На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Управління якістю на підприємстві ВАТ "Луцькпластмас"

(курсова робота з економіки підприємства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти оцінки якості продукції на підприємстві ... 5
1.1. Суть та актуальність покращення якості продукції в умовах сучасного етапу господарювання ... 5
1.2. Складові та методологічні засади оцінювання якості та конкурентоспроможності продукції ... 8
1.3. Стратегія управління якістю на підприємстві ... 16
1.3.1. Сутність та значення системи управління якістю ... 16
1.3.2. Стандартизація і сертифікація продукції ... 19
1.3.3. Зарубіжний досвід управління якістю ... 24
1.4. Фактори підвищення якості та конкурентоспроможності продукції ... 30
Розділ 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності та ефективності політики ВАТ "Луцькпластмас" у галузі якості продукції ... 34
2.1. Загальна економіко-організаційна характеристика ВАТ "Луцькпластмас" ... 34
2.2. Аналіз ефективності функціонування підприємства ... 38
2.3. Аналіз ефективності політики ВАТ "Луцькпластмас" у сфері якості ... 51
Розділ 3. Шляхи покращення якості продукції та на ВАТ "Луцькпластмас" ... 54
3.1. Характеристика стану системи управління якістю продукції на ВАТ "Луцькпластмас" ... 54
3.2 Вдосконалення організаційної структури системи управління якістю на підприємстві ... 56
3.3. Заходи на ВАТ "Луцькпластмас" із забезпечення покращення якості продукції ... 62
Висновки ... 71
Література ... 73

Для придбання курсової роботи "Управління якістю на підприємстві ВАТ "Луцькпластмас"" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Управління якістю на підприємстві ВАТ "Луцькпластмас""

Курсова робота "Управління якістю на підприємстві ВАТ "Луцькпластмас"" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Управління якістю на підприємстві ВАТ "Луцькпластмас"", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Управління якістю на підприємстві ВАТ "Луцькпластмас"" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Управління якістю на підприємстві ВАТ "Луцькпластмас"" і призначений виключно для пошукових систем.

Еллінізм в Передній Азії. Царська земельна власність і царське господарство - До початку III в. до н.е. на території колишньої Персидської держави склалися нові держави, самим великим з яких була держава Сельовкидов, заснована полководцем Олександра Сельовком. Мідія, Персида, Месопотамія, Північна Сірія, частина Малої Азії входили в це царство; індійські володіння Сельовк втратив ще в кінці IV в. до н.е. Селевкиди вели безперервні воїни то з одним, то з іншою державою. Сам Сельовк I був убитий під час військового походу, зробленого ним для оволодіння Фракиєй і Македонієй. При його наступниках почалися тривалі війни з Птолемеямі за Южпую Сірію. Біля середини III в. до н.е., під час. Сергійович Василь Іванович - Сергійович (Василь Іванович) - історик права. Народився в місті Орлові, дістав домашню освіту і поступив прямо в Московський університет, на юридичний факультет; закінчив курс в 1857 році. Був вчителем законознавства в першій московській гімназії. У 1862 році отримав закордонне відрядження для приготування до професорського звання; займався переважно в Гейдельберге, під керівництвом Блунчлі, Ценфля, Рено, Міттермайера і Вангерова. По захисту дисертації на міру магістра державного права призначений в 1868 році доцентом по кафедрі державного права в Московському університеті. У 1871. Дискусії про вплив монголо-татарского нашестя на російську державу - Серед істориків, що вивчають монголо-татарское нашестя, немає єдиної думки з приводу двох основних проблем: 1) чи було монголо-татарское ярмо; 2) який вплив воно надало на російські землі. (Див. схему "Монголо-татарськоє ярмо на Русі: думка і оцінки".) Загалом, з цих питань склалося три протилежні точки зору: а) Історик Н.М. Карамзін вважав, що монголо-татарское ярмо було, але оцінював позитивно вплив влади хана на політичний розвиток Русі, так як міжусобні війни пішли на спад, і верховна влада зосередилася в одних руках. (Див. в хрестоматії статтю "Значення монголо-татарского. Іван III Васильович (1440 - 1505) - Старший (після померлого Юрія) син Василя Темного. Став великим князем після смерті отця в 1462 р. Дитячі роки його були затьмарені драматичними подіями феодальної війни. Він разом з братом Юрієм знаходився в Троїце-сергиевом монастирі у фатальні дні, коли його отець був схоплений князем Іваном Можайським і відвезений до Москви. Хлопчиків (Івану було шість років) відвезли до Муром, але Шемяке вдалося виманити княжичів звідти і відправити до отця на закінчення. Разом з опальним отцем Іван побував у Вологді і Твері, де був обручений з Марією Борисом, дочкою тверського князя (весілля відбулося в 1452.
Кожна вагома структурна частина курсової "Управління якістю на підприємстві ВАТ "Луцькпластмас"" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

