На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Формування принципів менеджменту на "Сталкер ІТК"

(курсова робота з менеджменту)

Вступ ... 4
Розділ 1. Загальна характеристика Товариства з обмеженою відповідальністю "Сталкер ІТК" ... 5
Розділ 2. Характеристика принципів менеджменту на ТзОВ "Сталкер ІТК" ... 8
Розділ 3. Використання методів менеджменту на ТзОВ "Сталкер ІТК" ... 10
Розділ 4. Формування функцій менеджменту на ТзОВ "Сталкер ІТК" ... 11
4.1. Планування ... 11
4.2. Організація взаємодії ... 17
4.3 Мотивація ... 20
4.4. Контроль ... 24
Розділ 5. Проектування комунікацій на ТзОВ "Сталкер ІТК" ... 27
Розділ 6. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень на ТзОВ "Сталкер ІТК" ... 29
Розділ 7. Організація управління конфліктами, перемінами та стресами ... 32
Розділ 8. Формування механізмів управління групами працівників на ТзОВ "Сталкер ІТК" ... 33
Розділ 9. Розробка пропозицій з організації та вдосконалення керівництва ... 35
Розділ 10. Організація праці менеджерів ... 40
Висновки ... 41
Література ... 43

Для придбання курсової роботи "Формування принципів менеджменту на "Сталкер ІТК"" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Формування принципів менеджменту на "Сталкер ІТК""

Курсова робота "Формування принципів менеджменту на "Сталкер ІТК"" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Формування принципів менеджменту на "Сталкер ІТК"", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Формування принципів менеджменту на "Сталкер ІТК"" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Формування принципів менеджменту на "Сталкер ІТК"" і призначений виключно для пошукових систем.

Угорщина в XIII - XV вв. - Нові явища в соціально-економічному розвитку XIV - XV вв. для Угорщини були періодом швидкого зростання продуктивних сил, розквіту її ремесла і торгівлі. Почалася широка розробка гірських багатств, що мало особливе значення для розвитку металообробного виробництва. У містах з'явилися цехові організації. З зростанням угорських міст (Буди, Пешта, Естергома, Печа, Варада і інш.) в них посилилася диференціація населення, виділилися характерні для середньовічного міста шари: патриціат, бюргерство і плебейська маса. Боротьба між ними все більш загострювалася. Вона ускладнялася тим, що серед. Стасюльович Михайло Матвійович - Стасюльович (Михайло Матвійович, народився в 1826 р.) - відомий суспільний діяч, публіцист і історик, син лікаря; закінчив курс в Санкт-Петербургском університеті по філологічному відділенню філософського факультету, де слухав лекції Прейсса по слов'янській філології, М.С. Куторги по політичній історії; був залишений при університеті для підготування до магістерського екзамена; в 1849 р. захистив дисертацію на міру магістра історії "Афінська гегемонія", в 1851 р. - дисертацію "Лікург Афінський" на міру доктора історичних і політичних наук. Після дисертації pro venia legendi. ГИЛЬЗАИ - Династія шахів Ірану, що правила в 1722-1729 рр. Афганські племена издревле платили данину Ірану і керувалися емирами за призначенням шаха. Але з восшествием на престол в 1694 р. шахи Хусайна афганці стали виявляти прагнення до незалежності. Особливо сильне невдоволення владою персов-шиитов (самі афганці були суннитами) виявляли гільза - численне і могутнє плем'я, що мешкало в околицях Кандагара. На початку XVIII в. у розділі гильзаев встав енергійний кандагарский калантар Мир-Вайз. У 1709 р. він заманив іранського беглербека (правителя області) Кандагара Гюрген-хана на бенкет в своєму. Чернецови (Григорій і Никанор Грігорьевичи) - Чернецови (Григорій і Никанор Грігорьевичи) - рідні брати, живописці пейзажів і перспективних видів, були діти міщанина міста Луха, Костромської губернії. Старший з них Григорій Чернецов (1801 - 1865) ще в дитинстві виявляв любов і здібність до малювання. П.І. Свіньін, проїздом через Лух, звернув свою увагу на художні схильності юнака, взяв його з собою в Санкт-Петербург і рекомендував суспільству заохочення художників. При підтримці цього суспільства, Чернецов став з 1819 р. відвідувати класи Академії Мистецтв як сторонній учень. Головними його наставниками в академії були спочатку А.Г. Варнек, а.
Кожна вагома структурна частина курсової "Формування принципів менеджменту на "Сталкер ІТК"" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

