На головну сторінку

ФКА, - вільне у перевізника (в зумовленому пункті) (FCA, free carrier (name комерційна умова постачання і оплати товарів в міжнародній торгівлі, яке може бути використане для будь-якого вигляду транспорту, включаючи интермодальні перевезення. Відповідно до умови ФКА продавець зобов'язаний за свій рахунок доставити товар в зумовлений контрактом пункт, передати його перевізнику і отримати експортну ліцензію. У свою чергу покупець повинен укласти з перевізником договір про перевезення за його рахунок вантажу автомобільним, залізничним, морським, авіаційним, внутрішнім водним транспортом або комбинированно. ЗАПОВІТНЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ - складене відповідно до чинного законодавства і за певною формою, нотаріально завірене письмове розпорядження власника майна, цінностей, грошових внесків про те, в чиє володіння повинна бути передана його власність після смерті. Заповіт, складений пізніше, відміняє раніше складене. КОЗУЛЯ - ПОВЕРНІТЬСЯ НА СПРАВЕДЛИВОСТІ - чистая прибиль компании в процентном виражении к обикновенним акциям; = ROC 1). Протекціонізм - (protectionism), заходи гос-ва, направлені на обмеження междунар. торгівлі або на створення мистецтв, конкурентоздатність вітчизняних виробників. Обично П. має на увазі скорочення імпорту за допомогою тарифів, квот, нетарифних бар'єрів (до них, зокрема, відносяться правила охорони труда, техн. норми, зміни в гос. закупівлях, добровільні екпортні обмеження), експортного мита і субсидій вітчизняним виробникам. П. благотворно впливає на економіку країни (особливо в короткий період), напр., сприяючи розвитку нових галузей пром-ти, але звичайно він більш усього вигідний. Прикордонні стану - Слабі форми нервово-психічних розладів, перехідні між психічним здоров'ям і вираженою патологією.

Радянська соціологічна асоціація

ССА) громадська наукова організація, об'єднуюча колективи і окремих осіб, ведучих наукову, практичну, пропагандистську або педагогічну роботу в області соціології. Здійснює свою діяльність під керівництвом Секції суспільних наук Президії АН СРСР. Заснована в 1958 р. для сприяння розвитку соціологічних досліджень і ефективному використанню їх результатів в соціальній практиці, ССА сприяє підвищенню теоретичного рівня і методичної надійності досліджень, організації підготовки і перепідготовок соціологічних кадрів, формуванню служб соціального розвитку на підприємствах і в органах управління, вдосконаленню соціальної статистики. До найважливіших напрямів роботи ССА відносяться: координація діяльності членів асоціації, концентрація їх зусиль на найбільш перспективних напрямах досліджень, організація міжвідомчих тимчасових наукових колективів для розробки актуальних теоретичних і прикладних проблем; сприяння формуванню мережі банків соціологічних даних, консультативних соціологічних центрів, інших соціологічних організацій; узагальнення і поширення досвіду кращих соціологічних служб, поширення методичної документації, надання різносторонньою допомоги соціологам-виробничникам; інформування членів асоціації про зміст і результати соціологічних досліджень в СРСР і за рубежем; розвиток міжнародних наукових зв'язків радянських соціологів сприяння книгообмену і обміну бібліографічною інформацією із зарубіжними соціологічними організаціями, напрям радянських соціологів в закордонні відрядження, прийом іноземних вчених, проведення міжнародних соціологічних семінарів і конференцій. Вищим органом ССА є з'їзд, що скликається не рідше за один раз в 4 роки і що обирає Правління ССА. Поточною роботою асоціації керує Президію Правління ССА на чолі з президентом і віце-президентами. У союзних республіках, великих регіонах і найбільших містах СРСР за рішенням Правління ССА можуть створюватися відділення ССА. У 1987 р. в складі ССА нараховувалося 20 регіональних відділень, об'єднуючих 6000 індивідуальних і 1300 колективних членів. З метою кооперації труда соціологів, що вивчає схожі проблеми, ССА організує науково-дослідні секції, що затверджуються Президією ССА. У цей час в структурі асоціації функціонує 29 секцій, що представляють основні напрями соціологічних досліджень в СРСР. ССА є колективним членом Міжнародної соціологічної асоціації, активно бере участь в заходах, що проводяться нею.

Джерело: voluntary.ru