МЕМУАРИ - (від франц. mЕmoires - спогади), літературне оповідання учасника суспільного, політичного, літературно-художнього життя про події, свідком або дійовою особою яких він був, про людей, з якими він стикався. Мемуари є різновидом документальної літератури і в той же час одним з видів исповедальной прози (автобіографія, сповідь), примикають до історичної прози, нарису, біографії. Мемуари можуть містити спогади пересічної людини про своє "звичайне" життя, передаючи аромат певної епохи, думки, почуття, умонастроения і очікування "середніх" людей того або інакшого часу, того або. "ПОТІК СВІДОМОСТІ" - спосіб оповідання, що імітує роботу людської свідомості і підсвідомості. На відміну від родинного йому внутрішнього монолога, так чи інакше организующего і що упорядковує хід думок і переживань, потік свідомості передбачає неупереджену реєстрацію різнорідних виявів психіки, що вдягаються, однак, в словесну форму. У потоку свідомість зливається думці і полуосознанні вольові імпульси, спогади і сиюминутні враження, які частіше за все передаються поза всяким логічним і причинно-слідчим зв'язком - за принципом звукових, зорових і інших асоціацій. Уперше потік свідомості використаний Л. Н. Григорій Богослов - святий,, ок.329-390 рр. н. е., християнський оратор, грецький поет. Один з Батьків Церкви, прозваних Каппадокийськимі Батьками. Народився в Карбале в Каппадокиї. Вчився спочатку в Кесарії Палестінської і Александрії (349-352 рр.), потім в Афінах (352-359 рр.), де подружився з Василем і імператором Юліаном Відступником. Після короткого перебування в Константінополе, а також в рідному місті (359-361 рр.) віддалився в пустелю, де перебував з короткими перервами до 364 р. Надалі допомагав своєму батькові, єпископу, в управлінні єпархією, в 372 сам стає єпископом і знов віддаляється в пустелю.
У вступі курсової "Управління якістю на підприємстві ВАТ "Луцькпластмас"" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. АКУТАГАВА - Рюноське (1892, Токіо - 1927, там же), японський письменник. Народився в сім'ї молочника Ніїхара Носидзо. Мати невдовзі після народження сина втратила розум, батько був байдужий до хлопчика, і його віддали на виховання дядькові, Акутагаве Мітіак, чиє прізвище прийняв майбутній письменник. Завдяки багатій бібліотеці приймальних батьків Акутагава, з дитинства одержимий пристрастю до літератури, закінчив відділення англійської словесності Токийського ун-та (1916). У студентські роки разом з друзями створив "Школу нової майстерності", прагнучи подолати фактографичность і відмова від ідеалів.

