На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ФІНАНСОВА СИСТЕМА РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

(курсова робота з фінансів)

Вступ ... 3
Розділ 1. Сутність фінансової системи та її роль в ринковій економіці ... 5
1.1. Необхідність, зміст, структура та функції фінансів ... 5
1.2. Фінансова система. Державний бюджет. Бюджетний дефіцит і державний борг ... 8
1.3. Теорія оподаткування ... 14
Розділ 2. Стан фінансової системи в Україні ... 21
2.1. Доходи державного бюджету України та їх класифікація ... 21
2.2. Видатки, склад і характеристика ... 33
Висновки ... 45
Література ... 47

Для придбання курсової роботи "Фінансова система ринкової економіки" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Фінансова система ринкової економіки"

Курсова робота "Фінансова система ринкової економіки" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Фінансова система ринкової економіки", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Фінансова система ринкової економіки" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Фінансова система ринкової економіки" і призначений виключно для пошукових систем.

Палацові перевороти - зміна влади внаслідок боротьби угруповань всередині пануючого класу при опорі на армію (її привілейовану частину). У сучасному вживанні - "тиха" зміна влади. Періодом (епохою) палацових переворотів у вітчизняній історії прийнято називати 1725 - 1762 рр., коли в Російській імперії верховна влада переходила з рук в руки переважно шляхом переворотів, які здійснювалися дворянськими угрупованнями при підтримці і сприянні гвардії. Протягом 1725 - 1761 рр. на російському престолі змінилося шість монархів. Передумови і особливості палацових переворотів. У другій чверті XVIII віку почався. БРУДНЕНІ (Анусим) - Євреї, вимушені прийняти інше віросповідання і що залишилися таємно вірними своєї релігії. Мудреці Галахи* виробили встановлення на період гоніння, коли не було можливості дотримувати практичні мицвот* через релігійне переслідування або небезпеку для життя, коли іудаїзм був загнаний в підпіллі. З поширенням християнства церква почала "полювання за душами". Вона не гидувала насиллям для звертання в християнство, особливо, коли справа торкалася євреї, і було багато випадків масового насильного хрещення. Що Змінили вірі з примусу євреї називали "анусим", і відношення до них корінним образом. АХМАД Сайф яскраво-червоний-Іслам - Король Північного Йемена з династії Хамідаддінов, що правив в 1948-1962 рр. Син Йахйі ал-Мутаваккила. Рід. 1891 р.? 18 сент. 1962 р. Ахмад, офіційно проголошений в 1937 р. наслідним принцом, в молодості брав активну участь у всіх військових підприємствах свого батька короля Йахйі. Але на початку 1940-х рр. між батьком і сином виникло тертя. Тоді Ахмад встановив таємні зв'язки з діячами йеменской опозиції, незадоволеними консервативними і архаїчними порядками, що панували в королівстві. Ахмад обіцяв після приходу до влади провести ряд політичних і соціальних реформ. Однак далі обережних посулов. Коркунов Микола Михайлович - Коркунов, Микола Михайлович - видатний державознавець (1853 - 1904). Закінчив курс на юридичному факультеті Санкт-Петербургского університету; читав енциклопедію права в Александровськом ліцеї і Санкт-Петербургском університеті, державне право іноземних держав і міжнародне право - у військово-юридичній академії; після смерті А.Д. Градовського зайняв кафедру державного права в Санкт-Петербургском університеті; отримав міру магістра за "Курс російського державного права", міру лікаря - за дисертацію: "Указ і закон". Працював в кодифікаційному відділі і в комісії, що кодифікувала финляндские.
Кожна вагома структурна частина курсової "Фінансова система ринкової економіки" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Коцюбінський Михайло Михайлович - Коцюбінський Михайло Михайлович - видатний український письменник-белетрист (1864 - 1913). Твору Коцюбінського, разом з трудами його старших і молодших сучасників (І. Франка, О. Кобилянської, Л. Українки. В. Леонтовича, Н. Чернявського, В. Вініченка ) остаточно закріпили тенденцію новітньої української літератури - розірвати як з сантиментальной ідеалізацією українського побуту, так і з самообмеженням рамками етнографічного реалізму, і стати самостійною і оригінальною сучасною літературою, в образах художньої творчості що синтезує душу народу. У ранніх творах Коцюбінського позначався вплив І.С. ПАЛЛАДИО - (palladio) Андреа (справжнє ім'я Андреа ди Пьетро) [1508, Падуя (?) - 1580, Виченца], італійський архітектор епохи Пізнього Відродження. Народився в сім'ї каменяря. У юні роки займався різьбленням по каменю. Архітектурну освіту отримав під керівництвом гуманіста Дж. Дж. Тріссино. Творчість Палладіо і згодом було тісно пов'язано з ідеями, що обговорювалися в кухлях сучасних йому італійських гуманістів. Палладио виявив себе передусім як будівник заміських вілл. Зодчий прагнув до гармонійного злиття архітектурних форм і їх природного оточення, втілюючи ренесансну мрію про ідилічне, розмірене і. Чернишев Олексій Пилипович - Чернишев (Олексій Пилипович, 1824 - 1863) - живописец-жанрист, син оренбургского міщанина, ще в дитинстві вправлявся в малюванні під керівництвом спершу старика иконописца, а потім - одного з своїх родичів. Начальник Оренбургського краю В.А. Перовський, звернувши увагу на 17-літнього юнака, відправив його в 1841 р. в Санкт-Петербург і сприяв йому поступити в Академію Мистецтв пенсіонером суспільства заохочення художників. У академії Чернишев був учнем професора М.Н. Воробйова і спочатку займався пейзажем, але потім звернувся до зображення побутових сцен. З 1848 р. розвиток його обдаровання швидко.
У вступі курсової "Фінансова система ринкової економіки" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Австрійський рейхстаг і його діяльність. Виступ робочих 21 - 23 серпня - 22 липня в Віні відкрилися засідання рейхстагу. У ньому переважали представники ліберальної буржуазії і буржуазної інтелігенції; незначна частина депутатів представляла дворянство; майже четверту частину загального числа депутатів складали селянські представники. Нарівні з австрійцями в рейхстагу були чехи, поляки, італійці, українці і представники інших національностей Австрійської імперії. Ліве крило рейхстагу очолювали популярні політичні діячі - професор Венського університету Фюстер, демократичний публіцист Віолан, студент Кудліх і інш. Багато суперечок викликав питання про мову.

