СУСПІЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО

(курсова робота з економічної теорії)

Вступ.....3
Розділ 1. Процес суспільного виробництва, його фактори, зміст і результативність.....5
1.1. Виробництво як процес суспільної праці.....5
1.2. Фактори виробництва: види, типи, функції.....6
1.3. Поєднання факторів виробництва.....9
1.4. Результативність виробництва.....10
1.5. Сутність і основні методи інноваційної політики держави.....12
Розділ 2. Стратегічні напрями становлення інноваційної діяльності в Україні.....18
2.1. Програма "Техноімпорт".....19
2.2. Програма "Експорт".....23
2.3. Програма "Інформація".....25
2.4. Програма "Венчурне підприємництво".....28
2.5. Програма "Інвестор".....36
2.6. Програма "Освіта-наука".....38
2.7. Структура управління регіональною інноваційною діяльністю.....41
Висновки.....47
Література.....49
Додатки.....51

Для придбання курсової роботи "Суспільне виробництво" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Суспільне виробництво"

Курсова робота "Суспільне виробництво" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Суспільне виробництво", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Суспільне виробництво" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Суспільне виробництво" і призначений виключно для пошукових систем.

Виникнення і розвиток феодалізму в Японії (III-VIII вв.) - Впервой половині III в. в Японії утворився досить обширний племінний союз, що займав, на думку одних дослідників, острів Кюсю, а на думку інших, південну частину острова Хонсю, район пізніших провінцій Ямато, Коті і Сецу. Пізніші відомості говорять про "царство Ямато" саме на острові Хонсю. З цього племінного союзу і виросло Японська держава. Спочатку воно займало північну частину Кюсю, південну частину Хонсю, а з середини IV в. і південний край Корейського півострова (район Мімани). Утворення держави відбувалося в боротьбі вождів племінних груп, що мешкали в кожному з вказаних районів. НАСИР АД-ДИН - Шах Ірану з династії Каджаров, що правив в 1848-1896 рр. Син Мухаммада. Рід. 17 липня 1831 р.? 1 травня 1896 р. Насир ад-дин успадковував владу після свого батька в 1848 р. Це був розумний, досить освічена і підготовлена до державної діяльності молода людина, що мала благие наміри покінчити з віковою відсталістю Ірану і вивести країну з кризи. Однак правління його почалося в дуже скрутних умовах. У вересні 1848 р., невдовзі після смерті Мухаммада, в Ірані став поширюватися рух бабидов - релігійної течії, представники якого проповідували початок нової епохи, коли втратили силу старі. Маковськиє (сім'я художників) - Маковськиє, сім'я художників. 1) Костянтин Єгорович Маковський, син відомого Московського любителя мистецтва, одного з фундаторів училища живопису, творення і зодчества, Егора Івановича Маковського (1800 - 86). Народився в Москві, в 1839 р.; 12 років поступив в згадане училище, де його наставниками були М. Скотті, С. Зарянко і В. Тропінін; в 1857 р. отримав малу срібну медаль від Академії Мистецтв. У 1858 р. переселився в Петербург і поступив в учні академії; перша виставлена картина Маковського - "Зцілення Христом сліпих" (1860). У 1861 р. нагороджений малою золотою медаллю за картину: "Агенти Дімітрія. Християнство і антична філософія - Потрібно врахувати, що величезна більшість населення Римської імперії у II - IV вв. ще було грамотно і включало помітне число високоосвічених за своїм часом людей; вони вийшли з шкіл, де навчали філософії еклектичній, але все ж що сходила до аристотелевской логіки, до етики стоїцизму і до високих абстракцій платонічних ідей. Їх мислення не потребувало міфологічних категорій, доступних "язичницькому" простолюддю, прийнятим також митраистами і частково навіть гностиками. Щоб затвердити себе як універсальна ідеологія, християнству ставало, розробляючи свою власну систему.
Кожна вагома структурна частина курсової "Суспільне виробництво" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Успенський Федір Іванович - Успенський (Федір Іванович) - відомий византинист. Народився в 1845 р. в Костромської губернії. Закінчив курс на історико-філологічному факультеті Санкт-Петербургского університету. Невдовзі після того надрукував першу свою роботу: "Перші слов'янські монархії на північному заході" (1872). Захистивши магістерську дисертацію: "Микита Акомінат з Хон" (1874), був вибраний в штатні доценти порадою Новороссийського університету і в цьому званні їздив для наукових занять за межу (головним чином у Францію і в Італію). У 1879 р. захистив докторську дисертацію: "Утворення. ВАЗОПИСЬ - розпис керамічних судин. Самі ранні зразки відносяться до епохи енеолита (3-2-е тис. до н. е.) Узори у вигляді хвилястих ліній і найпростіших геометричних фігур служили не тільки прикрасами, але і магічними знаками, що відлякували злі сили. НайВищого розквіту вазопись досягла в крито-микенском мистецтві. Запозичені у природи форми ваз стилю "камарес" (у вигляді птаха, раковини, медузи; 20-18 вв. до н. е.) майстерно підкреслювалися орнаментами з морськими і рослинними мотивами, що вільно покривали всю судину. Гнучкі білі і червоні лінії яскраво виділялися на фоні блискучої темної обмазки. Іпатьев Володимир Миколайович - Іпатьев (Володимир Миколайович) - хімік, ординарний професор Михайлівської артилерійської академії. Народився в 1867 р. Середню освіту отримав в 3-й військовій московській гімназії, а потім закінчив в 1887 р. Михайлівське артилерійське училище. По закінченні в 1892 р. курсу в Михайлівській артилерійській академії був залишений там репетитором і помічником завідуючого хімічною лабораторією. У тому ж році працював по органічній хімії в Санкт-Петербургском університеті в лабораторії професора Фаворського. З 1893 р. викладав хімію в Михайлівському артилерійському училищі і академії. У 1895 р.
У вступі курсової "Суспільне виробництво" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. АМОРАИМ - Амора в епоху Талмуда* - людина, яка роз'яснювала і викладала вчення мудреців широкому колу учнів. З древнейших часів прийнято покладати на володаря хорошого голосу обов'язок посередника між мудрецями і слухачами. Це пояснюється тим, що мудреці не завжди уміли викладати свої думки в загальнодоступній формі. Среді А. були люди, відомі своїми пізнаннями в Торі, а що іноді навіть перевершували ученістю мудреця, чиї ідеї вони викладали. Тітул А. став застосовуватися згодом до мудреців Талмуда, в період від завершення Мішни* до завершення Талмуда. А. коментували вчення танаим*, мудреців Мішни* і.

