На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Система кадрового забезпечення соціально-культурної сфери

(курсова робота з менеджменту)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття соціально-культурної сфери ... 5
1.1. Характеристика соціально-культурної сфери в складі соціальної сфери ... 5
1.2. Галузь культури в складі соціально-культурної сфери: сутність, структура і особливості управління ... 8
1.3. Поняття про продукти (результати) соціально-культурної діяльності, класифікація і характеристика культурних благ ... 12
Розділ 2. Основні форми комплектування штатів в галузі соціально-культурної сфери діяльності ... 14
1.1. Джерела поповнення й оновлення персоналу ... 14
2.2. Методи професійного підбору кадрів ... 18
Розділ 3. Розвиток персоналу соціально-культурної сфери ... 24
3.1. Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів, система неперервного навчання персоналу ... 24
3.2. Планування трудової кар'єри в організації ... 27
3.3. Створення й підготовка резерву на заміщення вакантних посад керівників ... 29
Висновки ... 34
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Система кадрового забезпечення соціально-культурної сфери" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Система кадрового забезпечення соціально-культурної сфери"

Курсова робота "Система кадрового забезпечення соціально-культурної сфери" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Система кадрового забезпечення соціально-культурної сфери", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Система кадрового забезпечення соціально-культурної сфери" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Система кадрового забезпечення соціально-культурної сфери" і призначений виключно для пошукових систем.

ЧЕРНОМОРЦИ - назва, введена в російський офіційний побут, для б. Дніпровських Козаків, після вигнання їх з Запоріжжя і незадовго їх переселення в Приазов'ї. Колишнє їх ім'я Запорізькі Козаки або Запорізькі Черкаси було вилучене з вживання, розпорядженням уряду. Після падіння Сичи (1775 р.) її гарнізон в своїй більшості пішов в Туреччину. 5-6 тис. Козаків, що виявилися там, заснували Задунайськую Сич. Земля, що належали Низовій республіці, зайняті Росією і перейменовані в Новороссию. Що Панували раніше на своїй землі, Козаки звернулися в народ гнаний, частина з них навіть попала в кріпосну залежність від там. Росія, разд. Північно-великорусское прислівник - Реверно-велікорусськоє прислівник чується в областях частиною здавна населених новгородскими слов'янами і родинними ним кривичами, частиною вже в історичний час колонизованних тими ж племенами. У Європейській Росії сюди відносяться губернії Новгородська, Санкт-Петербургская, Олонецкая, Архангельська, Вологодська, Костромська, Ярославська, Володимирська, Вятська і Пермська. На цьому величезному просторі різко виділяється цілий ряд місцевих говоров, але досі їх не вдалося згрупувати в більш або менш обширні ділення. Спроба розрізнити в північно-великорусском прислівнику сходу і заходу поднаречия зустріла. ЗИРИДИ - Династія емиров Туніса, що правила в 972-1148 рр. Після падіння династії Аглабідов територія Іфрікиї (Туніса) перейшла під владу шиитской династії Фатімідов (909). Родоначальник Зірідов, Зірі, був діяльним сподвижником перших фатимидских халифов. Халіф ал-Касим дозволив йому побудувати на схилах Джебель-Лахдара міцність Ашир. Потім, зміцнюючи свій контроль над караванними шляхами, Зірі заснував ще три міста: Алжір (не берегу середземного море), Міліану і Медею, управління якими доручив своєму сину Йусуфу Булуггину. Коли в 969 р. халіф ал-Муизз переніс свою резиденцію в Єгипет, він залишив правителем. Загальний німецький робочий союз. Агітація Лассаля - Силою, яка могла найбільш рішуче протистояти реакційній політиці уряду Бісмарка, був робочий клас. Німецький пролетаріат, що чисельно зріс внаслідок зростання великої промисловості, являв собою передову частину німецького народу. Він захищав корінні інтереси народу, відстоював демократичне розв'язання проблеми державної єдності країни. У 1861 р. в робочих освітніх організаціях Німеччини почала міцніти ідея про необхідність створення самостійної, незалежної від ліберальної буржуазії політичної організації. Після обговорення цього питання в різних організаціях Комітет лейпцигских.
Кожна вагома структурна частина курсової "Система кадрового забезпечення соціально-культурної сфери" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Назрівання революційної ситуації в Росії - Неминучість скасування кріпацтва в Росії стала очевидною для поміщиків-дворян, що стояли при владі вже до середини 50-х років XIX в. Непереборний хід економічного розвитку країни по шляху капіталізму підривав основи феодального ладу, який ще з 30-х років XIX в. вступив в стадію наростаючої кризи. Селянський рух посилювався з кожним десятиріччям і загрожував революційним поваленням кріпосницьких порядків. Поразка царської Росії в Кримській війні 1853-1856 рр. вимусила правлячі кола ухвалити рішення про підготовку буржуазних реформ. Друга половина 50-х і початок 60-х років XIX в. були критичним. САЛТОВ ВЕРХНІЙ - селище на Донце східніше за місто Харкова і на південь від Белгорода. У 1900 р. вчитель місцевої школи В.А. Бабенко виявив біля С. Верхнего і розкопав декілька катакомбних поховань з інвентарем особливого типу. У зв'язку з тим, що подібні пам'ятники були виявлені дещо раніше і на Дону поблизу гирла Тихої Сосни у дер. Маяки, в науці з'явився термін "Салтово-маяцкая археологічна культура". Подальші розвідки і розкопки виявили: 1) що Салтово-маяцкая матеріальна культура зародилася в перші віки по р. Хр. на Сівбу. Кавказі в осідлий центрах Асаланського держави; 2) що вона в VI в. виявляється. Соціально-економічне становище Латинської Америки в 19 в. - Величезна більшість населення Латинської Америки займалася сільським господарством. У Бразілії і на островах Вест-Індії обширні території використовувалися під плантації кави, цукрової тростини, бавовни, індиго і інших культур. У Новій Іспанії, Перу і Бразілії добувалися дорогоцінні метали, що відправлялися в метрополію. У Латинській Америці панували феодальні відносини, що розвивалися в спецических умовах колоніального режиму. Велика частина землі належала поміщикам і церкві; остання була найбільшим землевласником: в її руках знаходилася третина, а в Новій Іспанії навіть половина всіх.
У вступі курсової "Система кадрового забезпечення соціально-культурної сфери" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. КОРОЛЕВ Сергій Павлович - (30.12.1906/12.01.1907 - 14.01.1966), російський вчений, конструктор ракетно-космических систем. З 1927 працював в авіаційній промисловості. У 1930 закінчив МВТУ і одночасно Московську школу льотчиків. З червня 1930 старший інженер ЦАГИ. Розробив ряд конструкцій планерів, що успішно літали. Після знайомства з К.Е. Циолковським і його роботами захопився ідеями створення літальних апаратів ракетного типу. У 1931 брав участь в організації Групи вивчення реактивного руху (ГИРД, Москва), яку очолив в травні 1932. У ГИРДе була побудована і в серпні 1933 запущена перша радянська рідинна ракета.

