На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІЧНОМУ ЗРОСТАННІ

(курсова робота з економічної теорії)

Вступ ... 3
Розділ 1. Сутність інвестиційних процесів в економіці та їх закономірності ... 5
1.1. Поняття інвестиційних процесів ... 5
1.2. Структура і форми інвестицій ... 8
1.3. Кейнсіанська теорія інвестицій ... 10
1.4. Сутність, фактори, джерела і типи економічного зростання ... 20
Розділ 2. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні ... 24
2.1. Роль інвестицій. Аналіз їх стану в Україні у 2002-2003 роках ... 24
2.2. Інвестиційний клімат в Україні станом на 21.11.2004 ... 32
2.3. Інвестиційна політика в Україні у 2005 році ... 35
2.4. Інвестиційний клімат Волині ... 39
2.5. Проблеми і перспективи інвестиційної діяльності України ... 42
Висновки ... 45
Література ... 47
Додатки ... 49

Для придбання курсової роботи "Роль інвестицій в економічному зростанні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Роль інвестицій в економічному зростанні"

Курсова робота "Роль інвестицій в економічному зростанні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Роль інвестицій в економічному зростанні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Роль інвестицій в економічному зростанні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Роль інвестицій в економічному зростанні" і призначений виключно для пошукових систем.

ОЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ - св. благоверний великий князь (30.05.1220 - 14.11.1263). Син вів. кн. Ярослава Всеволодовича Другого. Обставини, в яких йому довелося княжити, вимагали неабияких здібностей і якостей, по слову Писання: "Будьте мудрі, як змії, і прості, як голуби" (Мф. 10:16). "Мудрість же і дотепність дадеся йому від Бога, яко Соломону, - свідчить про князя письменник його житія. - Вселися в серці його страх Божий, їжакові соблюдати заповіді Господні і творити я у всьому... Смиренномудрие вседушно держаше, воздержася і пильнуючи, чистоту душевну і тілесну соблюдаше, лагідність же стяжа і від пихатості. Софокл - грецький трагічний поет. Народився в аттическом окрузі Колон; син Софілла, власника майстерні, де працювали раби. Ще будучи молодою людиною він завойовував нагороди в музичних і легкоатлетичних змаганнях. Після битви під Саламіном керував хором юнаків, що виконував пеан в честь цієї перемоги. У 443/442 р. був одним з скарбників Афінського Морського Союзу. Двічі був стратегом (разом з Періклом під час війни з Самосом в 441-439 рр. і в 428 р. до н. е.), а в 413-411 рр. до н. е. - входив в число так званих пробулов, представників олігархії, що готували зміну державного пристрою Афін. Підтримував. Ніневія - Нінве. Ниневия, древня столиця Ассірії, була розташована на вост. берегу ріки Тигра, в кутку, що утворюється цією рікою і її притокою Верхнім Забом, приблизно, навпроти нинішнього міста Мосула. У класиків це місто відоме під ім'ям Нінос або Нінус, на пам'ятниках - Нінуа або Ніна. Фундатори Ніневії вийшли з Вавілона, що видно з Побут. 10:11, де говориться, що Німрод або Ассур вийшов із землі Сеннаар і побудував Ніневію, яка разом з 3 іншими ассирийскими містами Реховоф-Ир, Калах і Ресен складала "Великої місто". Протягом сторіч Ніневія була столицею ассирийского царства. Древні письменники і. Тертулліан, Квінт Септімій Флоренс - латинський християнський письменник, ок. 155-ок. 220 рр. н. е. Народився в Карфагене, син римського центуриона. Дістав глибоку риторичну і філософську освіту, про після хрещення ок. 194 р. присвятив себе пожвавленій церковній діяльності. Мабуть, він не був священиком. З завзяттям неофіта він почав боротьбу з різного роду ересями і поглядами, що суперечать тим, що панували в Церкві, а його гаряча натура і тяжіння до крайнощів зрештою привели його до розриву з офіційною церквою, яка здавалася йому непослідовної в своїх етичних вимогах. Він вступив в християнську секту монтанистов, але не знайшов там.
Кожна вагома структурна частина курсової "Роль інвестицій в економічному зростанні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Цион Ілля Фаддеїч - Цион (Ілля Фаддеїч) - відомий фізіолог. Вищу освіту отримав у варшавской медико-хірургічній академії, в Київському і Берлінськом університеті, де і закінчив курс зі мірою доктора медицини і хірургії. У санкт-петербургском медико-хірургічній академії удостоєний мірі доктора медицини в 1865 р., після публічного захисту дисертації: "De chorea indole et nexu cum rheumatismo articulorum, peri et endocartidide". У 1870 р. призначений екстраординарним професором Санкт-Петербургского університету по кафедрі анатомії, але читав лекції по фізіології. У 1872 р. призначений ординарним. ВИЙОН - (villon) Франсуа (1431, Париж - не раніше 1463, рік і місце смерті невідомі), французький поет. Про його життя в основному відомо з його власних творів, але відомості не цілком достовірні: поет прагнув оточити своє ім'я легендами. Невідомо і його справжнє ім'я: "Вийон" - прізвище його священика, що усиновив, а в офіційних документах того часу поет позначений як "Франсуа з Монтербье", "з Мулькорбье", а також "з Монкорбье" (цей варіант затвердився в сучасних довідниках). Однак основні факти біографії встановлені: з 1443 м. вчився в Паріжськом ун-ті, який. ГАЙДАР - (справжнє прізвище Голіков) Аркадій Петрович (1904, Льгов Курської губ. - 1941, д. Леплява Каневського р-на Черкаської обл., Україна; похований в Каневе), російський письменник. Син вчителя - виходця з селянсько-солдатського роду - і дворянки, дочки офіцера. З 1912 м. сім'я жила в Арзамасе, де Гайдар в 1914-18 рр. навчався в реальному училищі. З 1917 м. майбутній письменник - активний більшовик, секретар місцевої газети "Мелений", на сторінках якої уперше опубл. свої вірші; з 1918 м. - патрульний Частин особливого призначення (ЧОН), потім боєць Червоної армії. У 1919 м. Гайдар вчився.
У вступі курсової "Роль інвестицій в економічному зростанні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Місіонери в Кореї. "Тонхак" - На початку XIX в. Корея стала привертати увагу європейських колонізаторів. На перших порах дорогу ним прокладали місіонери, що розповсюджували християнство серед корейського населення. Християнська пропаганда розвивалася в сприятливих для неї умовах. Ще в XVII-XVIII вв. опозиційні елементи в Кореї розглядали християнство як зручну зброю для боротьби проти офіційної конфуцианской ідеології. Але надалі боротьба проти християнської пропаганди співпала з боротьбою проти впливу капіталістичних держав, що проникав в країну. З 30-х років XIX в. у берегів Кореї все частіше стали з'являтися кораблі.

