На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Вплив організаційно-правових форм господарювання і галузевих особливостей на організацію фінансів

(курсова робота з бюджетного менеджменту)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття та види суб'єктів господарювання ... 5
1.1. Поняття суб'єктів господарювання ... 5
1.2. Види та організаційно-правові форми підприємств ... 10
Розділ 2. Фінанси суб'єктів господарювання у фінансовій системі держави ... 14
2.1. Фінансові відносини суб'єктів господарювання ... 14
2.2. Фінанси комерційних підприємств ... 18
2.3. Фінансові ресурси підприємств, їх склад і джерела формування ... 27
Розділ 3. Особливості організації фінансів різних організаційно-правових форм господарювання ... 30
3.1. Особливості фінансів підприємств різних форм власності та видів діяльності ... 30
3.2. Фінанси громадських організацій і доброчинних фондів ... 33
Висновки ... 37
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Вплив організаційно-правових форм господарювання і галузевих особливостей на організацію фінансів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Вплив організаційно-правових форм господарювання і галузевих особливостей на організацію фінансів"

Курсова робота "Вплив організаційно-правових форм господарювання і галузевих особливостей на організацію фінансів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Вплив організаційно-правових форм господарювання і галузевих особливостей на організацію фінансів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Вплив організаційно-правових форм господарювання і галузевих особливостей на організацію фінансів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Вплив організаційно-правових форм господарювання і галузевих особливостей на організацію фінансів" і призначений виключно для пошукових систем.

Мученик - (гр. martus, лати. martyr), древнейший розряд святих, що прославляються Церквою за мученицьку смерть, прийняту ними за віру. Основним значенням гр. martus є свідок, і в цьому значенні це слово може відноситися до апостолів як свідків життя і воскресіння Христа, що отримали благодатний дар сповідати Божество Христа, явище Бога Слова у плоті і настання нового царства, в якому людина усиновляється Богу (ср. Деян. 2. 32). З'явившись апостолам після воскресіння, Христос говорить: "Ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете Мені свідками (martures) в Ієрусаліме і у всій Іудеї і Самарії і. ЛАГОДЖЕННЯ Олександр Петрович - (12.01.1958). Міністр труда і соціального розвитку Російської Федерації в уряді М. М. Касьянова з 18.05.2000 м., керівник Державної податкової служби Російської Федерації в урядах В. С. Черномирдіна і С. В. Кирієнко з 16.04.1997 м. по 29.05.1998 м., міністр податків і зборів Російської Федерації в уряді С. В. Степашина з 25.05.1999 м., в уряді В. В. Путіна з 19.08.1999 м. по 18.05. 2000 р. Народився в м. Челябінське. Освіту отримав в Челябінськом політехнічному інституті ім. Ленінського комсомолу по спеціальності інженер-економіст (з відмінністю, 1980), в аспірантурі Інституту економіки. ПОПРУЖЕНКО Михайло Георгійович - (псевд. В.М., М.Р., Н.Е.Розов, М.Самборський, С.Р.Г., Старий професор) (25.7.1866, Одеса 30.3.1944, Софія) - історик і филологславист. З сім'ї протоиерея і духовного письменника, родич А. і Г.Флоровських. Закінчив історико-філологічний факультет Новороссийського університету в Одесі (1889), спеціалізувався по кафедрі слов'янської філології, був залишений при університеті для підготовки до професорського звання. До 1891 викладав російську мову в Одеському комерційному училищі, потім після здачі магістерських екзаменів - приват-доцент Новороссийського університету, з 1896 одночасно завідуючий. ФРІДРІХ ВИЛЬГЕЛЬМ II - Король Пруссиї з династії Гогенцоллернов, приникший в 1786-1797 рр. ЖЕ.: з 1765 р. Єлизавета, дочка герцога Брауншвейг-Водьфенбютельского Карла I (рід. 1746 р. Помер 1840 р.); 2) з 1769 р. Фредерика, дочка ландграфа Гессен-Дармштадтского (рід. 1751 р. Помер 1805 р.). Рід. 1744 р. Помер 16 листопада 1797 р. Фрідріх Вільгельм мав деяку природжену привітність і рицарственний дух, що штовхав його на романтичні підприємства. Однак він не володів ні пізнаннями, ні здоровим глуздом, ні волею, необхідними для короля. У молодості, ще будучи наслідним принцом, він дав волю своєму.
Кожна вагома структурна частина курсової "Вплив організаційно-правових форм господарювання і галузевих особливостей на організацію фінансів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЦЕРКВА - збори віруючих, об'єднаних єдністю релігійної ідеології. Козаки належать до древньої Грецької Церкви в її двох ответвлениях: Російському Православ'ї і Старообрядчестве. Самі старовинні християнські общини на нашій землі становили частину Церкви Грецької з єпископами і митропонлитами Томі, Тани і Скифії Боспорянської. На ці кафедри їх призначали Константінопольськиє патріархи, хоч деякі з них рукоположени Грузинськими католикосами. Під час влади Золотої Орди, християнські приходи кочового степу знаходилися у ведінні єпископів Сарайських, які підкорялися тому ж. Немирович-Данченко Василь Іванович - Немирович-Данченко Василь Іванович - відомий письменник, син малоросса і вірменки. Народився в 1848 р.; дитинство провів в похідній обстановці в Дагестані і Грузії; вчився в Александровськом кадетському корпусі в Москві. У кінці 1860-х і початку 1870-х років жил на побережжі Білого моря і Ледовітого океану, яке описав в ряді талановитих нарисів, що з'явилися в "Вітчизняних Записках" і "Вісникові Європи" і що вийшли потім окремими виданнями ( "За Північним полярним колом", "Беломори і Соловки", "У океану", "Лапландія і лапландци", "На просторі"). З них особливу увагу звернули на себе "Соловки". Галіч Олександр Іванович - Галіч (Олександр Іванович) - один з перших послідовників Шеллінга в Росії, син дьячка, народився в 1783 р.; вчився в севской духовній семінарії і петербургском педагогічному інституті. У 1808 р. уряд, маючи на увазі заснувати в Петербурге університет, послало за межу в числі кращих студентів інституту і Галіча, для приготування до професорської кафедри по філософії. За межею Галіч слухав скептик Шульце і еклектику Бутервека, але захопився вченням Шеллінга. У 1813 р. Галич повернувся в Росію і представив конференції інституту дисертацію, яка була схвалена; але конференція відгукнулася, що "по.
У вступі курсової "Вплив організаційно-правових форм господарювання і галузевих особливостей на організацію фінансів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Християнство в Криму - поширення і доля християнства на Кримському півострові. Перші відомості про християн в Херсонесе і на Боспоре відносяться до початку н. е. До III в. тут вже склалися значні християнські общини: згадка про Херсонського (Херсонесськом) єпископа Капітоне, 7-м по рахунку, відносна до 325 р., тоді ж згадується і архієпіскоп Боспорський Кадм. Подальше поширення християнства в Криму пов'язане з розселенням в Юго- Західної Тавріке ариан-готів і посиленням впливу православної Візантії, особливо при Юстініане I. В подальші віки хазарские влади не лагодили християнам перешкод: на початку VIII в. існували.

