На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Розвиток ділової кар'єри на підприємстві

(курсова робота з менеджменту)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади розвитку ділової кар'єри на підприємстві ... 5
1.1. Сутність поняття, типи і фактори кар'єри ... 5
1.2. Етапи кар'єри та етапи життя ... 9
Розділ 2. Вибір, планування та розвиток ділової кар'єра на підприємстві ... 10
2.1. Вибір кар'єри ... 10
2.2. Принципи управління і планування кар'єрної стратегії ... 14
2.3. Технологія управління кар'єрою ... 21
2.4. Фактори успіху розвитку кар'єри ... 27
Розділ 3. Зарубіжний досвід розвитку ділової кар'єри ... 35
3.1. Етапи відбору кандидатів на посаду менеджера у фірмах США ... 35
3.2. Планування професійної кар'єри в японських компаніях ... 39
Висновки ... 44
Література ... 45
Додатки ... 47

Для придбання курсової роботи "Розвиток ділової кар'єри на підприємстві" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Розвиток ділової кар'єри на підприємстві"

Курсова робота "Розвиток ділової кар'єри на підприємстві" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Розвиток ділової кар'єри на підприємстві", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Розвиток ділової кар'єри на підприємстві" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Розвиток ділової кар'єри на підприємстві" і призначений виключно для пошукових систем.

ПОМИНАЛЬНІ ТРАДИЦІЇ - найбільш обширний пласт духовності росіян, виражений в чітких традиційних формах, пронизливих весь річний цикл життя і, зверх того, пов'язаного з кожним конкретним покійним окремо - безпосередньо після смерті і надалі - в дні, особливо значущі для даної людини (див.: Поховання покійних). З д. Рибково (вона ж - Рибки) Дорогобужського у. Смоленской губ. писали в до. XIX в., що селяни часто по недільних і святкових днях подають в церкви поминаньица (поминальні записки), по яких священики і церковнослужителі читають імена покійних. У цьому ж повідомленні відмічалося поминовение вмерлих на Радоніцу (тобто в. Розставляння класових сил в Англії перед революцією у другій половині XVII віку - З цих особливостей економічного розвитку предреволюционной Англії витікало і своєрідність соціальної структури англійського суспільства, що визначила розставляння сил, що борються в революції. Англійське суспільство, як і сучасне йому французьке суспільство, ділилося на три стани: духовенство, дворянство і третій стан - "простолюддя", куди входило все інше населення країни. Але на відміну від Франції стани ці в Англії не були замкненими і відособленими: перехід з одного стану в інше відбувався тут легше. Коло аристократичного дворянства в Англії було вельми вузьке. Молодші сини пера. КОШЕНЯТ Олександр Олексійович - (23.09.1952). Повноважний представник президентів Російської Федерації Б. Н. Ельцина і В. В. Путіна в Державній Думі Федеральних Зборів Російської Федерації з 10.02.1996 м., начальник Головного державно-правового управління Президента Російської Федерації Б. Н. Ельцина з травня 1992 р. по грудень 1993 р. Народився в Краснодарськом краї. Освіту отримав в Ростовськом інституті сільськогосподарського машинобудування (1974) і в Військово-політичній академії ім. В. І. Леніна (1988). Генерал-лейтенант. У 1974 - 1975 рр. інженер на заводі "Рубін" в м. Ростове-на-Дону. З 1975 р. в. Іванов Павло Васильович (1918-1995) - Курський історик, діяч вищої школи. Народився в Курську в сім'ї робочого. Півтора роки проучився в початковій школі. У 1929-1935 рр. - чорнороб в горкоммунотделе; у 1935-1937 рр. - робочий курських чавуноливарних заводів № 1 і № 2. Без відриву від виробництва займається самоосвітою і в 1937 р. поступає спочатку на 4 курс педрабфака, після закінчення якого - на історичний факультет КГПІ. З початком Великої Вітчизняної війни разом з інститутом в жовтні 1941 р. евакуювався до Сарапул (Удмуртія), будучи звільнений від заклику на фронт за станом здоров'я. Закінчивши там навчання і оформившись в.
Кожна вагома структурна частина курсової "Розвиток ділової кар'єри на підприємстві" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА: ПЛАНИ СТАЛИНА - Поки в Радянському Союзі проводилася "велике чищення", Німеччина  озброювалася. У 1938 році Гитлер почав здійснювати свої агресивні плани: він безкарно захопив Чехословакию і Австрію. У 1939 році німці відібрали  у Литви землі, що належали Німеччині до Першої світової війни. Для  всього світу стало ясно, що тепер на черзі Польща,  35%  території  якої складалося з колишніх німецьких володінь. Однак було також ясно, що Гитлер не вирішиться атакувати Польщу, якщо Франція, Англія і СРСР гарантують  їй безпеку. Сталин вирішив, що обстановка , що створюється в Європі збільшує  шанси на світову. Політичне життя США в 19 в. - У 1789 р. першим президентом США був вибраний Джордж Вашингтон. До складу конгресу увійшли в основному представники плантаторів і буржуазії. Рабовласники, торговці, спекулянти землею обьедились в партію федералістів, що стояла при владі в США до 1800 р. Один з її лідерів, міністр фінансів А. Гамільтон, провів ряд заходів, що сприяли зміцненню буржуазної держави: упорядив грошову систему, створив Національний банк США. Виступаючи за всіляке заохочення вітчизняної промисловості, він домагався введення протекціоністського тарифу. Гамильтон відносився зневажливо до ідей демократії і. ПІСНІ - група фольклорних віршованих жанрів, об'єднуюча тексти різного об'єму, змісту і форми. Розрізнюють пісні епічні, ліричні, ліро-епічні, обрядові і необрядові. Обрядові пісні виконуються в рамках різних обрядів і символічно відображають їх мету або описують самі ритуальні дії. Вони становлять органічну частину обряду і виконуються тільки всередині нього. Різним обрядам відповідають різні пісні: колядки, купальские, масленичні, петровские, жнивні, весільні, гадальний і інш. Всі вони невеликого об'єму, виконуються без музичного супроводу, звичайно хором. При втраті формального.
У вступі курсової "Розвиток ділової кар'єри на підприємстві" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. САИД - Єгипетський паша з Мухаммада Алі династії, що правив в 1854-1863 рр. Син Мухаммада Алі. Рід. 1822 р.? 18 янв. 1863 р. Головним діянням царювання Саїда стало будівництво Суецкого каналу. Саме затвердження його у влади було слідством складних міжнародних інтриг і запеклого англо-французького суперництва за встановлення впливу в Єгипті. Попередник Саїда, Аббас I, був поклонником старотурецких традицій і відверто віддавав перевагу французам англійців. Він був убитий в липні 1854 року власними охоронцями. На відміну від попередника Саїд вважався лібералом і західником. Особистим другом паші був французький.

