На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Формування та використання доходів від операційної діяльності

(курсова робота з фінансів підприємства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти дослідження особливостей формування та використання доходів від операційної діяльності підприємства ... 5
1.1. Підприємство як суб'єкт господарювання, отримання доходів і економічних відносин ... 5
1.2. Поняття доходу від операційної діяльності ... 8
1.3. Методи визначення надходжень від виконання господарських та інших операцій ... 13
Розділ 2. Формування і використання доходів від операційної діяльності підприємства ... 17
2.1. Формування доходу підприємства ... 17
2.3. Формування прибутку підприємства від операційної діяльності ... 22
2.3. Використання чистого прибутку ... 28
Розділ 3. Чинники підвищення ефективності операційної діяльності ... 31
3.1. Чинники зростання прибутку ... 31
3.2. Методи планування виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ... 34
Висновок ... 38
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Формування та використання доходів від операційної діяльності" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Формування та використання доходів від операційної діяльності"

Курсова робота "Формування та використання доходів від операційної діяльності" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Формування та використання доходів від операційної діяльності", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Формування та використання доходів від операційної діяльності" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Формування та використання доходів від операційної діяльності" і призначений виключно для пошукових систем.

Олена Павлівна (Фредеріка-Шарлотта-Марія) - Олена Павлівна (Фредеріка-Шарлотта-Марія) - російська велика княгиня (1806 - 1873), дочка вюртембергского принца Павла-Карла. Любитель розсіяного життя і людина неспокійного характеру, принц не міг ужитися зі своїм братом-королем і переселився в Париж, де віддав дочок в пансіон пані Кампан. Систематичне і розумне виховання замінило тут для десятирічної дівчинки самодурство і суворість похмурої бабки, дочки Георга III англійського, і жорстокі виховальні експерименти батька. Дружба їх з дівчатами, що навчалися у Кампан Вальтер, родичками славнозвісного Кювье, бувшого в цей час директором Jardin. ВІРУВАННЯ ПЕРВІСНІ - сліди перших верований первісної людини відносяться до епохи мустье (ок. 100 тис. років тому). У пізньому палеолите людина зображала в печерах і на відкритих місцях різних священних тварин, по яких можна судити об первісну верованиях. Фр. археолог Андре Леруа-Гуран, професор Коллеж де Франс, підрахував тварин, яким поклонялися люди в палеолите. У 66 печерах Франції і Іспанії виявилися зображення 610 коней, 510 бізонів, 205 мамонтів, 137 турів, 247 лані і оленів, 84 з. оленів, 36 ведмедів, 29 левів, 10 носорогів і т.д. Багато малюнків збереглося на дротиках, рукоятках "жезлів" і т.п. Ок. 10-12 тис. Тир - торгове місто, що славилося в древні часи фінікійський на березі середземного море, на відстані майже 40 км. на півночі від Акки і більше за 30 км. на півдню від Сайди (Сидона), часто згадується в Ветхому Заповіті під єврейською назвою Цор, тобто скеля (в російській Біблії, звичайно, передано словом "Тир" - грецька форма арамейского Туру). Вже в І. Нав. 19:29 говориться про "укріплене місто Цоре" (русс. Тире), на північній межі Асира. Уповноважені Давида при численні народу дійшли до зміцнень Тиру (2 Цар. 24:7). У цьому місті царював Хирам (2 Цар. 5:11; 3Цар. 5:1), який був з. ХАНУКА - У Книзі I Маккавеєв (IV) сказане: "І було в двадцять восьмий день дев'ятого місяця, він же Кислішавши*, в сто сорок восьмому році, і встали із зорею, і піднесли жертви в той же день на жертовника, який поганили гои*, і восславили Господа співом і тимпанами, флейтами і цимбалами [...] і святкували Хануку [оновлення] жертовника вісім днів [...] і наказали Ієгуда [Маккабі] і брати його, і все суспільство Ізраїля святкувати X. жертовника в двадцять п'ятий день місяця Кислішавши протягом восьми днів, з року в рік". З приведеного уривка і з інших місць в Книзі Маккавеєв ми можемо укласти, що свято.
Кожна вагома структурна частина курсової "Формування та використання доходів від операційної діяльності" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Диптих - (гр. diptucon), списки імен, що згадуються під час літургії в древній церкві. Спочатку словом диптих означалися ті, що вживалися греками і римлянами таблички для запису (записники), що являли собою дві дерев'яні, костяні або металеві дощечки, сполучені один з одним; для записів призначалися внутрішні сторони складня, зовнішні ж сторони могли покриватися різного роду прикрасами. Подібні книжки могли містити додаткові листи і тоді іменувалися триптихами (triptuca), пентаптихами (pentaptuca) і т.д. або взагалі полиптихами (poluptuca). У церковному вживанні диптихами означалися таблички. КОМПОЗИЦІЯ - (від лати. composito - складання, скріплення), побудова художнього твору, організація, структура форми твору. Поняття "композиція" близько по значенню поняттю "структура художнього твору", але під структурою твору маються на увазі всі його елементи в їх взаємозв'язку, в т. ч. і сюжетні ролі персонажів, що відносяться до змісту (, соотнесенность героїв між собою, авторська позиція, система мотивів, зображення руху часу і т. д.). Можна говорити про ідейну або мотивной структуру твору, але не про ідейну або мотивной композицію. У ліричних творах до композиції відносяться. ПОДОРОЖ - літературний жанр, твори якого створюються за зразком документальної подорожі, а також опис подорожі, що відбувалася насправді. У античній і середньовічній літературі нарівні з реальними картинами мандрівник описував фантастичних істот і явища (мандруючий Одіссей зустрічає циклопів, Сциллу, Харібду і т. п.; в "Християнській космографії" Косьма Індікоплов (т. е. "що плавав в Індію") описує дивовижних ноздророгов, телчеслонов і вельблюдопардусов; а в тій, що розказує про походи Олександра Македонського "Александрії" згадуються дивні люди і тварини. У той же час серед.
У вступі курсової "Формування та використання доходів від операційної діяльності" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Бог - цим словом Священне Писання називає Того, Хто є наш Творець (Побут 1.27; 2.7), і Кого чоловік, витвір Божіє, ні описати, ні осягнути не в змозі (Іов 11.7). Але нам дано бачити Його справи (Вт 4.35; Деян 17.28; Рим 1.20). І людям Бог протягом віків відкривався під різними іменами. У першому розділі Біблії ми зустрічаємо тільки ім'я Бог, яке в єврейському тексті записане як Елоїм (мн. від Ель, сила). Цим ім'ям Священне Писання показує Бога всесильним Творцем і Вседержітелем. Але вже у другому розділі ми зустрічаємо ім'я Господь (Ієгова, тобто Сущий, див. Ісх 3.14) і це тому, що була створена людина.

