На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Собівартість продукції та чинники її зниження

(курсова робота з економіки підприємства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти собівартості продукції та чинників її зниження ... 5
1.1. Поняття і сутність витрат підприємства. Управління витратами ... 5
1.2. Сукупні витрати та собівартість продукції (послуг) ... 11
1.3. Собівартість різних видів продукції ... 16
1.4. Сутність і методи калькулювання ... 19
Висновки до розділу 1 ... 25
Розділ 2. Аналіз діяльності ЗАТ "Броварський завод пластмас" ... 26
2.1 Загальна характеристика ЗАТ "Броварський завод пластмас" ... 26
2.2. Техніко-економічні показники підприємства ... 27
2.3. Аналіз виконання кошторису затрат на виробництво ... 33
Висновки до розділу 2 ... 36
Розділ 3. Заходи на поліпшення собівартості продукції та чинники її зниження ... 38
3.1. Прогнозування собівартості на етапах розробки та освоєння нових виробів ... 38
3.2. Удосконалення складу калькуляційних статей витрат при обчисленні собівартості продукції ... 40
Висновки до розділу 3 ... 45
Висновки ... 46
Література ... 48

Для придбання курсової роботи "Собівартість продукції та чинники її зниження" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Собівартість продукції та чинники її зниження"

Курсова робота "Собівартість продукції та чинники її зниження" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Собівартість продукції та чинники її зниження", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Собівартість продукції та чинники її зниження" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Собівартість продукції та чинники її зниження" і призначений виключно для пошукових систем.

Ремесла, мануфактура, міста і внутрішня торгівля Китаю в XVI-XVII вв. - Розвиток ремесла В XVI в. ремісниче виробництво в Китаї досягло високого рівня. До цього часу в ряді галузей виробництва існували великі державні майстерні, засновані головним чином на кріпосному труді, і приватні підприємства, де застосовувався труд найманих робітників. У Мінській імперії отримали подальший розвиток такі галузі виробництва, як виделка шовкових і бавовняних тканин, фарфорове виробництво, суднобудування, виробництво паперу, плавка металу, горнодобивающая промисловість (видобуток золота, срібла, міді, залізняку), видобуток солі, виделка стікти. Стали використати водну енергію. Геббельс, Пауль Йозеф - (Goebbels), (1897-1945), високопоставлений лідер нацистської партії, головний пропагандист Третього рейха, найближчий соратник і друг Гитлера. Геббельс народився 29 жовтня 1897 в Рейдте, Рейнланд. Його батько працював бухгалтером і був людиною дуже набожною, він сподівався, що син стане священиком римсько-католицької церкви. Але Геббельс, мріючи про кар'єру письменника або журналіста, після закінчення бюргершуле і гімназії в Рейдте, віддав перевагу вивченню гуманітарних наук. При фінансовій підтримці "Суспільства Альберта Магнуса" він з 1917 по 1921 в університетах Фрейбурга, Бонна, Вюрцбурга. Максимович Михайло Олександрович - Максимович, Михайло Олександрович - видатний вчений (1804 - 1873). Вчився в новгород-северской гімназії і Московському університеті, спочатку по словесному, потім по природному факультету. Захистивши магістерську дисертацію: "Про системи рослинного царства", отримав посаду ад'юнкта. У 1832 р. відряджений на Кавказ, звідки привіз багаті колекції. Призначений ректором Київського університету, він був вимушений зайняти кафедру російської словесності, на категоричну вимогу міністра, графа Уварова, який мав на увазі політичні міркування: бажаючи створити російський університет в ополяченому тоді краї, він. ВИСОТСКИЙ Олександр Миколайович - (23.5.1888, Москва - 31.12.1973, Уїнтер Парк, шт. Флоріда, США) - астроном. По закінченні гімназії поступив на фізико-математичний факультет Московського університету. Ще будучи студентом, вступив в члени Московського гуртка (з 1912- суспільства) любителів астрономії, де неодноразово виступав з доповідями по астрономії на різні теми (зокрема, про будову Всесвіті). По рекомендації професора К.Баєва В. читав лекції також в кухлі "Знання неба", організованому С.Шацким. Активно брав участь в обчисленнях таблиць для "Російського астрономічного календаря", що видавався.
Кожна вагома структурна частина курсової "Собівартість продукції та чинники її зниження" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Кінець старовавилонского періоду - Реформаторська і законодавча діяльність Хаммурапі, грандіозна за своїми масштабами і цілеспрямованістю, справила велике враження на сучасників і надовго залишилася в пам'яті нащадків. Однак всі ці заходи, часто новаторські за формою і способом проведення, по суті своїй були направлені не на оновлення суспільства, а на підтримку традиційних суспільних інститутів, таких, як натуральне господарство, громадська собствевность на землю і т.п. Отже, об'єктивно Хаммурапі прагнув надати протидію тому новому, що, по представленнях того часу, руйнувало державу і підривало його соціальні і економічні засади. БЮРОКРАТІЯ - (букв. - панування канцелярії, від франц. bureau - бюро, канцелярія і греч. kratos - сила, влада, панування), влада чиновників. Самосвідомість російського чиновничества, бувшого опорою і основою державної влади в Імператорській Росії, досі залишалося за рамками уваги істориків. Ми якось традиційно задовольнялися карикатурними персонажами гоголевского городничего, грибоедовского Скализуб і інакших, подібних ним літературних фігур, абсолютно забуваючи, що з петровских часів вплив бюрократії (далеко не завжди негативне) постійно зростав, а після реформ М.М. Сперанського (і політики, що. Желябужський Іван Опанасович - Желябужський Іван Опанасович - московський дворянин, народився в 1638 р. Дід його, виходець з Польщі, був в Москві дяком, а батько помер московським воєводою. Желябужский почав службу при Олексії Михайловичі в чині дворянина; в 1664 р. був зроблений в ясельничие, а в 1674 р. - в стольники. При Федорові Олексійовичі Желябужський отримав чин думного дворянина і, нарешті, при Петрові I, в 1684 р. - чин окольничего. За час своєї тривалої служби Желябужський виконував різноманітні доручення уряду. У 60-х рр. XVIII віку був курмишским воєводою, в 1666 р. завідував Конюшенним наказом, в 1684 р. перебував.
У вступі курсової "Собівартість продукції та чинники її зниження" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Пестель Павло Іванович - Пестель (Павло Іванович) - декабрист (1792 - 1826), син попереднього. Виховувався в Дрездене, потім в пажеском корпусі. Беручи участь в Вітчизняній війні він був такий, що поранився під Вільной (1812); по видужанні поступив в ад'ютанти до графа Вітгенштейну, відрізнився в битвах при Лейпциге, при Бар-сюр-Обидві і при Труа; пізніше разом з графом Вітгенштейном проживав в Тульчине, звідки їздив в Бессарабію для збирання відомостей про обурення греків проти турок і для переговорів з господарем Молдавії (1821). У 1822 році він був переведений полковником в абсолютно розладнаний вятский полк і протягом.

