На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Сімейні доходи та екологічний стан суспільства

(курсова робота з економічної теорії)

Вступ ... 3
Розділ 1. Сутність сімейних доходів ... 5
1.1. Персональний розподіл доходів. Сімейні доходи, їхній рівень, джерела і структура ... 5
1.2. Диференціація доходів населення. Крива Лоренца і коефіцієнт Джині ... 8
1.3. Динаміка сімейних доходів в Україні ... 11
Розділ 2. Екологічний стан суспільства ... 16
2.1. Філософія екологічних проблем сучасного суспільства та діалектика взаємодії суспільства з навколишнім середовищем ... 16
2.2. Суперечливість сучасного природокористування. Генеза екологічних проблем суспільства (криза) ... 19
2.3. Основні екологічні проблеми сучасного суспільства ... 22
2.4. Загальний огляд екологічних проблем регіонів України ... 26
Розділ 3. Політика екологозбалансованості сталого людського розвитку України: кроки в майбутнє ... 29
Висновки ... 34
Література ... 36
Додатки ... 39

Для придбання курсової роботи "Сімейні доходи та екологічний стан суспільства" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Сімейні доходи та екологічний стан суспільства"

Курсова робота "Сімейні доходи та екологічний стан суспільства" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Сімейні доходи та екологічний стан суспільства", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Сімейні доходи та екологічний стан суспільства" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Сімейні доходи та екологічний стан суспільства" і призначений виключно для пошукових систем.

ЧЕХОНИН Сергій Васильович - (2.2.1878 [по інш. св. 21.9.1878], з. Ликошино, Новгородської губ. - 23.2.1936, Леррах, Німеччина) графік, майстер декоративно-прикладного мистецтва, художник театру. Народився в сім'ї машиніста Миколаївської залізниці. Дитинство і отроцтво провів на станції Чудово в Новгородської губернії. Завдяки дружнім зв'язкам з сім'єю письменника-демократа Г.Успенського Ч. познайомився з багатьма видними діячами російського мистецтва, під впливом яких сформувалися його цивільні позиції. У 1896-97 вчився в Малювальній школі Суспільства заохочення мистецтв у Е.Сабанеєва і Я.Ционглінського, в 1897-1900. КОСТЯНТИН V КОПРОНИМ - Візантійський імператор Ісаврійської династії, що правив в 720-775 рр. Син Лева III Ісавра. Рід. в липні 718 р. Помер 14 сент. 775 р. Життя і діяння Костянтина Копроніма, самого суворого з імператорів-іконоборців, були описані православними істориками виключно в похмурих і непривабливих тонах. Вже в той час, коли патріарх Герман хрестив майбутнього спадкоємця престолу, трапилося, зі слів Феофана, страшна смердюча ознака: він испражнился в самої святій купелі, і Герман пророче передрік, що християнство і церква осягне через нього велике нещастя. Зробившись дорослим, Костянтин, зі слів того ж. Репараційна проблема - проблема відшкодування втрат, понесених державами Антанти від імперіалістичної війни. Згідно Версальського договору всі відшкодування цього роду падають на Німеччину. Однак на практиці, незважаючи навіть на насильства, допущені Францією в січні 1923 р. (захват Рурського басейну), репараційна проблема, внаслідок тягаря зобов'язань, накладених на розорену Німеччину, залишається весь час злободенною і нерозв'язною. У основних рисах історія її така. Надалі до встановлення, спеціально створеною для цієї мети репараційною комісією, загального боргу Німеччини союзникам і умов його реалізації. Соціально-економічний розвиток Росії у другій половині ХVIII віку - У другій половині ХVIII віку територія Росії значно розширилася, особливо в південному і західному напрямах. До складу країни до кінця ХVIII віку увійшло Північне Причорномор'я, Приазов'я, Крим, Правобережна Україна, землі між Дністром і Горбом, Білорусія, Курляндія і Литва. Населення Росії в середині ХVIII століття становило 18 млн. людина, до кінця віку - 36 млн. людина. Основна маса населення жила в сільській місцевості (54 % селян були приватновласницькими і належали поміщикам, 40 % селян - державними і належали скарбниці, інші 6 % належали палацовому відомству). У містах проживало до.
Кожна вагома структурна частина курсової "Сімейні доходи та екологічний стан суспільства" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Гермоген - Гермоген - патріарх всеросійський з 1606 по 1612 р. У 1589 р. він був поставлений в сан казанского митрополита і виявив велику старанність в справі звертання в православ'я місцевих инородцев. По восшествии на московський престол Лжедмітрія I, Гермоген був викликаний в Москву для участі у влаштованому новим царем Сенаті, але не міг ужитися з царем, чужим релігійній нетерпимості і схильним до зближення з іноземцями. Коли перед браком Лжедмітрія і Марини Мнішек виник питання, чи не треба заздалегідь зробити над Мариною обряд хрещення в православ'я, Гермоген був в числі тих духовних, які найбільш наполягали на. Чубінський Павло Платонович - Чубінський (Павло Платонович) - етнограф (1839 - 1884). Вчився у 2-й київській гімназії, потім в Петербургськом університеті. По закінченні курсу в 1861 р. був висланий в Архангельськую губернію (1862). У 1863 р. поступив на службу в Архангельської губернії і залишався на службі до 1869 р., займаючи різні посади: секретаря статистичного комітету, редактора губернських відомостей, чиновника особливих доручень при губернаторові і т. д. У Архангельськом краї почалася і наукова діяльність Чубінського, що виразилася тут в ряді робіт по вивченню етнографії і економічного стану краю. Роботи. Кикин Олександр Васильович - Кикин (Олександр Васильович) - діяч петровского часу. У 1693 р. був бомбардиром в забавному полицю; в азовському поході супроводив Петра в званні денщика, потім в 1697 р. відправився в Голландію разом з великим посольством і вчився там кораблебудуванню на ост-индской верфі. Після повернення з-за кордону, Кикин, в званні мачт-макера, працював на верф'ях воронежской і олонецкой (1703 і 1704), під найближчим спостереженням Петра. У 1706 р. він командував невеликим загоном. На початку наступного року Кикину доручено було управління петербургским адміралтейством; крім спеціальних адмиралтейских.
У вступі курсової "Сімейні доходи та екологічний стан суспільства" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Черепашинський Михайло Михайлович - Черепашинський (Михайло Михайлович) - інженер, народився в 1845 р. в Австрії. Освіту отримав у венском політехнічному інституті, поступив на службу в будівельне відділення Західної залізниці в Австрії, що будувала тоді Зальцбург-Тирольську залізницю. По закінченні будівельних робіт в 1878 р. приїхав в Росію, спочатку був викладачем в зарайском реальному училищі, а з 1879 р. - московського технічного училища. У 1884 р., після захисту там дисертації, вибраний професором будівельного і інженерного мистецтва. Черепашинским надруковані наступні вчені труди: "Універсальний циркуль власної.

