На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ФІРМА В УМОВАХ ОЛІГОПОЛІЇ

(курсова робота з мікроекономіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти існування ринку олігополій. Основні ознаки олігопольного ринку ... 5
1.1. Поняття олігополії ... 5
1.2. Жорсткість цін і ламана крива попиту ... 7
Розділ 2. Моделі поведінки фірм на ринку олігополії ... 10
2.1. Одночасні ігри ... 10
2.1.1. Політика встановлення рівня виробництва: модель дуополії Курно ... 11
2.1.2. Фірми, що встановлюють ціни: дуополія Бертрана ... 15
2.2. Послідовні ігри ... 19
2.2.1. Кількісний лідер: модель Штакельберга ... 19
2.2.2. Лідерство в цінах ... 21
2.3. Олігопольні утворення на ринках України ... 24
Висновки ... 33
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Фірма в умовах олігополії" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Фірма в умовах олігополії"

Курсова робота "Фірма в умовах олігополії" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Фірма в умовах олігополії", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Фірма в умовах олігополії" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Фірма в умовах олігополії" і призначений виключно для пошукових систем.

ЦИНЬ ШИ-ХУАНДИ - Китайський імператор з династії Цинь, що правив в 221-210 рр. до Р. Х. Род. в 259 р. до Р. Х. + 210 р. до Р. Х. Перший імператор Цинь, Ши-хуанді, був сином циньского Чжуан-сян-вана від його любимої наложници. При народженні він отримав ім'я Чжен ( "перший"). Йому виконалося 13 років, коли помер його батько, і Чжен став правителем Цинь. До цього часу царство Цинь вже було одним з найбільших і найсильніших китайських держав. Чжен-вану залишалося зробити останнє зусилля для того, щоб об'єднати під своєю владою всю країну. У той час на сході циньцам протистояли п'ять царств: Чу, Хань, Вей, Чжао і Янь; за. ЧУПРОВ Олександр Олександрович - (5.2.1874, Мосальськ, Калужської обл. - 19.4.1926, Женева) - статистик, економіст, математик. Народився в сім'ї професора політичної економії Московського університету Олександра Івановича Ч., відомого видавця "Російських відомостей", творця земської статистики. Батько вплинув великий чином на сина, на його вибір професії. Дитинство і юність Ч. пройшли в Москві. Початкову освіту він отримав вдома. У 14 років поступив в 5-й клас 5-й московської гімназії; самостійно вивчав логіку, читав філософську і економічну літературу. З метою оволодіння математикою і логікою як апаратом. Данилевич Василий Ефимович (1872-1936) - Русско-украинский историк и археолог. Приват-доцент, в дальнейшем профессор Киевского, Харьковского университетов. Родился в Курске. Окончил 4-ю Киевскую гимназию, затем историкофилологический факультет университета св. Владимира в Киеве (1891-1896). Будучи студентом, специализировался на русской истории под руководством проф. В. Б. Антоновича. Написал курсовое сочинения "Очерк истории Полоцкой земли до конца XIV ст." (Киев, 1896), удостоенное медали и випущенное отдельним изданием. По окончании университета недолго работал преподавателем Бакинского реального училища. В. Германці - Германці були найближчими сусідами кельтів, з якими античні автори довгий час їх ототожнювали. Первинним їх місцепроживанням були Південна Скандінавія, Ютландія і побережжя Балтійського і Північного морів між Везером і Одером. Протягом VI - I вв. до н. е., поступово просуваючись на півдню, вони зайняли територію сучасної Німеччини аж до Рейна; деякі племена, з яких згодом найбільшу роль грали тревери, перейшли Рейн і затвердилися на його лівому березі. У Південній Німеччині розселилися свеви, маркоманни і квади, що найбільш тісно стикалися з кельтами, з якими вони частково змішалися.
Кожна вагома структурна частина курсової "Фірма в умовах олігополії" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Таранушенко Стефан (Степан) Андреевич (1889-1976) - Украинский искусствовед, историк архитектури. Сотрудник Курской картинной галереи в трудні предвоенні, военні и послевоенні годи. Из семьи мелкого торговца. Среднее образование получал, что називается, "на медні деньги" - окончил народное училище, затем гимназию (екстерном) (1910). Випускник историко-филологического факультета Харьковского университета (1916). Дипломная работа "Иконография украинского иконостаса" удостоена золотой медали. Работал сначала в Полтаве, доцентом тамошнего историко-фиологического института (1918). Затем в Харькове - адьюнкт-профессор. Шеїн Михайло Борисович - Шеїн (Михайло Борисович) - боярин і воєвода. У царювання Бориса Годунова він мав звання чашника; в 1607 р. зведений в бояре. У 1609 р. начальствував в Смоленське. Король польський Сигизмунд, вірячи чуткам, що жителі Смоленська чекають його з нетерпінням як рятівника, підступив до цього міста у вересні, з 12 000 добірних вершників, німецькою піхотою, литовськими татарами і 10 000 запорожців, розташувався станом на березі Дніпра і послав до жителів маніфест, переконуючи їх підкоритися і обіцяючи їм за добровільне підданство нові права і милість, а за упертість - розорення. Ш. відправив Сигизмундову грамоту. НарCкая монархія в VIII в. - Затвердження державної власності на землю і освіту на цій основі на початку VIII в. Нарской монархії - раннефеодального держави з централізованим управлінням - супроводилося відомим підйомом продуктивних сил. Підйом цей виявився передусім в сільському господарстві. Широке поширення отримали залізні землеробські знаряддя. У хроніках того часу постійно згадується про проритии канав, про пристрій водосховищ, зведення дамб, тобто про розширення зрошувальної мережі. Крім рису, широко розповсюдилися пшениця, жито і просо. Площа, що Обробляється збільшилася, що було пов'язано з розвитком продуктивних сил і.
У вступі курсової "Фірма в умовах олігополії" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Поссе Володимир Олександрович - Поссе (Володимир Олександрович) - журналіст. Народився в 1864 р. Вчився в СПб. університеті на філологічному і юридичному факультетах. У 1887 р., в зв'язку з справою 1 березня того ж року, був виключений з університету. У 1888 р. витримав екзамен на міру кандидата прав. Декілька років займався медициною за межею, де отримав міру доктора медицини. Під час перебування за межею писав кореспонденції, статті і полубеллетристические нариси в "Тижні" і "Книжках Тижня". У 1892 р. їздив в Миколаївський повіт Самарської губернії на боротьбу з холерою. Свої враження виклав в.