Козьма Пресвітер - Козьма Пресвітер - южнославянский церковний письменник. Хронологічними даними для визначення епохи діяльності Козьми звичайно служать згадка у нього про початок богомильского руху "в лета правовірного царя Петра болгарського" (927 - 968) і вказівку духовенству, як на зразок для наслідування, на "Іоанна пресвітера нового, якого і з вас самих багато які знають". Иоанн пресвитер-екзарх був сучасником болгарського царя Симеона (893 - 927); його навряд чи могли пам'ятати навіть старі люди пізніше за кінець X і початок XI віків. Але згадка про "землю болгарську", як про чужу автору і його слухачам. Древнейшиє землероби в Середній Азії - Схожий шлях розвитку проходили в той же самий час, починаючи з кінця мезолита, древні племена Середньої Азії. Одним з самих чудових пам'ятників, що показують, як з мезолитической культури мисливців і збирачів на півдні Середній Азії зароджується неолітична культура перших землеробів, є поселення у Джойтуна на південній околиці кара-кумских пісків, в 40 км від Ашхабада, на бугре Чакмадаш-Бейик. Товща культурного відкладення, що утворилося внаслідок тривалого мешкання людини, досягає тут 2 м. У ній виявилося не менш п'яти залягаючої один над одним глинобитної полови. Знайдено була також значна.
Список літератури курсової "Роль інвестицій в економічному зростанні" - більше 20 джерел. ДОБРОДІЙНІСТЬ КОРПОРАТИВНА - безвідплатна допомога без очікування віддачі або вигоди; особлива форма милосердя в практиці ділових відносин. Понятіє Б. до. міцно пов'язане з поняттям "соціально відповідальний бізнес" і має на увазі активну участь комерційних компаній в житті суспільства для рішення загальних задач. У той же час Б. до. узгодиться зі стратегією розвитку організації, її планами. Добродійні проекти компаній є показниками її зрілості, їх наявність означає прихильність фірми сучасним напрямам розвитку етичного бізнесу і маркетингу. У другій половині ХIХ в. сталося переусвідомити добродійності. Цінні папери - фінансові активи, до яких відносять акції, державні Ц. би., облігації, боргові зобов'язання, сертифікати пайових трестів і свідоцтва права власності на позичені, або депоновані (внесені на банківські рахунки), грошові кошти. Ц. би. можуть бути продані або придбані на фондовій біржі (див. Біржа фондова) і передбачають отримання доходів. Акція (фр. action) - Ц. би., що випускається акціонерним товариством без встановленого терміну звертання, яка засвідчує внесення її власником частки в акціонерний капітал суспільства і дозволяє йому отримувати дохід з прибутку суспільства, званий дивідендом. Розрізнюють.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО МАЙНО - перелік фізичної особи майна, що знаходиться у власності, в тому числі грошових коштів в російських рублях і іноземній валюті, які можуть служити джерелом доходів, необхідних для придбання об'єктів, вказаних в п. 1 ст. 3 Федеральних закони № 116 ФЗ, що вводив систему державного контролю за відповідністю великих витрат на споживання фактично доходам, що отримуються фізичними особами. Федеральний закон № 116 ФЗ не встановлював чиєї або обов'язки в складанні або уявленні декларації про майно. Пункт 1 ст. 10 вказаного Федерального закону був сформульований таким чином: "Фізичні особи.
Посилання в тексті роботи "Роль інвестицій в економічному зростанні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. PERPETUITIES AND ACCUMULATIONS ACT 1964 (Закон про безстроковий період і грошові накопичення 1964 р.) - Закон, що вніс зміни в положення про зловживання безстроковим періодом (rule against perpetuities). Це правило введене для того, щоб перешкодити дарувальнику розповсюдити свою волю на дуже віддалене майбутнє і тим самим створити невизначеність відносно остаточної власності на майно. Відповідно до положення, що раніше діяло право власності повинне було стати визначеним протягом існуючого терміну життя (тобто терміну життя особи, мешкаючого в момент дарування) плюс 21 рік. Якщо існувала якась, нехай і малоймовірна можливість, що цього не станеться, дарування признавалося юридично. AVERAGE COST (SHORT-RUN). Середні витрати в короткостроковому періоді - Витрати на одиницю продукції на підприємстві даного (незмінного) розміру. Розглянемо графік. Середні загальні витрати (average total cost (АТС)) складаються з середніх постійних витрат  (average fixed cost  (AFC)) і середніх змінних витрат (verage variable cost (AVC)). Величина постійних витрат знижується по мірі зростання виробництва, так як загальна  сума  постійних  витрат  розподіляється  на  більше число одиниць продукції. У межах потенційно можливого масштабу виробництва фірми середні змінні витрати спочатку. ЗНАННЯ - селективная (1), впорядкована (2), певним способом (методом) отримана (3), відповідно до яких-небудь критеріїв (нормами) оформлена (4) інформація, що має соціальне значення (5) і що визнається в якості саме З. певними соціальними суб'єктами і суспільством загалом (6). У залежності від названих критеріїв З. може бути розділено на два типи по рівню його функціонування: буденне З. повсякденного життя і спеціалізоване Можна також говорити про особове Розрізнюють також структури явного, пред'явленого, раціонально (або інакшим образом) оформленого (що виражається), і неявного (латентного).