Штендер Старший - Штендер Старший (Wezais Stenders, Gotards Fredrikis) - родом з Курляндії, перший латиський філолог (1714 - 1796), поет і літератор. Діставши гімназичну освіту, Штендер в 1736 р. відправився в Ієну і Галле, де вивчав євангелічну богословие і педагогіку. З 1739 р. присвятив себе педагогічній діяльності; був спочатку вчителем, потім пастором в Ліндене, в Жеймах на Литві, в Вірцаве. У 1760 р. запрошений в Копенгагенський університет на кафедру географії. Тут він видав в 1764 р. "Schulzianum inveniendi maris longitudinem consilium". По скасуванні кафедри географії Штендер в 1766 р. поїхав. АРЧИМБОЛЬДО - Арчимбольді (arcimboldо) Джузеппе (ок. 1527, Мілан - 1593, там же), італійський живописець і графік, майстер гротеску; представник маньеризма. Народився в знатній сім'ї, багато які представники якої були архієпіскопами Мілана. Навчався в майстерні батька, разом з ним працював над фресками Міланського собору. Придбав популярність, ставши придворним художником Габсбургов - Максиміліана, а потім (з 1575 м.) його сина Рудольфа II. У Празі був організатором придворних свят і маскарадів, конструював складні сценічні механізми. Атмосфера міста, яке називали столицею магії і меланхолії; обстановка.
Список літератури курсової "Сімейні доходи та екологічний стан суспільства" - більше 20 джерел. ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ - [англ. Balanced Scorecard, BSC; російська абревіатура - ССП] - методика оцінки ефективності діяльності організації, що включає маркетинг як один з найважливіших компонентів цієї оцінки. Система запропонована в 1992 р. американським вченим, професором Гарвардської школи бізнесу Робертом Капланом разом з Девідом Нортоном - президентом компанії Balanced Scorecard Collaborative, Inc., яка пропагує і впроваджує ССП в багатьох країнах світу. Учасниками створення концепції "вимірювання ефективності організації майбутнього" стали також експерти і менеджери найбільших американських. ЦІНА ЗОЛОТА - на вільних ринках залежить від складного комплексу чинників, головними з яких є стан попиту і пропозиції, місцеположення ринку, транспортні і страхові витрати, міра ризику, фізична форма металу, що продається, міра втручання державних органів в діяльність ринку, економічне, в тому числі валютне і фінансове, становище країни, де знаходиться ринок. Після Другої світової війни валютна розруха обумовила високий попит на золото, пропозиція була надто обмеженою, оскільки золотопромисловці були в ті роки зобов'язані здавати золото своїм центральним банкам по офіційній ціні. У.

