На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Ринок цінних паперів України

(курсова робота з економічної теорії)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття та особливості функціонування ринку цінних паперів ... 5
1.1. Суть та зміст ринку цінних паперів ... 5
1.2. Становлення ринку цінних паперів в Україні ... 10
1.3. Класифікація цінних паперів ... 13
Розділ 2. Аналіз стану ринку цінних паперів України ... 18
2.1. Аналіз загального стану фондового ринку України за підсумками 2005 року ... 18
2.2. Місце та стан розвитку фондового ринку в економічному просторі України ... 22
Розділ 3. Проблеми функціонування та перспективи розвитку грошового ринку України ... 29
Висновки ... 34
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Ринок цінних паперів України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Ринок цінних паперів України"

Курсова робота "Ринок цінних паперів України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Ринок цінних паперів України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Ринок цінних паперів України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Ринок цінних паперів України" і призначений виключно для пошукових систем.

Культура і релігія в державі Ахеменідов - Писемність і мови Управляючи обширною державою, Ахеменіди потребували розвиненої системи писемності. Спадкоємці культурного багатства старих держав древнього Сходу, персидці запозичали клинопис, який уперше був створена в Двуречье. Зовнішній вигляд знаків, що вживалися персидцями, нагадував клинописні знаки вавилонян, але принцип позначення звуків мови став зовсім інакшим. Від словесно-складового листа, де кожне слово або кожний склад означалися особливим знаком, персидці при Ахеменідах перейшли до системи, близької до алфавітної. Ця підлозі алфавітна система, запозичена, невидимому, у мидян. Мілютін Микола Олексійович - Мілютін Микола Олексійович - славнозвісний державний діяч, брат Д.А. Мілютіна. Народився 6 червня 1818 р.; дістав освіту в благородному пансіоні при Московському університеті. У 1835 р. поступив на службу в міністерство внутрішніх справ, де, завдяки исключительно-даровитой натурі і стійким сімейним впливам, зумів засвоїти собі тільки хорошу сторону суворої бюрократичної школи. Він сам розказував про благотворний вплив на нього батьків (ср. ст. Ф. Тімірязева в "Російському Архіві", 1872); безсумнівно, сильний вплив мав на нього і дядько, граф П.Д. Кисельов, з яким він був потім дуже близький. Сухово-Кобилин Олександр Васильович - Сухово-Кобилин (Олександр Васильович) - відомий драматург, належний до того нечисленного розряду письменників, яких можна назвати "авторами одного твору". Ці письменники відразу розгортають все своє обдаровання, дають твір, який забезпечує їм ім'я в історії літератури і потім або абсолютно замовкають, або пишуть речі, що не йдуть ні в яке порівняння з першим виявом їх таланту. Такий з російських письменників Грібоєдов з разючим констрастом між "Горе від розуму" і пізнішими п'єсами. Такий Чаадаєв, що зайняв своїм "Філософічеським листом" одне з перших місць в історії. ТОРГІВЛЯ В КАМ'ЯНОМУ ВІЦІ - на Ближньому і Середньому Сході ще в древності були відкриті родовища обсидиана. Обидва - в Анатолій (Туреччина). Одне з них - недалеко від оз. Ван, інше - в долині р. Конья. Ще в кінці палеолита обсидиан тут добували для обміну. У мезолите знаряддя з анатолийского обсидиана розповсюджуються на тисячі км. На стоянці Джармо в совр. Іраку 60% знарядь було зроблено з обсидиана, здобутого майже в 500 км від цієї стоянки. Али-Кош обсидіан приносили також з Анатолій. У Бейде (Йорданія) знаряддя зроблені також з анатолийского обсидиана. Загалом в 10000-5000 м. до н. виділяють 3 великі зони торгівлі.
Кожна вагома структурна частина курсової "Ринок цінних паперів України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Західний вплив В XV-XVI вв. - відношення Росії і Західної Європи можна визначити як спілкування. Вплив наступає, коли суспільство, його що сприймає, починає усвідомлювати перевага середи або культури що впливає і необхідність у неї вчитися, етичне їй підкорятися, запозичаючи у неї основи життєвого порядку, погляди, поняття, звичаї, суспільні відносини. Таким чином, початок західного впливу на Росію відноситься до XVII в. Створення централізованих держав і буржуазна індустріалізація Західної Європи в XVI-XVII вв. вели за собою успіхи в розвитку техніки, фінансів, армії, флоту, промисловості, духовної і наукової думки. Татарська Іда Юріївна (1934-2007) - Курський педагог; дипломований музикознавець-історик і теоретик; мистецтвознавець і журналістка, що пише на теми культури, світової, всеросійської і регіональної. Уродженка м. Вітебська. Не виключено, що цей "город Марка Шагала" надав духовний вплив на її життєве покликання. Закінчила Київську державну консерваторію імені П. І. Чайковського за фахом "музиковедение" (1958). З 1958 по 1991 рр. завідувала історікотеоретічеським відділенням Курського музичного училища. З 2001 р. - доцент кафедри філософії і обществознанія Курського обласного. Османська імперія на початку XIX в. Приєднання. Закавказья до Росії - Османська імперія в кінці XVIII і початку XIX в. переживала глибокий економічний і політичний занепад. Нарівні з феодальними усобицями і яничарскими повстаннями значно посилився визвольний рух поневолених турками народів. Однак у власне Туреччина при слабому розвитку продуктивних сил в сільському господарстві і ремеслі, при концентрації земельної власності в руках великих феодалів і феодальної держави, при пануванні натуральної форми земельної ренти старі форми виробництва продовжували утримуватися в незмінному вигляді, що, по іронічному вираженню К. Маркса, складало "одне з таємничих.
У вступі курсової "Ринок цінних паперів України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Захват частини Ауда англійцями. Війна з маратхами в 1802 - 1803 рр. - Щоб покрити величезні витрати, понесені у війні з Майсуром, і дістати кошти для подальшої агресії в Індії, лорд Морнінгтон вирішив нанести удар союзному Аудському князівству. У пошуках прийменника Морнінгтон оголосив, що Ауду ніби загрожує небезпека з боку Афганістану, і запропонував правителю Ауда розформувати свою армію, щоб замінити її англійською армією з відповідним збільшенням "субсидії" до 7,6 млн. рупий (замість колишніх 5 млн.). Коли аудский князь чинив опір цьому, заявивши, що у нього немає таких коштів, Морнінгтон під виглядом покриття витрат на зміст військ відняв у Ауда.