Шри-Ланка (бив. Цейлон) - Шри-Ланка (бив. Цейлон) (Sri Lanka), острівне гос-у в Індійському океані, поблизу південно-вост. побережжя Індії. На ранню історію Ш. великий вплив надала Індія, а совр. гос-у сформувалося в рез-ті трьох етапів европ. колонізації. Тут панували спочатку португальці, потім голландці і, нарешті, англійці, в результаті Ш. була анексована (1815) Англією, що назвала її Цейлоном. У нач. 20 в. середній клас Ш. висунув вимогу самоврядування. У 1931 р. була введена нова конституція, однак расові розбіжності не дозволили прийняти її в повному об'ємі. Хоч острів і отримав часткове самоврядування, він. Школа - евр. бейт-сефер. Школа. Шкіл для навчання дітей в древні часи у євреї не було. Слово "училище" в Деян. 19:9 має внаслідок приміщення, надане ап. Павлу для проповіді Слова Божія. Закон зобов'язував батьків вселяти своїм дітям Закон Божий будинку в повсякденному житті (Втор. 6:7 і дав,; 11:18 і дав.); в Пріт. Соломона мудрий дає повчання своїм учням зберігати заповідь батька свого і не відкидати повчання матері своєї (Пріт. 6:20). Без сумніву, матерям поручалося вчити дітей в перші роки їх життя. Цар Лемуїл прийняв від матері своєї повчання, написане в книзі Пріт. 31:2 і дав.; Тимофій був.
Список літератури курсової "Фірма в умовах олігополії" - більше 20 джерел. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК БАНКІВ - (англ. bank profits tax) - вигляд податку, що стягувався з 1 янв. 1994 по 1 янв. 2002 з комерційних банків, згідно з Законом РФ "Про податок на прибуток підприємств і організацій" (1991). Методика розроблена в Положенні "Про особливості визначення налогооблагаемой бази для сплати податку на прибуток банками і іншими кредитними установами", затвердженого Постановою Уряду РФ від 16 травня 1994 № 490. Входить в гл 25 Податкового кодексу РФ "Податок на прибуток організацій" (ст. 290- 292). Платники податку - коммерч. банки, включаючи іноземні, їх філіали і. ВАЛЮТНА КРИЗА - (англ. currency crisis) - різке загострення протиріч у валютній сфері. Періодично виникаюча криза світової валютної системи виявляється в різкому порушенні її функціонування в зв'язку з невідповідністю структурних принципів організації світового валютного механізму умовам, що змінилися произ-ва, світової торгівлі, співвідношенню сил в світовій спільноті. Дане поняття виникло з кризою першої світової валютної системи. Перша світова війна (1914-18) ознаменувалася кризою золотомонетного стандарту, к-рий у воюючих країнах перестав функціонувати як грошова і валютна система. Були введені.