Трейланд Ф. Я. - Трейланд (Ф. Я., Frizis Treulands або Брівземніакс) - латиський етнограф і педагог, народився в 1846 році, закінчив курс в Горигорецком інституті; був вчителем гімназії, потім інспектором народних училищ латиського району, рижского учбового округу; співробітничав в "Московських Відомостях" і Аксаковської "Русі". У 1869 році зробив етнографічну поїздку по латиських місцевостях Ліфляндської, Вітебської і Курляндської губерній. Видав у II т. "Збірника антропологічних і етнографічних статей" Дашкова "Латиські народні пісні в російській транскрипції. БУХАРЕВ Олександр Матвійович - (в чернецтві архим. Феодор) (1824 - 2.04.1871), російський богослов, публіцист, критик. Випускником Московської Духовної академії постригся в ченці; по закінченні (1846) викладав в ній же. У 1862, після заборони Синодом його багаторічного труда "Дослідження Апокаліпсиса" подав прохання про вихід з чернецтва. Позбавлений права служити в церкві. Помер в найбільшому бідняцтві. Бухарев був близький до Н.В. Гоголю в останні роки його життя. Автор багатьох робіт про Біблію. Головним в християнстві вважав очеловечение Бога-Сина, спокутною жертвою що прийняв на себе всі гріхи людства. Звідси - ідея з'єднання.
Список літератури курсової "Система кадрового забезпечення соціально-культурної сфери" - більше 20 джерел. БАНКИ ДЛЯ КРЕДИТУВАННЯ КООПЕРАТИВІВ - BANKS FOR COOPERATIVES Такі банки були створені для забезпечення постійного джерела кредиту (подтоварний кредит, позики на поповнення оборотного капіталу, позики на придбання обладнання) на стійкій діловій основі для фермерських кооперативів. Центральний банк для кооперативів (Вашингтон, округ Колумбія) і 12 окружних Б.дляк.к. (по одному в кожному округу фермерського кредиту) були організовані на основі Закону про фермерський кредит 1933 р. (Farm Credit Act of 1933) (48 Stat. 257). Центральний банк для кооперативів надає кредити окружним Б.дляк.к. і бере пайову участь в позиках, що. МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ - термін ТК, що означає процедуру приміщення товарів і транспортних засобів під певний митний режим і завершення дії цього режиму відповідно до вимог і положень ТК (п. 15 ст. 18 ТК). Товари і транспортні засоби при переміщенні через митну межу РФ підлягають митному оформленню і митному контролю в порядку і на умовах, передбачених ТК (ст. 26 ТК). Митне оформлення виготовляється в порядку, визначуваному ТК і інакшими актами законодавства РФ, в тому числі нормативними актами ГТК (ст. 126 ТК). Митне оформлення виготовляється в певних для цього місцях в регіоні діяльності митного органу РФ, в якому.

