На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

СУТЬ І НЕОБХІДНІСТЬ ФІНАНСІВ

(курсова робота з економічної теорії)

Вступ ... 3
Розділ 1. Суть та обов'язкова необхідність фінансів ... 5
1.1. Економічні передумови виникнення і розвитку фінансів ... 5
1.2. Сутність і необхідність фінансів ... 9
1.3. Фінансова політика як важлива складова економічної політики держави ... 14
Розділ 2. Аналіз стану фінансової системи в Україні ... 20
2.1. Аналіз виконання бюджету України за 2006 рік ... 20
2.2. Напрямки фінансової стабілізації в Україні та стратегія динамічного зростання економіки ... 27
2.2.1. Особливості формування стратегії зростання ... 27
2.2.2. Грошово-кредитні важелі зростання ... 31
2.2.3. Фіскальні інструменти зростання ... 32
2.2.4. Інвестиційна та інноваційна політика та розвиток людського капіталу ... 33
Висновки ... 36
Література ... 38

Для придбання курсової роботи "Суть і необхідність фінансів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Суть і необхідність фінансів"

Курсова робота "Суть і необхідність фінансів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Суть і необхідність фінансів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Суть і необхідність фінансів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Суть і необхідність фінансів" і призначений виключно для пошукових систем.

ВСЕВОЛОД II ОЛЬГОВИЧ - З роду Чернігівських кн. Син Олега Святославича і гречанки Феофанії Музалон. Рід. в 1094 р. Кн. Чернігівський в 1127-1139 рр. Вів. кн. Київський в 1139-1146 рр. Дружина: з 1116 р. дочка Мстіслава I Володимировича, кн. Агафія Мстіславна. У 1111 році Всеволод, разом з Святополком Ізяславичем і іншими князьями ходив На половцев. У 1127 році він вигнав з Чернігова свого дядька Ярослава Святославича, а дружину його всю перебив і пограбил. Великий князь Мстіслав Володимирович, об'єднавшись з братом Ярополком Переяславським, пішов було на Всеволода. Всеволод же, діючи більш. ВИНОГРАДСКИЙ Сергій Миколайович - (1.9.1856, Київ - 25.2.1953, Бри-Конт-Робере, під Парижем) - мікробіолог. Народився в сім'ї юриста. Закінчивши в 1873 2-ю київську гімназію із золотою медаллю, поступив на юридичний факультет Київського університету, однак вже через місяць перейшов на природне відділення фізико-математичного факультету. Через два роки, не задоволений заняттями, він залишив університет і поступив в Петербургськую консерваторію по класу фортепиано. У 1877 залишив заняття музикою і поступив на 2-й курс природного відділення Петербургського університету. Великий вплив на формування його природно-наукових поглядів надали. Луцилій, Гай - 180-ок 102 рр. до н. е., римський поет, творець римської сатири. Народився в латинській колонії Suessa Aurunca. Відбувався з спроможної сім'ї; його брат був сенатором, а племінниця - матір'ю Помпея Великого. Не виключено, що Л. в свій час (на 17 році життя) від'їхав обов'язкову воїнську повинність, оскільки про багатьох видатних особистостей шістдесятих і п'ятдесятих років II в до н. е. він говорить на основі особистого знайомства. Був щонайменше ровесником Сципіона Молодшого, поруч з яким він брав участь в Нумантінської війні. Не виконував ніяких посад; жил в серед друзів з кола Сципіона, цілком. Суспільні передумови виникнення християнства - Криза старих духовних цінностей вимагав якогось соціально-психологічного заміщення їх. Шукати заміну в межах греко-римського культурного кола було марно, тому що його мислителі ще довго не могли подолати чарівливості ідей, створених полісним миром, який формально продовжував існування ще протягом сторіч. Правда, в більш скромних соціальних шарах, не порушених вченнями філософів, відмічені і співтовариства такого типу, де підготовлювалася моральна атмосфера, в якій пізнє могло розцвісти християнське вчення. Вже у вічний мир блаженства і божественного безсмертя. Вчення орфиков, однак, також не.
Кожна вагома структурна частина курсової "Суть і необхідність фінансів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Бороздін Костянтин Матвійович - Бороздін (Костянтин Матвійович) - археолог і історик. Народився 13 травня 1781 р. в Петербурге, помер 10 травня 1848 р., там же. Освіту отримав домашнє і в молодості рахувався в Преображенськом полицю. У 1816 р. визначився на службу в Польщі при сенаторові Н.І. Новосильцове, потім був прирахований до гвардії; з 4 серпня 1826 р. по 30 квітня 1832 р. перебував опікуном спб. учбового округу, а з 1833 р. сенатором і в цьому званні помер, в чині таємного радника. Літературна його діяльність почалася з 1805 року, коли він надрукував своє (без імені) "Зображення життя князя Якова Федоровича. Туган-Барановский Михайло Іванович - Туган-Барановский (Михайло Іванович) - економіст, народився в 1865 р. У 1888 р. здав в Харківському університеті екзамен на міру кандидата природного і юридичного факультетів. У 1894 р. отримав від Московського університету міру магістра політичної економії за дисертацію: "Промислові кризи"; в 1898 р. отримав від того ж університету міру лікаря за дисертацію "Російська фабрика в минулому і справжньому" (т. I). Обидві ці роботи вийшли другими виданнями - перша в 1899 р., друга в 1900 р. З 1895 р. читав лекції в С.-Петербургськом університеті як приват-доцент. У 1899 р. був. НАГИБИН - Юрій Маркович (1920, Москва -1994, там же), російський прозаїк. Батько письменника був розстріляний в 1920 м. як учасник білогвардійського заколоту в Курської губернії. Інтерес до літератури, до творчості пробудив у майбутнього письменника його вітчим, письменник Я. С. Рикачев. Після закінчення середньої школи Нагибін поступив в медичний ин-т, звідки невдовзі перевівся на сценарний ф-т ВГИКа. Літературний дебют Нагибіна відбувся в 1940 м. на сторінках журналу "Вогник", де була опублікована розповідь "Двійчаста помилка". До початку війни була опублікована ще одна розповідь -.
У вступі курсової "Суть і необхідність фінансів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Культури Телль-Хассуна і Телль-Халафа - Наступний етап в розвитку землеробських культур неоліту Передньої Азії (середина V тисячоліття до н. е.) звичайно називається по місцезнаходженню Телль-Хассуна (поблизу Мосула) "фазою Хассуна". Залишки культури цього часу виявлені також південніше за Киркука (Північний Ірак). У цей час послідовно розвиваються всі сторони життя древнейших землеробів Передньої Азії. Будуються будинки зі стінами із збитої глини. Розвивається гончарна справа. Розширяються зв'язки з сусідніми областями. З району Арарата поступає обсидіан, а з району Персидської затоки - морські раковини. Особливості.

