На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Розробка системи менеджменту в організації

(курсова робота з менеджменту)

Вступ ... 3
Розділ 1. Загальна характеристика організації ... 4
Розділ 2. Формування функцій менеджменту на підприємстві ... 17
2.1. Планування ... 17
2.2. Організування ... 24
2.3. Мотивування ... 29
2.4. Контролювання ... 35
2.5. Регулювання ... 39
Розділ 3. Використання методів менеджменту в організації ... 47
Розділ 4. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень ... 49
Розділ 5. Розробка пропозицій з удосконалення керівництва ... 52
Висновки ... 58
Література ... 60

Для придбання курсової роботи "Розробка системи менеджменту в організації" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Розробка системи менеджменту в організації"

Курсова робота "Розробка системи менеджменту в організації" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Розробка системи менеджменту в організації", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Розробка системи менеджменту в організації" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Розробка системи менеджменту в організації" і призначений виключно для пошукових систем.

ШАХРАЙ Сергій Михайлович - (30.04.1956). Заступник Голови Уряду Російської Федерації в уряді Б. Н. Ельцина з 18.12.1991 м. по 31.03.1992 м.; заступник Голови Уряду Російської Федерації - голова Державного комітету Російської Федерації по національній політиці в уряді Е. Т. Гайдара з 04.11.1992 м. по 14.12.1992 м.; заступник Голови Уряду Російської Федерації - голова Державного комітету Російської Федерації по національній політиці в уряді В. С. Черномирдіна з 14.12.1992 м. по 07.04.1994 м.; заступник Голови Уряду Російської Федерації в уряді В. С. Черномирдіна з 07.04.1994 м. по січень 1996 р.; міністр. КЛАСИЦИЗМ - (від лати. classicus - зразковий), художній стиль і напрям в європейському мистецтві 17 - нач. 19 у., важливою межею яких було звернення до спадщини античності (Древніх Греції і Рима) як до норми і ідеального зразка. Для естетики класицизму характерні раціоналізм, прагнення встановити певні правила створення твору, сувора ієрархія (супідрядність) видів і жанрів мистецтва. У синтезі мистецтв панувала архітектура. Високими жанрами в живописі вважалися історична, релігійна і міфологічна картина, даючі глядачу героїчні приклади для наслідування; нижчими - портрет, пейзаж, натюрморт, побутова. Рим і провінції - Державний апарат Римської республіки виник і оформився ще в той час, коли Рим являв собою типовий місто-держава. Цей апарат відповідав інтересам і потребам порівняно невеликої общини громадян, що будувалася на відносно примітивних основах. Тепер же, коли Рим перетворився в найбільшу средиземноморскую державу, старі республіканські установи виявилися непридатними, що не відповідають потребам і інтересам нових суспільних шарів. Консервативність і застарівання республіканського державного апарату, його невідповідність новим умовам уперше дали себе знати ще при спробі дозволу. Марселіси - Марселиси - гамбургский купецький рід, в XVII в. що освоївся в Москві. Гаврило Марселіс почав торгівлю на Русі ще при Борисові Годунове. Він по перевазі на Русі торгував через компаньйона і прикажчиків. Підтримуючи добрі відносини з владою, він надав їй ряд послуг; особливо цінили сприяння звільненню з польського полону государева батька патріарха Філарета. Його син Петро народився і вихований в Москві (якщо вірити Кильбургеру). По своєму офіційному положенню Петро датський комісар. Він вів на Русі великі торгові справи; судячи по російським жалобам, умів створювати собі монополії і підривати діяльність.
Кожна вагома структурна частина курсової "Розробка системи менеджменту в організації" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Брюссельський комуністичний кореспондентський комітет - Велике значення для боротьби Маркса н Енгельса за пролетарську партію мали комуністичні кореспондентські комітети, створені з метою пропаганди ідей наукового комунізму серед робітників і здійснення зв'язку між соціалістами різних країн. Такий комітет був заснований Марксом і Енгельсом навесні 1846 р. в Брюсселі. До складу комітету увійшли також німецький соціаліст Вільгельм Вольф, бельгійський соціаліст Жіго і деякі інші. Комітет встановив зв'язки з по-комуністичному настроєними німецькими робітниками, як з тими, що знаходилися в самій Німеччині, так і з тими, що проживали в еміграції - в. ЛЕВИТИ (Левіїм) - Коліно Леві, нащадки третього сина патріарха Яакова. З покладанням священицького сану на Агарона (Аарона) і його сини, поклав Моісей на Л. ведіння служби в скинии і навчання народу. Під час Виходу синів Ізраїля з Єгипту коліно Л. нічим не виділялося з інших колін, і на них не покладалися які-небудь особливі обов'язки. Навіть коли створив Моісей за порадою тестя свого Ітро судебно-админи-стративную ієрархію і призначив тисяченачальников, стоначальников, пятидесятиначальников і десятиначальников, - він нічим не виділив Л. в порівнянні з іншими коленами. Навіть коли побудував Моісей жертовника біля. Головашенко А. А. (згадується за 1840-і - 1870-і рр.) - Вчитель курської гімназії, журналіст, редактор "Курских губернський ведомостей" (1850-1860), історик-любитель. Автор багатьох статей і заміток по історії, етнографії, мистецтву Курського краю, опублікованих в тому, що складається і редагованому їм самим періодичному виданні - так званою "неофициальной части" "Курских губернських ведомостей". У їх числі перша біографія астронома-самоучки Ф. І. Семенова, нарис про Корінну ікону Божої Матері, про Корінний ярмарок. Матеріали, зібрані в цих публікаціях, багато разів тиражувалися потім місцевими краєзнавцями (включаючи.
У вступі курсової "Розробка системи менеджменту в організації" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Клімент Смолятіч - Клімент Смолятіч - російський церковний письменник (початок XII віку - після 1164 р.). Присвячення Клімента в митрополити пов'язано з надзвичайно рідким на Русі фактом тимчасової канонічної емансипації від влади вселенського патріарха. Вибраний духовенством, при сприянні великого князя Ізяслава II, Клімент був присвячений собором єпископів (1147). Що Стояли на стороні традиційної церковної практики три російських єпископи відмовилися визнати каноничность присвячення Клімента, до них приєдналися деякі князья, що викликало смуту в церковному управлінні. Вигнання Ізяслава зі.