Сергий (фундатор монастиря на острові Валааме) - Сергий - фундатор чернецтва і монастиря на острові Валааме. Відомості про нього дуже скудні і суперечні. По місцевій валаамской легенді, що носить в рукописі заголовок: "Оповедь", бувшої в розпорядженні укладача книги "Валаамський монастир" (виданої самим монастирем в 1864 році), початок християнству на Валааме встановлено ще святим апостолом Андрієм, який, відвідавши Київ і Новгород, побував і на Валааме. Пізніше, але все-таки досить близько до часу Андрія, згадується в "Оповеді" Сергий, "преподобний" по життю, який був не з місцевих мешканців, а. Богословський Микола Андрійович - Богословський, Микола Андрійович, - геолог і грунтознавець, професор Харківського університету. Народився в 1862 р. Освіту отримав в Казанськом університеті по фізико-математичному факультету (закінчив курс в 1887 р.). У 1889 - 1894 роках по запрошенню нижегородского губернського земства виробляв детальні грунтово-геологічні і частиною оцінно-статистичні дослідження і завідував нижегородским земським естественноисторическим музеєм, причому організував дождемерную мережу по Ніжегородської губернії. У 1895 - 1896 роках працював в складі експедиції по дослідженню верховьев найголовніших рік.
Список літератури курсової "Суспільне виробництво" - більше 20 джерел. ОБОВ'ЯЗКИ ОРГАНІЗАЦІЙ, що ЗДІЙСНЮЮТЬ ОПЕРАЦІЇ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИ АБО ІНАКШИМ МАЙНОМ - обов'язки, встановлені в ст. 7 Закону про протидію легалізації доходів для організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або інакшим майном. Ці організації зобов'язані: 1) ідентифікувати особистість, яка здійснює операції з грошовими коштами або інакшим майном, належні обов'язковому контролю, або відкриває рахунок (депозитний внесок) по документах, що пред'являються; 2) документально фіксувати і представляти в КФМ не пізніше робочого дня, наступного за вдень здійснення операції, наступні зведення по операціях з грошовими коштами або інакшим майном, належних обов'язковому. РИНОК ТЕРМІНОВИХ ОПЕРАЦІЙ, терміновий ринок, ринок деривативов - (англ. term-bargain market, time-bargain market) - сукупність економічних відносин з приводу розподілу і перерозподілу ризику, пов'язаного з господарською діяльністю в умовах товарно-грошових відносин і що реалізовується у вигляді збитків або прибутку в залежності від чого склався кон'юнктури на ринку. Фактично ризик, стаючи товаром, з економич. т.з. перетворює Р.с.с. в оптовий ринок ризиків. Основними базисними активами, чия спотова вартість і її зміни у часі є основою для визначення ціни виконання термінових операцій, служать товар (в т.ч. золото), иностр. валюта, акції, облігації, боргові.

