На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

СПОЖИВЧЕ КРЕДИТУВАННЯ БАНКАМИ

(курсова робота з банківської справи)

Вступ ... 3
Розділ 1. Організація кредитного процесу в банку ... 5
1.1. Сутність кредитних операцій. Документальне оформлення видачі кредиту ... 5
1.2. Принципи й умови кредитування ... 9
1.3. Основні форми і функції кредиту ... 14
Розділ 2. Організація споживчого кредитування банками ... 17
2.1. Суть і види споживчих кредитів ... 17
2.2. Основні умови споживчого кредитування ... 18
2.3. Особливості кредитування фізичних осіб на споживчі цілі та на нагальні потреби ... 20
2.4. Кредити фізичним особам для інвестиційної діяльності ... 21
2.5. Порядок оформлення та видачі споживчого кредиту ... 22
2.6. Пролонгація кредитного договору та відстрочення/розстрочення платежів за споживчим кредитом ... 24
2.7. Порядок погашення споживчого кредиту, нарахування та сплати процентів за користування ним ... 26
2.8. Контроль за цільовим використанням споживчого кредиту та його своєчасним погашенням ... 27 2.9. Робота з нестандартними споживчими кредитами ... 29
Розділ 3. Бухгалтерський облік споживчого кредитування ... 32
Висновки ... 39
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Споживче кредитування банками" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Споживче кредитування банками"

Курсова робота "Споживче кредитування банками" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Споживче кредитування банками", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Споживче кредитування банками" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Споживче кредитування банками" і призначений виключно для пошукових систем.

МАРТОВ (наст. фам. Цедербаум) Юлій Осипович - (інш. псевд.А.Б., Берг, Гамма, Дракон, А.Егоров, Ю.Кедров, Л.М., М., Л.Мартов, М-ов Л. Л.Сергеєв, Нарцис Тупорилов, Фабр, Ельмар, Ю.О., Ignotus, Martin) (12.11.1873, Константінополь - 4.4.1923, Шемберг, Німеччина) - політичний і суспільний діяч, публіцист, історик. Дід його був основоположником перших в Росії єврейських газет, батько службовець Російського суспільства пароплавства і торгівлі, кореспондент "Петербургських відомостей" і "Нового часу". Брати Сергій (псевд. Ежов, розстріляний в 1938, Москва) і Володимир (псевд. Левицкий, помер в слідчій в'язниці в 1938, Уфа) -. Єрусалимський храм - Зі часу Соломона в Ієрусаліме були один за іншим три храми, які треба розрізнювати. Перший храм, побудований Соломоном, існував з 1004 до 588 р. до Р.Хр. Коли Давид вирішив побудувати будинок Ієгове, то Бог через пророка Нафана втримав його від цього (2 Цар. 7); тоді Давид зібрав матеріал і коштовності для споруди храму і цю справу заповідав своєму сину Соломону, коли той запанує (1 Пар. 22; 28; 29). Цінність зібраного і заготований Давидом майна для споруди храму досягала 10 мільярдів рублів. Див. "Соломок". Соломон негайно ж по запануванні приступив до справи; він уклав союз з. Замятнін Дмитро Миколайович - Замятнін (Дмитро Миколайович, 1805 - 1881) - державний діяч; з дворян Ніжегородської губернії; закінчив курс в Царськосельськом ліцеї; був герольдмейстером, обер-прокурором, з 1852 р. сенатором. У 1858 р. Замятнин був призначений товаришем міністра юстиції (графа В.Н. Паніна ), в 1862 р. - міністром юстиції. На відміну від свого предместника, Замятнін вжив заходів, щоб з боку міністерства юстиції надано було повне сприяння проведенню судової реформи, згідно з щойно перед тим обнародуваними основними її положеннями. Ревним помічником його в цій справі з'явився його товариш, Н.І. Стояновський. Тараканова - Тараканова (княжна). - Під цим ім'ям відомі в нашій історії дві княжни: одна дійсна, інша самозванка. Перша, народжена від морганатичного браку імператриці Єлизавети Петрівни з А.Г. Разумовським, на ім'я Серпня (Тимофіївна), народилася біля 1744 року. Місце народження її невідоме; невідомо також, коли вона була відправлена за межу, де отримала виховання, і звідки силою, в 1785 році, була привезена, по велінню імператриці Екатеріни II, в московський Івановський монастир, який по указу 1761 року призначався "для піклування вдів і сиріт знатних і заслужених людей". Пострижена під ім'ям.
Кожна вагома структурна частина курсової "Споживче кредитування банками" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ШМИТА - "І говорив Господь Моїсею на горі Синай так: "Говори синам Ізраїльовим і скажи їм: коли прийдете в землю, яку Я даю вам, повинна земля покоїтися в Суботу Господню. Шість років засівай поле твоє і шість років обрізай виноградник твій, і збирай плоди її [землі]. А в рік сьомий Субота спокою буде землі, Субота Господня; поля твого не засівай і виноградника твого не обрізай. Самосевки від жнив твоєї не сжинай і ягід з необрізаних ліз твоїх не знімай; рік спокою так буде землі. І так буде [плід] Суботи землі вам в їжу, тобі і рабу твоєму, і рабині твоїй, і працівнику твоєму, і поселенцю твоєму, які живуть у. Перемога контрреволюції в Пруссиї - Незважаючи на політичну помірність пруських Національних зборів, його ліберально-буржуазна більшість під тиском петицій селянства ухвалила деякі аграрні закони, зокрема про скасування поміщицького права полювання на селянській землі. Ці закони, а також обговорення питання про остаточну ліквідацію феодальних порядків в селі викликали невдоволення дворян. Запобігти настанню контрреволюції можна було лише спираючись на народну масу. Однак помірні буржуазні ліберали - депутати зборів були нездібні на цей крок. 13 жовтня 1848 р. в Берліні серед робітників, зайнятих на громадських роботах, почалися. Полюта Георгій Антонович - Полюта (Георгій Антонович) - професор Харківського ветеринарного інституту. Народився в 1820 р. в місті Гродно, де і закінчив курс в гімназії і початків практичне вивчення фармации. У 1838 р. поступив у виленскую медико-хірургічну академію, внаслідок закриття якої перейшов в Харківський університет, де в 1849 р. отримав звання лікаря, а до того ще і ветеринара. У 1851 р. призначений ад'юнктом харківського ветеринарного училища по фізіології і фармакології; тут Полюта отримав звання магістра ветеринарних наук, а в 1873 р. перейменований в ординарні професори харківського ветеринарного інституту.
У вступі курсової "Споживче кредитування банками" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Мірбах (MIRBACH) Вільгельм - (1871-1918). Граф, дипломат. З квітня 1918 р.- німецький посол в Москві. Убитий в Москві, в Грошовому провулку, в одній з гостиний посольської будівлі, біля 3 часів дня 6 липня 1918 р. Політичне походження цього терористичного акту наступне. Всеросійський з'їзд лівих есеров, що засідав в Москві одночасно з V З'їздом Рад, з питання про зовнішню політику постановив: "Розірвати революційним способом згубний для російської і світової революції Брестський договір. Виконання цієї постанови з'їзд доручає ЦК партії". Останній вирішує виконати волю з'їзду шляхом вбивства Мірбаха, поставивши радянський.

