На головну сторінку

BUSINESS FINANCE. Фінанси компанії - Грошові кошти, що залучаються компанією для використання в комерційних цілях. Потреби ділового підприємства в капіталі поділяються на короткострокові, середньострокові і довгострокових. Основні джерела короткострокового і середньострокового фінансування можна розділити на внутрішні і зовнішні. Внутрішнім джерелом служить нерозподілений прибуток (див. Retained profits), а зовнішнім - тимчасові кредити, взяті у дочірніх компаній, директорів і т.д., перевідні векселі, факторинг (див. Factoring), комерційні кредити (див. Trade credit), короткострокові інвестиції в інші компанії і інш. Джерела. ЛОШАТА - ТЕРМІНОВІ ЦІННІ ПАПЕРИ БЕЗПЕРЕРВНО ПРОПОНОВАНОГО ТРИВАЛОГО ЧАСУ - разновидность долгосрочних облигаций c нулевими купонами на базе казначейских бумаг США, випускаемих на регулярной основе. ШОП-ТУР (ШОПИНГ-ТУР) - організована зарубіжна поїздка по зазделегідь наміченому маршруту, головною метою якої є придбання товарів широкого споживання, як правило, для подальшого перепродажу. Внутрішній потік - потік маркетингових комунікацій, виникаючий всередині організації. Процес соціальний - сукупність однонаправленних і соціальних дій, що повторюються, які можна виділити з безлічі інших соціальних дій.

ПОГАШЕННЯ ПОЗИКИ

(англ. repayment of а loan) - припинення зобов'язань по виплаті суми основного боргу і відсотків (при наявності таких). Нормальний спосіб П.з. - виконання боржником позикового зобов'язання. На практиці також використовуються: отступное - отримання замість виконання зобов'язання к. майна;? залік (повний або частковий) позикового зобов'язання зустрічною однорідною вимогою, термін виконання по до-рому наступив, не вказаний або визначений моментом затребування; новація - угода про заміну первинного зобов'язання інш. зобов'язанням між тими ж особами, що передбачає інакший предмет або спосіб виконання (напр., позикове зобов'язання може бути новировано у вексельне зобов'язання). Всі ці способи П.з. характеризуються отриманням кредитором зустрічного задоволення в момент погашення і(або) в майбутньому. Припинення позикового зобов'язання з юридич. т.з. не завжди може розцінюватися як П.з. в економич. значенні. Напр., припинення зобов'язання при ліквідації юридичної особи, в т.ч. у випадку банкрутства, неможливість виконання і нек-рі інш. основи можуть або взагалі не передбачати задоволення вимог кредитора, або приводити до далеко не повного їх задоволення в зв'язку з недостатністю майна боржника. У результаті припинення позикового зобов'язання по указ. основам може приводити до збитків в діяльності кредитора. При погашенні позикового зобов'язання, що є за своєю природою грошовим зобов'язанням, сума зробленого платежу, недостатня для виконання грошового зобов'язання повністю, при відсутності інакшої угоди повинна гасити передусім витрати кредитора по отриманню виконання, потім відсотки за користування позиковими коштами, а в частині, що залишилася - основну суму боргу.

Джерело: vocable.ru