ПЕРЕВІДНІ ОПЕРАЦІЇ - операції банків, інших кредитних установ, підприємств зв'язку по виконанню доручень юридичних і фізичних осіб на здійснення переказів (переліків) грошових коштів. Преоблад. частина П.о. банків пов'язана з переказом грошей клієнтів-покупців в порядку оплати товарів, що придбаваються або послуг, що надаються. Перевідні операції здійснюються банками в основному за допомогою платіжних доручень. Доручення на перекази приймаються банками в межах вільного залишку коштів на рахунку переводоотправителя. При відсутності коштів на рахунках пр-тий і орг-ций приймаються до виконання лише.
Посилання в тексті роботи "Система кадрового забезпечення соціально-культурної сфери" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. СПЕЦІАЛЬНІ МАГАЗИНИ (МАГАЗИНИ БЕЗМИТНОЇ ТОРГІВЛІ) - магазини, що засновуються російськими особами при наявності ліцензії на установу магазина безмитної торгівлі, що видається ГТК. Вимоги до власника магазина безмитної торгівлі встановлені в ст. 55 ТК. Власник магазина безмитної торгівлі зобов'язаний: - виключити можливість вилучення крім митного контролю товарів, що поступають в магазин безмитної торгівлі і що реалізовуються ним; - дотримувати умови ліцензії на установу магазина безмитної торгівлі і виконувати вимоги митних органів РФ; - вести облік поступаючих і товарів, що реалізовуються і представляти митним органам РФ звітність про ці. ТЕОРІЇ ГРОШЕЙ - сучасні концепції грошей виходять з теорій, що зародилися ще в XVII-XVIII вв. Передусім це відноситься до металевої, номиналистической і кількісної Т. д. Однак колишні Т. д. виступають в новій формі. Якщо раніше основна увага зверталася на проблеми походження, суті, формування вартості грошей, то в сучасних умовах Т. д. зсуваються в область вивчення впливу останніх на розвиток ринкової економіки. Розмежування металевої і номиналистической теорій пов'язане з тим, яку з функцій грошей автори цих теорій вважали головною. Металлічеська Т. д. з'явилася в епоху первинного накопичення капіталу. Її. ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ - книга В.С. Баруліна (Москва, 2002), присвячена дослідженню взаємовідносин людини і суспільства. Автор розглядає дані взаємовідносини в рамках філософського напряму, що розвивається ним - соціально-філософської антропології. "Соціально-філософська антропологія досліджує, як людина створює суспільство як спосіб і засіб свого існування і діяльності, як його людська суть пронизує всі пори суспільства і заломлюються в ньому; як суспільство, склавшись, розвиваючись і функціонуючи, впливає на людину, сприяючи як формуванню і розвитку його суті, так і деформирующе впливаючи.

МАКРОСОЦИОЛОГИЯ і МИКРОСОЦИОЛОГИЯ - області социологич. знання, орієнтовані відповідно на вивчення крупномасштабний соц. явищ (націй, гос-в, соц. ин-тов і організацій, класів, соц. груп і інш.) і сфери безпосереднього соц. взаємодії (межличностних відносин і процесів соц. комунікації в групах, сфера повсякденної реальності, окремі вузькі проблеми і т. д.). У сучасної зап. соціології до макросоциологии прийнято відносити переважно такі теоретич. концепції, як структурний функционализм, неоеволюционизм (див.), неомарксизм (див.), структурализм в соціології (див.). Микросоциология представлена концепціями, в більшій мірі. Ліцензування - Видача органами державної влади суб'єктів рф установам, підприємствам, що надають клієнтам соціальні послуги, а також окремим громадянам, що займаються підприємницькою діяльністю в цій сфері, документа (ліцензії), що дозволяє виконувати певні види діяльності. л. проводиться Відповідно до постанови Уряду рф від 17.06.1996 м. Ng830 "Про затвердження Положення про ліцензування діяльності в сфері соціального обслуговування населення" і відповідного Положення. Л. повинно гарантувати, що права, що пропонуються забезпечують підтримку мінімальних державних стандартів в сфері соціального. Масова свідомість - тип суспільної свідомості, сукупність різних поглядів, представлень, настроїв, соціальних почуттів, емоцій і т. п., що розділяються великою соціальною спільністю: народами, класами і т. п. У М. з. органічно зливаються психологічні освіти і ідеологічні уявлення і погляди. Специфіка М. з. складається в тому, що в ньому виявляються інтереси і соціальні позиції соціальної спільності маси, що виражаються в формі оцінок, установок, переконань і т. п. Воно формується всією масою членів суспільства, а не тільки представниками різних видів духовно-пізнавальної діяльності. Понятіє "М. з.". САМОВИПРАВДАННЯ - (ACCOUNTS) Термін, вказуючий мову, за допомогою якого люди виправдовують свою поведінку, коли воно зустрічає заперечення з боку інших соціальних діячів або соціальних груп. Услід за філософом Дж.Л. Остином (Austin, 1962), що цікавився людьми ", що використовуються вибаченнями", і Ч.Р. Міллсом (Mills, 1940), що посилався на "словник мотивів", ідея самооправдания широко використовувалася в соціології девиантности при вивченні спроб злочинців або девиантов заперечувати або обмежувати свою відповідальність за поведінку, яка вважається соціально неприйнятним. Використання.