ПОЛЮВАННЯ В ПАЛЕОЛИТЕ - судячи по розкопках, в палеолите жили за рахунок полювання на великих тваринах, і передусім на мамонта. Володіючи великою фізичною силою, мамонт був неповороткий. Паслися мамонти великими стадами, на рівнинах поблизу водоймищ, оскільки мали звички, схожі із звичками сучасних слонів. Тому розташування палеолитических стоянок - на краю крутих ярів, скель, високих обривистих берегів рік - говорило про те, що О. в п. була загонной. При розкопках стоянки Амвросиєвка в С. Пріазовье на дільниці в 115 м2 було виявлено 51772 вироби з каменя і кістки зубра. Тут жили люди древнекаменного віку і. Стефані Лудольф-Едуард - Стефані (Лудольф-Едуард, 1816 - 1887) - філолог і археолог. Вчився в Лейпцигськом університеті; багато подорожував з вченою метою по Європі і малій Азії; в 1846 р. був запрошений графом Уваровим на кафедру професора древнеклассической філології, естетики і теорій мистецтва в Дерптський університет; в 1850 р. переїхав в Петербург і був вибраний в члени Академії Наук; пізніше був охоронцем Ермітажа і членом Імператорської археологічної комісії. Його труди: "Der Kampfzwischen Theseur und Minotauros" (Лейпциг, 1842); "Titulorum graecorum partes I - V" (Дерпт, 1848 -.
Список літератури курсової "Формування та використання доходів від операційної діяльності" - більше 20 джерел. ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ - (англ. appraisal report) - підтверджений необхідними матеріалами і представлений в коректній і формі, що легко читається структурований документ, що відображає роботу професійного оцінювача, проведену відповідно до укладеного із замовником договору і поставленої перед оцінювачем задачі. Зміст, об'єм і стиль викладу зумовлені цілями оцінки, характером об'єкта, що оцінюється і потребами замовника звіту, складністю і розмірами об'єкта, що оцінюється. Метою оцінки вартості може бути знаходження обгрунтованої ринкової (інвестиційної) вартості об'єкта, необхідної при: переговорах про. ОПЛАТА ВАНТАЖНИХ РОБІТ (COST OF LOADING/UNLOADING) - відшкодування витрат на вантаження і вивантаження вантажів покладається на одного з учасників перевезення або розподіляється між ними в певній пропорції. Напр., практика торгового мореплавства виробила ряд стандартних умов, що визначають порядок розподілу вартості вантажних робіт між учасниками договору перевезення, основні з яких приведені нижче. "Гросс-термз" (gross-terms) - умова фрахпования, по якій всі витрати на оплату погрузо-розвантажувальних робіт враховуються у фрахтовій ставці і їх несе судовласник. При цьому передбачається, що фрахтувальник зобов'язаний подавати.

МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА СТИМУЛЮВАННЯ ЗАОЩАДЖЕНЬ - встановлення і підтримка за допомогою заходів фіскальної і кредитногрошовий політики короткострокової і довгострокової загальної макроекономічної рівноваги (внутрішнього і зовнішнього). Застосовно до М.п.с.с. це означає підтримку оптимального співвідношення між споживанням і накопиченням для забезпечення макроекономич. сбалансированности заощаджень і інвестицій. М.п.с.с. являє собою стратегію і тактику по стимулюванню заощаджень в економіці. Найважливіші чинники, що визначають М.п.с.с. - доходи населення, рівень добробуту сімей, рівень цін, економич. очікування, рівень податків.
Посилання в тексті роботи "Формування та використання доходів від операційної діяльності" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЕКСПОРТ - термін ТК і Закону про державне регулювання зовнішньоторгівельної діяльності. 1) Експорт (для цілей ТК) - митний режим, при якому товари вивозяться за межі митної території РФ без зобов'язання про їх ввезення на цю територію (ст. 97 ТК). Згідно з Федеральним законом про державне регулювання зовнішньоторгівельної діяльності від 13 жовтня 1995 р. № 157-ФЗ до експорту товарів прирівнюються окремі комерційні операції без вивозу товарів з митної території РФ за межу, зокрема, при закупівлі іноземним обличчям товару у російської особи і передачі його іншому російському обличчю для переробки і. WILLIAMSON TRADE-OFF MODEL. Модель вибору Уїльямсона - Модель, що використовується для оцінки можливих вигід і втрат від реалізації проекту по злиттю компаній, яку можна застосувати при проведенні дискреційної конкурентної політики (м.)( Discretionary competition policy). Розглянемо графік. На графіку зображений випадок передбачуваного злиття, внаслідок якого може статися посилення монопольної влади на конкурентному ринку. До злиття фірми мали однакові постійні середні витрати, які в сукупності представлені лінією AC1. Конкурентна ціна OP1 дорівнювала середнім витратам AC1. Конфлікт і Суспільство - сукупність проблем, що характеризують складний процес взаємодії, залежності і вияву конфліктів в суспільному житті. Соціальний конфлікт, як і будь-яке складне соціальне явище, тисячами ниток пов'язаний з тими суспільними структурами, в яких він виникає і розвивається. У залежності від самого суспільства, його структурних і функціональних особливостей, типу соціальної системи і ряду інших соціальних параметрів знаходиться загальний стан явної і прихованої конфликтности. Передусім, на загальний стан конфликтности визначено впливають структурні характеристики соціальної системи. Соціальна.

СИМВОЛІЧНИЙ ИНТЕРАКЦИОНИЗМ - (symbol interac-tionism) - теоретичний підхід в американській соціології по поясненню діяльності і интеракции з точки зору результату значень, які актори вкладають в речі і в соціальні дії, включаючи себе самих (див. також Рефлексивность). Для символічних интеракционистов значення "не проживають в об'єкті", а виникають з соціальних процесів; акцент ставиться на "активних", "интерпретативних" і "конструктивних" здібностях або компетентності акторов в противагу визначальному впливу соціальних структур в теоретичних підходах, на зразок функционализма. Термін був впроваджений в 1937 р. X. Блумером, який. РЕАЛІЗМ СОЦІОЛОГІЧНИЙ - одне з двох основоположних общетеоретич. І методологич. переконань, протиборствуючих в соц. філософії і соціології, згідно з до-ромом про-у загалом, одинаково як і окремі соц. ин-ти (гос-у, сім'я і т. д.), виступає як самостійна реальність, що незводиться до взаємодій окремих індивідів; протистоїть номінальному соціологічному (див.), що відмовляє/й самостійній реальності як об-ву, так і соц. ин-там, вважаючи, що такої володіють лише окремі індивіди. Поняття Р.с. освічене аналогічно з поняттям реалізму в середньовічній філософії де воно було пов'язано із затвердженням про реальне. Влада - (authority), право командувати або керувати к. групою людей. Може належати або отд. особистостям (влада тата), або установам (влада парламенту). Такого роду В., на відміну від влади політичної, існує тільки тоді, коли підкорення їй відбувається внаслідок визнання легітимність орг-ции, від до-ой обійде розпорядження. Вона не має на увазі підкорення за допомогою сили і раціонального переконання. В. присутній скрізь: в суспільств, життя, сім'ї, діловій сфері, школам і церквах, одинаково як і в гос. апараті. Вебер в классич. аналізі, викладеному ним в книзі Господарство і суспільство. ТЕОРІЇ ЯКОСТІ ЖИТТЯ - напрям соціології, виниклий в середині 60-х рр. XX в. в США на базі розширення поняття показників соціальних (див.). Сучасні Так як же. асимілювали соц. ідеї неопозитивизма, неомарксизма, екзистенціалізму, а також "радикального емпіризму"; политико-идеологич. концепції нормативно-мотивационной ролі ідеології в формуванні пріоритетних цілей соц. політики реформістський характеру. Серед суспільствознавців питання про зміст і структуру поняття "якість життя" залишається дискусійним. Одні трактують його як тотожне або протилежне поняттям рівня, стилю або образу життя; інш. зводять до інакших.