БАЛИНОВ Шамба Нюделіч (дон.) - род.1894 м., ст. Ново-Алексеевской, Відбувався з Донських Калмиків роду Хо Буха, коліна Джакамул, Ремжінкенського аймака; закінчив станичную школу; на військову службу вступив писарем Правління Сальського округу; в 1920 р. пішов в еміграцію і, проживаючи в Чехословакиї, поповнив освіту, прослухавши Сільськогосподарські і Авто-тракторні курси. У Празі перебував секретарем Комісії калмицьких культурних працівників, перевів і видав на калмицькій мові роботу проф. Пальмова Нариси по історії Калмиків" і деякі твору Пушкина. Брав участь у виданні калмицької хрестоматії "Хонхо" і калмицької. БАБИЧ Михайло Павлович - (куб.) - рід. 22 липня 1844 р., ст. Нововелічкозської; останній наказний отаман Кубанського каз. Війська, генерал від инфантерии. Освіту отримав в Воронежськом Михайлівському кадетському корпусі і для підготовки до військової кар'єри поступив в Кавказького учбового рота, Випущений зі званням юнкера в один з полків 6-го армійського корпусу; брав участь в останніх боях Кавказької війни, нагороджений Георгиєвським хрестом 4 ст. і зроблений в чин прапорщика. Його служба проходила в російських армійських частинах і тільки в 1888 р. він був призначений командиром 4-го Кубанського пластунского.
Список літератури курсової "Управління якістю на підприємстві ВАТ "Луцькпластмас"" - більше 20 джерел. БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ - (англ. budgetary mechanism) - складова частина фінансового механізму, представлена сукупністю видів і форм організації бюджетних відносин, специфічних методів мобілізації і використання бюджетних коштів, принципів планування і фінансування, умов і методів здійснення фінансового контролю. Б.м. використовується для целенаправл. впливи на економіку через форми організації бюдж. відносин, методи мобілізації бюдж. коштів, умови і принципи їх витрачання і через величину бюдж. коштів, мобилизуемих і гос-вом, що використовуються, його регіональними структурами, органами місцевого самоврядування. У. РЕГІОНАЛЬНІ ЦЕНТРИ ОБРОБКИ ЧЕКІВ - REGIONAL CHECK PROCESSING CENTERS Федеральні резервні банки здійснюють управління регіональними центрами обробки чеків, метою к-рих є прискорення инкассации чеків. Ці центри здійснюють кліринг чеків і їх сортування по тих депозитних установах, на к-рі вони виписані. Вони функціонують відповідно до регіональних угод по клірингу, укладених депозитних установ, що відносяться до однієї місцевості, для обміну чеками і погашення нетто-сальдо по расчетамВ 1971 р. Рада керуючих ФРС рекомендувала створити регіональні центри обробки чеків (РЦОЧ) для вдосконалення нац. платіжного механізму. У.

MONDEX INTERNATIONAL - Mondex Internl - платіжна система, розроблена банком National Westminster Bank, NatWest (Великобританія). Належить асоціації МasterCard International (51% капітали) і 28 організаціям, включаючи банки Великобританії, США, Австралії, Канади і країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Перша міжнародна організація, підтримуюча платіжну систему на основі смарт-карт, що використовує "електронні гроші", к-рі банки-члени платіжної системи отримують в обмін на ден. кошти у оригинатора (орг-ции, діючої в масштабах країни). Емітентом "електронних грошей" в системі є єдиний.
Посилання в тексті роботи "Управління якістю на підприємстві ВАТ "Луцькпластмас"" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ВИПЛАТИ - видача грошових коштів фізичним особам за зобов'язаннями держави, комерційних структур, бюджетних, позабюджетних, страхових і громадських організацій. В. здійснюються у відповідності з действ. законодавством в формі заробітної плати, премій, винагород працівникам; стипендій - студентам і учнем; пенсій - немолодим громадянам, бувшим військовослужбовцем, інвалідам; дивідендів, відсотків - власникам цінних паперів; соціальних посібників - безробітним громадянам працездатного віку, дітям, жінкам; страхових виплат і інш. В. проводяться в готівкової ден. формі, а за бажанням громадян - в. ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАСИФІКАТОР ПРОДУКЦІЇ - (Russian Classification of Production) - общероссийский класифікатор продукції ОК 00593, затверджений постановою Держстандарту РФ від 30 грудня 1993 р. № 301 (в ред. змін № 1-31 ОКП) з изм. і доп. Дата введення - 1 липня 1994 р. Общероссийский класифікатор продукції (ОКП) входить до складу Єдиної системи класифікації і кодування техніко-економічної і соціальної інформації (ЕСКК) РФ. ОКП розроблений і введений в дію натерритории РФ замість Загальносоюзного класифікатора промислової і сільськогосподарської продукції. ОКП призначений для забезпечення достовірності, сопоставимости і. ПОСТКОЛОНИАЛЬНИЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, постколониальні штудии - сукупність досить методологічно і дисциплінарно гетерогенних, але тематично взаємопов'язаних концептуальних дискурсов, рефлексирующих себе в єдиній рамці (мережі) критичних проектів і програм, направлених на подолання наслідків економічної, політичної, але передусім культурної і інтелектуальної залежності "незахідного світу" від "західних" зразків і прототипів. У країнах Західної Європи і Північної Америки П.І. локалізовані по-перевазі в академічних і університетських межах і приймають форму наукової теорії - "постколониальні штудии". У "незахідному світі" вони концептуализируются передусім через.