СТЕЙНБЕК - (Steinbeck) Джон Ернст (1902, Салінас, штат Каліфорнія - 1968, Нью-Йорк), американський письменник. Народився в сім'ї іммігрантів. Мати, що працювала учителькою, прищепила сину любов до літератури. Через нестачу коштів письменнику не вдалося закінчити університет. Перш ніж зайнятися літературою, працював чорноробом на будівництвах, в сільському господарстві, був сторожем, матросом, співробітником біологічної станції, репортером. До першого етапу творчості (1929-35) відносяться маловідомі романи "Чаша Господня" (1929), "Незнаному богу" (1933), "Квартал Тортілья Флет". БАЛЕТ - (франц. ballet, від итал. balletto), вигляд сценічного мистецтва: музично-хореографічне театральне уявлення, в якому всі події, характери і почуття персонажів передаються за допомогою танця. Балетний спектакль створюється спільними зусиллями композитора і балетмейстера, розробляючого хореографію і руху кожного актора, що продумує. Балет почав формуватися в Європі в 16 в. Його попередниками були театрализованні святкові ходи і танці на придворних балах і рицарських турнірах. У епоху Відродження були популярні музичні спектаклі, куди включалися пантоміми, вокальні і танцювальні номери. Балетні номери.
Список літератури курсової "Розробка системи менеджменту в організації" - більше 20 джерел. ПОДАТОК НА ВИДОБУТОК КОРИСНИХ КОПАЛИН - регулює правовідносини між державою і організаціями і індивідуальними підприємцями, яким наданий в користування дільниця надр. Згідно гл. 26 Податкових кодекси РФ (введена в дію Федер. законом від 8 авг. 2001) платниками податків Н. на д.п.и. є організації і індивідуальні підприємці, що визнаються відповідно до законодавства РФ користувачами надр. Платники податків підлягають постановці на облік як платник Н. на д.п.и. по місцю знаходження наданої їм в користування дільниці надр або по своєму місцю знаходження, якщо вони здійснюють видобуток корисних копалин на континентальному шельфі РФ, у. ІНОЗЕМНА ФІЗИЧНА ОСОБА - термін податкового законодавства ряду країн, об'єднуючий іноземних громадян і осіб без громадянства. У залежності від резидентства цих осіб оподаткуванню підлягають або їх всесвітні доходи (у резидентів), або тільки доходи від джерел, розташованих в даній країні (у нерезидентів). Можуть встановлюватися додаткові особливості оподаткування доходів цих осіб: - особливий порядок декларування доходів (обов'язок по подачі податкової декларації при виїзді з країни до витікання стандартного терміну подачі щорічної декларації); - заборона або обмеження права на податкове вирахування, знижки і інакші.