Арсеньев, К. К. - видний петербургский ліберал і адвокат, постійний співробітник "Російського Вісника", "Вітчизняних Записок", "Вісника Європи". Був головою Поради присяжних повірених Петербургської судової палати. Одночасно Арсеньев грав видну роль в земському русі Петербургської губернії, багато разів обирався в уїздні і губернські голосні і брав участь в земських з'їздах. З початку російсько-японської війни Арсеньев зайняв ультра-патріотичну позицію. 10 лютого 1904 р. він брав участь в депутації Петерб. губ. земства, прийнятої в Зимовому палаці Миколою II. Крім Арсеньева в склад депутації увійшли: голова. МЕЛЬНИКІВ - Костянтин Степанович (1890, Москва - 1974, там же), російський архітектор і педагог. Закінчив мальовниче (1914) і архітектурне (1917) відділення Московського училища живопису, творення і зодчества. Член об'єднання архітекторів АСНОВА. Викладав в московському Вхутемасе (1921-25), Вхутеїне (1927-29), Московському архітектурному інституті (1934-37), Московському інженерно-будівельному інституті ім. В. В. Куйбишева (з 1951 м.) і Всесоюзному заочному інженерно-будівельному інституті (з 1960 м.). Творчість Мельникова не вписується в рамки певного стильового напряму, він сприйняв загальні.
Список літератури курсової "Собівартість продукції та чинники її зниження" - більше 20 джерел. КОМУНІКАЦІЇ, МАРКЕТИНГОВІ - процес ефективного обміну інформацією, знаннями про продукт або послугу з цільовими аудиторіями для рішення маркетингових задач організації. У професійній літературі для позначення цієї категорії часто зустрічається відповідна обичому порядку слів абревіатура МК. МК - це процес обміну сполученнями між керівниками і керованими (французький політолог М. Нуар); сукупність сигналів від фірми на адресу різних аудиторій, в тому числі клієнтів, сбитовиков, постачальників, акціонерів, органів управління і власного персоналу (бельгійський професор Ж.-Же. Ламбен); процес. КЕШ-МЕНЕДЖМЕНТ - (англ. cash-management) - сукупність банковскобухгалтерских послуг, що надаються окремими банками корпоративній клієнтурі по управлінню її готівкою з метою оптимізації внутрішніх фінансових потоків і здійснення фірмового планування з метою досягнення максимізації доходу. Спочатку потреба в К. стала виникати в фінансових відділах корпорацій в США, де відмінності в нормативному регулюванні коммерч. банків в отд. штатах спричиняли за собою ускладнення в розрахунках між виробництв. підрозділами компаній, розкиданими по всій території країни, збільшення часу пробігу платіжних документів.

