На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Управління персоналом на ТзОВ "Світоч"

(курсова робота з менеджменту)

Вступ ... 3
Розділ 1. Науковий аналіз спеціалізованої літератури з питання управління персоналом у вітчизняній і світовій літературі ... 6
1.1. Організаційні системи управління персоналом ... 6
1.2. Цілі і функції системи управління персоналом ... 14
1.3 Сутність інноваційної стратегії управління персоналом та складові ... 21
Розділ 2. Аналіз кадрової роботи на ТзОВ "Світоч" ... 25
2.1. Продукція підприємства ... 25
2.2. Організаційна структура підприємства ... 26
2.3. Аналіз якісного і кількісного складу персоналу ... 27
2.4. Процес підбору та прийняття на роботу персоналу ... 30
2.5. Оцінка професійних якостей співробітників ... 34
2.6. Мотивація персоналу ... 34
2.7. Трудова дисципліна ... 37
2.8. Аналіз плинності кадрів ... 39
Розділ 3. Шляхи вдосконалення кадрової роботи на підприємстві ... 43
3.1. Керівництво плинністю кадрів ... 43
3.2. Формування резерву кадрів ... 43
3.3. Атестація ... 45
3.4. Підвищення кваліфікації ... 46
3.5. Трудова дисципліна ... 51
Висновки ... 53
Література ... 56
Додатки ... 58

Для придбання курсової роботи "Управління персоналом на ТзОВ "Світоч"" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Управління персоналом на ТзОВ "Світоч""

Курсова робота "Управління персоналом на ТзОВ "Світоч"" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Управління персоналом на ТзОВ "Світоч"", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Управління персоналом на ТзОВ "Світоч"" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Управління персоналом на ТзОВ "Світоч"" і призначений виключно для пошукових систем.

ДУХОВНІ ВІРШІ - Духовними віршами в російській словесності називають народні пісні на релігійні сюжети. Пісні ці співалися бродячими співаками-мандрівниками на ярмарках, базарних площах, біля воріт монастирських церкв - скрізь, де знаходилося достатнє число благочестивих слухачів. Про любов російської людини до такої форми релігійного самовираження досить говорить той факт, що аж до н. XX в. духовний вірш існує набагато ширше, ніж навіть билини. У порівнянні з героїчним епосом релігійна поезія виявляє набагато велику життєвість. Якщо "старинушки" про "святорусских богатирів" згодом залишаються в репертуарі. Раден Едіта Федорівна - Раден (баронеса Едіта Федорівна, 1825 - 1885) - одна з найчудовіших жінок вищого російського суспільства. Різносторонності її глибокої освіти багато сприяли часті перебування в культурних центрах Західної Європи, особисте спілкування і переписка з видатними діячами науки, мистецтва і державного управління. Велика княгиня Олена Павлівна оцінила світлий розум, високий етичний лад і благородний характер баронеси Раден і обрала її своєю фрейліною. У цьому званні Раден зробилася не тільки відданим і правдолюбивим її іншому, але і найближчою її співробітницею у всіх загальнокорисних починах. ГРАБАР Андрій Миколайович - (26.7.1896, Київ - 5.10.1990, Париж) - історик мистецтва. Отец Г. - потомствений дворянин, член Касаційного суду Росії, пізніше сенатор. Дід і прадід по матері, вродженої баронеси Прітвіц, - російські генерали, серед її предків - фельдмаршал И. Дибич-Забалканский. Сам Г. мріяв стати морським офіцером. Дитинство і юність провів у Києві. Закінчивши в 1914 гімназію, відправився на початку 1-й світової війни добровольцем на фронт в Галіцию, але невдовзі був демобілізований по хворобі і поступив на історико-філологічний факультет Київського університету. У 1915 перевівся в Петроградський університет. Згодом. ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ - (фр. postimpressionisme, від лати. post - після і імпресіонізм), термін, прийнятий в искусствознании для позначення магістральної лінії розвитку французького мистецтва, починаючи з друга підлога. 1880-х рр. до нач. 20 в. Початком постимпрессионизма прийнято вважати 1886 м., коли відбулася остання виставка імпресіоністів і був опублікований "Маніфест символізму" поета Жана Мореаса. Нові течії об'єднувало неприйняття естетики імпресіонізму і реалізму, художники-постимпрессионисти прагнули передавати в картинах не сиюминутное, а характерне і сущностное. До.
Кожна вагома структурна частина курсової "Управління персоналом на ТзОВ "Світоч"" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Драгоміров Михайло Іванович - Драгоміров, Михайло Іванович - генерал-ад'ютант, відомий військовий письменник (1830 - 1905). Військову освіту отримав в Дворянському полку і військовій академії; читав лекції по тактиці і військовій історії в академії генерального штабу. У 1869 р. призначений начальником штабу Київського військового округу; в 1873 р. - командуючим 14 піхотною дивізією, у розділі якої здійснив першим переправу через Дунай в ніч з 14 по 15 червня 1877 р. у Зимници-Систова; що важко поранився 12 серпня 1877 р. на Шипкинськом перевалі, Драгоміров подальшої участі у війні прийняти не міг. З 1878 р. по 1889 р. Освіта Греко-Бактрийского і Парфянського царств - Біля 250 р. до н. е. від Сельовкидов відклався бактрийский намісник Діодот. Правда, він не відразу порвав з госу Дарством Сельовкидов і деякий час визнавав себе формально від нього залежним. Однак, по суті, Вактрія, а також інші середньоазіатські області, що входили в обширне намісництво Діодота, були остаточно втрачені для Сельовкидов. Його син Діодот II вже відкрито проголосив себе царем. Прикладу Діодота пішов Евтідем, намісник Согдіани або, як вважають інші, Маргиани і Арейі. Евтидем, повидимому, став в підлегле положення до Діодоту. І Діодот і Евтідем були еллінами і спиралися. ІМПЕРСЬКА ІДЕЯ - напрям російської суспільної думки XIX-XX вв., виступаючий з обгрунтуванням ведучої ролі державного початку в збиток Православ'ю і народності. У тому вигляді, в якому ця ідея була оформлена російською консервативною думкою XIX в., її не можна визнати повністю відповідною церковному віровченню про промислительном призначення Росії. Могутня централізована державність, що розглядається Церквою лише як засіб до "житія мирного, у всякому благочесті і чистоті", як умова найзручнішого і найшвидшого порятунку душ людських, як "огорожа церковна", що забезпечує надійний захист народним святиням.
У вступі курсової "Управління персоналом на ТзОВ "Світоч"" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Бажін Микола Федотович - Бажін, Микола Федотович, белетрист. Народився в 1843 році; вчився у воронежском кадетському корпусі. Дебютував повістю "Степан Рульов", що з'явилася в 1864 році, за підписом Холодова, в "Російському Слові", де в наступному році вміщені його розповіді: "Чужі між своїми", "Життєва школа", "Скорботна елегія", "Три сім'ї". Затем Б. брав участь в "Справі", де вмістив романи і повісті: "Пригоди Лаврентія Молодкова", "З вогню так в полум'я", "В лісі", "З приводу щастя", "Історія одного товариства", "Ваблячи", "Квартира № 15", "Кличе" (Записки Сім'я Довгого), "Поривами", "Облава", "Геніальний план", а також.