РЕАЛІЗАЦІЯ ТОВАРІВ (РОБІТ, ПОСЛУГ) - термін законодавства про податки і збори РФ, що використовується для визначення об'єкта оподаткування по ПДВ, акцизам, податку з продажу і ряду інших податків. Реалізацією товарів, робіт або послуг організацією або індивідуальним підприємцем признається відповідно: - передача на відшкодувальній основі (в тому числі обмін товарами, роботами або послугами) права власності на товари, результатів виконаних робіт однією особою для іншої особи, відшкодувальне надання послуг однією особою іншій особі, - передача права власності на товари, результатів виконаних робіт однією особою для іншої особи.
Посилання в тексті роботи "Сімейні доходи та екологічний стан суспільства" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. УМОВИ ТОРГІВЛІ - (term of trade) показник, що характеризує умови, які складаються для зовнішньої торгівлі країни або групи країн на світовому ринку і що являє собою співвідношення індексів експортних і імпортних цін. Він визначає купівельну здатність експорту країни або групи країн, тобто кількість товарів, яка може бути імпортоване на отриману ними експортну виручку. Зростання індексу У.т. свідчить про поліпшення ситуації для країни на світовому ринку і, навпаки, його зменшення свідчить про її погіршення. Оскільки країни, що розвиваються експортують головним чином сировинні товари, то рух їх експортних цін. АВАРІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ - У зарубіжній практиці страхування документ, підтверджуючий характер, розмір і причини збитку в застрахованому майні. А.с. складається аварійним комісаром (аджастером) і видається зацікавленій особі (звичайно страхувальнику) після оплати ним рахунки витрат за оцінкою характеру, розмірів і причин збитку, включаючи грошову винагороду аварійному комісару (аджастеру) за пророблену роботу. А.с. прикладається до заяви (заявленої претензії) страхувальника про відшкодування збитку. На основі А.с. страхувальник приймає рішення про оплату або відхилення претензії страхувальника. Страхувальник має. Імміграція - (від лати. immigro - вселяюся) - в'їзд в країну іноземних громадян з метою постійного в ній мешкання або тривалого перебування і, як правило, отримання її громадянства. Вона впливає значний чином на динаміку, чисельність, віково-статеву і етнічну структуру населення. Іммігрантом називається обличчя, що в'їжджає в іншу країну на постійне місцепроживання і з метою отримання її громадянства. Організація Об'єднаних Націй рекомендує визначати іммігранта як людину, що покинув країну свого останнього місцепроживання і прибулого в іншу країну на термін більш ніж один рік. Однак таке визначення іммігранта.

Клієнт - термін для позначення споживача соціальних послуг. Слово "клієнт" спочатку вживалося при описі взаємодії між окремими споживачами послуг і соціальними працівниками. Його призначення перебувало і в тому, щоб не викликати асоціацій з пацієнтом, потребуючим лікування. Термін застосуємо в рівній мірі до тих, що звернулися в соціальну службу самостійно і направлених в судовому порядку. Таким чином, умовно звільнені, підлітки, що знаходяться під патронажем, батьки, позбавлені батьківських прав, можуть вважатися клієнтами, одинаково як і, наприклад, немолоді люди, потребуючі короткострокового. Методи вивчення переваг - способи збору і аналізу інформації про упорядкування групою респондентів або експертів деякого набору об'єктів по заданому критерію. Практично будь-який опитний документ (анкета, текст) включає питання, засновані на тому або інакшому М. і. п. Респопдент "віддає" перевагу одному об'єкту іншому, якщо він оцінює його вище по заданому критерію (власне перевага виступає лише як один з видів можливих критеріїв; упорядкування може проводитися також по значущості об'єктів для індивіда, за оцінкою тих або інакших характеристик об'єктів і т. п.), Як приклад можна привести упорядкування набору. ТЕХНИЦИЗМ - світоглядна установка відносно функцій і значущості техніки в системі культури, протилежна антитехницизму. Т. проголошує науку і техніку основними двигунами соціального прогресу і зв'язує з їх розвитком дозвіл всіх соціальних проблем і протиріч. Сущность Т. виявляється в ототожненні науково-технічного і соціального прогресу, в наділенні техніки і науки здібністю до саморазвитию, в некритичній вірі в позитивну соціальну роль техніки і силу розуму, які, по суті справи, ніби з неминучістю забезпечать швидке збільшення матеріальних благ для людей і зроблять людське життя більш забезпеченим і. АРХІВ АНКЕТ - систематизовані відповідно до прийнятої класифікації збори (бібліотека) анкет, бланків інтерв'ю і інших різновидів методич. інструментарію для збору даних методом опиту. А.а. нагромаджується в різних дослідницьких социологич. центрах і підрозділах, а також в особистих зборах соціологів. Єдиної централізованої системи архівації анкет в Росії поки немає, так само як і спеціалізованих нормативних документів, що визначають систему збору, систематизації і зберігання анкет в якості историч. інформаційного джерела. Звичайно в А.а. методич. інструментарій збирається у відриві від дослідницьких програм, що.