На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

СУСПІЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО

(курсова робота з економічної теорії)

Вступ ... 3
Розділ 1. Процес суспільного виробництва, його фактори, зміст і результативність ... 5
1.1. Виробництво як процес суспільної праці ... 5
1.2. Фактори виробництва: види, типи, функції ... 6
1.3. Поєднання факторів виробництва ... 9
1.4. Результативність виробництва ... 10
1.5. Сутність і основні методи інноваційної політики держави ... 12
Розділ 2. Стратегічні напрями становлення інноваційної діяльності в Україні ... 18
2.1. Програма "Техноімпорт" ... 19
2.2. Програма "Експорт" ... 23
2.3. Програма "Інформація" ... 25
2.4. Програма "Венчурне підприємництво" ... 28
2.5. Програма "Інвестор" ... 36
2.6. Програма "Освіта-наука" ... 38
2.7. Структура управління регіональною інноваційною діяльністю ... 41
Висновки ... 47
Література ... 49
Додатки ... 51

Для придбання курсової роботи "Суспільне виробництво" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Суспільне виробництво"

Курсова робота "Суспільне виробництво" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Суспільне виробництво", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Суспільне виробництво" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Суспільне виробництво" і призначений виключно для пошукових систем.

Виникнення і розвиток феодалізму в Японії (III-VIII вв.) - Впервой половині III в. в Японії утворився досить обширний племінний союз, що займав, на думку одних дослідників, острів Кюсю, а на думку інших, південну частину острова Хонсю, район пізніших провінцій Ямато, Коті і Сецу. Пізніші відомості говорять про "царство Ямато" саме на острові Хонсю. З цього племінного союзу і виросло Японська держава. Спочатку воно займало північну частину Кюсю, південну частину Хонсю, а з середини IV в. і південний край Корейського півострова (район Мімани). Утворення держави відбувалося в боротьбі вождів племінних груп, що мешкали в кожному з вказаних районів. НАСИР АД-ДИН - Шах Ірану з династії Каджаров, що правив в 1848-1896 рр. Син Мухаммада. Рід. 17 липня 1831 р.? 1 травня 1896 р. Насир ад-дин успадковував владу після свого батька в 1848 р. Це був розумний, досить освічена і підготовлена до державної діяльності молода людина, що мала благие наміри покінчити з віковою відсталістю Ірану і вивести країну з кризи. Однак правління його почалося в дуже скрутних умовах. У вересні 1848 р., невдовзі після смерті Мухаммада, в Ірані став поширюватися рух бабидов - релігійної течії, представники якого проповідували початок нової епохи, коли втратили силу старі. Маковськиє (сім'я художників) - Маковськиє, сім'я художників. 1) Костянтин Єгорович Маковський, син відомого Московського любителя мистецтва, одного з фундаторів училища живопису, творення і зодчества, Егора Івановича Маковського (1800 - 86). Народився в Москві, в 1839 р.; 12 років поступив в згадане училище, де його наставниками були М. Скотті, С. Зарянко і В. Тропінін; в 1857 р. отримав малу срібну медаль від Академії Мистецтв. У 1858 р. переселився в Петербург і поступив в учні академії; перша виставлена картина Маковського - "Зцілення Христом сліпих" (1860). У 1861 р. нагороджений малою золотою медаллю за картину: "Агенти Дімітрія. Християнство і антична філософія - Потрібно врахувати, що величезна більшість населення Римської імперії у II - IV вв. ще було грамотно і включало помітне число високоосвічених за своїм часом людей; вони вийшли з шкіл, де навчали філософії еклектичній, але все ж що сходила до аристотелевской логіки, до етики стоїцизму і до високих абстракцій платонічних ідей. Їх мислення не потребувало міфологічних категорій, доступних "язичницькому" простолюддю, прийнятим також митраистами і частково навіть гностиками. Щоб затвердити себе як універсальна ідеологія, християнству ставало, розробляючи свою власну систему.
Кожна вагома структурна частина курсової "Суспільне виробництво" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Успенський Федір Іванович - Успенський (Федір Іванович) - відомий византинист. Народився в 1845 р. в Костромської губернії. Закінчив курс на історико-філологічному факультеті Санкт-Петербургского університету. Невдовзі після того надрукував першу свою роботу: "Перші слов'янські монархії на північному заході" (1872). Захистивши магістерську дисертацію: "Микита Акомінат з Хон" (1874), був вибраний в штатні доценти порадою Новороссийського університету і в цьому званні їздив для наукових занять за межу (головним чином у Францію і в Італію). У 1879 р. захистив докторську дисертацію: "Утворення. ВАЗОПИСЬ - розпис керамічних судин. Самі ранні зразки відносяться до епохи енеолита (3-2-е тис. до н. е.) Узори у вигляді хвилястих ліній і найпростіших геометричних фігур служили не тільки прикрасами, але і магічними знаками, що відлякували злі сили. НайВищого розквіту вазопись досягла в крито-микенском мистецтві. Запозичені у природи форми ваз стилю "камарес" (у вигляді птаха, раковини, медузи; 20-18 вв. до н. е.) майстерно підкреслювалися орнаментами з морськими і рослинними мотивами, що вільно покривали всю судину. Гнучкі білі і червоні лінії яскраво виділялися на фоні блискучої темної обмазки. Іпатьев Володимир Миколайович - Іпатьев (Володимир Миколайович) - хімік, ординарний професор Михайлівської артилерійської академії. Народився в 1867 р. Середню освіту отримав в 3-й військовій московській гімназії, а потім закінчив в 1887 р. Михайлівське артилерійське училище. По закінченні в 1892 р. курсу в Михайлівській артилерійській академії був залишений там репетитором і помічником завідуючого хімічною лабораторією. У тому ж році працював по органічній хімії в Санкт-Петербургском університеті в лабораторії професора Фаворського. З 1893 р. викладав хімію в Михайлівському артилерійському училищі і академії. У 1895 р.
У вступі курсової "Суспільне виробництво" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. АМОРАИМ - Амора в епоху Талмуда* - людина, яка роз'яснювала і викладала вчення мудреців широкому колу учнів. З древнейших часів прийнято покладати на володаря хорошого голосу обов'язок посередника між мудрецями і слухачами. Це пояснюється тим, що мудреці не завжди уміли викладати свої думки в загальнодоступній формі. Среді А. були люди, відомі своїми пізнаннями в Торі, а що іноді навіть перевершували ученістю мудреця, чиї ідеї вони викладали. Тітул А. став застосовуватися згодом до мудреців Талмуда, в період від завершення Мішни* до завершення Талмуда. А. коментували вчення танаим*, мудреців Мішни* і.