Федора Павло Степанович - Федора (Павло Степанович, 1803 - 1879) - драматург. З 1853 р. перебував начальником репертуарной частини санкт-петербургских театрів. Був одним з відомих водевилистов Миколаївського часу. Дебютував в сезон 1829 - 1830 років водевілем "Мир з турками", патріотичного змісту. Протягом 20-ти з лишком років не переставав писати і, головним чином, переводити і переробляти на російські вдачі з французького водевілі і легкі комедії. Усього йому належить 74 п'єси, з яких 17 оригінальних і 57 перевідних. З оригінальних мали значний успіх: "Архіваріус" (1837), "Хочу бути. Фролова-Багреева Єлизавета Михайлівна - Фролова-Багреева (Єлизавета Михайлівна, 1799 - 1857) - письменниця. Дочка славнозвісного графа М.М. Сперанського від браку його з англійкою Стівен. Під керівництвом батька дістала солідну освіту, згодом об'їхала всю Європу, здійснила подорож на Схід. У своєму полтавському маєтку вона влаштувала декілька дитячих притулків. По розуму і переконанням була однією з видатних російських жінок. Живучи за межею, залучала в свій салон багатьох літературних знаменитостей. Твори її, переважне беллетристические, що пишуться на французькій і німецькій мовах, не виходять, однак, з рівня посередності.
Список літератури курсової "Споживче кредитування банками" - більше 20 джерел. ПОДАТКОВА БАЗА, база оподаткування - (англ. tax base) - 1) сукупність платників податків і об'єктів оподаткування на певній території протягом конкретного періоду оподаткування; 2) кількісне вираження предмета оподаткування; 3) один з істотних елементів податку. Н.б. конкретного податку визначається виходячи з прийнятих в податковій системі масштабу податку і одиниці податку. У ряді випадків Н.б. є частиною предмета оподаткування, до до-ой застосовується податкова ставка, напр., налогооблагаемая прибуток. Один і той же предмет оподаткування в залежності від податку, що обчислюється може мати разл. масштаб податку і. ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ - (англ. statement of cash flows) - складова частина бухгалтерської звітності, що забезпечує користувачів інформацією про зміни в фінансовому положенні організації і даюча можливість оцінити її інвестиційну, фінансову і поточну (операційна) діяльність в звітному періоді. Вказана в О. об д.д.с. інформація характеризується даними про наявність ден. коштів на нач. і кон. звітного періоду, їх надходженні і витрачанні в звітному періоді. Звіт можна складати прямим і непрямим методами. У випадку застосування прямого методу розраховують баланси руху ден. коштів (грошові потоки - cash flow) окремо по поточній.

