На головну сторінку

PRIVATE-ENTERPRISE ECONOMY/FREE-MARKET ECONOMY/CAPITALISM. Економіка приватного підприємництва/ринкового економіка/капіталізм - Система організації господарства з метою виробництва товарів і послуг. Капіталізм має на увазі існування приватної власності на засоби виробництва. Прийняття економічних рішень в умовах капіталістичної системи вкрай децентрализировано, а ресурси розподіляються через численні ринки. Ринки регулюють взаємовідносини покупців і продавців, встановлюють рівноважні ціни і визначають, яка кількість товарів і послуг буде зроблена і реалізована. Див. Price system, Mixed economy, Nationalization, Privatization, Laisserfaire. SOCIAL BRANDING - (соушл брендинг)(англ.)- особлива стратегія комунікацій з цільовими аудиторіями, яка базується на тому, що компанія бере на себе соціальну або культуртрегерскую місію по відношенню до цільових аудиторій. Напр., компанія McDonalds займається захистом диких птахів в США; Газпром надає фінансову підтримку проектам в сфері утворення, спорту і науки. ДІЛОВА ГРА - моделювання реальних умов діяльності підприємства, фірми з метою виявлення резервів виробництва і усунення відхилень основних техніко-економічних показників від планових. Вектор зростання - одна з чотирьох стратегій збільшення норми повернення на капітал. Дискримінація - дії, що закривають членам певної соціальної групи доступ до ресурсів, соціальним благам або джерелам доходу, доступним іншим.

ЖИРОБАНКИ

кредитні організації, призначені для здійснення безготівкових розрахунків за допомогою переказів. Мають глибокі историч. коріння, що йде в ср. віку. Тоді необхідність жиророзрахунків диктувалася потребою полегшити і спростити процес транспортування готівки, а також забезпечити захист від фальшивих монет. Первие Ж. з'явилися в Генує (1586); Венеции (1587), Мілане (1593), Амстердаме (1609); Гамбурге (1619); Нюрнберге (1621); Роттердаме (1635). Ж. того часу випускали т.н. розрахункові монети, які прирівнювалися по вартості до определ. вазі срібного злитка, депонир. в банку, і використовувалися в бухгалтерських проводках по операціях переказу грошей. З течією часу ініціатива в жиророзрахунках поступово перейшла до коммерч. і центральним банкам, поштовій службі, орг-циям, що володіли достатніми капіталами, філіальною мережею для організації жиророзрахунків в регіонах і рамках нац. меж. У ХХ в. Ж. в чистому вигляді практично втрачають своє значення, ліквідовуються або перетворюються в розрахунково-касові центри приватних банків. Серед тих, що збереглися в нач. 90-х рр.: шведський Bankgiro, компанія, встановлена коммерч. і кооперативними банками, ощадними касами для здійснення міжбанківських переказів у великих сумах (з 1986 за допомогою термінала підключена до клірингового центра Ріксбанка - центрального банку Швеції); швейцарська фірма Telekurs AG, що займається обробкою платіжних документів при жиророзрахунках; британський National Girobank, що проводив жиророзрахунки в системі гос. пошта до приватизації 1988. У ФРН ощадкасса і розрахункові центри об'єднані в Deutscher Sparkassen-und Giroverband (Німецький союз ощадкасса і розрахункових центрів)

Джерело: vocable.ru