ВАСИЛЬ I ДМИТРИЕВИЧ  - (30.12.1371 - 27.02.1425 ) (коліно 16)  З роду. Московських вів. кн. Син Дмитра Івановича Донського і суздальской кн. Евдокиї Дмітрієвни. Рід. 30 дек. 1371 р. Вів. кн. Московський в 1389 - 1425 рр. Дружина: з 9 янв. 1391 р. дочку вів. кн. Литовського Вітовта Кейстутовича, вів. кн. Софія ( 15 червня 1453 р.). У 1382 році після розорення Москви Дмитро Донський відправив Василя в Орду "змагатися з Михайлом Олександровичем Тверським про велике княження". Тохтамиш не дав Михайлу великого княження, але заримував Василя у себе і вимагав за нього 8000 рублів викупу. Тільки в 1385 році молодий князь. Марат, Жан Поль - (1743 - 1793) - французький революціонер. За професією лікар і журналіст. До революції написав декілька книг і брошур з суспільних і природно-наукових питань. З 12 вересня 1789 р. по самий день смерті Марат видавав газету "Друг народу". "Друг народу" був чуйним виразником прагнень і чаяний парижской бідноти. У цій газеті Марат безпощадно викривав всі справи французької буржуазії і окремих її представників. За це він неодноразово зазнавав переслідування. Його декілька разів притягували до суду, газету закривали, друкарні, в яких вона друкувалася, громили. Але Марат невтомно продовжував свою.
Список літератури курсової "Ринок цінних паперів України" - більше 20 джерел. ПОДАТОК - (англ. tax) - обов'язковий, індивідуально безвідплатний платіж, що стягується з організацій і фізичних осіб в формі відчуження належних їм на праві власності, господарського ведіння і оперативного управління грошових коштів з метою фінансового забезпечення діяльності держави і(або) муніципальних освіт. Податок вважається встановленим лише в тому випадку, коли визначені платники податків і слід. елементи оподаткування: об'єкт оподаткування, податкова база, податковий період, податкова ставка, порядок обчислення податку, порядок і терміни сплати податку. Вступ податку в силу відбувається. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ - обмін товарами і послугами між державно-оформленими господарствами. М.т. зародилася в глибокій древності. Однак оскільки всі докапіталістичні способи виробництва базувалися на натуральному господарстві, в міжнародний товарооборот залучалася лише невелика частина вироблюваної продукції. Розвиток капіталізму, що є товарним виробництвом, яке в інтересах зростання прибутку повинне постійно збільшуватися, веде до значного розширення масштабів М.т. Якщо на початку в М.т. брали участь більш розвинені країни, то по мірі розвитку капіталізму в неї залучалося все більше число країн світу. Вже в.