Сергий (фундатор монастиря на острові Валааме) - Сергий - фундатор чернецтва і монастиря на острові Валааме. Відомості про нього дуже скудні і суперечні. По місцевій валаамской легенді, що носить в рукописі заголовок: "Оповедь", бувшої в розпорядженні укладача книги "Валаамський монастир" (виданої самим монастирем в 1864 році), початок християнству на Валааме встановлено ще святим апостолом Андрієм, який, відвідавши Київ і Новгород, побував і на Валааме. Пізніше, але все-таки досить близько до часу Андрія, згадується в "Оповеді" Сергий, "преподобний" по життю, який був не з місцевих мешканців, а. Богословський Микола Андрійович - Богословський, Микола Андрійович, - геолог і грунтознавець, професор Харківського університету. Народився в 1862 р. Освіту отримав в Казанськом університеті по фізико-математичному факультету (закінчив курс в 1887 р.). У 1889 - 1894 роках по запрошенню нижегородского губернського земства виробляв детальні грунтово-геологічні і частиною оцінно-статистичні дослідження і завідував нижегородским земським естественноисторическим музеєм, причому організував дождемерную мережу по Ніжегородської губернії. У 1895 - 1896 роках працював в складі експедиції по дослідженню верховьев найголовніших рік.
Список літератури курсової "Суспільне виробництво" - більше 20 джерел. ОБОВ'ЯЗКИ ОРГАНІЗАЦІЙ, що ЗДІЙСНЮЮТЬ ОПЕРАЦІЇ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИ АБО ІНАКШИМ МАЙНОМ - обов'язки, встановлені в ст. 7 Закону про протидію легалізації доходів для організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або інакшим майном. Ці організації зобов'язані: 1) ідентифікувати особистість, яка здійснює операції з грошовими коштами або інакшим майном, належні обов'язковому контролю, або відкриває рахунок (депозитний внесок) по документах, що пред'являються; 2) документально фіксувати і представляти в КФМ не пізніше робочого дня, наступного за вдень здійснення операції, наступні зведення по операціях з грошовими коштами або інакшим майном, належних обов'язковому. РИНОК ТЕРМІНОВИХ ОПЕРАЦІЙ, терміновий ринок, ринок деривативов - (англ. term-bargain market, time-bargain market) - сукупність економічних відносин з приводу розподілу і перерозподілу ризику, пов'язаного з господарською діяльністю в умовах товарно-грошових відносин і що реалізовується у вигляді збитків або прибутку в залежності від чого склався кон'юнктури на ринку. Фактично ризик, стаючи товаром, з економич. т.з. перетворює Р.с.с. в оптовий ринок ризиків. Основними базисними активами, чия спотова вартість і її зміни у часі є основою для визначення ціни виконання термінових операцій, служать товар (в т.ч. золото), иностр. валюта, акції, облігації, боргові.

