На головну сторінку

ОПЕРАЦІЇ СТРАХОВІ - Сукупність всіх видів діяльності страхових організації, безпосередньо пов'язаних з проведенням обов'язкового і добровільного страхування. Включає облік і оцінку майна, належного обов'язковому страхуванню, числення страхових платежів і забезпечення їх стягування, висновок договорів добровільного майнового і особистого страхування, організацію инкассации і безготівкових розрахунків, ведіння особових рахунків страхувальників, складання страхових актів, визначення і виплата страхового відшкодування (страхових сум), страхового посібника, додаткової пенсії, розірвання договорів страхування при. КУПІВЕЛЬНА ЗДАТНІСТЬ ГРОШЕЙ - здатність грошової одиниці бути обміненою на певну кількість товарів і послуг, яке можна придбати, купити за грошову одиницю країни. Купівельна здатність грошей залежить насамперед від цін на товари і тарифів на послуги (в припущенні, що товари і послуги по цих цінах є в продажу). SANMEKAI (група "Санмекай") - Група японських міських банків (City Banks), які визначають процентні ставки по короткострокових кредитах. Предмет оцінки - вигляд вартості, а також майнові і немайнові права, пов'язаний з об'єктом оцінки. НЕЙТРАЛЬНІСТЬ АФЕКТИВНА - англ. neutrality, affective; ньому. Neutralitat, affektive. Емоційна байдужість по відношенню до об'єкта. Див. ДІЇ АЛЬТЕРНАТИВИ, ОРІЄНТАЦІЯ.

ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ

(лати. integratio відновлення, заповнення, від integer цілий) - зближення, взаимопереплетение економічних об'єктів (аж до об'єднання). Процес Е.і. відбувається на разл. рівнях. Виділяють Е.і. горизонтальну [коли компанія ставить під свій контроль компанію конкурента або ж здійснює злиття компаній, працюючих в одній галузі на однакових стадіях виробництв. процесу] і вертикальну [при до-ой діяльність компанії охоплює більш ніж одна ланка в технологич. ланцюжку произ-ва кінцевого продукту; вона може включати всі стадії произва і реалізації продукції: від видобутку сировини до оптової або роздрібної торгівлі]. Е. і. носить междунар. характер і передбачає зближення нац. господарств аж до їх об'єднання в єдине нар. господарство. Це - вища відома форма інтернаціоналізації господарств. життя. Її основу складає інтернаціоналізація капіталу і произ-ва, краю спочатку відбувається на микроуровне (на рівні фірм і банків), а потім виходить на макроуровень (на рівень держав). Тоді Е.і. оформляється междунар. угодами і договорами. У вищих своїх виявах Е.і. має інституційний характер, тобто існує в формі постійно діючих междунар. органів. Гл. форми междунар. інтеграційних об'єднань: зона вільної торгівлі [коли знімаються все тамож. бар'єри і обмеження взаємної торгівлі країн-учасниць]; митний союз [коли учасники не тільки здійснюють вільну торгівлю між собою, але і проводять єдину торгову політику по відношенню до третіх країн]; загальний ринок [доповнює митний союз свободою переміщення капіталів і робочої сили]; економічний і валютний союзи - вищий рівень Е.і. У наст. час в світі на вищому рівні Е.і. знаходиться ЄС (Європейський Союз), вже минулий стадію загального ринку. Прикладом зони вільної торгівлі є НАФТА (Північноамериканська асоціація вільної торгівлі), що включає США, Канаду і Мексіку. Угода про Митний союз укладена між Росією, Білорусією, Казахстаном і Киргизією (див. також Евроазійськоє економічне співтовариство). Інтеграційні процеси стають всеосяжними. У світі нараховується біля 20 інтеграційних об'єднань разл. міри обхвату і глибини.

Джерело: vocable.ru