На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

РИНОК ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

(курсова робота з економічної теорії)

Вступ ... 3
Розділ 1. Умови становлення системи ринкового господарювання ... 5
1.2. Сутність та види ринків ... 5
1.2. Умови ефективного функціонування ринку ... 8
1.3. Функції ринку ... 9
Розділ 2. Механізм функціонування ринку ... 11
2.1. Поняття і склад механізму ринку ... 11
2.2. Вільний ринок ... 12
2.3. Закон грошового обігу ... 13
2.4. Інфляція ... 14
2.5. Види інфляції. Стагфляція і дефляція ... 16
2.6. Закони вартості, попиту і пропозиції ... 18
Розділ 3. Інфраструктура ринкового господарства ... 25
3.1. Поняття інфраструктури ... 25
3.2. Функції і види інфраструктури ... 26
3.3. Елементи загальної інфраструктури ... 27
Розділ 4. Різноманітність моделей ринкової організації господарства ... 31
4.1. Генезис форми ... 31
4.1. Альтернатива вільного ринку ... 32
4.3. Різноманітність моделей ... 35
4.4. Соціально-ринкове господарство ... 35
Висновок ... 38
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Ринок як форма організації суспільного виробництва" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Ринок як форма організації суспільного виробництва"

Курсова робота "Ринок як форма організації суспільного виробництва" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Ринок як форма організації суспільного виробництва", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Ринок як форма організації суспільного виробництва" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Ринок як форма організації суспільного виробництва" і призначений виключно для пошукових систем.

Ідеологія і культура Римської імперії в III в. - Загальний характер культури в III в. Римське право Криза III в. відбився і в ідеології того часу. Старі ідеї і уявлення розхитувалися, нові прокладали собі шлях. Цей період звичайно вважається часом глибокого занепаду культури, і дійсний, в області науки, літератури і мистецтва в III в. не було створено нічого значного. Єдине виключення складає право, яке інтенсивно розроблялося префектами претория - Папініаном, Ульпіаном і іншими юристами. Саме в цей час відповідно до потреб світової імперії приводиться в систему римське право ".. с. його неперевершеною по точності розробкою всіх істотних. ЗОРЬКИН Валерій Дмитрович - (1943). Голова Конституційного суду Російської Федерації з 30.10.1991 м. по 06.10.1993 м. і з 21.02.2003 м. Народився в селі Константіновка Приморського краю. Освіту отримав на юридичному факультеті (1964) і в аспірантурі Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова. Доктор юридичних наук, професор. Тема кандидатської дисертації "Переконання Б. Н. Чичеріна на державу і право" (1967). Тема докторської дисертації "Позитивістська теорія права в Росії (историко-критичне дослідження)" (1978). У 1979 - 1986 рр. працював на юридичному факультеті МГУ. Племена андроновской і "срубной" культур - Величезний простір займали в бронзовому віці племена близьких між собою андроновской і "срубной" культур. Спочатку ці племена мешкали в Середньому Поволжье і Південному Пріуралье, і культура їх була близька культурі племен, що залишили катакомбні і ямні кургани. На початку бродзового століття вони розселилися на схід до Мінусинської котловини і на захід до Дніпра і низовьев Південного Горба. Племена ці вели вже відносно складне господарство. З одного боку, у них розвивалося скотарство і, можливо, вони перші включили коня в число домашніх тварин спочатку як м'ясна худоба, а потім і як. ІВАНА Георгій Володимирович - (29.10.1894, Ковенська губ. - 26.8.1958, Йер ле Пальмі, Франція) - поет, прозаїк, літературний критик. Син дворянина, бувшого військового; мати - з голландського роду Вір ван Брештейнов. Детство И. пройшло в маєтку Студенки. Після розорення і смерті батька поступив у 2-й кадетський корпус в Петербурге, але не закінчив його. Уперше виступив публічно з читанням віршів в кабаре "Бродяча собака", друкується дебютував в 1910 в журналі "Всі новини літератури, мистецтва, театру, техніки і промисловості". У 1911 зблизився з егофутуристами, нов 1912 демонстративно порвав з ними і вступив в.
Кожна вагома структурна частина курсової "Ринок як форма організації суспільного виробництва" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Романтичний театр - Допомога становленню у Франції прогресивно-романтичного театру надали великі письменники - Сталь, Стендаль, Гюго, Меріме, з яких останні два були найбільшими драматургами; всі вони сприяли теоретичному обгрунтуванню поетики романтичної драми. Характерною особливістю останньою були відмова від чіткого розмежування жанрів, прагнення до злиття драми з лірикою і епосом, змішення трагічного з комічним, піднесеного з гротескним (значення гротеску як естетичної категорії романтичної драми було уперше підкреслене Гюго в передмові до "Кромвелю"). Перше місце серед драматургів-романтиків належало. ШУКШИН - Василь Макарович (1929, з. Сростки Алтайського кр. - 1974, станиця Клетська Волгоградської обл., похований в Москві), російський письменник, режисер, актор. Рано почав працювати - спочатку в колгоспі, потім вантажником, ремонтником на залізниці, будівником. У 1954 м. поїхав в Москву, закінчив режиссерское відділення Всесоюзного державного ин-та кінематографії. Авторський дебют - розповідь "Двоє на возі" (1958). Розповіді Шукшина становили декілька збірників: "Сільські жителі" (1963), "Там вдалині" (1968), "Земляки" (1970). Цивілізація, її основні типи: - 1. Прогресивний (західний) тип розвитку цивілізації. 2. Тип циклічного розвитку (східний). Прогресивний (західний) тип цивілізації 1. Лінійне уявлення про час. Минуле - воно пройшло, його не можна змінити, але можна витягнути уроки. Теперішній час - людина його активної дійова особа. Майбутнє - людина може на нього впливати. 2. Домінуючий ідеал - рух уперед. Воно йде ривками і супроводиться руйнуванням старої системи цінностей. 3. Моноконфессиональность - одна релігія. 4. Людина - центральна ланка суспільства, пан світу. Втрачені зв'язки з природою, людина впливає на навколишній світ в своїх.
У вступі курсової "Ринок як форма організації суспільного виробництва" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Підстава Санкт-Петербурга (27 травня 1703 року) - Після заняття Петром I гирла Неви під час Північної війни, там 27 травня 1703 р. було засновано місто Санкт-Петербург (названий на честь святого Петра).  Петро I хотів, щоб Петербург став могутньою фортецею, жвавим містом, схожим на Амстердам, столицею Росії і, звичайно, - торговим портом, базою флоту. Образ міста як корабля був близький Петру-морякові. Тому однією з перших крупних споруд стала дзвіниця собору Петропавловського, яка схожа на золоту грот-щоглу Петербургу. Петро креслив плани міста, а деколи сам брався за сокиру. Петербург будувався серед лісів і боліт. Землю і камені.

