На головну сторінку

ВЕЛИКЕ БОЛДИНО - сіло в Ніжегородської обл. Розташовано на р. Азанка (басейн Волги). Населення 4,7 тис. чол. Уперше згадується в 1585 як маєток воєводи Евстафія Михайловича Пушкина. До 1580-х на місці сучасного Великого Болдіна знаходилося поселення мордовских бортников. З 1619 родова вотчина Пушкиних. Влітку 1830, в зв'язку з майбутнім одруженням, А.С. Пушкину виділена частина - село Кистеневка, що входило до складу болдинского маєтка, в 1911 продано державі. З 1949 Музей-заповідник А.С. Пушкина, який провів тут три, т.н. болдинские, осені (1830, 1933, 1834). Тут ним в основному завершений "Євген Онегин", створені. РИНКИ СТРУКТУРА - спосіб організації ринку. Теорія ринків зосереджується на тих аспектах структури ринку, які впливають значний чином на поведінку фірм і покупців, а також на дієвість ринку. Вони включають в себе: а) міра концентрації продавців і концентрації покупців; б) умови входу на ринок; в) характеристики вироблюваного продукту; г) міра участі фірм у виробництві ресурсу для своєї продукції або в організації її продажу; д) здатність фірм діяти не на одному, а на декількох ринках. Платоспроможність: 1. - Фінансове становище приватної особи або компанії, яке характеризується можливістю розплачуватися з всіма боргами по мірі настання термінів платежів. 2. Величина, на яку активи банку перевищують його зобов'язання. ГРОШОВИЙ ОБІГ - сукупність всіх платіжних коштів, що використовуються в країні. Вартість монети визначається її обмінним курсом, конвертованістю. БУДИНКИ ДИТИНИ - в РФ установи для виховання і надання допомоги дітям раннього віку, що залишилися без піклування батьків, дітям самотніх матерів, а також дітям з дефектами фізичного або психічного розвитку. Створюються Д.р. для дітей з поразками ЦНС, порушеннями функцій опорно-рухового апарату, слуху, мови, зору і інш.

Машинно-тракторні станції (МТС)

- великі державні підприємства в сільському господарстві, що являли собою індустріальну матеріально-технічну базу колгоспного ладу. В.І. Ленін в роботі "Про кооперацію" (1923 р.) дав план поступового залучення селян в справу перекладу одноосібних селянських господарств на шлях великого суспільного колективного господарства. В.І. Ленін вказував, що важлива роль в цій справі буде належати технічному переозброєнню сільського господарства, підведенню під нього могутньої бази машинної техніки. Ідея створення МТС, що допомагають колгоспам в їх діяльності, виросла з практичних форм державної допомоги тракторами і іншими сельхозмашинами біднякам і середнякам. У 1927 р. при радгоспі ім. Т.Г. Шевченко на Україні був створений тракторний загін для виробничого обслуговування навколишніх бідняцьких і середняцких господарств. ВКП (би) побачила в цьому методі організації тракторного загону для допомоги селу могутній важіль державного керівництва і надання допомоги селу. У 1928 р. на базі тракторної колони радгоспа ім. Т.Г. Шевченко була створена перша в СРСР МТС, яка стала обслуговувати організовані при її допомозі колгоспи. XVI конференція ВКП (би) (1929 р.) визнала, що МТС є однією з головних форм виробничої змички з селянством. Широке будівництво МТС було почате по постанові Поради Труда і Оборони від 5 червня 1929 р. "Про організацію машинно-тракторних станцій". Був створений Всесоюзний центр машинно-тракторних станцій "Трактороцентр". У 1929 р. було організовано 102 МТС, в 1930 р. - 158, в 1932 р. - 2446, 1937 р. - 5818, 1938 р. - 6350, 1940 р. - 7069. Завдяки МТС мільйони селян уперше отримали можливість використати на своїх полях машинну техніку, яка полегшувала їх труд, підвищила продуктивність труда. Організація МТС зіграла роль і в прискоренні темпів суцільної колективізації селянства. Якщо в 1930 р. в колгоспах було об'єднано 23,6% селянських дворів, то до 1937 р. - 93%. Основною виробничою ланкою в МТС була постійна тракторна бригада, яка виконувала різні роботи в колгоспах. За кожною бригадою закріплялися трактори, різні сельхозмашини. Трактористам і іншим робітником тракторних бригад МТС за роботу в колгоспах нараховувалися трудодні в залежності від кількості і якості зробленої роботи і виконання планового завдання по врожайності. За кожний трудодень трактористи, бригадири тракторних бригад і їх помічники отримували грошову оплату. Проводилася також натуральна оплата зерном. 31 березня 1958 р. Верховна Порада СРСР ухвалила Закон "Про подальше зміцнення колгоспного ладу і реорганізації машинно-тракторних станцій", згідно яким сільськогосподарська техніка МТС продавалася колгоспам і радгоспам, і МТС поступово реорганізовувалися в ремонтно-технические станції.

Джерело: interpretive.ru