БЕНЕДИКТ (BENEDICT) Рут - (1887-1948) - американський антрополог, етнопсихолог і поет. Доктор філософії (1923), професор Колумбійського університету (1948). Закінчила Вассар-Коледж в Пуфкипси (штат Нью-Йорк). У 1909 отримала диплом бакалавра гуманітарних наук по спеціальності "англійська мова". Викладала в Каліфорнії в школах для дівчинок. У 1919 поступила на курси Нової школи соціальних досліджень в Нью-Йорку. Продовжила навчання у антрополога Боаса в Колумбійськом університеті. Після захисту дисертації "Концепція духа заступництва в Північній Америці" (1923) працювала в Колумбійськом університеті помічником і. Виборче право (право голосу) - (franchise, suffrage), право голосувати на виборах. У більшості совр. демокр. країн (демократія) І.п. є невід'ємним правом, що надається всім дорослим громадянам по досягненні ними опред. віку (від 18 до 25 років). Однак так було не завжди. Спочатку там, де І.п. взагалі існувало, воно було привілеєм обмежених груп нас. - опред. віку, підлоги, расової приналежності, з фіксованими величиною доходу, власністю і рівнем освіти. У 19 і 20 вв. І.п. поступово стало розповсюджуватися на все більш широкі верстви населення. У різних країнах цей процес проходив по-різному. Передусім до. Соціологія релігії Е.Дюркгейма - Концепція релігії вінчає розвиток Дюркгеймовської ідеї колективної свідомості як "вищої форми психічного життя" або "свідомості суспільства". Ідея надприродного і ідея бога не є обов'язковими атрибутами релігії. Всі релігії без виключення ділять всі об'єкти на два класи, один з яких освячений релігією (святе і світське). Святе - одночасно джерело заборони (табу) і джерело поваги (авторитет). "Релігія - це об'єднана система верований і практики по відношенню до святих речей, тобто речам віддаленим і заборонним - верований і практики, об'єднуючих в єдине моральне співтовариство, зване церквою. ТКАЧЕВ Петро Микитович - (1844-1886) - російський соц. мислитель, ідеолог бланкистского крила в демократич. народництві. У трудах Т. ідея селянського соціалізму Н. Г. Чернишевського розгортається з общесоциологич. моделі в програму безпосереднього политич. (революційного) дії. Розглядаючи историч. реальність як об'єкт такої дії, Т. створив "філософію историч. ініціативи", згідно до-ой рушійною силою соц. прогресу є воля і дія революціонерів - политич. еліти ( "інтелігентної меншини"). Як і Чернишевський, Т. відкидав теорію "самобутності" историч. шляху Росії. Вловлюючи, що післяреформений розвиток країни йде в.