СМУТНИЙ ЧАС (смута) - прийнятий в історичній літературі термін для позначення подій в Росії кінця 16- початку 17 вв., уперше введений російськими письменниками початку 17 в. Епоха соціально-політичної, економічної і династичної кризи в Росії. Начало С. в. встановлено катастрофічним голодом 1601-03. Різке погіршення положення всіх верств населення привело до масових хвилювань під лозунгом повалення царя Бориса Годунова і передачі престолу "законному" государю, а також до появи самозванців. Внаслідок династичної кризи після смерті Бориса Годунова (1605) і вбивства його сина Федора Борисовича трон зайняв. Англіканська церква - Англіканська церква (Anglican Church), церква Англії. Заснована в 16 в. у час протест. Реформації. Хоч вже Генріх VIII порвав з католич. церквою, а Едуард VI зробив перші кроки до твердження протест, доктрин і практики богослужіння, оформлення англиканских принципів відноситься до правління Єлизавети I. Вторая "Книга суспільного богослужіння", затверджена при Едуардові VI, була переглянена і модифікована (1559), а її застосування підтверджене Актом про одноманітність богослужіння. У 1563 р. собор духовенства видав "39 статей", к-рі були прийняті А.ц. (1571) в кач-ве.
Список літератури курсової "Управління персоналом на ТзОВ "Світоч"" - більше 20 джерел. РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ - [англ. Retail] - діяльність по продажу товарів, зроблених іншими суб'єктами ринку, і наданню супутніх торгових послуг кінцевому споживачу (тобто для особистого користування), здійснювана, як правило, ритейлерами (retailer - роздрібний торговець/ посередник), звичайно з прийняттям на себе ризику невдачі відносно продажу товару. У рідких випадках доведенням товару до кінцевих споживачів займаються виробники; буває також, що виробниками окремих категорій товарів, що продаються в роздробі виступають самі роздрібні торгові фірми або мережі, точніше, належні їм виробничі одиниці. Для характеристики. ДЕПОЗИТНИЙ СЕРТИФІКАТ - CERTIFICATE OF DEPOSIT Свідчення про депонування коштів в банку. Існує декілька типів Д.с.1. Депозитні сертифікати до запитання. По них не платять відсоток, і вони підлягають оплаті по пред'явленні; використовуються в основному як гарантія платежу, напр. як лотерейні виигриши.2. Депозитні сертифікати термінові. Приносять процентний дохід і мають терміни від 30 днів до декількох років; номінал цих сертифікатів може бути різним: від менш ніж 1000 дол. (індивідуальні Д.с.) до більш ніж 100 тис. дол. (інституційні Д.с.); сертифікати на дуже великі суми можуть звертатися і, індосовані належним образом.

