На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Споживчі ринки України

(курсова робота з мікроекономіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження споживчого ринку ... 5
1.1. Суть попиту і фактори, що його визначають ... 5
1.2. Пропозиція: зміст і фактори, що на неї впливають ... 9
1.3. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага ... 12
1.4. Види рівноваги та павутиноподібна модель рівноваги ... 13
1.5. Зміни ринкової рівноваги та ціни ... 17
Розділ 2. Аналіз стану споживчих ринків в Україні ... 24
2.1. Аналіз цінової ситуації на споживчому ринку у січні 2008 року ... 24
2.2. Ціни виробників промислової продукції ... 29
2.3. Розвиток регіональних ринків України ... 32
Висновки ... 38
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Споживчі ринки України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Споживчі ринки України"

Курсова робота "Споживчі ринки України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Споживчі ринки України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Споживчі ринки України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Споживчі ринки України" і призначений виключно для пошукових систем.

Соціально-економічний лади Римської імперії в III в. - Важкі воїни і поразки, які терпіла імперія з другої половини II в., співпали з глибокою кризою рабовласницького суспільства а були значною мірою ним зумовлені. Наростання кризи рабовласницького ладу Ця криза виражався передусім в тому, що почався процес розкладання основних класів - рабів і рабовласників. Безліч рабів була відпущена на свободу, інші раби отримували пекулий або перетворювалися в колонов. З іншого боку, велике число середніх і дрібних землевласників і рабовласників, що становили значну частину населення міст, розорялося. Їх маєтки забирав за борги імператорський фіск або. Культура епохи Відродження в Нідерландах - Гуманізм XVI в. Починаючи з XV сторіччя Нідерланди стають одним з основних вогнищ європейської культури. Формування нового соціально-економічного укладу, крах релігійного догматика середньовіччя і зародження нового, світського по своєму характеру світогляду - всі ці процеси були по суті аналогічні явищам, що відбувалися в Італії, однак в Нідерландах вони протікали спочатку в менш виразних формах. Новий суспільний уклад, що зароджувався в багатих, економічно розвинених містах, формувався поки ще в рамках феодальної Бургундського держави, і це на-Дожило свій відбиток на загальний характер. Нарежний Василь Трофімович - Нарежний Василь Трофімович - російський письменник (1780 - 1826), родоначальник реалістичної школи, попередник Гоголя. Відбувався з дрібної шляхти Міргородської сотні, Гадячського повета. Первинну шкільну підготовку отримав, ймовірно, в чернігівській семінарії, яка дала йому ряд вражень, переданих потім в його романах; потім вчився в дворянській гімназії при Московському університеті і в самому університеті. Служив в Грузії, потім в Петербурге, в міністерствах внутрішніх справ і військовому. Незважаючи на значний успіх в сучасній йому літературі, Нарежний прожив все життя збоку від літературного. Іннокентій (в миру Іван Олексійович Бориса) - Іннокентій, в миру Іван Олексійович Бориса (1800 - 1857) - славнозвісний російський богослов і церковний оратор. Виховувався в Київській духовній академії, був професором Санкт-Петербургской духовної академії, потім ректором Київської духовної академії. З 1836 р. єпископ; займав кафедри в Вологде і Харкові; помер архієпіскопом херсонським і таврическим. Він ввів новий метод викладу богословия - історичний і историко-порівняльний, широко користуючись посібниками західної богословської літератури, переважно протестантської, самобутньо працюючи по першоджерелах. Протягом 16 років професорства.
Кожна вагома структурна частина курсової "Споживчі ринки України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Гермоген - (ок. 1530 - 1612 рр.) - патріарх всеросійський з 1606 по 1612 рр. У 1589 р., в рік установи на Русі патріаршества, він був поставлений в сан казанского митрополита і услід за тим виявив велику старанність в справі звертання в православ'я місцевих инородцев. По восшествии на московський престол Лжедмітрія I Гермоген був викликаний в Москву для участі у влаштованому новим царем Сенаті, але не міг довго ужитися в столиці поруч з царем, чужим релігійній нетерпимості і схильним до зближення з іноземцями. Коли перед браком Лжедмітрія на Марині Мнішек виникло питання, чи не треба заздалегідь зробити. ГЕСИОД - (hе$siodos) (кон. 8 або нач. 7 в. до н. е., Беотія), древньогрецький поет. Гесиода можна вважати першою історично певною особистістю в древньогрецький, а значить і європейської, літературі (оскільки немає достовірних відомостей про особистість і час життя Гомера). До нас дійшли дві поеми Гесиода - "Теогонія" ("Походження богів") і "Труди і дні". Незважаючи на переважно фольклорні кошти осмислення світу (міфи, притчі, легенди, перекази і т. д.), Гесиод, на відміну від Гомера, не представляється в них безособовим сказителем. "Труди і дні" дозволяють досить детально. Платон (в миру Микола Іванович Городецкий) - Платон (в миру Микола Іванович Городецкий, 1803 - 1891) - митрополит київський і галицкий. Син священика Тверської губернії, Платон дістав освіту в Санкт-Петербургской духовній академії, по закінченні курсу якої зі мірою магістра, займав послідовно посади: викладача орловской семінарії, бакалавра Санкт-Петербургской академії грецької мови, етичного богословия і історії розколу з його викриттям, інспектора тієї ж академії і ректора костромской семінарії. У 1843 р. Платон би призначений вікарієм литовської єпархії, а потім був вікарієм псковской єпархії, єпископом і архієпіскопом рижским.
У вступі курсової "Споживчі ринки України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Товстої Петро Олександрович - Товстої (граф Петро Олександрович, 1761 - 1844) - генерал від инфантерии. Відрізнився при штурмі Праги. У 1799 р. був відправлений до головнокомандуючого австрійською армією в Німеччині, ерцгерцогу Карлу, для стосунків з Суворіним. У вересні 1805 р. відплив з 20-тисячним десантним корпусом в Померанію, для дії, під головним начальством шведського короля Густава-Адольфа IV, проти французів в Північній Німеччині; але Аустерліцкоє битва змінила положення справ, і корпус Товстого повернувся сухим шляхом в Росію. На початку війни 1806 - 7 років йому було доручено соглашать думки корпусних.