АКТИВИ НИЖЧЕ за СТАНДАРТ - SUBSTANDARD ASSETS Спеціальні права, гранти, привілеї, переваги компанії, здатні надати сприятливий вплив на її діяльність і підвищити її здатність заробляти або приносити прибуток. А.н. не володіють фізичною відчутністю. У поняття А.н. входять ПАТЕНТИ, АВТОРСЬКІ ПРАВА, ТОРГОВІ МАРКИ, торгові найменування, ФРАНШИЗИ, ліцензії, привілеї, формули діяльності, розробки технологічних процесів, адміністративні витрати, право на використання орендованої власності і її поліпшення, ' ГУДВІЛЛ'А.н. можна придбати у інш. компаній, окремих осіб або створити зусиллями самої компанії. А.н. можна.
Посилання в тексті роботи "Суспільне виробництво" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Міжнародний торговий центр (МТЦ) ЮНКТАД/ВТО - International Trade Centre (ITC) UNCTAD/WTO - організація, вхідна в систему ООН. Створена за рішенням ГАТТ в 1964 році, а з 1968 року справляється і фінансується спільно ГАТТ (з 1995 року - ВТО) і ЮНКТАД (Конференцією ООН по торгівлі і розвитку). Має статус "виконавчої установи" Програми розвитку ООН (ПРО-ОН), в зв'язку з чим займається реалізацією проектів в області сприяння розвитку торгівлі країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою (за рахунок коштів ПРООН). Співпраця МТЦ ЮНКТАД/ВТО з цими країнами здійснюється в рамках програм розвитку торгівлі (див.). НЕРУХОМЕ МАЙНО - (нерухомість) - термін ГК, Закону № 122-ФЗ, НК. 1) Для цілей ГК до нерухомого майна (нерухомим речам, нерухомості) відносяться: 1) земельні дільниці; 2) дільниці надр; 3) відособлені водні об'єкти; 4) все, що міцно пов'язано із землею, тобто об'єкти, переміщення яких без несумірного збитку їх призначенню неможливо, в тому числі лісу, багаторічні насадження, будівлі, споруди. До нерухомих речей відносяться також належні державній реєстрації: 1) повітряні і морські судна; 2) суду внутрішнього плавання; 3) космічні об'єкти. Законом до нерухомих речей може бути віднесено і інакше майно. ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНЕ - один з основних способів розвитку соціологія, знання, що полягає в свідомій концентрації зусиль окремого дослідника (або дослідницького колективу) на обмежених, зазделегідь більш або менш суворо певних задачах. Всяке І.с. є ланкою, що забезпечує спадкоємність социологич. знання, елементом дослідницької програми, традиції або шкіл. Зрештою будь-яке І.с. рухомо суспільств. потребою в соц. знанні, в соц. орієнтації, воно відображає суспільств. інтереси тих або пних класових, соц.-групових і інш. сил, направлених на твердження або зміну взаємовідносин особистості, соц. груп і об-ва. У цьому.

ВЕБЕР (WEBER) Альфред - (1868-1958) - німецький економіст, соціолог, філософ. Молодший брат Макса Вебера. Викладав в Берлінськом і Пражськом університетах (1899-1907); з 1907 - професор кафедри економіки і соціальних наук Гейдельбергського університету. Основні твори: "Німеччина і криза європейської культури" (1924), "Ідеї з приводу соціології держави і культури" (1927), "Історія культури як соціологія культури" (1935), "Принципи соціології історії і культури" (1951), "Третя або Четверта людина" (1953) і інш. Перебував під значним впливом ідей О.Шпенглера. Прагнув створити нову науку - соціологію історії і культури. СОЦІОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ - область вивчення особистості як соц. вираження системи суспільств. відносин і соц. суб'єкта цих відносин. С.л. має своїм предметом соц. і соц.-культурні типи особистості, а також соц. вияву ролевой структури особистості, що є відображенням багатоманітних соц. зв'язків і суспільно необхідних функцій, що реалізовуються індивідами. С.л. виходить з принципу вирішального значення об'єктивних соц. і соц.-культурних умов социализации особистості, тобто процесу її формування як соц. суб'єкта, освоєння суспільств. норм і цінностей, стереотипів соц. поведінки. На рівні соц. і культурологич. аналізу може. РАЦІОНАЛІЗМ - (rationalism) - 1. Загальна віра в здатність знання (як загального, так і індуктивного або емпіричного) описувати і пояснювати мир, а також вирішувати проблеми. Таке уявлення було характерне, наприклад, для так званої епохи розуму (див. Епоха освіти). 2. (Філософія) епистемологическая позиція, що підкреслює апріорну основу пізнання і дедуктивних теорій (ср. Емпіризм). 3. Доктрини філософів 17-го і 18-го сторіч - Декарта, Спінози (1632-1677) і Лейбніца (1646-1716) - згідно яким, використовуючи дедуктивні" методи, об'єднане знання може бути досягнуте одним лише "розумом". 4. Епистемологическая позиція. ОСВІТА БЕЗПЕРЕРВНА - принцип організації освіти, об'єднуючий всі його рівні і види (дошкільне, шкільне, професійне і постпрофессиональное - підвищення кваліфікації і перепідготовка) в цілісну систему, що забезпечує можливість оновлення і поповнення знань і навиків протягом всього життя людини - від раннього дитинства до старості. Відповідно цьому принципу будується і зміст освіти, що забезпечує послідовність і спадкоємність засвоєння знань на різних етапах О.н. Концепція О.н. сформувалася на рубежі 50-60-х рр. під впливом що почалася в світі научно-технич. революції. Однак по мірі подальшої розробки цієї.