На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Склад та структура дохідної і видаткової частини Державного бюджету України

(курсова робота з фінансів)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні основи формування доходної та видаткової частини бюджету ... 5
1.1. Джерела формування доходної частини бюджету ... 5
1.2. Структура та види видатків ... 10
1.3. Значення державного бюджету в економічній системі України ... 14
Розділ 2. Аналіз видаткової та доходної частини бюджету за 2008-2010 рр ... .19
2.1. Динаміка формування доходної частини бюджету за 2008-2010 рр ... .19
2.2. Аналіз видаткової частини бюджету ... 28
Розділ 3. Шляхи вдосконалення бюджетної системи України ... 38
3.1. Напрями підвищення ефективності соціально-економічної політики ... 38
3.2. Зарубіжний досвід щодо поліпшення бюджетної політики ... 40
Висновки ... 48
Використана література ... 50
Додатки ... 52

Для придбання курсової роботи "Склад та структура дохідної і видаткової частини Державного бюджету України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Склад та структура дохідної і видаткової частини Державного бюджету України"

Курсова робота "Склад та структура дохідної і видаткової частини Державного бюджету України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Дохідна і видаткова частина Державного бюджету", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Дохідна і видаткова частина Державного бюджету" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Дохідна і видаткова частина Державного бюджету" і призначений виключно для пошукових систем.

ДІАСПОРА (Галут) - Вимушене перебування поза своєю країною. Розселення євреї за межами Ізраїля почалося ще в древності, і викликане воно було двома причинами: торговими зв'язками і втечею від меча. Постійні торгові зв'язки з Єгиптом, Цором (Тиром) і рр. північної і центральної Сірії, які встановив Соломон і царі, що правив після нього, спричинили створення невеликих поселень ізраїльтян за межами Ерец Ісраель. Жителі цих поселень користувалися заступництвом місцевих володарів і жили в своїх особливих кварталах і передмісті. Другою причиною єврейського розсіяння були війни. Частина військовополонених осідала в. Блаватська Олена Петрівна - Блаватська, Олена Петрівна, - письменниця і путешественница. Народилася в 1831 р., в дуже талановитій сім'ї. Її мати, Е.А. Ган, була видатна романистка, генерал Р.А. Фадеєв доводився їй дядьком, С.Ю. Вітте - двоюрідним братом: відома в літературі і її сестра В.П. Желіховська; до цієї ж сім'ї належав романіст і мандрівник Евг. Марков. Незвичайною натурою була і бабуся Блаватської з материнської сторони, Е.П. Фадеєва, народжена кн. Долгорукова; нічим не виділявся лише її батько, артилерійський офіцер Ган. Рано втративши матір, Блаватська виховувалася в Саратове і Тіфлісе у свого діда і. Френ Християн Данилович - Френ (Християн Данилович, Christian-Martin von Frahn, 1782 - 1851) - славнозвісний ориенталист і нумізмат. Освіту отримав в Ростокськом університеті. У новооткритом (1804) Казанськом університеті була встановлена кафедра східних мов і запропонована Ф., який в 1807 р. і прибув в Казань. У Казані Ф. не знайшов тих наукових коштів, які існували в старовинних німецьких університетах (навіть не знайшлося латинського шрифту для напечатания твору), але зустрів те, що для нього було набагато важливіше: багато східних рукописів і східних монет, дотоле зовсім невідомих вченій Європі. Вже перший труд Ф. по. ХАРЛАМОВ Василь Акимович - (дон.) - рід. 1-го січня 1875 р. в хуторі Кременськом Усть-Бистрянской станиці; член Російської Державної Думи і голова Донського Кола. Його батьки: хуторський отаман, урядник Аким Міхайлович X. і його дружина Марія Яковльовна, урожд. Афанасьева. Почавши освіту в Новочеркасськом Духовному училищі, X. продовжував його там же в Духовній семінарії, в Московській Духовній академії і в Московському університеті на Історико-філологічному факультеті. У 1908 році він одружувався на дочці військового священика Любові Василівні Предтеченської; в наступному році дістав вищу оцінку свого.
Кожна вагома структурна частина курсової "Дохідна і видаткова частина Державного бюджету" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Щогольов Яків Іванович - Щогольов (Яків Іванович) - малорусский поет. Народився в 1824 р. в місті Ахтирке Харківської губернії; вчився спочатку в харківській народній школі, потім в харківській 1-й гімназії і Харківському університеті, де товаришами його були Н.Ф. Щербіна і Н.І. Костомаров. По закінченні курсу Щогольов служив спочатку по відомству державного майна, потім секретарем харківської міської управи; скопивши невеликий стан, він в 1871 р. вийшов у відставку і вів замкнене життя, приділяючи частину часу на складання малорусских віршів. Помер Щогольов в Харкові 28 травня 1898 р. Щоголев писав виключно вірші. Васильевський Василь Григорійович - Васильевський Василь Григорійович - відомий византинист. Народився 21 січня 1838 р., помер у Флоренції 13 травня 1899 р. Син сільського священика; закінчив курс в С.-Петербургськом університеті, де з 1870 р. перебував професором загальної історії. Читав лекції на Вищих жіночих курсах і в Александровськом ліцеї; перебував членом Вченого Комітету міністерства народної освіти і редактором "Журналу Міністерства Народної Освіти"; в 1890 р. вибраний був в ординарні академіки Імператорської Академії Наук. Як професор Васильевський зумів зацікавити слухачів візантійською історією і став розділом. КЛАСИФІКАЦІЯ І ТИПОЛОГІЯ В АРХЕОЛОГІЇ - всі знахідки археологів розбивають по категоріях, групах, класах, типах і видах. У залежності від матеріалу, з якого вони виготовлені, їх об'єднують в 5 категорій: вироби з каменя, кераміки, кістки, металу, дерева і інших матеріалів. З урахуванням первинної обробки матеріалів кожна категорія, в свою чергу, ділиться на групи. Так, напр., кераміка розділяється на групи: ліпну, виготовлену тільки руками, і гончарну, зроблену на гончарному колі. У залежності від характеру повторної обробки матеріалів кожна група ділиться на класи, класи - на типи, а типи - на вигляд. Кожна із.
У вступі курсової "Дохідна і видаткова частина Державного бюджету" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Макаров Степан Осипович - Макаров, Степан Осипович - віце-адмірал (1848 - 1904). У 1869 - 75 роках був зайнятий розробкою питання про непотопляемости судів і надрукував про те декілька робіт в "Морському Збірнику" (1875 - 76). У турецьку війну 1877 р. відрізнився, командуючи кораблем "Великий князь Костянтин". У 1881 р. проводив дослідження течій Босфора. Про результати цих досліджень Макаров надрукував в творі "Про обмін води Чорного і Средіземного морів" (1883). У іншому творі, "Витязь і Тихий океан" (1893), Макаров виклав результати досліджень температури і питомої ваги морської води в Північному Тихому.