Система "сільського обкладення" в Північно-Західних провінціях - На території, що склала в 1834 р. Північно-Західні провінції, англійці аж до 1833 р. переглядали ставки земельного податку через кожні три-п'ять років, прагнучи взяти максимум можливого. Під тягарем податку розорялися не тільки селяни. За недоплати було продано також немало земель, що належали дрібним феодальним землевласникам. Податковий грабунок настільки підірвав сільське господарство цих провінцій, що один голодний рік тут слідував за іншим. Голодовки лютували в 1803, 1813-1814, 1819, 1825, 1826, 1827-1828, 1832-1833, 1837 - 1838 рр., відносячи мільйони життів. Все частіше виявлялося. РИБАКІВ - (справжнє прізвище Аронов) Анатолій Наумович (1911, Чернігів - 1998, Нью-Йорк, похований в Москві), російський письменник. Вчився в Московському ин-ті інженерів транспорту. У 1933 м. репресований, засланець на три роки в Сибір. Від'їхавши покарання, кочував по країні, побоюючись повторного арешту. У роки Великої Вітчизняної війни пройшов шлях від рядового солдата до офіцера. У повісті "Кортик" (1948) і її продовженні "Бронзовий птах" (1956) події розвертаються в період Громадянської війни і непу в Москві, на Арбате. Жвавість оповідання, психологічна переконливість.
Список літератури курсової "Фінансова система ринкової економіки" - більше 20 джерел. Метод реальних опціонів -  - метод оцінки інноваційних проектів, що характеризуються високою невизначеністю очікуваних результатів. Передбачає перенесення з фінансового в реальний сектор економіки концепції опціонів і їх застосування для оцінки інноваційних проектів. Опціон, що Використовується при цьому на нефінансовий актив носить назву "реальний опціон" і є опціоном на "купівлю проекту" - опціоном "колл". Передбачається, що потенційний інвестор (або група інвесторів, виступаюча як єдина особа) володіє опціоном, що дає право (але не обов'язок) придбати інноваційний проект. СТРАХОВА МЕДИЦИНА - Форма організації охорони здоров'я, яка передбачає обов'язкове державне страхування від хвороб в поєднанні з приватною лікарською практикою і медичними установами (лікарнями, санаторіями і інш.). Страховий фонд С.м. формується за рахунок обов'язкових відрахувань від заробітної плати працюючих (застрахованого контингенту), за рахунок відрахувань роботодавцями (підприємців) з прибутку або фонду оплати труда і державних дотацій, а також добродійних фондів. Широко практикується в раді зарубіжних країн.Наприклад, в Іспанії С.м. охоплює всіх працюючих в промисловості і сфері обслуговування. Є 12 класів.

