Суть і необхідність фінансів. Фінансова система України

(курсова робота з фінансів)

Вступ.....3
Розділ 1. Суть та обов'язкова необхідність фінансів.....5
1.1. Економічні передумови виникнення і розвитку фінансів.....5
1.2. Сутність і необхідність фінансів.....9
Розділ 2. Стан фінансової системи в Україні.....15
2.1. Огляд макроекономічних показників за результатами 2004 року.....15
2.2. Аналіз макроекономічних показників за січень-червень 2005 року.....23
Розділ 3. Шляхи удосконалення стану фінансової системи України.....33
3.1. Огляд прогнозних показників бюджету України на 2006 рік.....33
3.2. Аналіз прогнозних показників доходів і видатків бюджету України на 2006 рік.....37
3.2.1. Доходи державного бюджету на 2006 рік.....37
3.2.2. Аналіз показників видатків і кредитування проекту державного бюджету України на 2006 рік.....39
Висновки.....42
Література.....44
Додатки.....45

Для придбання курсової роботи "Суть і необхідність фінансів. Фінансова система України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Суть і необхідність фінансів. Фінансова система України"

Курсова робота "Суть і необхідність фінансів. Фінансова система України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Суть і необхідність фінансів. Фінансова система України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Суть і необхідність фінансів. Фінансова система України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Суть і необхідність фінансів. Фінансова система України" і призначений виключно для пошукових систем.

ПУШКИН Олександр Сергійович - (1799, Москва - 1837, Санкт-Петербург; похований в Святогорськом монастирі, нині Пськовська обл.), російський поет. Предки Пушкина - сподвижник Олександра Невського полулегендарний Радша; прадід по матері "арап Петра Великого" А. П. Ганнібал. У дитинстві у Пушкина склалося "домашнє" відношення до словесності; будинок батьків відвідували Н. М. Карамзін, І. І. Дмітрієв; дядько В. Л. Пушкин - відомий поет. У 1811 м. Пушкин був зарахований в Царськосельський ліцей, знову відкрите привілейований заклад під заступництвом імператора. У ліцеї почалася дружба з майбутніми поетами А. А. Айхенвальд Юлій Ісайович - Айхенвальд, Юлій Ісайович, талановитий критик. Народився в 1872 році; син популярного в Одесі рабина. У 1892 році закінчив курс в Новороссийськом університеті по історико-філологічному факультету, отримавши золоту медаль за твір "Емпіризм Локка і раціоналізм Лейбніца". Поселившись в Москві, був секретарем Філософського суспільства і редакції "Питань філософії і психології". Читає лекції по історії російської літератури на московських жіночих педагогічних курсах, в університеті імені Шанявського і на вищих жіночих курсах (Герье). Часто, з великим успіхом, читає публічні лекції в Москві. ЛЕВЕН Фоебус Арон Теодор - (наст. фам., ім'я Левін Фішель Аронович) (25.2.1869, Шавелі, Ковенської губ. - 6.9.1940, Нью-Йорк) біохімік. Народився в ортодоксальній єврейській сім'ї. Отец Л. займався комерцією і мав 3 магазини в Петербурге. У 1886 закінчив 10-ю петербургскую гімназію і поступив в Медико-хірургічну академію.Л. був одним з небагато студентів єврейського походження, яким було дозволено вчитися в цьому елітному учбовому закладі Росії. На кафедрі А.Бородіна він почав вивчати органічну хімію, зокрема, брав участь в ряді досліджень по конденсації фенолів з виділенням альдегідів і кетону. Викладачі радили. Ведічеська релігія і культура - Релігія племен долини Ганга все ще зберігала близькість з релігією древніх іранців. Обом були властиві культ вогню, культ предків, використання при найважливіших обрядах особливим образом приготованого напою - соми (у іранців хаома, що називався ). Можна виявити багато прикладів схожості в термінології і відповідності в пантеоні і міфологічних персонажах. Як і інші народи древності, індійці вірили, що життя природи і суспільства йде відповідно до розпоряджень богів (девов) - істот, подібних людям, але що володіють надприродною могутністю. З них головними були три: Индра - бог-громовержець і воїн.
Кожна вагома структурна частина курсової "Суть і необхідність фінансів. Фінансова система України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Давидов Денис Васильович - Давидов, Денис Васильович - славнозвісний партизан, поет, військовий історик і теоретик. Народився в старій дворянській сім'ї, в Москві, 16 липня 1784 р.; отримавши домашнє виховання, поступив в кавалергардский полк, але скоро був за сатиричні вірші переведений в армію, в Білоруський гусарський полк (1804), звідти перейшов в лейб-гвардії гусарський (1806) і брав участь в кампаніях проти Наполеона (1807), шведської (1808), турецької (1809). Широкої популярності він досяг в 1812 р. як начальник партизанського загону, організованого з його власної ініціативи. До думки Давидова вище начальство віднеслося. Микита Пустосвят - Микита, відомий в історії з прізвиськом Пустосвят, власне Н. Конст. Добринин - найвидніший керівник старообрядческого руху 1682 р. Суздальский священик, ревнитель старовини, Микита тільки по залишенні "властительним" патріархом кафедри виступив активно проти "Ніконових новин", з доносом на прихильника Нікона, архієпіскопа суздальского Стефана, викриваючи його в служінні "не за правилами св. батько" (1659). Те, що Закінчилося був безрезультатне слідство по цій справі знову почалося по жалобах архієпіскопа і Нікити один на одну. Внаслідок схильності до старовини слідчих і суддів на соборі 1660. ШАН - Китайська імператорська династія, що правила в 1766-1122 рр. до Р. Х. Династія Шан (або Інь, як її прийнято іменувати в пізнішій китайській історіографії) вважається першою історичною династією Китаю, існування якої підтверджене сучасними їй матеріальними і письмовими джерелами. Своє походження рід Шан вів від Сюань-сяо - сина легендарного Хуан-ді. За свідченням Сима Цяня, один з його нащадків, Цей, в правління Юя, першого імператора династії Ця, отримав у володіння область Шан на лівому березі Хуанхе. Спадкоємцем Це в тринадцятому поколінні був Тан (або Чен-тан), родоначальник династії Шан. Столицею.
У вступі курсової "Суть і необхідність фінансів. Фінансова система України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. СЕСЛАВИНСКИЙ Михайло Вадимович - (28.02.1964). Керівник Федеральної служби Російської Федерації по телебаченню і радіомовленню в урядах С. В. Кирієнко, Е. М. Прімакова і С. В. Степашина з 08.05.1998 м. по 06.07.1999 м. Народився в м. Дзержинске Горьковської області. Освіту отримав на історичному факультеті Горьковського державного університету ім. Лобачевского по спеціальності історик (1986). Служив в Радянській Армії заступником командира військової частини по політико-виховній роботі. Працював викладачем на кафедрі суспільних наук Дзержінського філії Горьковського політехнічного інституту. Обирався депутатом Ніжегородського.

