На головну сторінку

ПАСПОРТ ОПЕРАЦІЇ - документ валютного контролю, за допомогою якого в РФ експортери і імпортери підтверджують обгрунтованість платежу по операції. Введений з метою перешкодити нелегальному перекладу валюти за рубіж. П.с. оформляється в банку експортера (імпортера), який виконує функції агента валютного контролю. Копія даного паспорта пред'являється митниці при оформленні товару, що експортується (що імпортується). Експортер (імпортер) заповнює П.с. в двох примірниках, підписує його і подає на підпис банку разом з оригіналом або завіреною копією контракту. Банк перевіряє відповідність відомостей, що містяться в. Реалізований приріст (або збиток) капіталу (REALIZED CAPITAL GAIN (або LOSS)) - приріст (або збиток) капіталу при продажу або обміні фінансових активів, що враховується при оподаткуванні. Дефляція - тенденція до зниження середнього рівня цін в економіці внаслідок зменшення сукупного попиту, зниження вартості товарів за рахунок зростання продуктивності суспільного труда, або скорочення кількості грошей в звертанні. ВКЛАДИШ В УПАКОВКУ - вкладення в упаковку малоформатного видання рекламного змісту. ЧИННИК ЕТОЛОГИЧЕСКИЙ - чинник поведенческого (етологического) характеру, виникаючий при різних контактах особнів в їх групах і що впливає на взаємовідносини між ними.

ЗОНИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

зони, що створюються для цілей проведення митного огляду і митного огляду товарів, в тому числі транспортних засобів, їх зберігання і здійснення з ними вантажних операцій (стаття 282 ТмК Республіки Білорусь). Зони митного контролю можуть бути створені в місцях виробництва митного оформлення, здійснення митних операцій, в місцях перевантаження товарів, їх митного огляду і митного огляду, в місцях тимчасового зберігання, стоянки транспортних засобів, що перевозять товари, що знаходяться під митним контролем, і в інакших місцях, визначуваних у відповідності з ТК Республіки Білорусь. Зони митного контролю можуть бути постійними у разі регулярного знаходження в них товарів, належних митному контролю, або тимчасовими. Порядок створення і позначення зон митного контролю, а також вимоги до них встановлені постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 24.05.2007 N 674. Постійні зони митного контролю створюються: 1) в пунктах ввезення і вивозу; 2) в пунктах митного оформлення; 3) на складах тимчасового зберігання, митних складах і вільних складах; 4) у вільних митних зонах; 5) в магазинах безмитної торгівлі. Тимчасові зони митного контролю за рішенням начальника митного органу або особи, його що заміняє, прийнятим в письмовій формі, можуть створюватися: - для здійснення митними органами митних операцій відносно товарів поза постійними зонами митного контролю - на час їх здійснення, якщо при здійсненні таких операцій потрібно визначити зону митного контролю виходячи з необхідності забезпечення безперешкодного здійснення митними органами своїх функцій; - при необхідності проведення митного огляду або митного огляду товарів; - для цілей тимчасового зберігання товарів, що знаходяться під митним контролем, в інакших місцях, чому склади тимчасового зберігання, у випадках, встановлених ТК Республіки Білорусь.

Джерело: vocable.ru