Гурко Іосиф Володимирович - Гурко, Іосиф Володимирович - генерал-фельдмаршал. Народився в 1828 р.; виховувався в пажеском корпусі; служачи в лейб-гвардії гусарському Його Величність полицю, відразу заявив себе як видатний кавалерійський офіцер. Перед початком війни 1877 р. командував 2-й гвардійською кавалерійською дивізією. Коли наші війська переправилися через Дунай у Систова, великий князь головнокомандуючий вирішив рухати уперед особливий загін, для швидкого захвата деяких проходів через Балкани. Доручення це було покладене на Гурко, який 24 червня прийняв під своє начальство передовий загін, складений з чотирьох. гріх - це те, що розділило і продовжує розділяти людину з Богом, його Творцем. Створивши людину прекрасним і довершеним, Бог дарував йому повну свободу, в тому числі і свободу добровільно прийняти любов Божію в свідомій слухняності і повному довір'ї. Слова в Побут 1.28, переведені в російській Біблії як "плодитеся, розмножуйтеся", в оригіналі означають: "зростайте, удосконалюйтеся і множтеся числом" (при цьому без знання добра і зло-Побут 2.16-17, і володіючи безсмертя-Побут 2.9,16, яке, согрешив, людина втратив-Побут 3.24). Ясно, Бог хотів, щоб людина вибрала шлях вдосконалення.
Список літератури курсової "Суть і необхідність фінансів" - більше 20 джерел. AIDA - [АИДА - абревіатура від англ. Attention, Interest, Desire, Action - увага, інтерес, бажання, дія] - одна з самих поширених моделей рекламного звертання і загалом маркетингових комунікацій з метою спонукати клієнта придбати товар. Запропонована Е. Левісом (США) в 1896 р. Вона по праву знаходиться в першому ряду інструментів класичного, традиційного маркетингу нарівні з такими інструментами, як "4Р", SWOT-аналіз і інш. Модель описує етапи бажаної реакції потенційних споживачів на звернені до них комунікації, послідовно прагнучі: а) залучити, завоювати увагу можливого клієнта. АВСТРІЙСЬКА ШКОЛА (МАТЕМАТИЧНА) - об'єднала економістів і викладачів австрійських університетів. Її найвиднішими представниками стали К. Менгер, Е. фон Бем-Баверк, Ф. Візер (див. разд. 1.1). Початок австрійській школі, що сформувалася в 1870-х рр., поклали роботи Т. Госсена. А. ш. (м.) отримала великий резонанс і вплинула значний чином на інші школи в різних країнах. Теорії, близькі Австрійській школі, розвивали У. Джевонс (Великобританія) і Л. Вальрас (Швейцарія) (див. разд. 1.1), що поклали початок математичному напряму в економічній науці. А. ш. (м.) називають ще школою граничної корисності. Її представники висунули.