Буржуазні реформи 1860-1870х рр. - Скасування кріпацтва зажадала проведення і інших перетворень, які повинні були пристосувати життя країни до нових умов капіталізму. Земська реформа 1864 м. вводила в губерніях і повітах місцеве самоврядування: земські збори і їх виконавчі органи - земські управи. У них обиралися дворяни, сільська інтелігенція, буржуазія, багаті селяни. Земства не мали політичних прав, займалися розв'язанням місцевих проблем (боротьба з епідеміями, відкриття медпунктів, шкіл, доріг, землевпорядження і інш.). Судова реформа 1864 м. встановила голосний бессословний суд з участю присяжних засідателів. Календар - Календар (calendar), система відліку днів і інш. проміжків часу, періодичності видимих рухів небесних тіл. У Др. Єгипті той або інакший рік означав правління фараона або верховного жреця. У Римі роки відлічувалися від основи міста (А UC - ab urbe condita), по традиції - це 753 р. до н.е., або, що було частіше, з посиланням на ім'я правлячого консула і імператора. У 6 в. н.е. в кач-ве початкової точки летосчисления взяли дату народження Іїсуса Христа, але в розрахунках була допущена помилка в неск. років. Мусульмани використовують як початок відліку дату втечі Мухаммеда з Мекки (622). Самим раннім К. в.
Список літератури курсової "Дохідна і видаткова частина Державного бюджету" - більше 20 джерел. АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ - (англ. joint-stock (capital)) - основний капітал акціонерного товариства, що утворюється за рахунок емісії акцій. Розрізнюють: основний капітал, розмір к-рого записаний в статуті акц. об-ва; підписний - мобілізований шляхом підписки; оплачений - внесений в момент підписки. Можливий випуск заснує. акцій на суму, що значно перевищує реальну вартість активів компанії. Перевищення складає засновницький прибуток, створюючу доповнить. капітал акц. об-ва. АКЦІЯ (англ. share, амер. stock, фр. action, ньому. Aktie) - цінний папір, що закріплює права її власника (акціонера) на отримання частки. Конфуций - (ок. 551-479 до н. е.) Конфуций (Кун-Цзи) відбувався із знатного роду, що збіднів, в молодості був дрібним чиновником, потім заснував першу в Китаї приватну школу. Основні погляди Конфуция викладені в його збірнику "Лунь юй" (Бесіди і думка). Головним в конфуцианстве були питання етики і управління державою. Як і багато які древні мислителі, Конфуций схвалював що склався на основі традиційних взаємовідносин суспільний устрій, заснований на чіткому розділенні привілеїв між різними станами. Основним принципом конфуцианской етики є поняття жень ( "гуманність") як вищий закон взаємовідносин.

