договорах російських князів з греками, де повідомляється про так званий "закон російський". По - видимому, мова йде про яке - те пам'ятнику законодавчого характеру, що не дійшов до нас. Найбільш древнім юридичним пам'ятником є "Російська Правда". Вона складається з декількох частин, сама древня частина пам'ятника - "Древнейшая Правда", або "Правда Ярослава". Ріббентроп Іоахим фон - (1893-1946 рр.) - міністр закордонних справ нацистської Німеччини, радник А. Гитлера по зовнішній політиці. Народився в Весселе в сім'ї офіцера. Вчився в Касселе і Метце, потім працював в Англії, США і Канаді комерційним представником експортно-імпортного підприємства по торгівлі вином. Це дало йому певний кругозір, життєвий досвід і відмінне знання французької і англійської мов. З початком 1-й світової війни І. фон Ріббентроп повернувся в Німеччину і вступив добровольцем в гусарський полк. Брав участь в боях на Східному фронті, був поранився, нагороджений Залізним хрестом I міри.
Список літератури курсової "Ринкова конкуренція" - більше 20 джерел. КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ - [англ. marketing mix] - сукупність інструментів, комбинированно і координированно що використовуються в рамках об'єднаної маркетингової програми для досягнення певного рівня і характеру реакції (попиту) з боку цільового ринку. У Росії словосполучення "marketing mix" один час не цілком коректно переводилося як "маркетингова суміш". Історично першою, традиційною і найбільш поширеною і проробленою є концепція "4Р", згідно якої К. м. складається з чотирьох елементів, кожний з яких в англійській мові починається з букви "р": продукт (product), ціна (price). ПОПИТ НА ГРОШІ - має різне трактування в різних теоріях. Монетаризм розглядає гроші, що знаходяться в звертанні, як головний інструмент макроекономічного аналізу. У рамках кількісної теорії грошей С. на д. визначається відповідно до рівняння (моделлю) Н. Фішера: M · V = Р · Q, де М - кількість грошей в звертанні; V - швидкість обігу грошей; Q - кількість проданих товарів; Р - середня ціна товарів і послуг. Після перетворення рівняння: МД = Р · Q/V, де МД - величина С. на д. Якщо передбачити, що операції враховуються в ВНП, то PQ рівне номінальному ВНП. Звідси MV = ВНП і далі МД = ВНП/V Сучасне тлумачення кількісної.

INVESTMENT. Інвестиції - 1. (також financial investment) Вкладення в цінні папери. Портфельні інвестиції (див. Portfolio) мають на своєю меті отримання спекулятивного прибутку за рахунок зростання вартості фінансових активів. 2. Витрати капіталу (capital expenditure) на придбання матеріальних активів (нвестиции в основний капітал - fixed investment) і накопичення матеріально-виробничих запасів (див. Inventory investment). Економічна теорія розглядає інвестиції саме в цьому тлумаченні, тобто як витрати на створення, нарощування, реконструкцію і технічне переозброєння основного капіталу.
Посилання в тексті роботи "Ринкова конкуренція" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. BEHAVIOURAL THEORY OF THE FIRM. Поведенческая теорія фірми - Підхід до вивчення діяльності фірм, аналізуючий внутрішній конфлікт між цілями окремих осіб і груп осіб всередині однієї організації в противагу традиційної теорії максимізації прибутку. Р. Сиєрт і Дж. Марч (R.M. Cyert, J.G. March), основоположники поведенческой теорії, вважали, що у фірми є п'ять основних стратегічних цілей: організація виробництва, створення товарних запасів, збут продукції, збільшення своєї частки на ринку, отримання прибутку. Кожна окрема група керівників компанії прагне до досягнення однієї з цих цілей. Серед менеджерів постійно виникають дискусії про. Одиниця бухгалтерського обліку - поняття, що характеризує підхід до організації аналітичного обліку матеріальних цінностей і інакших активів. Одиниця бухгалтерського обліку матеріально - виробничих запасів вибирається організацією самостійно таким чином, щоб забезпечити формування повної і достовірної інформації про ці запаси, а також належний контроль за їх наявністю і рухом. У залежності від характеру матеріально - виробничих запасів, порядку їх придбання і використання одиницею матеріально - виробничих запасів може бути номенклатурний номер, партія, однорідна група і т.п. [ПБУ 5/01]. Одиницею бухгалтерського обліку. Показники міграції - Масштаби, інтенсивність і інші параметри міграції населення характеризуються за допомогою системи показників. Це абсолютні і відносні числові характеристики міграційного процесу на різних стадіях його протікання, характеризуючий загальний рівень рухливість населення територій, масштаби, структуру, напрями і результативність міграційних потоків за той або інакший період. Це переважно розрахункові показники (коефіцієнти міграції), засновані на зіставленні абсолютних показників (прибуттів, убування, приросту, сальдо міграції, міграційного обороту і інш.) зі середньою чисельністю.

НЕЕКВІВАЛЕНТНИЙ ОБМІН - (unequal exchange) - торгівля між капіталістичними країнами, а також країнами центра і периферії, здійснювана в збиток останнім. Поняття пов'язане передусім з марксистським економістом Аргирі Еммануелем (1972). На його думку, низький рівень заробітної плати в таких країнах веде до міжнародного обміну, що передбачає опок економічного надлишку в капіталістичні країни центра, бо в ході міжнародної торгівлі товари обмінюються таким способом, що на них придбаваються товари, вмісні більшу кількість затраченого робочого часу (тобто велику вартість), чим ті, на які їх обмінюють. Це явище не можна пояснити. ТЕОРІЯ - (від греч. theoria - розгляд, дослідження, вчення) - термін "Т." багатозначний; в сучасній методології науки він визначається у вузькому і специфічному значенні в порівнянні з тлумаченням, до-ой часто зустрічається в буденній мові, коли теорія ототожнюється з будь-якою сукупністю поглядів і ипрй відмінних від практичних дій. У методології науки Т. розглядається як найбільш складна і розвинена форма організації на учн. знання, що дає цілісне уявлення про істотні зв'язки певної області дійсності - об'єкта даної Т. Другиє форми научн. знання - факти гіпотези, закони, класифікації, типологія -. АЛЬТЮССЕР Луї - (ALTHUSSER, Loius) (1918-1990) Французький філософ-марксист, що вплинув на сучасну соціологію в чотирьох основних областях (Althusser, 1966; 1968, with Е.Balibar; 1971). (1) Альтюссер спробував перебудувати модель базису і надбудови, виступаючи противником економічного детермінізму, що виявляється, як він вважав, в роботах більшості прихильників даної моделі. Замість розгляду надбудовних елементів, таких, як ідеологія і політика, лише як відображення економічного базису Альтюссер запропонував схему, згідно якою ідеологія і політика є умовами існування економіки. Інтерес, що виявляється. КОРЕЛЯЦІЯ - (correlation) - такий тип асоціації однієї змінної з іншою, при якому зміна однієї величини супроводиться зміною іншої, тобто є супутня варіація. Кореляція буває позитивної або негативної. Перша описує ситуацію, в якій при збільшенні одній змінній збільшується і інша, а друга - в якій змінні змінюються зворотно пропорціонально: одна збільшується, а інша меншає. Кореляція може вимірюватися статистично, коефіцієнтом кореляції або коефіцієнтом асоціації, подібних форм існує безліч. Більшість з них зосереджена на лінійному зв'язку (зміна однієї змінної прямо пропорційна зміні іншої). У вигляді графіка.