РАСИН - (Racine) Жан (1639, Ферте-Милон, графство Валуа - 1699, Париж), французький драматург. Рано залишився сиротою, вчився при янсенистском (особлива релігійна течія всередині католицизму) монастирі Пори-Рояль. Родичі представили Расина до двора, і він почав літературну кар'єру з віршів, що прославляють королівську пару ("Німфа Сени", 1660; і інш.) Перші трагедії були написані на сюжети древньогрецький міфології і історії: "Фиваида" (1664), "Олександр Великий" (1665). У них молодий драматург змагався з П. Корнелем, визнаним тоді класиком жанру. На відміну від. Гейне, Гейнріх - (1798-1856) - Разом з іншим відомим німецьким письменником, критиком і публіцистом Берні, Гейне був ідейним вождем "Молодої Німеччини" і самим талановитим з письменників і поетів, що входили до цієї групи. "Молода Німеччина" представляла собою не тільки літературну течію, але і широкий ідейний рух, що знаменував собою пробудження німецького суспільства від нерухомості і застою перших десятиріч XIX в. Лозунгом "Молодої Німеччини" було звільнення від рутини у всіх сферах розумового, художнього і суспільного життя, боротьба з сталими традиціями, політичною і суспільною реакцією. Як.
Список літератури курсової "Суть і необхідність фінансів. Фінансова система України" - більше 20 джерел. КОТИРОВАННЯ - QUOTATIONS Ціни, по крим пропонуються до купівлі або продажу цінні папери, товари і інш. майно на обширному ринку, що сформувався. К. вказують суму, краї буде сплачена (попит) і бажану до отримання (пропозиція). Звичайно попереду йде ціна попиту, а за нею - ціна пропозиції. К. можуть бути номінальними (наближена величина поточних цін попиту і пропозиції з поправкою на такі показники, як остання зареєстрована операція, поточні дослідження ринку і переважаючі на йому тенденції), в цьому випадку торговець зовсім не бажає купувати або продавати по номінальній ціні До., або ' пропонувати її твердо'. КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ АТЕСТАТ ФАХІВЦЯ З МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ - атестат, підтверджуючий кваліфікацію фізичної особи в сфері митного оформлення, ГТК, що видається у відповідності зі ст. 161 ТК. Наявність атестатів у співробітників російської юридичної особи є умовою отримання ліцензії на здійснення діяльності як митний брокер. Порядок видачі кваліфікаційного атестата, термін його дії, а також вимоги до фахівців з митного оформлення визначаються ГТК. Кваліфікаційний атестат фахівця з митного оформлення може бути анульований ГТК, якщо такий атестат не міг бути виданий на основі встановленого порядку заявнику або якщо він був виданий на основі неповних або.

