На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ДІЛЕР ВАЛЮТНИЙ - (англ. currency dealer, фр. сambiste) - фахівець з купівлі-продажу іноземної валюти. Ділерський апарат банку або фірми спеціалізується на роботі з валютами і по видах операцій (з торгово-пром. клієнтурою, міжбанківська готівка, термінова, з похідними финанс. інструментами, арбітражні і інш.). Д.в. приймають на себе ризики, связ. з валютними операціями. Їх прибуток залежить від спреда - різниці між курсом продавця і курсом покупця, а також від динаміки валютного курсу. У діях Д.в. - експертів велику роль грає прогнозування валютного курсу і валютного ризику на основі розробки економетрич. моделі. ПОДАТОК ПРОГРЕСИВНИЙ - PROGRESSIVE TAX Податок, що передбачає більш високі ставки оподаткування на підвищені доходи фізичних осіб в порівнянні зі ставками для одержуючих менш високі доходи. Федеральна система прибуткового оподаткування фізичних осіб заснована на Н.п., що відображає принцип обкладення податками виходячи із здатності їх виплачувати. ПРИЙМАТИ - У перестрахуванні: приймати ( перестраховувати) страховий ризик від іншого страхувальника (передаючої компанії) або від самостраховщика.  У управлінні ризиком: втримувати деяку міру ризику або подверженности ризику. ЧАРТИНГ - складання графіків, діаграм, призначених для аналізу ринку, визначення його стану, прогнозування цін. Фіксація даних спостереження - запис отриманих даних вручну або інструментально (за допомогою магнітофонів, диктофонів, відеокамер).

ДОХОДИ ВІД ПАЙОВОЇ УЧАСТІ В ОРГАНІЗАЦІЇ

- доходи платника податків по податку на дохід фізичних осіб. Особливості сплати податку на доходи фізичних осіб відносно доходів від пайової участі в організації встановлені в ст. 214 НК. Сума податку на доходи фізичних осіб відносно доходів від пайової участі в організації, отриманих у вигляді дивідендів, визначається з урахуванням наступних особливостей. 1. Сума податку відносно дивідендів, отриманих від джерел за межами РФ, визначається платником податків самостійно застосовно до кожної суми отриманих дивідендів по податковій ставці 6%. При цьому платники податків, одержуючі дивіденди від джерел за межами РФ, має право зменшити суму податку, обчислену відповідно до розділу 23 НК, на суму податку, обчислену і сплачену по місцю знаходження джерела доходу, тільки у випадку, якщо джерело доходу знаходиться в іноземній державі, з якою укладений договір або угода про уникнення двійчастого оподаткування. У випадку, якщо сума податку, сплачена по місцю знаходження джерела доходу, перевищує суму податку, обчислену відповідно до розділу 23 НК, отримана різниця не підлягає поверненню з бюджету. 2. Якщо джерелом доходу платника податків, отриманого у вигляді дивідендів, є російська організація, вказана організація признається податковим агентом і визначає суму податку окремо по кожному платнику податків застосовно до кожної виплати вказаних доходів по податковій ставці 6%. Оподаткування здійснюється в порядку, передбаченому НК по визначенню податкової бази по податку на прибуток організацій відносно доходів, отриманих від пайової участі в інших організаціях.

Джерело: vocable.ru

© 2006-2019  ekursova.in.ua