БЮДЖЕТНЕ ПОСЛАННЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ - документ, лежачий в основі складання бюджету. Прямує Федеральним Зборам РФ не пізніше за березень року, попередній фінансовому року. Президент РФ виступає з Б.п. на спільному засіданні Державної Думи і Поради Федерації Федеральних Зборів РФ. Б.п. задає стратегічні і короткострокові орієнтири бюджетної політики, узгоджені із загальними цілями і задачами економич. політики держави, к-рі є що визначають в середньостроковому бюджетному плануванні і при складанні проекту федерального бюджету на черговий рік. У процесі складання проекту федерального бюджету Уряд РФ орієнтується насамперед на.
Посилання в тексті роботи "Управління персоналом на ТзОВ "Світоч"" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. инвестиционий огляд агентства VALUE LINE - Інвестиційне консультаційне агентство, яке здійснює оцінку 1700 акцій з точки зору "дотримання термінів" і безпеки. Використовуючи комп'ютерну модель, засновану на показнику прибутковості компаній, Value Line прогнозує, які акції будуть мати кращі або гірші відносні цінові показники протягом подальших 12 місяців. Крім того, кожній акції привласнюється рейтинг по рівню ризику, який вказує на нестійкість (volatility) цін акцій по відношенню до середніх показників ринку. Це агентство також встановлює рейтинги основних промислових груп з точки зору "дотримання термінів". Система оцінки (рейтинг). Аналіз підприємницьких ризиків -  - процедура виявлення чинників ризику підприємницької діяльності, направленої на досягнення певної мети, оцінки імовірності і масштабу їх можливого впливу на ефективність досягнення мети. Призначення аналізу ризиків - забезпечення менеджменту досить надійною інформацією про можливі варіанти розвитку процесу досягнення мети, а також для прийняття рішень, що забезпечують реалізацію найбільш ефективного варіанту, в тому числі мінімізації можливих втрат, збитку і збитків. Аналіз ризиків включає проведення процедур якісного і кількісного аналізів. Якісний аналіз полягає у визначенні. Нормативи соціальні - науково обгрунтовані кількісні і якісні характеристики оптимального (для певного моменту) стану соціальних процесів і явищ, отримані на основі обліку об'єктивних закономірностей суспільного розвитку і службовці як еталони соціальної діяльності, політики, задоволення потреб, реалізації інтересів і т. п. Їх конкретно-історичний характер полягає в тому, що вони відображають можливості і потреби суспільного розвитку на даному етапі і відповідно можуть (і повинні) змінюватися в перспективі. У своїй основі вони мають чітку кількісну і якісну визначеність, що характеризує ідеальну (бажану) мету і.

ТЕХНОЛОГІЯ - (technology) - практичне застосування знання і використання методів у виробничій діяльності. Це визначення відображає соціологічний інтерес до технології як до соціального продукту, який охоплює "металеві вироби" рук людських у вигляді інструментів і машин, а також знання і ідеї, включені в різні види виробничої діяльності. Знання не обов'язково залежать від науки як рушійної сили. Приклад тому - відносно прості форми механізації на ранній стадії промислової революції. Сучасний розвиток енергетики і інформатики може, однак, залежати від наукових досягнень (див. також Нова технологія). Іноді. ЙМОВІРНОСТНИЙ ПРИРОДА ДАНИХ - властивість даних, що полягає в тому, що кожній цікавлячій дослідника події можна приписати нек-рую імовірність (див. Теорія імовірностей, Розподіл імовірностей). Якщо як подія виступає значення ознаки (див.), то В.п.д. означає можливість розгляду цієї ознаки як величини випадкової (див.). Частіше за все наявність цієї властивості пов'язана з можливістю інтерпретації соціологом спостережень як вибірки з недо-рій генеральної сукупності. Така інтерпретація оправданна, якщо можна хоч би в думках уявити собі можливість багаторазового повторення кожного спостереження, що розглядається в рамках. АБСУРД - (лати. ad absurdum - вихідний від глухого) - термін інтелектуальної традиції, вказуючий безглуздість, безглуздя феномена або явища. (Розробку "філософії А." насамперед прийнято асоціювати з екзистенціалізмом Ж.-П. Сартра.) Поняття "А." стало використовуватися екзистенціалізмом як атрибутивна характеристика відносин людини з миром, позбавленим "значення" і ворожим людської індивідуальності: не варто додавати значення всьому тому, що відбувається. Усвідомлення відчуження людини від миру і самоотчуждения індивіда породжує "абсурдну свідомість" (А.Камю). Згідно з свідомістю такого типу, адекватна комунікація з. ПРИЧИННІСТЬ І ПРИЧИННИЙ ЗВ'ЯЗОК - (casuality and casual relationship) - зв'язок між двома подіями, в якому одне з них викликає інше. Звичайно про причинний зв'язок можна говорити, коли: (а) два події близькі в просторі і за часом; (би) одне передує іншому; (в) друге навряд чи наступило б, якби не сталося перше. Якщо очевидно, що певний тип події завжди або звичайно відбувається певним чином, тобто по "закономірному" зв'язку, це звичайно розцінюється як доказ на користь наявності причинного зв'язку. Однак між двома подіями може існувати і інакша закономірна асоціація, а також відмінність між "безпосередньою причиною".