На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Соціально-трудові відносини як система, нормування та оплата праці в АПК

(курсова робота з економіки праці)

Вступ ... 3
Розділ 1. Соціально-трудові відносини як система ... 5
1.1. Поняття соціально-трудових відносин та принципи функціонування ... 5
1.2. Сторони та суб'єкти соціально-трудових відносин ... 9
1.3. Рівні соціально-трудових відносин та органи, що їх репрезентують ... 12
1.4. Моделі соціально-трудових відносин у міжнародній практиці та їх значення для України ... 13
Розділ 2. Нормування і оплата праці в АПК ... 18
2.1. Суть нормування праці, способи вивчення трудових процесів і затрати робочого часу ... 18
2.2. Організація оплати праці в рослинництві і тваринництві ... 24
Висновки ... 38
Література ... 41
Додаток ... 43

Для придбання курсової роботи "Соціально-трудові відносини як система, нормування та оплата праці в АПК" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Соціально-трудові відносини як система, нормування та оплата праці в АПК"

Курсова робота "Соціально-трудові відносини як система, нормування та оплата праці в АПК" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Соціально-трудові відносини як система, нормування та оплата праці в АПК", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Соціально-трудові відносини як система, нормування та оплата праці в АПК" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Соціально-трудові відносини як система, нормування та оплата праці в АПК" і призначений виключно для пошукових систем.

Піднесення Македонії - Македонія, розташована на півночі від Балканської Греції, відставала в своєму розвитку від передових грецьких полісів. Тут були сприятливі умови для землеробства і скотарства, багаті внутрішні ресурси, які дозволяли задовольняти потреби населення без активної зовнішньої торгівлі. Тому тут розвиток товарно-грошових відносин йшов повільніше, ніж в Греції, і зачіпало лише окремі райони і верхушечні верстви населення(З Македонії вивозили необхідний для будівництва флоту корабельний ліс і метали.). По своєму суспільно-політичному ладу Македонія ще в IV в. до н.е. зберігала багато архаїчних. СОМІВ Костянтин Андрійович - (18.11.1869, Петербург - 6.5.1939, Париж) - живописець, графік. Народився в сім'ї відомого історика мистецтв і колекціонера, автора каталога Ермітажа А.І.Сомова. У 1879-88 вчився в петербургской гімназії К.Мая, де зблизився і подружився з А.Бенуа, В.Нувелем, Д.Філософовим. У 1881 здійснив поїздки з батьками в Вену і Грац. У 1888 поступив в Академію мистецтв в Петербурге. Вчився у К.Веніга, П.Чистякова. Закінчив академічний курс в 1892, а з жовтня 1894 по березень 1897 відвідував академічну майстерну І.Репіна. Академію покинув під впливом друзів з "Суспільства. Число - З древнейших часів різним числам приписували таємні значення. Філософи, послідовники Піфагора (біля 500 р. до Р.Хр.), затверджували, що числа є основним початком і суттю речей і детально визначили якості і роди чисел. За їх твердженням, один є чоловіче число, бо від нього відбуваються всі інші, два - жіноче число, тому що з'єднання 1 і 2 проводить єдність і різноманіття; три - перше довершене число, оскільки 3 множене на 3, більше, чим 3 складене з 3, чого не буває з 2, бо 2x2=4 і 2 2=4. Непарні числа - обмежені: парні ж неограничени; бо парне число можна ділити пополам, тоді як непарне при такому. Бушен Артур Богданович (фон) - Бушен (Артур Богданович фон), статистик, народився в 1831 р., вчився в Петербургськом університеті на юридичному факультеті по розряду камеральних наук, кінчив курс в 1851 р. і спочатку бажав присвятити себе вченій діяльності, для чого почав готуватися до магістерського екзамена і прийняв на себе викладання географії в Александровськом ліцеї. У 1857 р. Бушен поступив на службу в міністерство внутрішніх справ молодшим редактором центрального статистичного комітету. У комітеті Бушен відразу помістився видну своїми знаннями і здібностями. У той час серед реформ поставлена була на чергу і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Соціально-трудові відносини як система, нормування та оплата праці в АПК" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