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ПРО КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЬ - CREDIT infoRMATION SOURCES джерела, що Розглядаються в цей час стають все більш різноманітними по мірі того, як зростає попит на точну інформацію і прагнення усунути небажані ризики. Джерела, відкриті для банків, розрізнюються в залежності від того, чи йде мова про клієнта, що знаходиться в даному місті, поза ним, або об ин. клиентеЕсли мова йде про місцевих клієнтів, то представника банку, що вивчає кредитоспроможність клієнта, направляють для бесіди з суб'єктом запиту або одним з його відповідальних представників (фізичним або юр. особою). Представник банку, як правило, вивчає декілька.
Посилання в тексті роботи "Ринок цінних паперів України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. FISCAL POLICY. Фіскальна/бюджетна/податкова політика - Регулювання економічної діяльності в країні за допомогою податків. Міністерство фінансів Великобританії використовує різні важелі регулювання сукупного попиту і державних витрат. Якщо потрібно скоротити державні витрати, наприклад, з метою приборкання інфляції, держава підвищує прямі податки, що стягуються з фізичних лиць (прибуткові податки) і компаній (корпоративні податки), або непрямі податки, оскільки збільшення податку на додану вартість і акцизів приводить до зниження купівельної здатності. Якщо ставиться задача збільшення державних витрат, держава знижує податки, внаслідок чого. МАЛЬТУС - Томас Роберт (1766-1834) - англійський економіст, священик і професор сучасної історії і політичної економії (перший в Великобританії) коледжа Ост-Индской компанії. Вніс помітний внесок в грошову теорію і теорію виробництва. Дж. М. Кейнс вважав його родоначальником цієї теорії. Однак найбільшу популярність М. принесла його робота "Досвід про закон народонаселення" (1798). У цьому труді він намагався спростувати загальноприйняту серед економістів думку про те, що чисельність і зростання населення є синонімами багатства, і затверджував, що чисельність населення буде зростати доти. Всесвітні конференції ООН по народонаселенню. - Міждержавна міграційна політика в порівнянні з внутрішньою являє собою більш жорстку і більш регламентовану міграційну політику, яка включає систему спеціальних заходів, законодавчих актів і міжнародних угод (двосторонніх і багатосторонніх) по регулюванню міждержавних міграційних потоків. Міграційна політика на світовому рівні виробляється і виявляється передусім через діяльність міжнародних організацій, насамперед ООН. У документах, матеріалах і рекомендаціях, які ними приймаються на різних засіданнях і конференціях, містяться концептуальні підходи міграційної політики, основні напрями і.

СОЦІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ - зміна соціального статусу, тобто переміщення індивіда (або соціальної групи - ) між різними позиціями в системі соціальної стратификации. Оскільки характеристики статусу можуть бути представлені в термінах влади, доходів, престижу, освіти і т.п., всі ці основи стратификации можуть використовуватися як база для вимірювання С.М. Однако в зв'язку з більшою доступністю даних про професійне положення індикатором С.М. в більшості досліджень виступає соціально-профес-сиональний статус. С.М. приймає безліч форм. Зокрема, дослідники розрізнюють індивідуальну (коли переміщення однієї людини. ЗНАЧУЩОСТІ ПЕРЕВІРКА - (SIGNIFICANCE TEST) Коли дослідники використовують вибірку замість того, щоб вивчати все населення, їм необхідно знати, в якій мірі вони можуть довіряти величинам, отриманим на основі елементів вибірки. Значення, що виводяться з вибіркової сукупності, можуть бути схильні вибірки помилці і, таким чином, неточно свідчити про характеристики населення. Наприклад, якби обстеження громадської думки показало, що одна третина вибіркової сукупності виступає проти повторного введення смертної страти, а дві третини - за, то досліднику необхідно було б знати імовірність того, наскільки цей результат. АНАЛІЗ ДЕТЕРМИНАЦИОННИЙ - система методів аналізу социологич. і соц. даних, в до-ой задачі обробки і інтерпретації ставляться як задачі аналізу детерминаций (див. Детермінация). А.д. виходить з трьох принципів, що трактують ситуацію, що склався в області емпирич. социологич. досліджень. Принцип номинальности затверджує, що велика кількість номінальних шкал в социологич. дослідженнях є вияв фундаментальних властивостей соц. об'єкта (зокрема, ролі, к-рую у відображенні і формуванні соціального грає мову) і, взагалі говорячи, не зумовлено недостатньою развитостью теорії соц. вимірювань. Принцип конкретності накладає обмеження на. Ассертівность, або наполеглива поведінка, - поведінка і уявлення, що має в своїй основі прагнення відстояти власні інтереси або інтереси інших людей. Багатьом людям знайомі соціальні ситуації, причиною яких служить недолік ассертивности. Ситуації, коли людину перевантажують роботою або, навпаки, майже не дають завдань або доручають незнайому справу, вадять як самому працівнику, так і організації загалом. Ассертивность передбачає відстоювання своїх прав і включає ряд стратегій, вербальних і невербальних. До основних прав відносяться констатація своїх потреб і встановлення пріоритетів, причому ці потреби і пріоритети повинні бути не менш.