Іпполітов-Івана Михайло Михайлович - Іпполітов-Івана, Михайло Михайлович - композитор. Народився в 1859 році. Музичну освіту отримав в Петербургської консерваторії (1875 - 82); учень Римского-Корсакова. Був професором гармонії, інструментування і вільного твору в Московській консерваторії; нині директор її. Декілька років провів в Тіфлісе, де вивчив музику кавказьких племен, особливо грузин, результатом чого з'явилася його брошура "Грузинська народна пісня і її сучасний стан" (М., 1895) і східний колорит, що різко визначився в його музиці. Написав опери: "Руфь", "Азра", "Ася" - на сюжет І.С. Тургенева (М., 1900), "Зрада", на. Бобровникова Софья Василівна - Бобровникова, Софья Василівна, народжена Чичеріна, народилася в 1868 р. в Парижі, де батько її, В.Н. Чичерін, вихованець Московського університету перших років діяльності там Грановського і що взагалі належав до образованнейшим людей свого часу, перебував на службі при російському посольстві. Діставши солідну і різносторонню освіту в сім'ї, Бобровникова розширила його самостійними заняттями, частиною під керівництвом свого дядька, відомого професора Московського університету Б.Н. Чичеріна. Перші літературні досліди Бобровникової були в беллетристической формі, але скоро Бобровникова.
Список літератури курсової "Споживчі ринки України" - більше 20 джерел. ПОТРЕБА В ОБОРОТНОМУ КАПІТАЛІ - розрахункова величина власного оборотного капіталу (власних оборотних коштів), що забезпечує майнову і оперативну самостійність, необхідну для успішної роботи організації, підприємства. Власний оборотний капітал формується при створенні орг-ции шляхом утворення її статутного капіталу. Його джерелом є инвестиц. кошти засновників даної орг-ции, а розмір визначається за допомогою нормування оборотних коштів, тобто числення постійно необхідної миним. суми коштів, що забезпечує стійке финанс. положення оргции. Осн. принципи нормування оборотних коштів залежать від умов господарювання. ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ - комплекс заходів, передбачений розділом II Закону РФ № 3615-1, що включає наступні статті: Стаття 2. Захист валюти РФ. Стаття 3. Право власності на валютні цінності. Стаття 4. Внутрішній валютний ринок РФ. Стаття 5. Рахунки резидентів у іноземній валюті. Стаття 6. Валютні операції резидентів в РФ. Стаття 7. Рахунки нерезидентів у іноземній валюті і у валюті РФ. Стаття 8. Валютні операції нерезидентів в РФ. Стаття 9. ЦБ РФ як орган валютного регулювання. Розрахунки між резидентами здійснюються у валюті РФ без обмежень. Розрахунки між резидентами і нерезидентами у валюті РФ здійснюються в.

