На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Елікин, Микола Евсеєвич - російський, син землед., слюсар; рід. в 1887 р. в з. Шаховское, Сарат. губ.; закінчив сельск. школу. 1905-06 рр. сост. в бойовій дружині Ташкентс. орг. Партії соц.-революціонерів під кличкою "Чавун". Арештований в 1907 р. в Ташкенті і 1 дек. 1907 р. Туркестанськ. Військово-окруж. суд. по 102 ст. Уголовн. улож., 1628 1629, 1630 і 1632 ст. ст. Укладення об наказ. і 279 ст. Зведення военн. постановл. за принадл. до бойової дружини Партії соц.-революціонерів і за участь в нападі на інтендантського фельдфебеля з відбиранням у нього мішка з казенними грошима до смертної страти, замененн. на 12 л. GMD - GAMBIAN DALASI - гамбийский даласи (стандартна грошова одиниця Гамбії); = 100 бутутам. Ввезення національної валюти вільне, вивіз обмежений сумою в 75 даласи. Центральний банк Гамбії. що приступив до операцій з 1 березня 1971 р., здійснює валютний контроль і є емісійним інститутом країни. У грошовому обігу знаходяться банкноти в 1, 5, 10 і 25 даласи, а також монети достоїнством в 1 даласи, 1, 5, 10, 25 і 50 бутутов. CONVERTIBLE CURRENCY (конвертована валюта) - валюта, яка може бути швидко і легко куплена або обменена на інші валюти;. Інтеграція - процес об'єднання зусиль різних підсистем (підрозділів) для досягнення цілей організації. ЗНАРЯДДЯ ВИРОБНИЦТВА - англ. instruments of production; ньому. Produktionsinstrumente. Техн. кошти (машини, станки, прилади, інструменти), при допомозі к-рих виробляються матеріальні блага; найважливіша складова частина засобів виробництва.

Школа "Анналов" ("нова історична наука")

- науковий напрям, виниклий у Франції і що групується навколо заснованого Марком Блоком і Люсьеном Февром журналу, що виходив під назвою "Аннали" (1929 - 1939 рр.), "Аннали соціальної і економічної історії" (1939 - 1941 рр.). З 1994 р. - "Аннали. Історія, соціальні науки".
З формуванням даного напряму зв'язують революційні зміни в історичній науці. Їх суть полягала в тому, що сталася заміна класичної "історії - оповідання" "історією - проблемою", а також робилися спроби створити "тотальну" історію, тобто історію, що описує все існуючі в суспільстві зв'язки - економічні, соціальні, культурні. У трудах послідовників школи "Анналов" стався рішучий розрив з традиціями позитивізму в історії. Вчені стали ставити в центр своїх досліджень не діяльність великих людей, не опис подій, а суспільство загалом, намагаючись розкрити глибинні структури, існуючі протягом великих тимчасових відрізків.
Такий підхід зажадав залучення даних суміжних наук - соціології, етнографії, географії і т.д., а також розширення кола історичних джерел. Прихильники "нової історичної науки" залучають результати досліджень археології, історії техніки, лінгвістики, проповіді, житія святих і інш. Це привело до епистемологическому повороту в історичній науці: джерело саме по собі німе, питання йому задає дослідник, отже, цінність придбаває навіть фальсифіковане джерело, оскільки він може розказати чому фальшивка з'явилася, кому це було вигідне. Так в трудах прихильників школи "Анналов" виникає діалог з минулим - найважливіший елемент нового підходу до вивчення історії.
Прихильники даного напряму вивчають масові представлення людей тієї або інакшої епохи (історія ментальності), зміну ціннісних установок протягом віків, проблему історичної пам'яті і т.д.

Джерело: interpretive.ru

© 2006-2019  ekursova.in.ua