Неолітичні племена Прибалтики - В культурі неолітичних племен Прибалтики також довго зберігалися характерні риси, успадковані ними від попередньої культури мисливців і рибалок мезолита. Такі риси, природно, особливо стійко зберігалися в інвентарі, пов'язаному з полюванням і рибальством. Сюди відносяться костяні кинджали, гачки, наконечники стріл з биконической (веретенообразной) головкою. Ці загальні з мезолитом межі є і в мистецтві, наприклад в геометричному орнаменті костяних виробів. Разом з тим такі риси свідчать про досить тісні культурні зв'язки між родинними племенами, що розселилися на величезних просторах. Солов'їв Всеволод Сергійович - Солов'їв (Всеволод Сергійович) - романіст, старший син історика, народився в 1849 р., вчився в Московському університеті, де закінчив курс в 1870 р. зі мірою кандидата прав, і в тому ж році поступив на службу у 2-е відділення власною Його Імператорської Величності канцелярії. Складається головою постійної комісії з пристрою народного читання. На літературний терен С. виступив в кінці 60-х рр. віршами (переважно без підпису) в "Російському Вісникові", "Зорі" і "Вісникові Європи"; потім вміщував критичні нариси в "Санкт-Петербургских.
Список літератури курсової "Ринок як форма організації суспільного виробництва" - більше 20 джерел. Витрати в бухгалтерському і податковому обліку - ПБУ 10/99 дає поняття витрат і встановлює перелік вибуваючих активів, які витратами не признаються. Витратами організації признається зменшення економічних вигід внаслідок вибуття активів (грошових коштів, інакшого майна) і (або) виникнення зобов'язань, що приводить до скорочення капіталу цієї організації за винятком внесків за рішенням учасників (власників майна). Витратами організації признаються обгрунтовані і документально підтверджені витрати. Під обгрунтованими витратами розуміються економічно виправдані витрати, оцінка яких виражена в грошовій формі. Під документально. ТЕРМІНИ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПОДАТКИ І ЗБОРИ - терміни (інститути, поняття), вживані в актах законодавства про податки і збори; поділяються на наступні групи: - терміни, значення яких встановлене в актах законодавства про податки і збори; - терміни, значення яких встановлене в актах законодавства, що не відносяться до актів законодавства про податки і збори. У свою чергу терміни, значення яких встановлене в актах законодавства про податки і збори РФ, поділяються на терміни НК і терміни, значення яких встановлене в інакших актах законодавства про податки і збори. До термінів НК відносяться: - російські організації; - іноземні.