Горбачевський Іван Іванович - Горбачевський, Іван Іванович - декабрист (1800 - 1869); батько його служив скарбником в Могильове-губернському, доводився схоже архієпіскопу Георгію Конісському. Горбачевский служив в 8-й артилерійській бригаді, в 1820 р. був прийнятий в таємне Слов'янське Суспільство і був одним з фундаторів суспільства Сполучених Слов'ян. У ньому він займав видне положення. Слідча комісія віднесла його до першого розряду осуджених і засудила до смертної страти "відсіканням голови"; це покарання було при конфірмації замінено довічною каторгою. Горбачевский від'їжджав її в Кексгольме, Шліссельбурге і в. Савінков Борис Вікторович - (1879-1925) - початків свою діяльність, як соціал-демократ, і перейшов до народникам-есерам лише в 900-х м. м. Один з керівників студентського руху 1899 р. У 1901 р. Савинков брав участь в с. групі пропагандистів "Петербургського Союзу боротьби за звільнення робочого класу" і після арешту був виславши в Вологду. Під час перебування в посиланні з марксиста перетворився в народника і прилучився до соціалістів-революціонерів, увійшов до складу організованої в 1903 р. Азефом "Бойової організації" ПСР і відтоді віддався цілком справі політичного терору. З 1903 р. по вересень 1917 р.- есер, один з.
Список літератури курсової "Розвиток ділової кар'єри на підприємстві" - більше 20 джерел. Уїльям Годвін - (1756-1836) - перший мислитель, що систематично виклав і що детально обгрунтував анархічний світогляд в своїй книзі "Дослідження про політичну справедливість і її вплив на загальну доброчесність і щастя" (1793). Цю книгу відомий історик анархізму Макс Неттлау охарактеризував як "чудовий труд, перший повний виклад анархізму в одній з його найпрекрасніших форм". Годвин народився 3 березня 1756 р. в Уїсбиче (графство Кембріджшир) в сім'ї священика. Закінчив Хокстонськую духовну семінарію. Служив настоятелем приходів в Уере, Стоумаркете і Біконсфілде. У 1782 р. вирішив влаштуватися в Лондоні. БЮДЖЕТНИЙ ОБЛІК - науково обгрунтована система збору, реєстрації і узагальнення інформації про хід виконання бюджетів всіх рівнів; частина системи господарського обліку, що включає три його вигляду: оперативний, бухгалтерський і статистичний при головній ролі бухгалтерського обліку. Б.у. охоплює всі фінансово-господарські операції, связ. з процесом виконання бюджетів. Він складається з обліку виконання: бюджетів в органах Федерального казначейства, финанс. органах і податкових органах; кошторисів доходів і витрат бюджетних установ. Задачі обліку виконання бюджету в органах Федерального.