ІДЕНТИЧНІСТЬ - (IDENTITY) Поняття, вказуюче усвідомлення індивідом себе, того, ким він є. Ідентичність завжди передбачає як схожість з іншими людьми, так і відмінність від них. Наприклад, якщо Ви британець, то Ви подібні іншим британцям і відрізняєтеся від небританцев. Багато які схильні вважати, що ідентичності є предзаданними або фіксованими, однак соціологи наполягають на тому, що вони мінливі, жваві, і що людина спроможний придбати нову ідентичність. Дане поняття використовується в соціології в різних, хоч і взаємопов'язаних контекстах. (1) Отримання ідентичності. Загальновизнаним є існування первинних, відносно. Опікунство над немолодими - Правова форма захисту особистих і майнових інтересів немолодих громадян. Регламентується Сімейним і Цивільним кодексами РФ. Юридично правомірним є існування двох форм опікунства: у вигляді опіки і опікування. Опіка встановлюється над немолодими людьми, визнаними по суду недієздатними внаслідок душевної хвороби або недоумства. Опікування встановлюється над дієздатними громадянами, яке за станом здоров'я не може самостійно захистити свої права і інтереси, і над громадянами, які судом обмежені в дієздатності внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними коштами. Відповідно до чинного в. ФРЕЙД ЗИГМУНД - (Freud, Sigmund) (1856-1939) - фундатор психоаналізу і один з найбільш важливих вчених, що розвинув психологію як дисципліну. Розроблена ним теорія структури особистості, її динаміки удосконалилася протягом всього його життя, вплинувши на багатьох студентів і колег, які часто розробляли її аспекти згідно з власними ідеями (див., наприклад, Юнг), що привело до появи множини психоаналитических "шкіл", що займали інакші позиції (див. Неофрейдісти; Школа об'єктних відносин). Заслуга Фрейд складається в обгрунтуванні теорії розуму, сприяючої лікуванню душевних недуг. Вона передбачає розділення. КЛАСОВА БОРОТЬБА - (CLASS STRUGGLE) Незважаючи на те, що цей термін використовується по-різному, він завжди вважається належним до марксистського канону. Для самого Маркса класова боротьба, що розверталася по мірі того, як класи намагалися реалізувати свої класові інтереси, була рушійною силою історії. З цієї точки зору, перехід від феодалізму до капіталізму, наприклад, був результатом боротьби між земельною аристократією і зростаючою капіталістичною буржуазією. У сучасних суспільствах поняття класової боротьби використовується для позначення конфлікту між соціальними класами, який виникає спочатку на.