Афганістан - Афганістан (Afghanistan), гос-у в Південно-Зап. Азії, що стало в кон. 19 - нач. 20 вв. центром зіткнення інтересів Росії і Великобританії. Спроба англійців змістити емира А. Дост Мухаммеда у час 1-й англо-афган. війни 1838-42 рр. (англо-афганські війни) закінчилася провалом, але в 1879 р. англійці, згідно з Гандамакському договором, добилися контролю над внеш. політикою Афганістану. До цього часу вони заволоділи Хайберським перевалом, найважливішим пунктом на шляху з Індії в Центр. Азію, ізолювавши тим самим племена пуштунов. У 1880 р. емиром А. став Абдуррахман-хан, що зміцнив центр. Бунге Микола Хрістіанович - (1823-1895 рр.) - суспільний і державний діяч, вчений -економіст, доктор політичних наук (1850 р.), професор, в 1881-1886 рр. - міністр фінансів. З дворян німецького походження. У 1845 р. закінчив юридичний факультет Київського університету. З 1845 р. - на викладацькій роботі. У 1859-1862, 1871-1875, 1878-1880 рр. - ректор Київського університету. Як ректор проводив ліберальну політику. У 1863-1864 і 1886-1889 рр. викладав економічні дисципліни спадкоємцям престолу. У 1850-70-х рр. висунув програму соціально-економічних реформ: розвиток приватної селянської земельної власності.
Список літератури курсової "Вплив організаційно-правових форм господарювання і галузевих особливостей на організацію фінансів" - більше 20 джерел. ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УТВОРЕННЯ В ОБЛАСТІ ФІНАНСІВ І КРЕДИТУ - з метою підготовки фахівців з вищою професійною освітою в області фінансів і кредиту Мінобразованіє РФ в рамках Державного стандарту (державних вимог до мінімуму змісту і рівня підготовки) 2000 затвердило номенклатуру і вимоги до спеціальностей 060400 "Фінанси і кредит", 060500 "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит", 060600 "Світова економіка", а також "антикризове управління". Програми навчання дають випускнику комплекс знань в області банківської справи, страхової справи, грошового обігу, бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИТРАТАМИ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - комплекс заходів з метою встановлення відповідності великих витрат фізичної особи його доходам, передбачений ст. 86.1-86.3 НК, введений Федеральним законом від 9 липня 1999 р. № 154-ФЗ. Діє з 1 січня 2000 р. Податковому контролю підлягають витрати фізичної особи, що є податковим резидентом РФ, що придбаває у власність певні види майна. Система податкового контролю за витратами фізичної особи фактично замінила систему державного контролю за відповідністю великих витрат на споживання фактично доходам, що отримуються фізичними особами. До майна, витрати на придбання якого контролюють.