Розподіл всередині домохозяйства - Процеси, за допомогою яких ресурси (в широкому розумінні - включаючи доходи і споживчі товари, обов'язки, дозвілля і інвестиції в людський капітал) розподіляються між членами домохозяйства, а також результати цих процесів. Численні дослідження показують, що всередині домохозяйств існує нерівність в розподілі ресурсів, і що ця нерівність, як правило, носить гендерний характер. Численні свідчення з країн Південної Азії показують, що на розподіл їжі і інших споживчих благ впливають підлога, вік і старшинство дітей. Різні традиції ведуть до того, що жінки споживають їжу в меншій кількості і.
Посилання в тексті роботи "Ринок як форма організації суспільного виробництва" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ФІРМИ КОМЕРЦІЙНІ - можуть створюватися в формі господарських товариств, виробничих кооперативів, державних і муніципальних унітарних підприємств. Господарські товариства, в свою чергу, існують в наступних формах: повне товариство, його учасники (повні товариші) займаються підприємницькою діяльністю і несуть відповідальність належним їм майном, прибуток і збитки розподіляють між собою пропорціонально часткам в загальному (складочном) капіталі; товариство на вірі (командитне) - товариство, в якому нарівні з повними товаришами є один або трохи учасників-вкладників (командитистів), які несуть ризик. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ - цілеспрямований координуючий процес управлінського впливу уряду на окремі сегменти внутрішніх і зовнішніх ринків шляхом мікро- і макроекономічних параметрів з метою досягнення рівноважного зростання загальної економічної системи. Г. р. е. здійснюється за допомогою комплексу заходів. У країнах змішаної економіки застосовується адміністративне, правове і економічне (пряме і непряме) регулювання. До адміністративних форм відносяться: ліцензування, квотирование, контроль над цінами, доходами, валютним курсом, обліковим відсотком і інш. Правове регулювання здійснюється на основі законодавства. ИНТЕРАКТИВНОСТЬ - (від англ. interaction - взаємодія) - одна з ключових категорій соціологічного аналізу, що описує різноманіття соціальних взаємодій на різних рівнях: межличностном, груповому, інституційному. І. як соціальна взаємодія структурується в декількох полях: обміну (інформацією, об'єктами, почуттями); інтерпретацій; виробництва вражень ( "іміджів"); типізації/стандартизація повідомлень (мови, позицій взаємодії). І. як характеристика соціальних комунікацій в сучасній соціології в більшій мірі використовується для опису взаємодій в світі телекомунікацій ( "маси медиа" і "нових медиа"), де.

Громадська робота (робота в співтоваристві) - (community work) - широкий спектр підходів з метою підвищити якість життя людей на певній території. Деякі вважають громадську роботу альтернативою соціальною, при цьому допомога потребуючим і їх сім'ям в дозволі проблем здійснюється як індивідуально, так і при роботі з співтовариством, в якому вони проживають. Проведені в 1970-1980-х рр. в Великобританії експерименти включали спроби шляхом колективної роботи вирішити проблеми індивіда і сім'ї, які раніше вирішувалися тільки індивідуально. Замість того щоб працювати з кожною сім'єю окремо, в співтоваристві створювалися групи сімей з типовими для. РУБИНШТЕЙН Сергій Леонідович - (1889-1960) - російський філософ і психолог, один з організаторів психологічної науки в СРСР, член-кореспондент АН СРСР, дійсний член Академії педагогічних наук СРСР. Основні твори: "Дослідження з проблеми методу" (1914, ньому. яз.); "Основи загальної психології" (1940); "Буття і свідомість" (1957); "Про мислення і шляхи його дослідження" (1958); "Принципи і шляхи розвитку психології" (1959); "Проблеми загальної психології" (1973) і інш. Народився в Одесі в сім'ї досягаючого успіху адвоката. У 1908 для отримання вищої освіти поїхав в Німеччину і поступив в Марбургський університет, по закінченні. антиПСИХІАТРІЯ - (ANTI-PSYCHIATRY) Інтелектуальний рух кінця 1950-х - 1960-х рр., направлене проти теорій і терапевтичних практик традиційної психіатрії. У його рамках були висунені наступні критичні положення. (1) Ув'язнення людей, що вважаються психічно хворими, проти їх волі є порушення основних прав людини. (2) Психіатрія являє собою форму соціального контролю, за допомогою якої на соціальне відхилення наклеюється "ярлик" психічної хвороби. (3) Швидше не безумство створює потребу в психіатричних лікарнях, а навпаки - наявність психіатричних лікарень створює потребу в душевнохворих. (4). ГРИММ, БРАТИ ЯКОБ і ВІЛЬГЕЛЬМ - німецькі філологи, синовья чиновника. Обидва брати дістали юридичну освіту в Марбурге. Професори Геттінгенського університету, були звільнені звідти в 1837 за відмову від присяги ганноверскому королю, що не дотримував конституційних законів. З 1841 - професори Берлінського університету і члени Пруської АН. Близькі до німецької романтики. Опублікували середньовічні тексти. Основоположники міфологічної школи в фольклористике, спиралися на порівняльні методи. Здалека "Дитячі і сімейні казки" (т. 1-2, 1812-14) і "Німецькі перекази" (т. 1-2, 1816-18). Якоб Грімм -.