На головну сторінку

Тел'-ель-кебір (TEL-EL-KEBIR) Англоєгипетськая війна 1882 - 13 сент. 1882 в Єгипті, який знаходився під англо-франц. протекторатом, відбулося повстання. Англ. війська лорда Уолслі після нічного маршу по пустелі атакували військові зміцнення єгиптян (чисельність захисників 22 000, командуючий полковник Ораби-паша). Англійці втратили 339 чіл. убитими і пораненими, втрати єгиптян були величезні. Опісля два дні Уолслі увійшов до каїра (15 сент.). Сумісне англо-франц. управління Єгиптом закінчилося. Див. Кассассин, Тель-ель- Магута, Александрія III. ПОДАТКОВІ КАНІКУЛИ - (tax holiday) податкова пільга, яка складається в звільненні і істотному сокраще-. нді податку на прибуток або корпоративного податку на певний період. Надається інвесторам, що вкладають кошти в окремі галузі або регіони, в розвитку яких зацікавлена країна, або іноземним інвесторам як міра заохочення зарубіжних капіталовкладень. ОБХВАТУ-НЕТТО - чисельність радіо- або телевізійної аудиторії, охопленої рекламним повідомленням за конкретний період часу, за вирахуванням числа осіб, що вже зазнали впливу цього повідомлення, що передається іншою станцією. Сировина - початкові по відношенню до циклу матеріали, з яких в рамках технологічного циклу виготовляється кінцевий продукт. Соціальна роль - стійкі сукупності функцій, що стандартно виконуються людьми в стандартних ситуаціях соціальної взаємодії (сім'я, професійна група, політична партія і т. п.).

ОРЕНДНА ПЛАТА

(англ. rent charge, rental) - плата за користування майном, наданим в порядку оренди. Форма і розмір А.п., терміни і умови її внесення визначаються договором оренди. У оренду можуть бути передані земельні дільниці, обособл. природні об'єкти, пр-тия, майна. комплекси, будівлі, споруди, обладнання, трансп. кошти і речі, к-рі не втрачають своїх натуральних властивостей в процесі їх використання (неспоживані речі). А.п. встановлюється за все майно, що орендується загалом або окремо по кожній з його складових частин у вигляді: певних в твердій сумі платежів, що вносяться періодично або одноразово; встановленої частки отриманих внаслідок використання орендованого майна продукції або доходів; надання орендарем певних послуг орендодавцю; передачі орендарем орендодавцю зумовленої договором речі у власність або в оренду; покладання на орендаря обусловл. договором витрат на поліпшення якості орендованого майна. Сторони можуть передбачати в договорі оренди поєднання перечисл. видів А.п. або інакші види оплати оренди. Найбільш распростран. вигляд А.п. - встановлення твердої суми платежу, обчисленої виходячи з вартості майна, що усього орендується або окремо по кожній з його складових частин. Платежі вносяться, як правило, періодично в определ. договором терміни (див. Аннуїтет). При здачі в оренду будівель і споруд А.п. звичайно встановлюється на одиницю площі виходячи з фактич. розміру переданого об'єкта. Плата за користування будівлею або спорудою включає плату за користування земельною дільницею, на до-ром воно розташоване, або що передається разом з ним соотв. частиною дільниці. При недоліку ден. коштів найбільш переважно для орендаря внесення А.п. в натуральному вираженні - передачею орендодавцю частини продукції, получ. внаслідок використання орендованого майна, або за допомогою надання йому определ. послуг. У разі здачі діючими пр-тиями в оренду отд. об'єктів осн. коштів А.п. включається до складу доходів від внереализац. операцій. Амортизаційні відрахування нараховуються орендодавцем і відшкодовуються за рахунок получ. А.п. з віднесенням їх до складу витрат від внереализац. операцій. Орендар включає А.п. у витрати на произ-у. При встановленні розміру А.п. враховують: величину амортизаційних відрахувань, що нараховуються на вартість орендованого майна; дохід, к-рий міг би бути отриманий при непосредств. використанні майна, що передається; витрати на страхування майна, що орендується; витрати на проведення ремонту об'єктів після закінчення термінів оренди; ср. рівень А.п., що склався в даному регіоні на аналогічні об'єкти. Розмір А.п. може змінюватися по узгодженню сторін в терміни, предусмотр. договором, а також в зв'язку із зміною умов функціонування пр-тий, і передусім із зміною ринкових цін на обладнання, але не частіше за один раз в рік

Джерело: vocable.ru