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД - PENSION FUND Кредітно-фін. установа або фонд, призначений для здійснення виплат посібників по старості або ПЕНСІЙ по інвалідності. Спонсором системи пенсійного забезпечення є організація, її що заснувала. До числа спонсорів відносяться приватні підприємства, місцеві і штатні адміністрації, профспілки, приватні особи, неприбуткові організації і інш. наймачі. Система П.ф. вельми помітно розвивалася за період з другий світовий войниП.ф. формуються за рахунок пайових внесків підприємців і/або найманих працівників. Багато які пенсійні системи передбачають узгодження з працівниками деяких.
Посилання в тексті роботи "Суть і необхідність фінансів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. LINEAR PROGRAMMING. Лінійне програмування - Математичний метод розв'язання проблеми використання обмежених ресурсів для досягнення бажаної мети (наприклад мінімальних витрат і максимального прибутку) при наявності сукупності обмежень.   Розглянемо випадок, коли фірма виробляє тільки два товари: книжкові шафи і стільці, і їй необхідно вирішити, який обсяг кожного товару проводити. Звернемося до графіка. Обсяг виробництва компанії обмежений виробничими ресурсами, що є у неї. Якщо компанія має тільки 80 в своєму розпорядженні часи машинного. (СВО): облігація з додатковим забезпеченням - Облігації інвестиційного класу (investment grade), забезпечені пулом "негодящих" облігацій (junk bonds). СВО аналогічні облігаціям, забезпеченим пулом іпотек (collateralized mortgage obligation, СМО), але відрізняються від них тим, що СВО діляться на різні класи за якістю кредиту, а не по термінах погашення. Розповсюджувачі СВО створюють великий і диверсифицированний пул високорискових, високодоходних "негодящих" облігацій, який потім розділяється на ранги (tiers). Як правило, вищий ранг забезпечується облігаціями високої якості і приносить найменший процентний дохід; середній ранг. ападноевропейской цивілізації специфіка - Історії європейської цивілізації присвячено значне число робіт. Звичайно в якості передумови її становлення розглядають античну цивілізацію, що заклала основи європейського генотипа: свобода власності і свобода цивільного вибору. У розвитку європейської цивілізації виділяють також дві стадії: феодальну (традиційна цивілізація) і буржуазну (сучасна цивілізація). Сучасну європейську цивілізацію, початок розвитку якої відносять до XVI в., характеризують різним набором рис, але цілком коррелируемих між собою. Одні дослідники звертають увагу на те, що це - торговельно-промислове, міське суспільство, для.

СОЦІОЛОГІЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ - галузь соціології, предмет до-ой - структура, закономірності, канали, механізми формування і функціонування суспільств думки, відношення великих соц. груп народу загалом до явищ, що представляють актуальний суспільств. інтерес. Хоч суспільств. думка існує у все историч. епохи, сам термін, його вказуючий з'явився в Англії в XII в. і представляє буквальний переклад поєднання двох слів "public opinion". З Англії це вираження проникало в інші країни і з кінця XVIII в. стало загальноприйнятим. Суспільств. думка - специфич. вияв свідомості людей, до-ой характеризується зв'язком з всіма. Конфлікт соціальний - відкрита боротьба між індивідами або групами в суспільстві або між державами. Конфлікт носить соціальний характер, коли в його основі лежить об'єктивне розходження або суперечність цілей і інтересів різних соціальних суб'єктів. Таким чином, конфлікт можна розглядати як спосіб вираження і вирішення (або урегулювання) соціальних протиріч. У соціології існує два напрями, по-різному що оцінюють природу і роль конфліктів в суспільстві. Ще в XIX в. прихильники социал-дарвінізму (Г. Спенсер, У. Самнер, Л. Гумплович) розглядали конфлікт як неминуче явище в історії людського суспільства, як соціальну форму. ДОЗВІЛЛЯ - (leasure) - 1. Час, вільний від роботи і рутинних домашніх обов'язків і придатне для відновлення, розслаблення, хоббі, відпочинку, а також культурних і художніх занять. 2. Діяльність, що займає "вільний час". Теоретики дозвілля (див. К. Ройек "Капіталізм і теорія дозвілля", 1985) звичайно або підкреслювали "особисту свободу" проведення дозвілля в порівнянні з трудовими і сімейними обов'язками, або ілюзію свободи, виявляючи обмеження вибору в зв'язки з домашніми обов'язками (особливо у жінок), і шляхи формування таких обмежень, зумовлені культурою масового споживання і капіталістичним. ПОКОЛІННЯ - (GENERATION) Існує важлива відмінність між поняттям покоління в тому значенні, в якому воно використовується для позначення відносин спорідненості, зокрема, структурних відносин між батьками і дітьми, і поняттям покоління, що використовується відносно когорти. У соціології ідею поколенческих або когортних структур спочатку розвивав К. Маннгейм як критична відповідь на марксистську теорію класу. Слідуючи положенням його есе "Проблема поколінь" (Mannheim, 1952a), соціологи іноді затверджують, що поняття покоління має таке ж важливе значення, як "соціальний клас" або.