ФІЛІЯ ІНОЗЕМНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - термін, що використовується в Законі № 160-ФЗ і ряді інших актів законодавства РФ, що означає відособлений підрозділ іноземної юридичної особи (іноземної організації). Порядок створення і ліквідації філії іноземної юридичної особи встановлений в ст. 21 вказаного Закону. Філія іноземної юридичної особи створюється з метою здійснення на території РФ тієї діяльності, яку здійснює за межами РФ головна організація, і ліквідовується на основі рішення іноземної юридичної особи - головної організації. Державний контроль за створенням, діяльністю і ліквідацією філії іноземної юридичної особи.
Посилання в тексті роботи "Фінансова система ринкової економіки" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Артур Беррі - (1861-1929) Займаючись математикою в Кембріджськом університеті, Беррі виявляв також і деякий інтерес до економічної теорії. Народився він 28 травня 1861 р. в Кройдоне і помер 15 серпня 1929 р. в Кембрідже. Поступивши в 1881 р. в Кингс коледж Кембріджа, в 1885 р. він особливо відрізнився на випускному екзамені по математиці, а в 1886 р. був прийнятий в той же учбовий заклад як стипендіат. Після численних поїздок з метою читання лекцій, в 1889 р. він назавжди повертається в Кембрідж. Згодом, в 1891-1895 рр., крім адміністративної роботи в Кембріджськом університеті, він, високо шановний, але що. PRISONER'S DILEMMA. Дилема укладеного - Основоположна концепція теорії гри. Найкращою ілюстрацією концепції є притча об двох укладених, що разом здійснили злочин. Шериф вміщує підозрюваних в різні камери. Він надає кожному з них можливість признатися в здійсненні злочину, роз'яснюючи їх подальшу долю: якщо ти не зізнаєшся і не зізнається твій спільник, ти отримаєш три роки в'язничного висновку; якщо ви обидва зізнаєтеся, ти отримаєш чотири роки; якщо твій спільник зізнається, а ти немає, то отримаєш термін в дванадцять років; якщо спільник не зізнається, а ти підтвердиш здійснення злочину, то сядеш у в'язницю всього на два. АННАЛОВ ШКОЛА або Нова історична наука - (La Nouvelle Histoire) - напрям у французькій історичній науці і історіографії, що задав нетрадиційний і високоевристичний системний підхід в гуманітарному знанні 20 ст. Головні представники А.Ш. - Л.Февр, М.Блок, Бродель, Ле Гофф - традиційно акцентували лише наявність загального "духа А." і зв'язана з ним відсутність універсального методологічного канону, що жорстко задається. Виникнення А.Ш. датується виходом в світло в 1929 в Страсбурге першого номера журналу "Аннали економічної і соціальної історії" (післявоєнна назва видання - "Аннали: економіки, суспільства.

Цивілізація - цивільний, державний і в самому першому своєму значенні виражає рівень суспільного розвитку, досягнення, переваги життя в цивільному суспільстві (civitas), комплекс людських досягнень, належних цивільному (civilitas), таких як ввічливість, привітність, чемність. Базові значення даного поняття лежать в представленні римлян і греків (греки раніше за римлян обгрунтували це уявлення) про переваги життя згідно із законом, в державі. Держава - це суспільство, в якому править закон, якому підкоряються всі люди, мешкаючі в даному суспільстві, тому вони розглядаються як люди цивілізовані, тобто що. ДИСОНАНС КОГНИТИВНИЙ - теорія, розвинена в 60-х рр. амер. вченими Л. Фестінге-ром, Р. Абельсоном і інш. з метою пояснення формування думок і мотивації дій на основі внутрипсихологич. імпульсів. Основне значення цієї теорії складається в тому, що при наявності в соц. спільності неузгоджених один з одним уявлень (cognitions) виникає конфліктне явище дисонансу. Воно породжує прагнення особистості знайти деяке компромісне рішення з метою зменшення міри неузгодженості і підтримки психич. рівновага в процесі подальших взаємних контактів. При цьому неузгодженість у думках виконує функцію покарання, а узгодженість виступає в формі. Аборт - втрата плоду внаслідок планового переривання або невинесення вагітності. Аборт дозволений при терміні вагітності до 12 тижнів (і лише у виняткових випадках на більш пізніх термінах). Більшість абортів призначується першими 12 тижнів вагітність безкоштовно для пацієнтки в установах державної охорони здоров'я або за плату в приватних клініках. Існують два основних методи аборту: вакуум-аспирация і медикаментозний. Обидва застосовуються в амбулаторних умовах, ускладнення після абортів зустрічаються рідко. Самопочуття звичайно нормалізується через один-два дні, однак деякі жінки переживають почуття. СПЕНСЕР Герберт - (SPENCER, Herbert) (1820-1903) Основною межею соціології Спенсера була спроба сумістити утилітарний індивідуалізм з органічною моделлю еволюції соціальних систем. Перебуваючи під впливом біологічних теорій природного відбору, Спенсер використав дві різні версії концепції соціальної еволюції. (1) Він затверджував, що соціальні системи подібно організмам пристосовуються до навколишнього середовища в процесі внутрішньої диференціації і інтеграції. (2) Еволюційний прогрес суспільств, на його думку, направлений від простої однорідності у "військовому" суспільстві до складної.