АКТИВИ НИЖЧЕ за СТАНДАРТ - SUBSTANDARD ASSETS Спеціальні права, гранти, привілеї, переваги компанії, здатні надати сприятливий вплив на її діяльність і підвищити її здатність заробляти або приносити прибуток. А.н. не володіють фізичною відчутністю. У поняття А.н. входять ПАТЕНТИ, АВТОРСЬКІ ПРАВА, ТОРГОВІ МАРКИ, торгові найменування, ФРАНШИЗИ, ліцензії, привілеї, формули діяльності, розробки технологічних процесів, адміністративні витрати, право на використання орендованої власності і її поліпшення, ' ГУДВІЛЛ'А.н. можна придбати у інш. компаній, окремих осіб або створити зусиллями самої компанії. А.н. можна.
Посилання в тексті роботи "Суспільне виробництво" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Міжнародний торговий центр (МТЦ) ЮНКТАД/ВТО - International Trade Centre (ITC) UNCTAD/WTO - організація, вхідна в систему ООН. Створена за рішенням ГАТТ в 1964 році, а з 1968 року справляється і фінансується спільно ГАТТ (з 1995 року - ВТО) і ЮНКТАД (Конференцією ООН по торгівлі і розвитку). Має статус "виконавчої установи" Програми розвитку ООН (ПРО-ОН), в зв'язку з чим займається реалізацією проектів в області сприяння розвитку торгівлі країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою (за рахунок коштів ПРООН). Співпраця МТЦ ЮНКТАД/ВТО з цими країнами здійснюється в рамках програм розвитку торгівлі (див.). НЕРУХОМЕ МАЙНО - (нерухомість) - термін ГК, Закону № 122-ФЗ, НК. 1) Для цілей ГК до нерухомого майна (нерухомим речам, нерухомості) відносяться: 1) земельні дільниці; 2) дільниці надр; 3) відособлені водні об'єкти; 4) все, що міцно пов'язано із землею, тобто об'єкти, переміщення яких без несумірного збитку їх призначенню неможливо, в тому числі лісу, багаторічні насадження, будівлі, споруди. До нерухомих речей відносяться також належні державній реєстрації: 1) повітряні і морські судна; 2) суду внутрішнього плавання; 3) космічні об'єкти. Законом до нерухомих речей може бути віднесено і інакше майно. ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНЕ - один з основних способів розвитку соціологія, знання, що полягає в свідомій концентрації зусиль окремого дослідника (або дослідницького колективу) на обмежених, зазделегідь більш або менш суворо певних задачах. Всяке І.с. є ланкою, що забезпечує спадкоємність социологич. знання, елементом дослідницької програми, традиції або шкіл. Зрештою будь-яке І.с. рухомо суспільств. потребою в соц. знанні, в соц. орієнтації, воно відображає суспільств. інтереси тих або пних класових, соц.-групових і інш. сил, направлених на твердження або зміну взаємовідносин особистості, соц. груп і об-ва. У цьому.

ВЕБЕР (WEBER) Альфред - (1868-1958) - німецький економіст, соціолог, філософ. Молодший брат Макса Вебера. Викладав в Берлінськом і Пражськом університетах (1899-1907); з 1907 - професор кафедри економіки і соціальних наук Гейдельбергського університету. Основні твори: "Німеччина і криза європейської культури" (1924), "Ідеї з приводу соціології держави і культури" (1927), "Історія культури як соціологія культури" (1935), "Принципи соціології історії і культури" (1951), "Третя або Четверта людина" (1953) і інш. Перебував під значним впливом ідей О.Шпенглера. Прагнув створити нову науку - соціологію історії і культури. СОЦІОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ - область вивчення особистості як соц. вираження системи суспільств. відносин і соц. суб'єкта цих відносин. С.л. має своїм предметом соц. і соц.-культурні типи особистості, а також соц. вияву ролевой структури особистості, що є відображенням багатоманітних соц. зв'язків і суспільно необхідних функцій, що реалізовуються індивідами. С.л. виходить з принципу вирішального значення об'єктивних соц. і соц.-культурних умов социализации особистості, тобто процесу її формування як соц. суб'єкта, освоєння суспільств. норм і цінностей, стереотипів соц. поведінки. На рівні соц. і культурологич. аналізу може. РАЦІОНАЛІЗМ - (rationalism) - 1. Загальна віра в здатність знання (як загального, так і індуктивного або емпіричного) описувати і пояснювати мир, а також вирішувати проблеми. Таке уявлення було характерне, наприклад, для так званої епохи розуму (див. Епоха освіти). 2. (Філософія) епистемологическая позиція, що підкреслює апріорну основу пізнання і дедуктивних теорій (ср. Емпіризм). 3. Доктрини філософів 17-го і 18-го сторіч - Декарта, Спінози (1632-1677) і Лейбніца (1646-1716) - згідно яким, використовуючи дедуктивні" методи, об'єднане знання може бути досягнуте одним лише "розумом". 4. Епистемологическая позиція. ОСВІТА БЕЗПЕРЕРВНА - принцип організації освіти, об'єднуючий всі його рівні і види (дошкільне, шкільне, професійне і постпрофессиональное - підвищення кваліфікації і перепідготовка) в цілісну систему, що забезпечує можливість оновлення і поповнення знань і навиків протягом всього життя людини - від раннього дитинства до старості. Відповідно цьому принципу будується і зміст освіти, що забезпечує послідовність і спадкоємність засвоєння знань на різних етапах О.н. Концепція О.н. сформувалася на рубежі 50-60-х рр. під впливом що почалася в світі научно-технич. революції. Однак по мірі подальшої розробки цієї.