ЗАКОН ПРО ВЗАЄМНІ ТАРИФИ - RECIPROCAL TARIFF ACT Первинний варіант Закону про взаємні тарифи (Закон про торгові угоди від 12 червня 1934 р. 19 U.S.C. 1351-1354) містив положення про трирічне делегування президенту права на підвищення і пониження тоді тарифних ставок, що існували до 50% в межах ' рамок повноважень'. Дія цього права час від часу продовжувалося Конгресом. Останній раз це було зроблено в 1958 р., (термін продовження становив чотири роки - найбільший в порівнянні з всіма пр. законами про взаємні тарифи, що дало можливість укладати довготривалі торгові угоди з інш. країнами, і вважалося просто необхідним.
Посилання в тексті роботи "Фірма в умовах олігополії" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. DISCOUNTED CASH FLOW. Дисконтовані грошові потоки - Грошові потоки, пов'язані з майбутніми інвестиційними проектами, оцінка яких проводиться з урахуванням тимчасового чинника, а також можливої процентної ставки. Облік тимчасового чинника є дуже важливим, оскільки велика частина інвестиційних проектів передбачає основні витрати (стік грошових коштів) в перший рік реалізації проекту, в той час як доходи (притока грошових коштів) розподіляються на декілька подальших років. Наприклад, при 10% ставці по кредитах компанія, що інвестує сьогодні г100, отримає в кінці першого року г110, а в кінці другого року - г121. Це означає, що для. ЄДИНИЙ ПОДАТОК НА СТАВЛЕНИЙ ДОХІД ДЛЯ ПЕВНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ - прямий регіональний податок, що стягується з юридичних і фізичних лиць, що здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи. Ст. 3 Федерального закону "Про єдиний податок на ставлений дохід для певних видів діяльності" (1998) визначає сфери діяльності, де перехід на сплату єдиного податку обов'язковий: ремонтно-строительная, навчання, транспорт, громадське харчування, бухгалтерія і аудиторство і інш. Об'єкт обкладення - ставлений дохід (потенційно можливий валовий дохід за вирахуванням потенційно необхідних витрат, пов'язаних з його. НАРЦИССИЗМ - (греч. Narciss - Нарцис, Наркисс) - в найбільш поширеному еначении - самозакоханість, будь-яка форма любові до себе. Уявлення об Н. і відповідне поняття сходять до древньогрецький мифолии. Згідно з самої відомою версією, Нарцис, побачивши своє відображення у воді, не міг відірватися від споглядання своєї краси і помер від любові до себе. Після смерті був перетворений богами в квітку нарцис. Понятіє Н. іноді використовується як позначення і символ людського самопознания. Саме тому, відповідно до заповіту великих мудреців древності - "Пізнай самого себе" - квітка нарцис є емблематическим.

ДІАСПОРА - стійка сукупність людей єдиного етнічного або національного походження, мешкаюча за межами своєї історичної батьківщини і що має соціальні інститути для підтримки і розвитку своєї спільності. Звичайно термін "Д." відноситься до частини народу (етнічної спільності, нації), мешкаючої поза країною свого походження і створюючої що склався, згуртовані, стійкі, добре укорінені і що стали необхідними для приймаючих країн етнічні групи. Вони частіше за все успішно взаємодіють з владою і корінним населенням і можуть служити прикладом благополучного співіснування різних категорій населення. Відносини з Д. ОРІЄНТАЦІЇ ЦІННІСНІ ОСОБИСТОСТІ - такі, що розділяються особистістю соц. цінності, виступаючі як цілі життя і основні кошти їх досягнення і тому що придбавають функцію найважливіших регуляторів соц. поведінки індивідів. О.ц.л. - продукт социализации індивідів, тобто освоєння обществ.-политич., етичних, естетич. ідеалів і непорушних нормативних вимог, що пред'являються до них як членів даних соц. спільності. У диспозиционной структурі особистості (див. Диспозиція особистості) О.ц.л. утворять вищий рівень ієрархії схильностей до певного сприйняття умов життя і діяльності і до поведінки в довгостроковій перспективі, а в. ОБ'ЄКТИВНІСТЬ - (OBJECTIVITY) Часто затверджується, що метою наукового дослідження, соціологічного або якого-небудь іншого, є об'єктивне знання, вільне від пристрастей і упереджень. Однак думки на цей рахунок розходяться: одні вважають, що об'єктивність в соціології можлива, інші затверджують зворотне. У захист положення про те, що соціологія не є об'єктивною, висуваються п'ять доводів різного характеру. (1) Соціологічні думки суб'єктивні, оскільки забарвлені особистим досвідом діячів (actors) (див. також: Феноменологічна соціологія). (2) Значення всіх положень обмежується певним язиковим контекстом (див. також:. Морфологічні запозичення - введення в мову елементів словоизменения іншої мови, моделей словоформ. Такі запозичення дуже рідкі: вважається, що морфологія мови найменше схильна до впливу інакшої мови. Таке запозичення може бути прямим або калькою (морфологічною калькою - копіюванням словоформи). Ср. вживання медновскими алеутами російських особистих закінчень і суфіксів дієслів: аба-ю ("працюю"), аба-л ("працював"). Ср. русск. Христос - Христа (під впливом греч. відміни). Сюди треба віднести і російські іменники pluralia tantum, кальковані з французьких pluralia tantum: духи ср. франц. les odeurs.