На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

торговий кредит, кредиторська заборгованість - Домовленість про відкритий рахунок з постачальником товарів або послуг, записи про платежі постачальникам. Зобов'язання по торгових кредитах включають рахунки кредиторів (accounts payable). Фірма Dun & Bradstreet є найбільшою компанією, що збирає інформацію відносно торгових кредитів, вона складає рейтинги комерційних фірм і публікує звіти. Дані відносно торгових кредитів також збираються комерційними агентствами (mercantile agency), що спеціалізуються в різних галузях. Торговий кредит є важливим джерелом робочого (оборотного) капіталу (working capital) компанії, хоч подібний кредит може. FOMC, FEDERAL OPEN MARKET COMMITTEE (Федеральний Комітет Вільного ринку) - комітет, що складається з 12 членів, який встановлює кредит і політику процентної ставки для ФРС;. ВНУТРІШНЄ ІНКАСО - Внутрішнє інкасо - інкасо, в розрахунках по якому сторони (наказодавець/банк-ремитент/інкасуючий банк/ представляючий банк/платник), що все беруть участь є резидентами Республіки Білорусь. R.P. - ВІДПОВІДАЙТЕ СПЛАЧЕНИЙ - ответ оплачен; = RP 2). Тьютор - наставник, член контингенту повчальних дорослих людей, що здійснює постійну допомогу одному або декільком дорослим обучающимсяв розв'язанні питань організації навчання. (4).

ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

(англ. chart of accounts) - класифікатор і кодифікатор синтетичних рахунків, вживаних для бухгалтерського обліку в організаціях. Робочий П.с.б.у. містить сукупність рахунків бух. обліку, пов'язаних двійчастим записом в систему (англ. doubleentry system), моделюючу хоз. діяльність конкретної орг-ции, включаючи класифікатори аналітичних рахунків бух. обліку, систему кореспонденцій рахунків і кодування первинних даних для бух. обліку. У багатьох країнах, в т.ч. в Росії, П.с.б.у. затверджується гос. або суспільств. орг-циями. Він містить обов'язкову номенклатуру рахунків для застосування у всіх орг-циях, ведучих хоз. діяльність на тер. гос-ва, що передбачає одноманітну методологію, узагальнення і контроль показників хоз. діяльність і одночасно необхідну міру свободи для вибору методів індивідуальної облікової політики. Частіше за все застосовують три підходи до побудови П.с.б.у.: матричний, лінійний і ієрархічний. Матричний П.с.б.у. розділяється на 10 класів рахунків, кожний клас в свою чергу може бути розділений на 10 груп, або підкласів рахунків, а кожна група (підклас) може включати до 10 синтетичних рахунків. Усього при суворій впорядкованості система бухгалтерського обліку може містити до однієї тисячі рахунків першого порядку (синтетичних рахунків). Лінійна будова П.с.б.у. передбачає послідовний виклад синтетичних рахунків, зведених в групи. Число груп нічим не обмежене, що дозволяє виділити стільки рахунків, скільки необхідно, без створення субрахунків. Кодування рахунків виробляється порядковими номерами від 1 до n. Ієрархічна будова П.с.б.у. передбачає мінімальне число синтетичних рахунків при максимальному виділенні інформаційних ознак в субрахунках. Кореспонденція рахунків встановлюється тільки між синтетичними рахунками, що при правильному підборі ознак рахунків і субрахунків дозволяє значно скоротити число кореспонденцій між рахунками і спростити інформаційну структуру.

Джерело: vocable.ru

© 2006-2019  ekursova.in.ua