На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Сибіряків Іннокентій Михайлович - Сибіряків (Иннокентий Михайлович, народився в 1860 році) - брат попереднього, також відомий діяч і благотворитель. Вчився в Санкт-Петербургском університеті; багато жертвував Томському університету, Східно-Сибірському відділу Імператорського географічного суспільства (біля 30 000 рублів), на експедицію Г.Н. Потаніна, на видання наукових творів про Сибір ("Сибірська Бібліографія" і "Російська Історична Бібліографія за 1800 - 1854 рік" В.І. Межова, "Верхоянський Збірник" Худякова, "Сибірські мотиви", "Робочий на сибірських золотих. RIGHTS ISSUE (GB). Емісія прав - Метод залучення додаткового капіталу за допомогою випуску нових акцій і продажу цих акцій акціонерам компанії по пільговій ціні. Назва методу пов'язана з принципом переважного права (re-emption right), згідно з яким нові акції потрібно передусім пропонувати акціонерам компанії пропорціонально їх частки в акціонерному капіталі. Якщо акціонер не хоче вкладати додаткові кошти в компанію, він може продати свої права по ринковій ціні. Ср.: Capitalization issue. (US=Rights offering). Портові власті - Під портовою владою розуміються відповідні адміністрації морських портів, що здійснюють адміністративний - владні і інші покладені на них Урядом Російської Федерації повноваження. ст. 9 Кодекс торгового мореплавства Російської Федерації від 30.04.1999 № 81-ФЗ. Облікові Акції - акції, з якими здійснюються операції на фондових біржах, і які відповідають біржовим вимогам. Вони включаються список, допущених до звертання. Пауза - перерва в мові, якій акустично звичайно відповідає відсутність звуку, а фізіологічно - зупинка в роботі мовних органів. Пауза між словами виконує важливі язикові функції, будучи засобом розчленовування мови на інтонаційний-смислові одиниці, засобом вираження характеру зв'язку між частинами висловлювання, засобом смислового і емоційного виділення слова або синтагми. Зумовлене значенням висловлювання паузи використовується для вдиху.

ДУШІ (Нефеш, руах, нешама)

Нефеш, руах, нешама - три синоніми для позначення Д. в Св. Писанні. Частіше за все зустрічається слово "нефеш". Спочатку слово "нефеш" означало всяку живу істоту і вживалося в зв'язку зі словом "гудячи" ( "жива") (Побут. 1,20; 11,7 і інш.); потім стало означати також особистість, людського індивідуума. Слова "нефеш" і "нешама" буквально означають "дихання". А при видиханні виразно відчувається рух повітря, схожий на вітер - "руах". Віра у вічність "Бог мій! Душа, яку Ти мені дав, - чиста; Ти створив її у мені, Ти вдихнув її в мене, і Ти зберігаєш її всередині мене [...] Благословен Ти, Господи, що повертає душі в тлінні тіла". А в мидраше* Сифрей сказано про вірш: "Так призначить Господь, Бог духа всякої плоті..." (Чис. XXVII, 1.): з написаного витікає, що всякий дух відбувається від Нього. Тіло і Д. намагаються звинуватити один одну в здійсненні гріхів. Ось розповідь з Талмуда: Сказав Антонін р. Ієгуде hа-Наси: тіло і Д. можуть позбавити себе від суду. Яким чином? Тіло скаже: Д. грішила, бо з того дня, як вона покинула мене, лежу я в могилі нерухомо, як камінь, і не грішу. А Д. говорить: тіло грішило, бо з того дня, як я покинула його, витаю я в повітрі, немов птах. Сказав йому р. Ієгуда: Приведу тобі притчу: Чому це подібне? - Царю з плоті і крові, у якого був прекрасний сад, і були в ньому прекрасні плоди; і вмістив він в саду двох сторожів, одного кульгавого, а другого сліпого. Сказав кульгавий слепцу: прекрасні плоди бачу я в цьому саду, нумо, усади мене на себе, зірвемо їх і з'їмо. Заліз кульгавий на слепца, зірвали плоди і з'їли. Через деякий час прийшов господар саду і говорить їм: "Де ж прекрасні плоди?". Сказав йому кульгавий: "Хіба є у мене ноги, щоб я міг добратися до них?". Сказав йому сліпий: "Хіба зрячий я, щоб побачити їх?". Що ж зробив [цар]? - Посадив кульгавого на слепца і судив їх разом. Так і Господь: приносить Д., вміщує її в тіло і судить їх купно (Санг., XCI). Цдуким не вірили в безсмертя Д., як не вірили і у воскресіння мертвих, і говорили, що існує тільки один мир. Тому, в противагу ім. постановили вимовляти кожний ранок молитву: "Володар мій, душа, яку Ти дав мені..." (див. Прушим і цдуким*). Віра ця особливо підкреслена в трудах єврейських мудреців Середньовіччя. Р. Саадья Гаон пише в своїй книзі "Вірування і думки", що "Душа і тіло створені були разом на початку Витвору: "І створив Господь Бог людини з праху землі, і вдихнув в ніздрі його живу душу" (Побут. 11,7); тому одна ним нагорода і одна кара. Велика частина людей безсила зрозуміти це. Деякі думають, що кара і нагорода приречені тільки Д., інші думають - що тільки тілу". На думку Саадьі Гаона, кара осягає тіло і Д. разом. Віра в безсмертя Згідно з сказаним в книзі "Зогар"*, Д. людини - відображення вищих сфер. Вона пов'язана з ними безперервно, і зв'язок цей вічний. Еслі Д. сходить в нижчий мир і сполучається з плоттю тіла, це не означає приниження Д. Напротів, це величезна заслуга її: вона виконує велике призначення - бере участь в акті Витвору, підіймає все те, що знаходиться з нею в контакті, на вищий рівень, освітлює все світлом Божим, а потім зливається, випромінюючи світло, з вічним джерелом світла. Але тільки виконавши своє високе призначення, повертається Д. до свого джерела. ".. Д.. закликаються до суду ще до того, як вони приходять в мир, але не підлягають суду після того, як покидають мир. Скільки перевтілень і таємничих діянь здійснив Господь з душею! Скільки неприкаяний Д. мандрує по цьому миру і не можуть проникнути через завісу Його престолу... І люди не знають і не відчувають, які метаморфози проходять Д., немов камінь, випущений з пращі" (Зогар II). Д. праведників знаходяться в Божих руках і стоять вище за ангелів Божих. Але якщо Д. так возвишенни, чому вони сходять в цей нижчий мир, і чому вони покидають його? Щоб виконати покладене на Д. зобов'язання і прославити матеріальний мир Торою* і заповідями. У вченні Хабад говориться об два Д. Одна вдягається в плоть і кров, щоб дати життя тілу, інша - частинка Божества, або Божественна Д. Первая Д. складається з чотирьох елементів: вогню, води, вітру і праху, від яких відбуваються всі погані якості людини: лінощі, гординя, злоба і т. д. Але є в цієї Д. і добрі якості, наприклад, сприйнятливість до добра, милосердя, безкорисливість і т. д. Вона часто називається тваринної, або природної Д. Вторая Д. складається лише з двох елементів, вогню і води, породжуючих спрагу до збагнення нескінченності, восторженность і духовна насолода (див. Хасидізм*).

Джерело: interpretive.ru

© 2006-2019  ekursova.in.ua