РИНОК ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

(курсова робота з економічної теорії)

Вступ.....3
Розділ 1. Умови становлення системи ринкового господарювання.....5
1.2. Сутність та види ринків.....5
1.2. Умови ефективного функціонування ринку.....8
1.3. Функції ринку.....9
Розділ 2. Механізм функціонування ринку.....11
2.1. Поняття і склад механізму ринку.....11
2.2. Вільний ринок.....12
2.3. Закон грошового обігу.....13
2.4. Інфляція.....14
2.5. Види інфляції. Стагфляція і дефляція.....16
2.6. Закони вартості, попиту і пропозиції.....18
Розділ 3. Інфраструктура ринкового господарства.....25
3.1. Поняття інфраструктури.....25
3.2. Функції і види інфраструктури.....26
3.3. Елементи загальної інфраструктури.....27
Розділ 4. Різноманітність моделей ринкової організації господарства.....31
4.1. Генезис форми.....31
4.1. Альтернатива вільного ринку.....32
4.3. Різноманітність моделей.....35
4.4. Соціально-ринкове господарство.....35
Висновок.....38
Література.....40

Для придбання курсової роботи "Ринок як форма організації суспільного виробництва" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Ринок як форма організації суспільного виробництва"

Курсова робота "Ринок як форма організації суспільного виробництва" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Ринок як форма організації суспільного виробництва", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Ринок як форма організації суспільного виробництва" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Ринок як форма організації суспільного виробництва" і призначений виключно для пошукових систем.

Ідеологія і культура Римської імперії в III в. - Загальний характер культури в III в. Римське право Криза III в. відбився і в ідеології того часу. Старі ідеї і уявлення розхитувалися, нові прокладали собі шлях. Цей період звичайно вважається часом глибокого занепаду культури, і дійсний, в області науки, літератури і мистецтва в III в. не було створено нічого значного. Єдине виключення складає право, яке інтенсивно розроблялося префектами претория - Папініаном, Ульпіаном і іншими юристами. Саме в цей час відповідно до потреб світової імперії приводиться в систему римське право ".. с. його неперевершеною по точності розробкою всіх істотних. ЗОРЬКИН Валерій Дмитрович - (1943). Голова Конституційного суду Російської Федерації з 30.10.1991 м. по 06.10.1993 м. і з 21.02.2003 м. Народився в селі Константіновка Приморського краю. Освіту отримав на юридичному факультеті (1964) і в аспірантурі Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова. Доктор юридичних наук, професор. Тема кандидатської дисертації "Переконання Б. Н. Чичеріна на державу і право" (1967). Тема докторської дисертації "Позитивістська теорія права в Росії (историко-критичне дослідження)" (1978). У 1979 - 1986 рр. працював на юридичному факультеті МГУ. Племена андроновской і "срубной" культур - Величезний простір займали в бронзовому віці племена близьких між собою андроновской і "срубной" культур. Спочатку ці племена мешкали в Середньому Поволжье і Південному Пріуралье, і культура їх була близька культурі племен, що залишили катакомбні і ямні кургани. На початку бродзового століття вони розселилися на схід до Мінусинської котловини і на захід до Дніпра і низовьев Південного Горба. Племена ці вели вже відносно складне господарство. З одного боку, у них розвивалося скотарство і, можливо, вони перші включили коня в число домашніх тварин спочатку як м'ясна худоба, а потім і як. ІВАНА Георгій Володимирович - (29.10.1894, Ковенська губ. - 26.8.1958, Йер ле Пальмі, Франція) - поет, прозаїк, літературний критик. Син дворянина, бувшого військового; мати - з голландського роду Вір ван Брештейнов. Детство И. пройшло в маєтку Студенки. Після розорення і смерті батька поступив у 2-й кадетський корпус в Петербурге, але не закінчив його. Уперше виступив публічно з читанням віршів в кабаре "Бродяча собака", друкується дебютував в 1910 в журналі "Всі новини літератури, мистецтва, театру, техніки і промисловості". У 1911 зблизився з егофутуристами, нов 1912 демонстративно порвав з ними і вступив в.
Кожна вагома структурна частина курсової "Ринок як форма організації суспільного виробництва" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Романтичний театр - Допомога становленню у Франції прогресивно-романтичного театру надали великі письменники - Сталь, Стендаль, Гюго, Меріме, з яких останні два були найбільшими драматургами; всі вони сприяли теоретичному обгрунтуванню поетики романтичної драми. Характерною особливістю останньою були відмова від чіткого розмежування жанрів, прагнення до злиття драми з лірикою і епосом, змішення трагічного з комічним, піднесеного з гротескним (значення гротеску як естетичної категорії романтичної драми було уперше підкреслене Гюго в передмові до "Кромвелю"). Перше місце серед драматургів-романтиків належало. ШУКШИН - Василь Макарович (1929, з. Сростки Алтайського кр. - 1974, станиця Клетська Волгоградської обл., похований в Москві), російський письменник, режисер, актор. Рано почав працювати - спочатку в колгоспі, потім вантажником, ремонтником на залізниці, будівником. У 1954 м. поїхав в Москву, закінчив режиссерское відділення Всесоюзного державного ин-та кінематографії. Авторський дебют - розповідь "Двоє на возі" (1958). Розповіді Шукшина становили декілька збірників: "Сільські жителі" (1963), "Там вдалині" (1968), "Земляки" (1970). Цивілізація, її основні типи: - 1. Прогресивний (західний) тип розвитку цивілізації. 2. Тип циклічного розвитку (східний). Прогресивний (західний) тип цивілізації 1. Лінійне уявлення про час. Минуле - воно пройшло, його не можна змінити, але можна витягнути уроки. Теперішній час - людина його активної дійова особа. Майбутнє - людина може на нього впливати. 2. Домінуючий ідеал - рух уперед. Воно йде ривками і супроводиться руйнуванням старої системи цінностей. 3. Моноконфессиональность - одна релігія. 4. Людина - центральна ланка суспільства, пан світу. Втрачені зв'язки з природою, людина впливає на навколишній світ в своїх.
У вступі курсової "Ринок як форма організації суспільного виробництва" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Підстава Санкт-Петербурга (27 травня 1703 року) - Після заняття Петром I гирла Неви під час Північної війни, там 27 травня 1703 р. було засновано місто Санкт-Петербург (названий на честь святого Петра).  Петро I хотів, щоб Петербург став могутньою фортецею, жвавим містом, схожим на Амстердам, столицею Росії і, звичайно, - торговим портом, базою флоту. Образ міста як корабля був близький Петру-морякові. Тому однією з перших крупних споруд стала дзвіниця собору Петропавловського, яка схожа на золоту грот-щоглу Петербургу. Петро креслив плани міста, а деколи сам брався за сокиру. Петербург будувався серед лісів і боліт. Землю і камені.