ВІДМОВА ВІД ПЛАТЕЖУ - DISHONOR Нездатність або відмову векселедавця або акцептант перевідного векселя сплатити його при настанні терміну платежу, а також відмову банку-трасата сплатити чек клієнта. Це називається ' відмова від платежа'. Нездатність або відмова своєчасно акцептувати перевідний вексель називається відмовою від акцептаОтказ фіксується в тому випадку, коли документ пред'явлений належно, але отриманий відмову його акцептувати або сплатити, або акцепт або оплата не можуть бути зроблені у встановлений термін, або - у випадку з інкасо банку - якщо даний інструмент повертається до граничного терміну.
Посилання в тексті роботи "Дохідна і видаткова частина Державного бюджету" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Засновницькі документи юридичної особи - Юридична особа діє на підставі статуту, або засновницького договору і статуту, або тільки засновницького договору. У випадках, передбачених законом, юридична особа, що не є комерційною організацією, може діяти на основі загального положення про організації даного вигляду. Засновницький договір юридичної особи укладається, а статут затверджується його засновниками (учасниками). Юридична особа, створена відповідно до справжнього Кодексу одним засновником, діє на підставі статуту, затвердженого цим засновником. Основні вимоги до засновницьких документів встановлені ст. 52 ГК РФ: У. ПОСЛУГИ В СФЕРІ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА - послуги, визначені в пп. 20 п. 2 ст. 149 НК, до яких відносяться: - послуги по наданню напрокат аудіо-, видеоносителей з фондів вказаних установ, звукотехнического обладнання, музичних інструментів, сценічних постановочних коштів, костюмів, взуття, театрального реквізиту, бутафорії, постижерских приналежності, культинвентаря, тваринних, експонатів і книг; - послуги по виготовленню копій в учбових цілях і учбових посібників, фотокопированию, репродуцированию, ксерокопированию, микрокопированию з друкарської продукції, музейних експонатів і документів з фондів вказаних установ; - послуги по. ОПЕРАЦИОНАЛИЗМ - (лати. operatio - дія) - напрям в філософії науки, згідно з яким зміст наукових концептов і конструкцій зумовлюється способами (схемами і практичними і (або) розумовими процедурами) взаємодії суб'єкта з об'єктом. Перший варіант операционалистической концепції був запропонований на початку 1920-х Н. Кемпбеллом, але виникнення О. як самостійної доктрини пов'язано з ім'ям американського фізика і філософа, лауреата Нобелівської премії 1946 за дослідження в області експериментальної фізики П.У. Бріджмена (1882-1961). Основи О. були викладені ним в роботі "Логіка сучасної фізики" (1927).

Соціологія промисловості - галузь соціології, що вивчає соціальні групи, функціонуючі в сфері промислового виробництва: їх діяльність, поведінка і взаємодія, диференціацію цих груп, що складається в масштабі промисловості загалом і окремих її галузей, об'єднань, підприємств, організацій з урахуванням конкретних умов роботи і діючої в суспільстві системи економічних і управлінських відносин. С. п. тісно взаємодіє з соціологією труда, соціологією управління, соціальною психологією і соціальним плануванням. Це природне: при вивченні людського чинника в промисловості не може ігноруватися ні сам процес труда, ні то, в. ФАКТ - (лати. factum - зроблене) - поняття, що має виражену суб'єкта-об'єктну природу, фіксуючу реальну подію або результат діяльності (онтологічний аспект) і що вживаються для характеристики особливого типу емпіричного знання, які, з одного боку, реалізовує початкові емпіричні узагальнення, будучи безпосереднім базисом теорії або гіпотези (в окремих випадках і самій теорії), а з іншою - несе в своєму змісті сліди семантичного впливу останніх (логико-гносеологічний аспект). У логіці і методології науки емпіричні Ф. виконують багатоманітні функції по відношенню до теорії: є основою її виникнення, грають. Розлучення - санкціоноване з правової точки зору розірвання браку, чому часто передує період роздільного мешкання, іноді також юридично обгрунтований. Розлученням закінчується приблизно кожний третій брак, причому повторні браки розпадаються вдвоє частіше перших. Що стосується дітей, кожна двадцята дитина стає свідком розлучення до досягнення 5 років, а кожний п'ятий - до 16 років. За останні декілька десятиріч відношення до розлучення змінилося. Природно, для всіх сторін збереглися проблеми, пов'язані з пристосуванням до розлучення. Дослідники виділяють безліч соціальних і особистих чинників, значущих. ОВСЯННИКОВ Василь Григорійович - (р. 1948) - російський соціолог, фахівець в області методології і методики соціології. Закінчив БРЕШУ (1976). Доктор соціологічних наук (1991), професор (1993). Доцент (з 1985) відділення прикладної соціології економічного факультету БРЕШУ, брав участь в організації учбового процесу по спеціальності "соціолог-економіст", вів дослідження на підприємствах міста. З 1989 - зав. кафедрою прикладної і галузевої соціології на факультеті соціології Санкт-Петербургского університету. У своїх роботах О. пропонує методику теоретичної експертизи впровадження результатів дослідження проблем персоналу підприємства і.