БЕККЕР - Гері (рід. 1930) - американський економіст. Народився в Поттстауне (Пенсільванія). Закінчив Прінстонський університет (1951). Отримав міру лікаря в Чикагськом університеті (1955). Професор Колумбійського (з 1960), Чикагського (з 1970) університетів. Кожна його робота відкривала нові горизонти економічного аналізу, встановлював зв'язок широко відомих і, здавалося, не пов'язаних один з одним явищ з дією якогось одного загального принципу. У своїй докторській дисертації "Економіка дискримінації" Б. спробував погодити конкурентну модель ринку труда з фактами неоднакової оплати.
Посилання в тексті роботи "Споживче кредитування банками" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. БАНК що РЕЗЕРВУЄ - RESERVE DEPOSITORY Банк, вказаний і уповноважений для виконання депозитарних операцій для частини зобов'язань резервів по депозитах, відрахування в к-рі внаслідок закону повинні проводити інш. банкиЛюбой банк - член ФРС повинен внести певну суму і підтримувати певний залишок резервів проти суми строкових депозитів і депозитів до запитання, відповідно до вимог Закону об ФРС, частково в сховищі, частково в федеральному резервному банку свого округу.Обов'язкові резерви по депозитах в банках штатів створюються відповідно до законів цих штатів, частина резервів повинна знаходитися в розпорядженні банків. Джон Роджерс Коммонс - Дж. Коммонс представляв соціально-правовий різновид институционализма. Він був тісно пов'язаний з американськими профспілками, служив юридичним і економічним консультантом Американської федерації труда. Для його поглядів було характерне затвердження про примат права над економікою. У центрі переконань Коммонса знаходиться теорія операцій, тобто "теорія спільної діяльності людей і їх оцінок у всіх операціях, за допомогою яких учасники спонукають один одну до досягнення єдності думок і дій". Поняття операції, по Коммонсу, включає в себе три елементи: 1) конфлікт, тобто зіткнення. ШМИТТ (SCHMITT) Карл - (1888-1985) - німецький правознавець, соціолог, політолог. Один з самих суперечливих соціально-політичних мислителів 20 в. У 1980-е ФРН переживала щось на зразок "ренесансу" ідей Ш. Неоднозначность цієї фігури зумовлена як складністю і неординарностью запропонованої ним концепції "політичного", так і фактами його творчої біографії. (Оцінки наукових робіт Ш. лежать в діапазоні від "коронованого юриста фашистського режиму" до "самого молодого класика політичної науки", мислителя "рангу Гоббса і Макиавеллі".) Роль Ш. в ідейно-політичній боротьбі часів гитлеровской Німеччини породила так звану "справу.

КАУТСКИЙ (KAUTSKY) Карл - (1854-1938) - німецький історик, економіст, соціолог і публіцист, один з лідерів і теоретиків соціал-демократії і II Інтернаціоналу. З 1874 по 1879 вчився в Венськом університеті. У 1874 К. прилучився до соціалістичного руху, був близький з лассальянством. У 1875 вступає в соціал-демократичну партію. З початку 1880-x К. активно друкується в соціал-демократичній пресі. У 1883 заснував журнал "Новий час" ( "Die Neue Zeit"), теоретичний орган німецької соціал-демократії, редактором якого він був від дня відкриття до 1917. З 1890 постійно живе в Німеччині, активно беручи участь в діяльності Німецькій. РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ - властивість сукупності вибіркової (див.) відтворювати параметри і значущі елементи структури сукупності генеральної (див.). Термін "репрезентативная вибірка" застосовно до соц. досліджень уперше ввів в научн. лексикон норвезьких статистик А. Киаер в кінці XIX в. Научн. теорія виборочн. методу тоді не була ще створена. Р. у Киаера досягалася не випадковим відбором одиниць, а "раціональною" організацією вибірки відповідно до певних правил. На сучасній мові "раціональна" організація означає побудову стратифицированной механич. вибірки, можливо, в декілька рівнів, з пропорційним розміщенням. ШКАЛА ЛИКЕРТА - (Likert scale) - методика вимірювання сили особистого відношення або нахилу до людини, об'єкта, ідеї, явища і т.д. (Ликерт, 1932). Передбачається, що відносини засновані на простих, протилежних думках, що тягнуться від однієї критичної позиції через нейтральну до екстремальної, наприклад, капіталізм/комунізм, релігія/атеїзм. Шкали Лікерта суб'єктивні за своєю природою, бо побудовані на відповідях, даних людьми на перелік питань. Вибірка респондентів з населення повинна бути представлена великим числом думок з приводу суб'єкта. Наприклад, щоб вибудувати шкалу для вимірювання сили релігійних. РАСТАФАРИАНСТВО - (Rastafarian) - рух чорних, що зародилися з 1930-х рр. на Ямайці, але що розповсюдилося на весь світ в 70-80-х рр. Його мета - "звільнення" чорних людей для нової, вільної і священної батьківщини в Африці. Термін освічений від Рас Тафарі - імені Хайле Селласиє I (імператора Ефіопії з 1931 по 1975 р.) до прийняття ним офіційного титулу. Растафарианские переконання відбуваються від вчення і філософії Маркуса Гарві (1887-1940), який заснував в США Загальну асоціацію поліпшення життя негрів на початку нинішнього сторіччя. Він вважав, що інтеграція з білими в США була неможлива і необхідно.