КРИМ (Кримський півострів) - історична територія Росії. Омивається на півночі і півдні Чорним, а на сході Азовським морями. На півночі сполучається з Східно-Європейською рівниною Перекопським перешийком. У 1-м тисячолітті до н. е. в Криму мешкали племена киммерийцев, тавров і скіфів (до неоднорідний складу останніх входили і восточнославянские племена). У III в. до н. е. в степовій частині Криму виникла Скіфська держава, значна частина населення якого були слов'яни. У III-IV вв. на півострів вторгаються полчища кочових племен готовий і гунів, що перетворили квітучі скіфські поселення в руїни. Плодами жорстоких кочівників. Варіант Барбаросса - умовне найменування плану війни Німеччини проти СРСР. План отримав назву на ім'я імператора Священної Римської імперії Фрідріха I Барбаросси. 22 червня 1940 р., в день капітуляції Франції, А Гитлер віддав наказ про розробку плану вторгнення в СРСР. У липні-грудні 1940 р. Командування сухопутними військами розробляло одночасно декілька варіантів плану. До грудня 1940 р. заступник начальника Генерального штабу сухопутних військ генерал Фрідріх Паулюс всі варіанти плану звів воєдино. У середині грудня 1940 р. в Генеральному штабі сухопутних військ відбулася нарада вищого військового і нацистського. Лонг - II (або початок III) в. н. е. Автор ідилічного романа Дафніс і Хлоя (Ta kata Dafnin kai Chloen) в 4 книгах. Виконане простоти і чарівність дія відбувається на острові Лесбос, поблизу Мітілени, серед полів і лісів, на фоні яких розвертається історія двох підкинених дітей, вихованих пастухами: їх любов, що прокидається, розлука, страждання і розчарування, отримання батьків і весілля, що була виконанням бажань і нагородою вірності. Це оповідання істотно відрізняється від шести інших грецьких романів, що збереглися. Його автор, знавець літератури, вчений граматик, можливо, що відбувається з Лесбоса.
У вступі курсової "Соціально-трудові відносини як система, нормування та оплата праці в АПК" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЖЕВАХОВ Микола Давидович - (1876-1949), князь, російський державний діяч, камери-юнкер найВищого Двора, товариш обер-прокурора Синоду (15.09.1916 - 28.02.1917), духовний письменник. У своїх трудах, і передусім "Спогадах" (1923-28), Жевахов дає найглибше історичне і релігійно-філософське осмислення одного з самих трагічних епох життя російського народу, пророче передбачення багатьох подій 1920-30-х. Революція, відмічав Жевахов, була не вираженням "народного гніву проти царя і його уряду", а лише плодами безвір'я, самомнения і гордості людської. Осмислюючи свою епоху, Жевахов писав, що люди настільки пішли від правди, що.

Амміан Марцеллін - ок. 330-ок. 395 рр. н. е., латинський історик. Народився в Антіохиї, в сім'ї, що безсумнівно належала до привілейованого прошарку. У 353 р. був прирахований до штабу Урсицина, якого потім супроводив в Галій і Месопотамії. У 363 р. Взяв участь в поході Юліана Відступника проти персидців. Після його смерті повернувся в Антіохию. Ймовірно, між 363 і 380 рр. зробив подорожі по Єгипту, Греції, Фракиї. Ок. 380 р. перебрався в Рим, де підтримував дружні відносини з представниками язичницької аристократії (К. Аврелій, див. Симмах). Рідною мовою А.М. був грецький, але свій твір Rerum gestarum libri qui. Шувалов Андрій Петрович - Шувалов (Андрій Петрович, граф, 1744 - 1789) - письменник, син фельдмаршала Петра Івановича Шувалова. Отримав хороше за тим часом домашнє виховання, яке доповнив двома закордонними подорожами. З написаних ним в цей час віршів на французькій мові видаються ода на смерть Ломоносова, якого він був гарячим шанувальником (передруковане А.А. Куником в "Збірнику матеріалів для історії Академії Наук в XVIII віці", тому I) і "Epitre а m-r de Voltaire" (надрукована в "Journal Encyclopedique", 1765, 1 жовтня). У 1767 р. він брав участь в подорожі імператриці; в тому ж році йому.
Список літератури курсової "Соціально-трудові відносини як система, нормування та оплата праці в АПК" - більше 20 джерел. БАНКРУТСТВА БАНКІВ - BANK FAILURES Банки, закриті тимчасово або постійно в зв'язку з фин. труднощами, включаючи банки, зобов'язання к-рих по внесках в момент їх закриття були прийняті інш. банками шляхом надання позик або купівлі активів Федеральною корпорацією страхування депозитів (ФКСД) (створюючи т. про. приховані банкрутства)Проблема Б.б. в США, в порівнянні з тим, яких розмірів це явище досягало в 1921-1933 рр., перестала бути серйозною після введення в 1934 р. загальнонаціонального страхування депозитів. Хоч стабільність довір'я вкладників, корінити в страхуванні депозитів, повинна сприяти зниженню. МОСКОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.В. ЛОМОНОСОВА (МГУ) - найстаріший російський університет, один з ведучих центрів вітчизняної освіти, науки і культур, визнаної школи підвищення кваліфікації кадрів. Заснований в 1755, майже 50 років залишався єдиним ун-том Росії. Дав життя багатьом університетам. Установа російського ун-та стало можливим завдяки діяльності видатного вченого-енциклопедиста, першого російського академіка М.В. Ломоносова (1711-65). У дні святкування 185-літнього ювілею (1940) МГУ привласнене його ім'я. У 1804 був Високо затверджений університетський статут, що надав ун-ту значить. автономію. У складі ун-та були відкриті.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОХІД - (англ. national income) - макроекономічний показник, що характеризує знову створену (за рік) в галузях матеріального виробництва вартість (без урахування внеску непроизводит. сфери в створення нової вартості). Зростання Н.д. залежить від двох чинників: темпів приросту продуктивності труда (інтенсивний) і темпів приросту чисельності людей, зайнятих в матеріальному виробництві (екстенсивний). Розрізнюють: зроблений Н.д. (чистий Н.д. - сума чистої продукції, створеної в галузях матеріального виробництва) і використаний Н.д. (сума фондів споживання і накопичення), він менше зробленого Н.д.
Посилання в тексті роботи "Соціально-трудові відносини як система, нормування та оплата праці в АПК" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КВАРТАЛЬНІ ВИПЛАТИ - QUARTERLY DISBURSEMENTS Дивіденди по акціях звичайно виплачуються щоквартально. Найбільш поширеними квартальними датами є календарні квартальні дні - 1 січня, 1 квітня, 1 липня і 1 жовтня, або ' ЯАИО' ('JAJO') - по перших буквах назв місяців початки кварталів. Менш поширеними квартальними датами є 1 лютого, 1 травня, 1 серпня і 1 листопада, або ' ФМАН' ('FMAN')Хоч відсотки по облігаціях іноді виплачуються щоквартально, звичайно це робиться раз в півроку - 1 січня і 1 липня. Відсотки по прибуткових облігаціях, як правило, виплачуються раз в рік - 1 квітня або 1 травня, якщо вони були оголошені. ДЕФЛЯТОР - (англ. deflator) - індекс цін, що використовується при перерахунку поточних вартісних показників в постійні ціни. Застосовується для усунення впливу змін цін при визначенні динаміки фізичного об'єму вартісних показників, їх переоцінки і перерахунку (див. також Реальні і номінальні величини). Напр.: Д. валового національного продукту (ВНП) - середньозважений індекс або рівень цін на товари і послуги, що формують ВНП, - дозволяє визначити, скільки б коштував поточний обсяг виробництва, якби збереглися ціни попереднього періоду. ВНП, обчислений в цінах, приведених з допомогою Д. до цін базового. ГЕНДЕР - (англ. gender - рід, частіше за все граматичний) - поняття, що використовується в соціальних науках для відображення социокультурного аспекту статевої приналежності людини. культурологическая характеристика поведінки, яка відповідає підлозі в даному суспільстві в даний час. Г. є соціальною конструкцією системи социополоролевих відносин. . це - костюм, маска, гамівна сорочка, в якій чоловіки і жінки виконують свої нерівні танці" (Г. Лернер). Не підлога, але Г. зумовлює психологічні якості, здібності, види діяльності, професії і занять чоловіків і жінок через систему виховання, традицій і.