ПРОБЛЕМА ЗОВНІШНЬОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ - INTERNATIONAL DEBT PROBLEM У 80-гг. XX в. багато які країни ' третього мира', особливо гос-ва Латинської Америки, виявилися нездібні гасити свої зовнішні борги. Сполучені Штати і інш. країни-кредитори обрали стратегію індивідуального підходу до розв'язання цієї проблеми. Боржники часто отримували допомогу від Міжнародного валютного фонду і комерційних банків. Були прийняті і здійснені дефляционні програми з метою пом'якшення проблеми. Ці програми привели до уповільнення екон. зростання в країнах-боржниках, що, в свою чергу, мало своїм результатом зниження їх імпорту і збільшення експорту і.
Посилання в тексті роботи "Вплив організаційно-правових форм господарювання і галузевих особливостей на організацію фінансів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ОБОРОТНА ВІДОМІСТЬ - (англ. turnover balance sheet) - регістр бухгалтерського обліку, призначений для узагальнених даних облікової реєстрації в рахунках бухгалтерського обліку. О.в. складається в кінці місяця на основі даних рахунків про залишки (сальдо) на нач. і кон. місяця і оборотах за місяць. О.в. можуть складатися по рахунках синтетичного і аналітичного обліку. О.в. по синтетич. рахункам узагальнює дані синтетич. рахунків Головної книги. Традиційна форма О.у. включає назви рахунків і три пари граф: сальдо початкове, обороти за звітний період, сальдо кінцеве по кожному рахунку. Графи складаються з двох. ДОСЛІДЖЕННЯ ТОВАРНОГО РИНКУ - (product market re earch) кількісний і якісний аналіз економічних, науково-технічних, соціальних, політичних і інакших чинників, що впливають безпосередній або непрямим чином на об'єм, динаміку і ефективність продажу товару на конкретному ринку або його сегменті, з метою отримання досить достовірної інформації для прийняття оптимальних рішень з розробки програм маркетингу і організації виробниче-комерційної діяльності підприємства-виробника і експортера. І.т.р. концентрується головним чином на наступних питаннях: визначення ємності ринку з урахуванням національного виробництва. МОДЕЛЮВАННЯ ІМІТАЦІЙНЕ В СОЦІОЛОГІЇ - метод дослідження соц. явищ і процесів за допомогою спеціальних моделей - імітаційних, що передбачають таке представлення досліджуваного об'єкта, при до-ром його якісна природа спотворюється по можливості в мінімальній мірі і досить точно відображається динаміка змін станів об'єкта на недо-ром тимчасовому проміжку. Імітаційні моделі застосовуються як в теоретич., так і в прикладних социологич. дослідженнях. У залежності від характеру задач, що вирішуються за допомогою цих моделей, вони здатні виконувати различн. гносеологич. функції. Серед імітаційних моделей, що використовуються в.

МОДЕРНІЗМ - некласичний тип філософствування, радикально дистанцированний від класичного інтелектуальним допущенням можливості плюрального моделювання світів і - відповідно - ідеєю онтологічного плюралізму. Таким чином, проблема природи "речі-в-собі" виступає в М. псевдопроблемой. До передумов формування ідей М. може бути віднесено: 1) конституювання комплексу ідей об самодостаточности людського розуму (елиминация з структур відповідних філософських міркувань трансцендентно-божественного розуму як основи розуму в його людській артикуляції); 2) складання комплексу уявлень про креативной природу Розуму, з. ЛІДЕРСТВО - (від англ. leader - ведучий, керівник) - 1. Ведуче положення окремої особа, соц. групи, класу, партії, гос-ва, зумовленого більш ефективними рез-тами діяльності (економич., политич., научн., спортивної і інш.). 2. Процеси внутрішньої самоорганизации і самоврядування групи, колективу, зумовлені індивідуальною ініціативою їх членів. Понятіє Л. пов'язане з поняттями "управління" і "керівництво" (див.). На відміну від лідера керівник колективу завжди виступає посередником соц. контролю і адміністративно-гос. власті. Лідер - член групи, що добровільно приймає на себе значно більшу міру. РЕСПОНДЕНТ - (англ. respond - відповідати, лати. responsum - відповідь) - учасник соціологічного опиту, який відповідає на питання анкети або інтерв'ю і є джерелом усної або письмової інформації. Еквівалент - опитуваний, опитаний. Взаємодію анкетера або інтерв'юера з При проведенні анкетування воно опосередковане анкетою: анкетер досить відчужений або взагалі відсутній (напр., при поштовому опиті), зміст і значення питань інтерпретується самим Р. в залежності від представлень і переконань, чого склався у нього з приводу проблеми, що обговорюється. Р. самостійно формулює відповідь і відображає його в анкеті. ЗЛОЧИНИ БІЛИХ КОМІРЦІВ - (white-collar crime) - "злочин, що здійснюється респектабельною людиною високого соціального статусу на своєму робочому місці". Дане визначення привів Едвін Н. Сатерленд в книзі "Злочину білих комірців" (1949), яка викликала систематичний соціологічний інтерес до цієї області. Сатерленд затверджує: злочинна поведінка не обмежується людьми з робочого класу, а часто, навіть як правило, зустрічається серед людей високого соціального статусу і респектабельності, але злочини "білих комірців" як такі розглядаються рідко Сатерленд зосередився на злочинах, довершених менеджерами і іншими адміністраторами.