ДУОПОЛИЯ - (від лати. duo - два і греч. poleo - продаю) - окремий випадок обмеженої конкуренції, коли на ринку виступають два незалежних продавці одного товару, а кількість покупців не обмежено. У дуополистов є в принципі три можливості. Перша - вони конкурують - вільно, без оглядки один на одну, знижуючи ціни в прагненні продати максимум продукції. При цьому сукупний об'єм продажу буде найбільший (обмежений лише платоспроможним попитом), але ціна і прибуток на одиницю товару - найменша (див. точку А на мал.). Друга можливість - кожний з дуополистов прагне збільшити свій прибуток до максимально.
Посилання в тексті роботи "Споживчі ринки України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПІДТВЕРДЖЕННЯ РАХУНКІВ - CERTIFICATE OF ACCOUNTS Відомий як аудиторський сертифікат; акт незалежних бухгалтерів-ревізорів; акт незалежних присяжних бухгалтерів-експертів, акт експертів по аналізу балансів і фин. звітності і т. д. Це свідчення, що видається бухгалтерами-ревізорами або дипломованими бухгалтерами вищої кваліфікації після вивчення звітності фірми. Свідчення засвідчує правильність звітності і її перевірку відповідно до прийнятих принципів бухучета, відмічаючи, якщо необхідно, будь-який відхід від прийнятих принциповСвидетельство не гарантує платоспроможність фірми, воно гарантує тільки те, що в. ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ - (ТНК), багатонаціональне підприємство - фірма, що володіє виробничими, торговими і іншими приносячими дохід активами в декількох країнах. ТНК спочатку виникали як національні трести і концерни із зарубіжними активами. ТНК національні по капіталу і контролю, але международни по сфері своєї діяльності. Компанії цього типу існували вже в XIX в., але достовірно широкий розмах їх діяльність отримала лише в середині XX в. У кінці XX в. "інтернаціональна" продукція оцінювалася в 400 млрд долл. в рік, що за вирахуванням вартості сировини і незавершеного виробництва відповідало приблизно. ГРАМШИ (GRAMSCI) Антоніо - (1891-1937) - італійський філософ, політолог, соціолог, політичний діяч. У 1911-1915 вчився в Турінськом університеті, звідки пішов по хворобі. Зайнявся журналістикою. Співробітничав у виданнях соціалістів: газеті "Аванті!" (з 1915 - член редакції туринского видання) і тижневику "Грідо дель пополо". Випробував вплив ідей італійського неогегельянства (Кроче і Джентіле), був прихильником ідей "сардинизма" (звільнення острова Сардінія від гньоту "пришельців з континенту"), захопився марксистським соціалізмом. Г. ставив перед собою задачу "коректування" марксизму, що інтерпретується ним як "економічний.

ПОТРЕБА - стан недоліку в ч.-л., стан, стимулююче діяльність, направлену на заповнення цього недоліку, одна з відмінних рис всякої життєдіяльності. П. можуть випробовувати організми, індивіди, соц. групи, організації, підприємства, установи, про-у загалом. Человечеськиє П. бувають неусвідомленими (їх називають влечениями) і усвідомленими. П. лежать в основі утворення цінностей. Осознаніє П. служить формуванню інтересу, мотиву, орієнтації, установки, мети, рішення, дії. П. складають єдину систему і класифікуються по различн. критеріям: матеріальні і духовні (або культурні), індивідуальні і групові, виробничі і. ТИТАРЕНКО Ларіса Григоріївна - (р. 1953) - білоруський соціолог, фахівець в області історії соціології, а також соціології молоді і громадської думки. Закінчила відділення філософії Білоруського держуніверситету в 1975. Кандидат філософських наук (1978), доктор соціологічних наук (1993), професор (1995). Після закінчення аспірантури (1978) постійно працює в БГУ. Під науковим керівництвом Т. підготовлено три кандидати наук. Займається активною науково-педагогічною діяльністю. Неодноразово запрошувалася для викладання соціології в різні вузи США. Стажувалася в Голландії і США. Бере активну участь в. ЛЕЙНГ РОНАЛЬД ДЕВИД - (Laing, Ronald David) (1927-1989) - шотландський психіатр і критик ортодоксальної психіатрії. Його "радикальна" критика (див. антипсихіатрія) заснована на багатому досвіді і різноманітних інтересах. Первинний клінічний досвід він придбавав з психотическими (див. Психоз) стаціонарними пацієнтами у великій психіатричній лікарні, а згодом зайнявся психоаналитической (див. Психоаналіз) діяльністю з невротичними (див. Невроз) хворими і їх родичами в Тейвістокської клініці в Лондоні. Він став цікавитися екзистенціалізмом і феноменологічним досвідом особистості (див. Феноменологічна психологія). Лейнг розробив. Скиннер Беррес Фредерік - (Skinner, Burrhus Frederic) (1904 - 90), амер. психолог, автор концепції оперантного навчання. Будучи якби, послідовним прихильником бихевиоризма Уотсона, С. вважав, що поведінка контролюється підкріпленням (заохоченням і покаранням), але на відміну від Уотсона ніколи не заперечував ролі спадковості. Його відкриття лягли в основу бихевиоральной терапії і бихевиоральной модифікації, к-рі застосовуються, напр., для корекції поведінки і заохочення нової поведінки у мислено відсталих і важких дітей. С. створив оригінальний дослідницький прилад - ящик Скиннера, що дозволяв успішно стежити за.