ДЕБЕТОВІ СПИСАННЯ ПО ДЕПОЗИТНИХ РАХУНКАХ В БАНКУ - BANK DEBITS Дані про цю суму і оборотність депозитів до запитання, опубліковані в статистичному випуску ' Джі-6' (G-6) Ради керуючих ФРС, були переглянені в 1977 р. Нова серія, почата в липні 1977 р. і заснована на звітах приблизно 300 банків - членів ФРС, розташованих по всій країні, замінила серію, що базується на 233 стандартних метропольних статистичних ареалах, краї була завершена за даними на червень 1977 гВ новому виданні публікувалися щомісячні оцінки по дебеті, депозитах і оборотності депозитів у всіх комерційних банках відносно депозитів до запитання, загальних ощадних.
Посилання в тексті роботи "Розробка системи менеджменту в організації" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПРОПОЗИЦІЯ ТЕНДЕРНА - TENDER OFFER Пропозиція, адресована акціонерам корпорації, про купівлю певної кількості належних їм акцій протягом певного періоду часу по фіксованій ціні, що перевищує поточну риночнуюЦелью Т.п. є придбання достатньої кількості акцій в компанії, що є об'єктом поглинання, для отримання ефективного контролю, незважаючи на протидію керівництва. До нього звичайно вдаються після безуспішних спроб здійснити ' дружнє' поглинання шляхом переговорів з менеджером корпорації. Згідно з статтями 13(d) і (е), 14(d)(е)(f) Закони про цінні папери 1934 р., введеним в дію в 1968 р. з поправками 1970 р.. коефіцієнт рушійних сил - Ринковий показник, що використовується для прогнозування сили або слабості економіки на основі аналізу статистики цін і фізичного обсягу виробництва. Про економіку, що має сильне зростання, яке з великою імовірністю повинне продовжитися, говорять, що вона має багато рушійних сил. На фондовому ринку технічні аналітики вивчають рушійні сили динаміки котировання акцій шляхом графічного відстеження тенденцій в цінах і об'ємах. Див. також earnings momentum. м-1, М-2, М-3: три показники грошової маси по визначенню Ради керівників Федеральної резервної системи (Federal Reserve Board): М-1 -. СОЦІАЛЬНА ТРАЄКТОРІЯ РОСІЇ, що РЕФОРМУЄТЬСЯ - Дослідження Новосибірської економіко-соціологічної школи" / Ред. кіл.; отв. ред. Т.І. Заславська, З.І. Калугина. Новосибірськ: Наука. Сиб. підприємство РАН, 1999. 736 з. Монографія відображає змістовний і методологічний внесок Новосибірської економіко-соціологічної школи в розвиток вітчизняної соціології, у вивчення механізмів, закономірностей і соціальних наслідків трансформаційних процесів в російському суспільстві 1990-х. Містить сім розділів: розвиток Новосибірської економіко-соціологічної школи: формування нової методології; концептуальні уявлення про трансформацію.

Соціологія села - галузь соціологічної науки, що вивчає різні аспекти життя села як соціально-територіальної спільності. Об'єктом дослідження С. з. є сільське населення, а предметом соціально-економічні зміни на селі, розвиток колективного труда в сільському господарстві, соціальні аспекти міграції сільського населення, соціальна структура, образ життя сільського населення, особливості соціального клімату села, сільська сім'я, організація дозвілля на се.те, престиж сільськогосподарських професій і т. д. Дослідження, присвячені вивченню процесів, що відбуваються на селі, мають багато. АНАРХІЯ - (греч. anarchia - безвладдя) - поняття, за допомогою якого означається стан суспільства, досяжний як результат скасування державної влади. Анархізм - суспільно-політичне вчення, що ставить своєю метою звільнення особистості від тиску всяких авторитетів і будь-яких форм економічної, політичної і духовної влади. Прагнення до А. як образ мислення зустрічається у киников і в ранньому християнстві, а також в хилиастических сектах середньовіччя. Суцільна теорія А. і анархізму виникла в трудах англійського письменника У. Годвіна, що сформулював концепцію "суспільства без держави" в книзі. ООН (Організація Об'єднаних Націй) - (United Nations Organization, UN), междунар. орг-ция гос-в, створена в 1945 р. як спадкоємиця Ліги Націй з метою підтримки і зміцнення світу, безпеки і розвитку співпраці між гос-вами. Її штаб-квартира знаходиться в Нью-Йорку. Термін об'єднані нації уперше з'явився в Вашингтонської декларації 1942 р., к-рую підписали 26 гос-в - учасників антигитлеровской коаліції. Однак тільки після ряду послід, конференцій в Вашингтоні (Думбартон-Окс, 1944) і СанФранцисько (1945) представники 50 стран-союзниц підписали документ, відомий як Статут, що засновує нову орг-цию. Ряди ООН швидко зростали по. ЧАСИ ВИТРАТИ - характеризують тривалість различн. видів діяльності (див. Вид діяльності): робочого часу, вільного часу і т. д. Термін "В.з." виник в зв'язку з тим, що час має відносну самостійність (див. Час соціальний), свою цінність, к-рую можна тратити. Насправді ж В.з. на той або інакший вид діяльність або їх групу складаються з тривалості їх здійснення. Тривалість виду діяльності і В.з. на здійснення діяльності, по суті, рівнозначні поняття. Розділяють В.з. на окремі види діяльності і їх групи: робочий час; час, пов'язаний з роботою; час домашнього труда і задоволення побутових потреб; час догляду за дітьми і.