На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Формування грошової маси підприємства та канали її витрачання в розрізі основних видів діяльності згідно П(с)БО 4

(курсова робота з бухгалтерського обліку)

Вступ ... 3
Розділ 1. Характеристика і склад грошових надходжень підприємств ... 4
Розділ 2. Формування валового і чистого доходу ... 8
Розділ 3. Формування і розподіл прибутку ... 11
3.1. Формування прибутку підприємства ... 11
3.1.1. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства ... 11
3.1.2. Формування прибутку підприємства ... 13
3.2. Розподіл і використання прибутку ... 17
3.2.1. Розподіл прибутку підприємства ... 17
3.2.2. Використання чистого прибутку ... 19
Розділ 4. Звіт про рух грошових коштів як виразник формування і використання грошової маси підприємства ... 24
4.1. Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності ... 24
4.2. Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності ... 27
4.3. Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності ... 29
4.4. Зміна величини грошових коштів за звітний період ... 30
4.5. Розкриття інформації про рух грошових коштів ... 30
Висновки ... 34
Література ... 36

Для придбання курсової роботи "Формування грошової маси підприємства та канали її витрачання в розрізі основних видів діяльності згідно П(с)БО 4" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Формування грошової маси підприємства та канали її витрачання в розрізі основних видів діяльності згідно П(с)БО 4"

Курсова робота "Формування грошової маси підприємства та канали її витрачання в розрізі основних видів діяльності згідно П(с)БО 4" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Формування грошової маси підприємства та канали її витрачання в розрізі основних видів діяльності згідно П(с)БО 4", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Формування грошової маси підприємства та канали її витрачання в розрізі основних видів діяльності згідно П(с)БО 4" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Формування грошової маси підприємства та канали її витрачання в розрізі основних видів діяльності згідно П(с)БО 4" і призначений виключно для пошукових систем.

Культура і релігія народів Двуречья в III тисячолітті до н. е. - Древнейшими народами Двуречья була створена висока культура, яка лягла в основу більш пізньої - вавілонської. По мірі зміцнення багатоманітних зв'язків між народами досягнення шумеров і аккадцев ставали надбанням інших країн і народів. Ці досягнення вплинули величезний чином на подальший культурний розвиток всього людства. Писемність і наука. Найбільшим досягненням культури народів Двуречья з'явилося створення писемності, зачатки якої з'явилися у шумеров ще в середині IV тисячоліття до н. е. З зародженням держави, що мала потребу для управління в більш або менш впорядкованій переписці, ці. Росія, разд. Російський флот (історичний нарис) - Ро XVII віки російські не мали спеціально військових судів і для переправи через ріки, озера і т. п. користувалися невеликими безпалубними судами (човнами, стругами і т. п.), на яких зважувалися навіть перепливати через Чорне море (у часи Олега ). При царі Міхайле Федоровичі був побудований голштинцами перший військовий корабель, "Фредерік", для охорони купців від розбоїв на Волзі і Каспійському морі; але, по виході в Каспійське море, він загинув у берегів Дагестану. При царі Олексії Михайловичі був побудований для тієї ж мети, за допомогою голландців, корабель "Орел", спалений. ДРАМА - (від греч. drаma - дія), один з трьох літературних родів, формальна відмінність якого від інших в тому, що він призначений для гри на сцені, і тому текст представлений у вигляді реплік персонажів і авторських ремарок і розбитий на дії і явища. За змістом і прийомам листа драма також відрізняється від лірики і епосу: зведено до мінімуму пряме вираження авторської точки зору (авторські ремарки описують тільки місце дії і дії персонажів), головний засіб для її зображення - конфлікт і його дозвіл; драма гранично сценична, т. е. зосереджена навколо гострої суперечності і дотримує по можливості. ПИТОЕВА Людмила Яковльовна - (урожд. Сманова) (15,12.1895, Тіфліс - 15.9.1951, Париж) - актриса. Дочка великого чиновника. Закінчила в Тіфлісе пансіон Св.Ніни, брала уроки музики, співу, танця, іноземних мов в Парижі, готуючись до надходження в драматичний клас консерваторії, але не витримала вступний екзамен. Влітку 1915 Жорж і Людмила одружилися і переїхали в Швейцарію. Їх зв'язала не тільки сім'я (у них народилося 7 дітей), але і театр. У 1916 Людмила дебютувала в спектаклі чоловіка по п'єсі А.Блока "Балаганчик". Жорж давав добродійні спектаклі на російській мові на користь росіян полонених, але.
Кожна вагома структурна частина курсової "Формування грошової маси підприємства та канали її витрачання в розрізі основних видів діяльності згідно П(с)БО 4" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