МЕТОД ИДИОГРАФИЧЕСКИЙ - (від греч idios - особливий, своєрідний, дивний, незвичайний, нечуваний і grapho - пишу) - спосіб пізнання, метою к-рого є зображення об'єкта в його единственности і неповторності, як єдиного унікального цілого. У якості логічно фундируваного теоретич. поняття поняття М.і. розвинено гл. обр. Г. Ріккертом. У рамках неокантианской методології М.і. являє собою один з її логич. полюсів, іншої - представлений методом номотетическим (див.), причому в реальному дослідженні передбачається співіснування обох методів при домінуванні одного з них. Хоч обидва методи застосовні як в математич. природознавстві, так. Постійне місце проживання - місце постійного мешкання індивіда, обумовлене відповідним законодавством про тривалість мешкання (в Росії - не менш 6 місяців). Можливі неспівпадання юридичного і фактичного постійного місця проживання, коли людина зареєстрована (прописаний) в одному місці, а фактично проживає в іншому. Постійне населення - термін, вживаний в двох значеннях. По-перше - це основна категорія обліку населення при переписі. Враховується в переписах населення з середини XIX в. Постійне населення являє собою сукупність людей, що постійно проживають на даній території, а також тимчасово відсутніх громадян, якщо час їх. Громадянська війна - (civil war), стан неутихающего, крупномасштабний, запеклого (із застосуванням насилля) конфлікту між политий., религ., етнич. або ідеолог, групами в межах одного гос-ва. Такі конфлікти можуть виникати з метою повалення пр-ва або відділення частини терр. Прикладом першого може служити Г.у. в Росії (1918 - 20), краї пішла за революцією 1917 р.; а в кач-ве другого - Г.у. в США (1861 - 65), що спалахнула у відповідь на спробу відділення, зроблену штатами, к-рі входили в Конфедерацію. Отд. групи можуть вдатися до вооруж. діям, якщо відчувають, що їх інтереси ігноруються або якщо вони хочуть нав'язати. ПОВЕДІНКА РЕПРОДУКТИВНОЕ - вся система дій і відносин особистості в зв'язку з народженням або відмовою від народження дітей будь-якої черговості, в браку або поза браком. П.р. - лише один з видів поведінки людини, і воно характеризується тими ж складовими елементами, що і будь-яка інш. поведінка. Його специфіка лише в тому, що воно пов'язане з дітородінням. Як і всяка поведінка, П.р. являє собою цілісну по своїм физич. і психич. компонентам реакцію на зовнішні і внутрішні стимули, що складається не тільки з дій, що зовні виявляються, але і внутрішніх, активних, але психич, що зовні не виявляються. актів і станів (імпульсів.