МИТРОПОЛИТИ РОСІЙСЬКІ - православні єпископи митрополии з особливими правами по церковному управлінню. Юрисдикція митрополитів остаточно встановлена на Антіохийськом соборі 341. Зі часу прийняття християнства і до XIV в. Русь являла собою одну митрополию. Першим митрополитом Русі був Леонтій. Митрополити постачалися з греків Візантійським патріархом, але за віддаленістю Візантії російські митрополити були абсолютно незалежні від патріарха. Російські князья прагнули добитися того, щоб митрополити обиралися з російських людей. Першим митрополитом з росіян був Іларіон (1051-62), що клопотав, проте. ПРАВОСЛАВ'Я - християнське віровчення, що зберегло в незмінній чистоті заповіти Христа і апостолів в тому вигляді, в якому вони викладені в Священному Писанні, Священному Переказі і в древніх символах Вселенської Церкви. З моменту відпадання західної церкви від Православ'я головним його охоронцем стає Росія, Російська Православна Церква (див.: Свята Русь). На відміну від католицизму, що омертвив християнство і що перетворив його в декоративну ширму для гріха і вади, Православ'я аж до нашого часу залишається живою вірою, відкритою кожній душі. Православ'я представляє своїм членам широкий простір для вченого. Базінер (О.Ф., Р.І., Ф.І.) - Базінер: 1) Оскар Федорович, філолог (1857 - 1909). Займався спершу у боннского професора Ніссена, під впливом якого частково склав магістерську дисертацію: "De bello civili Caesariano" (М., 1883), потім у професора Бюхелера, під безпосереднім керівництвом якого складений головний труд Би.: "Ludi saeculares. Древнеримские секулярні гри. Історико-філологічне дослідження" (Варшава, 1901), що доставив автору міру доктора римської словесності і професуру в Варшавськом університеті. Інші його роботи: "Помпеи", в "Російському Огляді", 1892; "Об малярії в древньому Римі", "Журнал.
У вступі курсової "Формування принципів менеджменту на "Сталкер ІТК"" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Пілсудський Йозеф - (Pilsudcki) (1867-1935). Активний діяч в боротьбі за незалежну Польщу, політик, маршал. Один з головних керівників організованої в 1893 р. польській соціалістичній партії (ППС). Син багатого поміщика Віленської губернії. У революційний рух Пілсудський вступив під впливом польського повстання 1863 р. Жорстока розправа Муравьева з повсталими поляками збудила в ньому ненависть проти російського царського уряду. Ще юнаком, будучи на гімназичній лаві, Пілсудський був арештований і після довгого висновку засланець в Сибір по помилковому обвинуваченню в замаху на вбивство царя. Після повернення з.