УРАЛ - природна, історична і економічна частина Росії. Складається з більшої частини гірської країни Уралу. Російські люди називали Уральські гори словом "Камінь". У 2-й підлогу. XVII в. росіяни починають використати назву "Уральські гори". Урал багатий природними ресурсами, особливо корисними копалинами (відоме ок. 13 тис. родовищ). Найбільше значення мають, мідний і нікелевий залізняк, хромити, боксити, золото, платина, коштовні камені, калійні солі, кам'яне вугілля, нафта і інш. Поєднання джерел енергії і сировини зумовило розвиток Уралу як гірничопромислового району. Проникнення росіян на Урал. Хаусхофер, Карл - (Haushofer), Гаусгофер (1869-1946), німецький політичний діяч і вчений, розділ німецької геополітичної школи. Народився 27 серпня 1869 в Мюнхене. З 1887 виконував різні дипломатичні доручення в Південно-Східній Азії, в 1908-1910 - в Японії. Під час 1-й світової війни був бригадним генералом. У 1921 став професором географії Мюнхенського університету, де заснував Інститут геополітики. Був вчителем і іншим Рудольфа Гесса, що згодом познайомив його з Гитлером. Хаусхофер був фундатором і редактором (в 1924-44) журналу "Цайтшріфт фюр геополітик" ( "Zeitschrift f?)(r Geopolitik"). Хаусхофер був найбільшим. Діонісий Галікарнасський - лати. Dionysius, I. до н. е., грецький ритор і історик. У 30-8 рр. до н. е. жил і викладав в Римі. Гарячий прихильник аттицизма, він сформулював його теологические принципи у безлічі критичних і риторичних робіт, ілюструючи їх зразками стилю аттических ораторів IV в. до н. е., закликаючи їм наслідувати. З твору Про древніх ораторів (Peri ton archaion rhetoron hypomnematistoi) збереглася частина, в якій розглядається творчість Лісия, Ісократа і Ізея, а також стиль Демосфена, Гиперіда і Есхина. Частиною того ж самого твору є, приблизно, робота під заголовком Про ораторське мистецтво Демосфена.
У вступі курсової "Формування грошової маси підприємства та канали її витрачання в розрізі основних видів діяльності згідно П(с)БО 4" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ВИНБЕРГ Федір Вікторович - (27.06.1868 - 14.02.1927), російський публіцист і суспільний діяч, народився в сім'ї генерала, командира Елізаветградського гусарського полку. Закінчив Александровський ліцей. Під час Першої світової війни командир (в чині полковника) Прибалтійського кінного полку. Був звільнений з нього в березні 1917 за відмову принести присягу масонському Тимчасовому уряду. У до. 1917 арештований більшовиками за протести проти іудейсько-масонської революції. Відданий суду революційного трибуналу, він гучно сповідає з лави підсудних свої переконання, за що засуджується до п'яти років примусових.

Щуровський Григорій Юхимович - Щуровський (Григорій Юхимович, 1803 - 1884) - відомий російський геолог і популяризатор, перший професор, геології і мінералогії Московського університету, що займав цю кафедру біля 50 років (1835 - 1884). Закінчивши в 1826 р. курс на медичному факультеті Московського університету, Щуровський в 1828 р. був визначений ординатором і викладачем природознавства і фізики в благородному відділенні виховального будинку. У 1829 р. захистив дисертацію "De erysipetale" на міру доктора медицини, а в 1830 р. призначений ад'юнктом по кафедрі природної історії на медичному. Національний розвиток сучасної Росії - Після розпаду СРСР одне з вогнищ міжнаціональних конфліктів знаходився на Північному Кавказі. У 1992 м. відбулося розділення на дві самостійні республіки. З керівництвом самопроголошений республікою Ічкерія (Чечня), яке не підписало Федеративний договір, у федерального керівництва склалися специфічні відносини. Ичкерия настирливо прагнула до виходу з складу Росії. Розвиток сепаратистського руху в Чечні привів до збройних конфліктів сепаратистів з офіційною владою. У грудні 1994 м. на територію Чечні були введені Озброєні сили Росії. Це поклало початок першому етапу війни в Чечні, що.
Список літератури курсової "Формування грошової маси підприємства та канали її витрачання в розрізі основних видів діяльності згідно П(с)БО 4" - більше 20 джерел. СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ - (англ. social insurance) - форма соціального захисту економічно активного населення від різних ризиків, пов'язаних з втратою роботи, працездатності і доходів, на основі колективної солідарності відшкодування збитку. Особливість С.с. - фінансування з специализир. внебюдж. фондів, що формуються з цільових внесків роботодавців і працівників при підтримці держави (див. Фонд соціального страхування РФ). С.с. побудоване на принципі нежорсткої еквівалентності: існує определ. залежність страхових виплат від величини трудового внеску і страхового стажу. Але на відміну від приватного страхування в. ДОКУМЕНТАРНИЙ АКРЕДИТИВ - (documentary letter of credit) спосіб платежу в міжнародній торгівлі, що забезпечує експортеру практично відсутність ризику. У ряді випадків Д.а. - метод отримання в банку короткострокового фінансування оборотного капіталу, при умові згоди банку врахувати або купити перекладний вексель. При цьому експортер має можливість негайно отримати суму, призначену за контрактом, мінус обліковий відсоток і комісійні банку. У деяких випадках покупець має можливість отримати тимчасовий кредит до того, як йому необхідно буде заплатити за товар. Метод фінансування шляхом акцепту або обліку тратт, виписаного.

ОБЛІКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ - (англ. records) - первинна реєстрація фактів господарського життя в облікових документах в момент і на місці їх здійснення. У.д. є одним з найважливіших елементів методу бухгалтерського обліку. Суть цього елемента - суцільне і безперервне відображення хоз. операцій в первинних облікових документах з метою отримання про них даних, необхідних для ведіння поточного бух. обліку і контролю за ними. У Федеральному законі "Про бухгалтерський облік" (1996) відмічено, що все хоз. операції, що проводяться орг-цией, повинні оформлятися виправдувальними документами. У.д. повинна.
Посилання в тексті роботи "Формування грошової маси підприємства та канали її витрачання в розрізі основних видів діяльності згідно П(с)БО 4" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ОБКЛАДЕННЯ, СУМА ОБКЛАДЕННЯ - ASSESSMENT Термін має наступні значения1. У області оподаткування майна під О. розуміється процедура по визначенню оцінної вартості для цілей оподаткування і сама оцінна вартість, визначена т. о.2. Оцінне зобов'язання по акції, до-ой не було повністю виплачено і не підлягає оподаткуванню (повна ціна підписки на акцію по повній номінальній вартості або не по номінальній вартості, що не виплачується при випуску акції). Оцінне зобов'язання являє собою зобов'язання її власника перед особою, що розпоряджається майном збанкрутілої корпорації, по виплаті мита цій особі для покриття залишку по номінальній. ДОГОВІР КОМІСІЇ - (contract of commission agency) - вигляд договору, по якому одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням іншої сторони (комітента) за комісійну винагороду здійснити одну або декілька операцій (див. Операція) від свого імені, але за рахунок комітента. Д.к. укладається при наданні агентських послуг купівлі-продажу. На відміну від Д.к. при здійсненні договору доручення операція здійснюється комісіонером від імені комітента (див. Клієнт). Д.к. може бути укладений з метою виконання операцій на ринку цінних паперів; в цьому випадку комісіонер повинен мати спец. ліцензію (див. Брокерська. АНТИСЕМІТИЗМ - форма національної нетерпимості, що виражається у ворожому відношенні до євреї в різних сферах соціального життя і на различих рівнях соціальної організації (побутовий, культурний, релігійний, політичний А.) аж до геноциду (холокост). Емансипація єврейського населення, що почалася в європейських країнах в кінці 18 у., викликала як реакція у відповідь формування ідейних і ідеологічних установок антиєврейської спрямованості. Останні виявилися самим тісним образом пов'язані з ортодоксальними християнськими вченнями, обтяженими негативними оцінками євреї і еврейства, передусім в тому, що.

СОЦІАЛІЗМ - (socialism) - політична ідеологія, що має багато які варіанти, та, що з'явилася в Англії і Франції почав 19-го сторіччя і направлена на суспільства, в яких бідняцтво буде усунене, ринкові сили стануть не єдиними коштами розподілу економічного багатства і розвинуться людські ідеали співпраці, а також альтруистического поведінки. Хоч у цієї ідеології були попередники, наприклад, диггери в Англії 17-го сторіччя, її ідеї були розвинені як теорія передусім в XIX в., зокрема, Сен-Симоном і Робертом ОУЕНОМ, а на практиці - через розвиток кооперативних суспільств і виникнення профспілок. Маркс і. ТЕЛЕБАЧЕННЯ - (television - TV) (від грецького tele, що означає "далекий" і "віддаленого") - апаратура для передачі зображень і звуків, яка, безсумнівно, стала найбільш істотним культурним явищем кінця 20-го сторіччя. Значення телебачення зумовлене не тільки його впливом на зразки дозвілля, передбачуваним впливом, крім іншого, на культивування насилля, читання і сімейні відносини, і навіть здатністю змінити сприйняття простору і часу, а також стимулювати глобальне розуміння, але його центральною роллю в увічненні споживання (див. також Реклама). У 1949 р. менше за 2% сімей в Англії і США мали. МАТЕРІАЛІЗМ ІСТОРИЧНИЙ - теорія про загальних і специфич. законах і закономірностях функціонування і розвитку об-ва Про-у є об'єктом дослідження М.і. а М.і. - пояснювальною теорією об-ва. Він являє собою одну з теорій социологич. знання. У підході до предмета Мі. існують декілька точок зору. 1. Ототожнюється предмет М.і. і предмет філософії. Предмет М.і. з цієї т. зр. - вияв найбільш загальних законів світу загалом. 2. Предметом М.і. вважаються найбільш загальні (або загальні) закони розвитку об-ва і його рушійні сили. Іноді нарівні із законами розвитку включаються і закони функціонування. 3. Коло досліджень М.і. обмежується. Препіджін - Виникає як компроміс між погано засвоєною другою мовою початківців билингвов і "регістром для іноземця", який створюється тими, для кого ця мова є рідною. Вибір мови, на базі якого формується П., визначається суто прагматичними причинами: основою його стає та мова, редуцированная форма якого по тих або інакших причинах виявляється більш ефективною для комунікації. У результаті бульшая частина лексики цієї мови звичайно сходить до однієї з контактуючих мов (така мова в креолистике називається лексификатором). П. має вузьку коммуникативную спрямованість, тому словник його обмежується.