ЖИТЛОВИЙ СЕРТИФІКАТ - особливий вигляд облігації з номінальною вартістю, що індексується, що засвідчує право її власника на отримання квартири (квартир) при умові придбання певної кількості Ж.с., або на отримання від емітента індексованої номінальної вартості Ж.с. Номінальна вартість Ж.с. встановлюється емітентом в одиницях загальної площі житла, а також в його грошовому еквіваленті. При цьому миним. номінальна вартість Ж.с., виражена в одиницях загальної площі житла, не може бути менше за 0,1 м2. Як емітенти Ж.с. можуть виступати юридич. особи, зарегистрир. на території РФ, що мають права замовника на стр-у.
Посилання в тексті роботи "Собівартість продукції та чинники її зниження" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПРАВО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ - заключна функція управління, що перебуває в здійсненні керуючого впливу на керовану підсистему з метою приведення її в стан, що описується управлінським рішенням. До виконання процедури О.у. (регулювання, координації) пред'являється ряд вимог. Процедура О.у. повинна забезпечити організацію і координацію діяльності фірми (оргции) для виконання поставлених задач [з цією метою використовуються разл. форми ознайомлення виконавців з поставленими перед ними задачами, ув'язка їх діяльності за допомогою проведення оперативних нарад, поточної перевірки стану справ, коректування планів і т.д.]. СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КЕРІВНИКІВ І КЕРІВНИХ СЛУЖБОВЦІВ - У страхуванні професійної відповідальності: спеціалізована форма страхування професійної відповідальності від збитків, пов'язаних з юридичними витратами і настанням відповідальності перед акціонерами, держателями бондів, кредиторами або іншими особами, виникаючої внаслідок дій або упущень, довершених керівником або посадовою особою комерційного підприємства або некомерційної організації. Керівники і керівні службовці не несуть відповідальності за здійснення помилки при діловому рішенні, прийнятому ними з чесних спонук, або за ділове рішення, засноване на розумній обережності, внаслідок якого. ШПЕНГЛЕР (SPENGLER) Освальд - (1880-1936) - німецький мислитель і філософ, один з основоположників філософії культури, автор оригінальної філософсько-історичної концепції. Продовжувач традиції німецького романтизму і "філософії життя", поклонник Ф. Ніцше і І.Ф. Гете. Основні твори: "Захід Європи" (в двох томах, 1918-1922, протягом 1918-1920 вийшло 32 видання першого тому); "Пруссачество і соціалізм" (1920); Чи "Песимізм це?" (1921); "Людина і техніка" (1931); "Роки рішень. Німеччина і всесвітньо-історичний розвиток" (1933) і інш. Як несуча конструкція соціальної філософії Ш. виступає поняття "душу" -.

Сорокин, Пітірім - (1889-1968), російський соціолог, філософ і культуролог. На його думку, людство проходить ряд стадій, але не поступальне, а циклічно. Всі люди вступають в систему соціальних взаємовідносин під впливом несвідомих регуляторів, що включають в себе значення, норми і цінності. Те або інакше суспільство може бути зрозуміле і описане тільки з їх допомогою. Социоемнирические дослідження цих культурних якостей дозволяють виділити в історії людства періоди, протягом яких виявляються близькі культурні зразки. На цій основі Сорокин будує своє розуміння історії культури, виводить типи культури. ВИБІРКА БАГАТОСТУПІНЧАСТА - вигляд вибірки, побудований із застосуванням процедури поетапного відбору об'єктів, причому сукупність об'єктів, відібраних на попередньому етапі (рівні) стає початковою для відбору на наступному. Проміжні об'єкти, що становлять вибороч. сукупність на вищих рівнях В.м., наз. одиницями відбору. Відповідно розрізнюють одиниці відбору першого рівня (первинні одиниці), одиниці відбору другого рівня (повторні одиниці) і т. д. Об'єкти нижнього рівня, з к-рих безпосередньо ведеться збір соц. інформації, наз. одиницями спостереження. До багатоступінчастого відбору прибігають в тих випадках, коли. ЛИЛИЕНФЕЛЬД (ТОАЛЬ) Павло Федеорович - (псевдонім Лілеє; П.Л.) (1829-1903) - російський соціолог і державний діяч (сенатор, голова Петергофської земської управи, віце-губернатор Санкт-Петербурга, губернатор Курляндії). Брав активну участь в институциализации соціології на Заході і в Росії, виступав з доповідями на Міжнародних соціологічних конгресах (1894 і 1895). На третьому Конгресі був вибраний Президентом Міжнародного соціологічного інституту. Взяв участь в дебатах з питання про марксистську соціологію, яким був присвячений спеціальний Конгрес Міжнародного інституту соціології в 1894. Трактуючи суспільство як "реальний. Книгодрукування - процес виготовлення друкарської книги, часто використовується термін поліграфія. Передбачає друкування тексту з набірної форми. Древнейшим зразком бескрасочного відтиснення тексту за допомогою рельєфних форм є глиняний диск з Феста (про. Кріт), що відноситься до XVII віку до н.е. Самий ранній спосіб відтворення текстів і ілюстрацій з перенесенням барвистого шара - ксилографія, тобто друкування з гравійованої на дереві форми, датується VIII віком (Корея, Китай, Японія). У 1041-1048 роках в Китаї винахідник Бі Шен уперше спробував здійснити друкування шляхом перенесення барвистого шара на папір з.