МАЙКОВ - Аполлон Миколайович (1821, Москва - 1897, Санкт-Петербург), російський поет, публіцист. Народився в сім'ї відомого живописця Н. А. Майкова. Дістав домашню освіту, історію словесності йому викладав І. А. Гончаров. Перші вірші з'явилися в рукописних збірниках сім'ї Майкових: "Пролісок" (1835-38) і "Місячні ночі" (1839). У 1837 м. поступив на юридичний ф-т Петербургського ун-та. Його вірші почали друкуватися в журналах "Бібліотека для читання" і "Вітчизняні записки". У 1841 м., закінчивши ун-т, почав працювати в міністерстві фінансів. У антологічних віршах. Георгій Васильович (князь дмитровский) - Георгій Васильович молодший (старший брат його, того ж імені, народився в 1437 р., помер в 1441 р.) - син великого князя Василя Темного, князь дмитровский (1441 - 1472). У 1454 р. Георгій, з братом Іваном, виходив до Оці проти татарського царевича, Салтана, який біг від московських військ. У 1460 р. Георгій супроводив батька в Новгород, звідки великий князь послав його на псковский стіл. Є звістка, що Георгій, після приїзду в Пськов, посилав рать свою на німців. У тому ж році до нього приїжджали від рижского магістра посли клопотатися за юрьевцев (житіє Дерпта) про перемир'я: Георгій призначив термін.
Список літератури курсової "Формування принципів менеджменту на "Сталкер ІТК"" - більше 20 джерел. СТРАХУВАННЯ МОРСЬКЕ - (англ. marine insurance) - страхування ризиків, пов'язаних з морським судноплавством і перевезенням вантажів морським транспортом. С.м. об'єднує різні види майнового страхування і страхування відповідальності і включає страхування судів, вантажів, фрахту і відповідальності судовласників перед третіми особами. Осн. ризики, що приймаються на страхування за договором С.м., - збитки внаслідок нанесення збитку судну і вантажу від пожежі, бурі, удару блискавки, інш. стихійних лих, зіткнення судів, посадки судна на мілину, пошкодження портових споруд, забруднення моря нафтою, а також збитки внаслідок. ПЛАВАЮЧА СТАВКА ПРАЙМ-РЕЙТ - FLOATING PRIME RATE Згідно з пропозицією Секретаря Казначейства, висуненою в 1982 р., ПРАЙМ-РЕЙТ (базова ставка), що стягується комерційними банками по позиках, що надаються їх першокласним і найбільшим клієнтам, повинна бути плаваючою, пов'язаною зі ставкою по КОМЕРЦІЙНИМ БУМАГАМЕто пропозицію було викликано зростаючою критикою ставок прайм-рейт як показник дійсних витрат на оплату відсотків по короткострокових позиках, що надаються підприємствам. Дослідження даного питання, проведене ФРС в травні 1982 р., показало, що великі банки надали 78,6% всіх короткострокових кредитів.

ОБЛІГАЦІЇ СИСТЕМИ ФЕДЕРАЛЬНИХ БАНКІВ ФЕРМЕРСЬКОГО КРЕДИТУ КОНСОЛІДОВАНІ - FEDERAL FARM CREDIT BANKS CONSOLIDATED SYSTEMWIDE BONDS Боргові інструменти, що використовуються в системі фермерського кредиту загалом. Ці боргові інструменти не є зобов'язаннями або гарантіями Сполучених Штатів, яких-небудь агентств, або органів сприяння з ними пов'язаних: це тільки зобов'язання з гарантіями банківського фермерського кредиту. Облігації, що Розглядаються звичайно випускаються з фіксованою ставкою, відсотки визначаються, виходячи з 30 днів в місяцях і 360 днів в році. Номінал облігації - 1000 дол. і кратна сума в емісіях з первинним терміном погашення 14 і більше за місяці, і 5000.
Посилання в тексті роботи "Формування принципів менеджменту на "Сталкер ІТК"" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. УТРИМАННЯ З ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ - допускаються тільки у випадках, прямо обумовлених в нормативних актах. Всі допустимі згідно із законом УТРИМАННЯ З ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ поділяються на три групи: 1) утримання податків, штрафів, накладених судовими або адміністративними органами або по вироку судів про виправні роботи без позбавлення свободи; 2) утримання, здійснювані адміністрацією на основі виконавчих документів, в порядку стягнення грошових сум на користь третіх осіб (громадян або юридичних осіб); 3) утримання, вироблювані з ініціативи і розпорядженню адміністрації для погашення зобов'язань працівників перед даним. ФІНАНСОВА СЛУЖБА ПІДПРИЄМСТВА - організаційна структура, на яку покладені функції розробки пропозицій по формуванню фінансової політики підприємства, реалізації її в фінансовому, касовому і інш. планах, контролю за їх виконанням і рухом грошових потоків, своєчасної їх корекції (виходячи з поточної обстановки), складання звітності про фінансові результати. Мета створення Ф.с.п. - забезпечення найбільш ефективного формування і використання финанс. ресурсів пр-тия, орг-ции і контролю за цими процесами. Задачі Ф.с.п.: розробка финанс. стратегії пр-тия, орг-ции по найбільш ефективному використанню власних, позикових финанс. ГУРВИЧ (GURVITCH) Жорж (Георгій Давидович) - (1894-1965) - французький і російський соціолог і філософ. Вчився в різних учбових закладах Росії і Західної Європи. Вивчав філософію, соціологію, право. У 1917-1918 викладав в Петроградськом університеті. У 1918 призначений професором Томського університету. У 1920 емігрував. У 1921-1925 читав лекції в Пражськом університеті. Працював в Німеччині. Потім переїхав у Францію, де працював в університетах Бордо (1929-1935) і Страсбурга, де замінив на кафедрі М. Хальбвакса. У 1928 прийняв французьке громадянство. Підтримував відносини з Н. Гартманом, М. Шелером, Е. Гуссерлем і інш. Участі в дискусіях.