Неолітичні племена Прибалтики - В культурі неолітичних племен Прибалтики також довго зберігалися характерні риси, успадковані ними від попередньої культури мисливців і рибалок мезолита. Такі риси, природно, особливо стійко зберігалися в інвентарі, пов'язаному з полюванням і рибальством. Сюди відносяться костяні кинджали, гачки, наконечники стріл з биконической (веретенообразной) головкою. Ці загальні з мезолитом межі є і в мистецтві, наприклад в геометричному орнаменті костяних виробів. Разом з тим такі риси свідчать про досить тісні культурні зв'язки між родинними племенами, що розселилися на величезних просторах. Солов'їв Всеволод Сергійович - Солов'їв (Всеволод Сергійович) - романіст, старший син історика, народився в 1849 р., вчився в Московському університеті, де закінчив курс в 1870 р. зі мірою кандидата прав, і в тому ж році поступив на службу у 2-е відділення власною Його Імператорської Величності канцелярії. Складається головою постійної комісії з пристрою народного читання. На літературний терен С. виступив в кінці 60-х рр. віршами (переважно без підпису) в "Російському Вісникові", "Зорі" і "Вісникові Європи"; потім вміщував критичні нариси в "Санкт-Петербургских.
Список літератури курсової "Ринок як форма організації суспільного виробництва" - більше 20 джерел. Витрати в бухгалтерському і податковому обліку - ПБУ 10/99 дає поняття витрат і встановлює перелік вибуваючих активів, які витратами не признаються. Витратами організації признається зменшення економічних вигід внаслідок вибуття активів (грошових коштів, інакшого майна) і (або) виникнення зобов'язань, що приводить до скорочення капіталу цієї організації за винятком внесків за рішенням учасників (власників майна). Витратами організації признаються обгрунтовані і документально підтверджені витрати. Під обгрунтованими витратами розуміються економічно виправдані витрати, оцінка яких виражена в грошовій формі. Під документально. ТЕРМІНИ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПОДАТКИ І ЗБОРИ - терміни (інститути, поняття), вживані в актах законодавства про податки і збори; поділяються на наступні групи: - терміни, значення яких встановлене в актах законодавства про податки і збори; - терміни, значення яких встановлене в актах законодавства, що не відносяться до актів законодавства про податки і збори. У свою чергу терміни, значення яких встановлене в актах законодавства про податки і збори РФ, поділяються на терміни НК і терміни, значення яких встановлене в інакших актах законодавства про податки і збори. До термінів НК відносяться: - російські організації; - іноземні.