РЕЙТИНГ КРЕДИТНИЙ - (англ. credit rating) - комплексна оцінка кредитоспроможності і платоспроможність позичальників, що виражається через зведений індекс, що спеціально розраховується. Розрахунок індексу, що проводиться рейтинговими кредитними агентствами і собств. службами банку, може носити формалізований, експертний або змішаний характер. При формалізованому підході виділяють ряд показників, що дозволяють оцінити отд. характеристики кредитоспроможності клієнта, і на їх основі визначають формулу зведеного індексу. Як правило, вона являє собою суму показників, зважених на коефіцієнти відповідно до важливості.
Посилання в тексті роботи "Розвиток ділової кар'єри на підприємстві" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. БРОКЕР - (англ. broker) - професійний учасник ринку цінних паперів, що здійснює агентські функції по здійсненню операції купівлі-продажу цінних паперів для клієнта за рахунок його коштів. Операції з цінними паперами Б. здійснює на основі спеціальної ліцензії. Брокерська діяльність засновується на договорі доручення і договорі комісії. За договором доручення Би., діючи як повірений, зобов'язується від імені клієнта здійснити операцію по купівлі-продажу цінних паперів. За договором комісії Би., діючи як комісіонер, зобов'язується від свого імені здійснити операцію по купівлі-продажу цінних. СУПЕРЕЧКА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА - спор, виникаючий між сторонами в процесі виконання економічного договору (в тому числі контракту купівлі-продажу товару). Ці спори можуть стосуватися тлумачення окремих статей договору, правильності і своєчасності виконання зобов'язань продавцем або покупцем, визначення розміру збитку, виникаючого через порушення договору і т.д. Урегулювання С.в. може здійснюватися на основі погоджувальної процедури або арбітражу. У окремих випадках потерпіла сторона може звернутися в судові інстанції. Порядок урегулювання С.в. повинен бути визначений при укладенні договору. Погоджувальна процедура. ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ ЗАХІДНОЇ - історія становлення і розвитку социологич. знання в США і Зап. Європі, що формувався в процесі боротьби осн. социологич. орієнтації, напрямів і шкіл. Соціологія пройшла тривалий і складний шлях - від безуспішних спроб стати універсальною областю знання об человеч. об-ве до більш тверезого усвідомлення своїх предметних меж. Назву цієї науки дав О. Конт, що проголосив необхідність створення С. як самостійної наукової дисципліни. Позитивізм Конта (див. Позитивізм в соціології), обмежуючи можливості теоретич. мислення, містив в зародку всі ті елементи, к-рі надалі обумовили перехід зап. соціологів.

ТАБЛИЦЯ СОПРЯЖЕННОСТИ БАГАТОМІРНА (ТАБЛИЦЯ БАГАТОМІРНОГО РОЗПОДІЛУ, КОМБІНАЦІЙНА або ПЕРЕХРЕСНА ТАБЛИЦЯ) - таблиця, що відображає спільне виборочн. розподіл декількох (більш двох) дискретних характеристик (виміряних по номінальних або порядкових шкалах). Кожній клітці таблиці відповідає поєднання значень становлячих таблицю характеристик. Т.с.м. набули широкого поширення при статистич. аналізі социологич. інформації в зв'язку з складністю взаємовідносин соц. характеристик. Прийоми аналізу Т.с.м. різноманітні. Найбільш прості і поширені візуальний аналіз Т.с.м. і вивчення її частин - подтаблиц (умовних розподілів), однак вони практично неприйнятні при чотирьох і більш ознаках. Спеціальні. ОПИТНИЙ ЛИСТ - (questionnaire) - форма, вмісна питання і поширювана серед безлічі людей головним чином з метою отримання інформації і фіксації думки. Соціальні вчені використовують опитні листи для: вивчення загальних характеристик населення (наприклад, віку, підлоги, занять, доходів і т.д.); дослідження настроїв; встановлення відносин між двома змінними (зокрема, родом занять і електоральною поведінкою); перевірки теорій. У складанні питань є складності. По-перше, необхідно постаратися гарантувати, щоб значення, яке кожний респондент додасть питанню, було тим же самим, тобто враховувати особливості груп, що. Масова комунікація - процес обміну інформацією між групами людей за допомогою спеціальних коштів - маси медиа (див. також Засоби масової інформації. Цей процес має п'ять основних рис: 1) масовість аудиторії; 2) гетерогенність аудиторії; 3) використанням високошвидкісних і репродуктивних коштів зв'язку і інформації; 4) швидке поширення інформації; 5) відносно невисока споживча вартість інформації, що отримується. Умовою для здійснення масової комунікації є також наявність урбанизированного, порівняно грамотного населення, що володіє необхідною купівельною здатністю, досуговим часом і деякою. Муніципальний житловий фонд соціального використання для громадян немолодого віку і інвалідів - Житлові будинки і житлові приміщення, в тому числі спеціалізовані будинки, призначені для постійного і тимчасового мешкання і соціального обслуговування немолодих людей і інвалідів. Архітектура, планування і обладнання спеціалізованих будинків і житлових приміщень в них повинні відповідати віковим і фізіологічним особливостям даних категорій громадян. Муніципальний житловий фонд соціального використання міститься органами місцевого самоврядування на підвідомчих територіях за рахунок коштів відповідного бюджету. Житлові приміщення в таких будинках надаються самотнім немолодим і інвалідам.