ВИХОВАННЯ ЕТИЧНЕ - особлива форма багатогранного процесу розвитку людини: свідоме і систематич. культивування в ньому загальнолюдських етичних якостей; организуемое і освоєння моральних цінностей, що направляється і етич. знань; формування здатності жити згідно з нормами і принципами моралі з метою втілення їх в прак-тич. діяльність. В.н. здійснюється в сім'ї, школі, трудовій і суспільств. колективах, а також коштами друку, радіо, телебачення, мистецтва, релігії і т. д. В.н. може бути суперечливим. Протиріччя В.н. різноманітні. До них відноситься передусім перетворення ідеальної просвітницької діяльності в. ВИНАХІДНИЦТВО - творчий процес, направлений на дозвіл суперечності між необхідністю досягнення значущих цілей і відсутністю для цього достатніх коштів. Результатом винахідницької діяльності є винахід як спосіб дозволу названої суперечності. У залежності від цілей створення і сфери використання винаходи можуть втілюватися в матеріальні об'єкти і ставати предметами труда (створені людиною види сировини, матеріалів) або знаряддями труда (машини, станки, обладнання), або спочатку мати нематеріальну природу (нові способи, принципи господарської і інакшої діяльності людини), що не виключає отримання відчутних, в тому. БАРУЛИН Володимир Семенович - (р. 1931) - російський філософ. Доктор філософських наук (1971), професор (1972). Фахівець з соціальної філософії, методології соціального пізнання і соціально-філософської антропології. З 1954 викладає філософію у вузах (Луцька, Барнаула і Москви). У 1964-1977 завідував кафедрою філософії в Алтайському політехнічному інституті. З 1977 професор кафедри філософії ИПК при МГУ (в 1981-1987 завідував цією кафедрою). Основні твори: "Відношення матеріального і ідеального в суспільстві як проблема історичного матеріалізму" (1970), "Співвідношення матеріального і ідеального в суспільстві" (1977). ОБМЕЖУВАЧ - (constraint) - обмежуючий соціальний вплив, ведучий індивідуума до відповідності соціальним нормам або соціальним очікуванням. По Дюркгейму, особливі соціальні факти, що вивчаються або соціологічні явища можна визнати передусім за "такі образи дії... які здатні зовні обмежувати індивідуума". Дюркгейм визнавав можливість соціально стримуючих сил интериоризироваться особистостями, однак істотна відмінність його концепції складається в тому, що обмежувачі мали зовнішнє по відношенню до індивідуума походження. Тому значення, що додається Дюркгеймом цьому терміну, набагато ширше, ніж поняття.