Розподіл всередині домохозяйства - Процеси, за допомогою яких ресурси (в широкому розумінні - включаючи доходи і споживчі товари, обов'язки, дозвілля і інвестиції в людський капітал) розподіляються між членами домохозяйства, а також результати цих процесів. Численні дослідження показують, що всередині домохозяйств існує нерівність в розподілі ресурсів, і що ця нерівність, як правило, носить гендерний характер. Численні свідчення з країн Південної Азії показують, що на розподіл їжі і інших споживчих благ впливають підлога, вік і старшинство дітей. Різні традиції ведуть до того, що жінки споживають їжу в меншій кількості і.
Посилання в тексті роботи "Ринок як форма організації суспільного виробництва" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ФІРМИ КОМЕРЦІЙНІ - можуть створюватися в формі господарських товариств, виробничих кооперативів, державних і муніципальних унітарних підприємств. Господарські товариства, в свою чергу, існують в наступних формах: повне товариство, його учасники (повні товариші) займаються підприємницькою діяльністю і несуть відповідальність належним їм майном, прибуток і збитки розподіляють між собою пропорціонально часткам в загальному (складочном) капіталі; товариство на вірі (командитне) - товариство, в якому нарівні з повними товаришами є один або трохи учасників-вкладників (командитистів), які несуть ризик. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ - цілеспрямований координуючий процес управлінського впливу уряду на окремі сегменти внутрішніх і зовнішніх ринків шляхом мікро- і макроекономічних параметрів з метою досягнення рівноважного зростання загальної економічної системи. Г. р. е. здійснюється за допомогою комплексу заходів. У країнах змішаної економіки застосовується адміністративне, правове і економічне (пряме і непряме) регулювання. До адміністративних форм відносяться: ліцензування, квотирование, контроль над цінами, доходами, валютним курсом, обліковим відсотком і інш. Правове регулювання здійснюється на основі законодавства. ИНТЕРАКТИВНОСТЬ - (від англ. interaction - взаємодія) - одна з ключових категорій соціологічного аналізу, що описує різноманіття соціальних взаємодій на різних рівнях: межличностном, груповому, інституційному. І. як соціальна взаємодія структурується в декількох полях: обміну (інформацією, об'єктами, почуттями); інтерпретацій; виробництва вражень ( "іміджів"); типізації/стандартизація повідомлень (мови, позицій взаємодії). І. як характеристика соціальних комунікацій в сучасній соціології в більшій мірі використовується для опису взаємодій в світі телекомунікацій ( "маси медиа" і "нових медиа"), де.

Громадська робота (робота в співтоваристві) - (community work) - широкий спектр підходів з метою підвищити якість життя людей на певній території. Деякі вважають громадську роботу альтернативою соціальною, при цьому допомога потребуючим і їх сім'ям в дозволі проблем здійснюється як індивідуально, так і при роботі з співтовариством, в якому вони проживають. Проведені в 1970-1980-х рр. в Великобританії експерименти включали спроби шляхом колективної роботи вирішити проблеми індивіда і сім'ї, які раніше вирішувалися тільки індивідуально. Замість того щоб працювати з кожною сім'єю окремо, в співтоваристві створювалися групи сімей з типовими для. РУБИНШТЕЙН Сергій Леонідович - (1889-1960) - російський філософ і психолог, один з організаторів психологічної науки в СРСР, член-кореспондент АН СРСР, дійсний член Академії педагогічних наук СРСР. Основні твори: "Дослідження з проблеми методу" (1914, ньому. яз.); "Основи загальної психології" (1940); "Буття і свідомість" (1957); "Про мислення і шляхи його дослідження" (1958); "Принципи і шляхи розвитку психології" (1959); "Проблеми загальної психології" (1973) і інш. Народився в Одесі в сім'ї досягаючого успіху адвоката. У 1908 для отримання вищої освіти поїхав в Німеччину і поступив в Марбургський університет, по закінченні. антиПСИХІАТРІЯ - (ANTI-PSYCHIATRY) Інтелектуальний рух кінця 1950-х - 1960-х рр., направлене проти теорій і терапевтичних практик традиційної психіатрії. У його рамках були висунені наступні критичні положення. (1) Ув'язнення людей, що вважаються психічно хворими, проти їх волі є порушення основних прав людини. (2) Психіатрія являє собою форму соціального контролю, за допомогою якої на соціальне відхилення наклеюється "ярлик" психічної хвороби. (3) Швидше не безумство створює потребу в психіатричних лікарнях, а навпаки - наявність психіатричних лікарень створює потребу в душевнохворих. (4). ГРИММ, БРАТИ ЯКОБ і ВІЛЬГЕЛЬМ - німецькі філологи, синовья чиновника. Обидва брати дістали юридичну освіту в Марбурге. Професори Геттінгенського університету, були звільнені звідти в 1837 за відмову від присяги ганноверскому королю, що не дотримував конституційних законів. З 1841 - професори Берлінського університету і члени Пруської АН. Близькі до німецької романтики. Опублікували середньовічні тексти. Основоположники міфологічної школи в фольклористике, спиралися на порівняльні методи. Здалека "Дитячі і сімейні казки" (т. 1-2, 1812-14) і "Німецькі перекази" (т. 1-2, 1816-18). Якоб Грімм -.