ВИПЛАТИ АВТОРСЬКОЇ ВИНАГОРОДИ - поняття, визначене в ст. 1 Конвенції про уникнення двійчастого оподаткування виплат авторської винагороди таким чином: "1. З метою справжньої Конвенції, виплатами авторської винагороди вважається, при умові дотримання пунктів 2 і 3 справжніх статті, будь-якої винагороди, що виплачується на основі внутрішнього законодавства про авторське право Договірної Держави, в якому спочатку належать виплати за використання або поступку права використання авторського права на літературний, художній або науковий твір, як воно визначається в багатосторонніх конвенціях про авторське право, включаючи.
Посилання в тексті роботи "Суть і необхідність фінансів. Фінансова система України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. БАЛАНС КОМПАНІЇ - (balance heet) одна з основних форм звітності компанії, що показує її фінансове положення на певну дату, як правило на останній день звітного періоду (кварталу, року). Б.к. складається з трьох основних розділів: активи, пасиви і капітал. Активи завжди повинні бути рівні сумі пасивів і капіталу. Б.к. включає вартість основного і оборотного капіталу. Основний капітал: матеріальні цінності (будівлі, машини і обладнання по первинній і балансовій вартості), вартість земельної власності, довгострокові (понад 1 року) фінансові вкладення (довгострокова дебіторська заборгованість, вкладення в інші. SHARE PURCHASE (SALE). Купівля-продаж акцій - Процес купівлі-продажу акцій на фондовій біржі включає декілька етапів. Спочатку покупець або продавець звертається до фондового брокера або комерційного банку з проханням купити або продати певну кількість акцій якої-небудь компанії. Брокер/банк погоджується виконати цю задачу за комісійну винагороду. Потім фінансовий посередник дає вказівку фірмі, "що робить" ринок (див. Market maker), купити або продати акції. Фірма, що має в своєму розпорядженні акції ряду компаній в залежності від своєї спеціалізації, називає брокеру дві ціни: більш низьку ціну купівлі (м.)( Offer price), по. СОЦІАЛІЗАЦІЯ - (від лати. socialis - суспільний) - сукупність взаємопов'язаних процесів засвоєння і відтворювання індивідом необхідного і достатнього для повноцінного включення в суспільне життя социокультурного досвіду і фило-онтогенетического формування і розвитку відповідних властивостей і якостей індивіда, його становлення як конкретно-історичного типу особистості і суб'єкта (актора) социокультурних практик даного суспільства. С. передбачає одночасне: засвоєння соціальних ролей і зразків поведінки, що дозволяють індивіду претендувати на заняття певних соціальних позицій і придбання відповідного(їх).

БАЗИС І НАДБУДОВА - (BASE AND SUPERSTRUCTURE) Дані терміни використовувалися марксистськими соціологами в рамках аналізу відносин між економікою (базисом) і іншими соціальними формами (надбудовою). Економіка з цієї точки зору складається з трьох елементів: працівника, засобу виробництва (які включають в себе як матеріали, що використовуються, так і кошти, за допомогою яких ця робота виконується) і того, хто привласнює продукт. Для будь-якої економіки характерна наявність трьох вказаних елементів, при цьому відмінність одного типу економіки від іншого полягає в тому, яким чином ці елементи поєднуються. Існує два. Астральні міфи - усвідомлення небесних процесів і їх впливи на земне життя. Можна розділити на зірково-планетарні, місячні і сонячні (солярні) міфи. Досі збереглася древня традиція карту зіркового неба складати на основі сузір'їв, що отримали назву і контур тварин. Причому, створити інакшу, наукову карту зірок досі не вдається - жодна з спроб не прижилась в сучасній культурі. У різних культурах зіркове небо організується по-своєму, але між ними дуже багато загального. Так, в багатьох міфах різних народів зіркове небо розділяється на 12 сузір'їв, які мають назву і конфігурацію тварин. У значній мірі ці. ТІЛО - (body) - фізична форма індивідуального людського буття, яка, однак, в рівній мірі є соціальним продуктом, оскільки людські біологічні здібності, хоч і приречені багато в чому біологією, глибоко проникнути культурними детермінантами і соціальним впливом. Хоч не завжди в повній мірі відкрито, багато які сфери соціології (наприклад, соціологія охорони здоров'я і медицини) або роботи Гофмана зачіпають основоположні характеристики тіла - уразливість і витонченість, обмеженість переміщення у часі і просторі - що володіють соціальними значеннями. Зокрема, кожне людське суспільство повинно. Видавниче депо - (publishing), галузь культури і произ-ва, пов'язана з підготовкою, випуском і поширенням друкарської продукції. Видавництво здійснює підготовку матеріалів до друку, передає їх в друкарню і потім в мережу поширення. Істотної становлячої роботи видавця є договірні відносини між видавцем і автором, визначальні права і обов'язки обох сторін. У договорі або контракті, складеному з урахуванням авторського права, обмовляються гонорар, час дії договору, право на переклад і доп. реалізацію і інш. пункти. Совр. видавництва включають разл. спеціалізовані відділи і служби: редакційний, виробничий.