На головну сторінку

EUROTOP 100 - індекс "Евротоп 100": включає 100 найбільш ліквідних акцій компаній з 9 країн: Бельгії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Іспанії, Швеції, Швейцарії і Великобританії. Країни оцінюються по капіталізації ринку, а компанії - по об'єму товарообороту. Індекс охоплює 17 секторів економіки і розраховується безперервно. Вартість кошика акцій виражається в ЕКЮ. Торгівля по даному індексу проходить на Європейській опционной біржі в Амстердаме (EOE) і на Американській фондовій біржі (AMEX; ASE). Торги фьючерсами проводяться на ринку фінансових фьючерсов в Амстердаме (FTA). Торгівля як терміновими. ОПТИМІЗАЦІЯ - визначення значень економічних показників, при яких досягається оптимум, тобто оптимальний, найкращий стан системи. Частіше за все оптимуму відповідає досягнення найвищого результату при даних витратах ресурсів або досягнення заданого результату при мінімальних ресурсних витратах. ЗБЕРІГАННЯ МАТЕРІАЛІВ - комплекс організаційно-технічних заходів, застережливих втрату якісних і кількісних характеристик матеріалів, що знаходяться на складах. ЛЕГАЛЬНО-РАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОРИТЕТ - (LEGAL-RATIONAL AUTHORITY) Згідно M. Веберу (Weber, 1922), легально-раціональний авторитет є формою авторитету, характерною для сучасного суспільства. У рамках бюрократії наказ вважається легітимним і авторитетним, якщо він виходить з відповідного відомства, відповідає належній інструкції і віддається при дотриманні належних процедур. Авторитет посадових осіб в цьому випадку пов'язаний не з традицією або харизмой, а з консенсусом з приводу обгрунтованості (валидности) процедурних правил, які сприймаються як раціональні, справедливі і неупереджені. Див. також: Легітимність. ПОВЕДІНКА ГРУПОВА - див. ТЕОРІЇ ГРУПОВОЇ ПОВЕДІНКИ.

Інтерв'ю з метою розслідування

(investigative interviewing) - проводиться з дитиною в рамках інших заходів при підозрі на насильні по відношенню до нього дії. Сам термін передбачає, що до даної ситуації потрібно віднестися неупереджено, враховуючи три можливих варіанти розвитку подій: 1) НАСИЛЛЯ дійсно мало місце і дитину повідомляє про це; 2) насилля мало місце, однак дитина не може про це говорити або все заперечує; 3) підозра про факт насилля виявилася помилковою і дитина про нього не повідомляє. Інтерв'ю з метою розслідування звичайно проводить поліцейського і соціального працівника, що володіє прийомами інтерв'ю відповідно до Меморандуму про принципи роботи з дітьми. Відеозапису такого інтерв'ю робити не треба. Якщо ж передбачається судове переслідування дорослого за злочин проти дитини, відеозапис ведеться із згоди дитини. У цей час прийнято провести не більш двох такого інтерв'ю з однією дитиною. Інтерв'ю з метою розслідування особливо важливе при підозрі на НАСИЛЛЯ сексуального характеру, оскільки судово-медичні ознаки злочину часто неоднозначні або взагалі відсутні. При НАСИЛЛІ ФІЗИЧНОГО ХАРАКТЕРУ звичайно є травми і можна провести судово-медичну експертизу, тому свідчення дитини не має так великого значення.
Провести інтерв'ю з метою розслідування досить важко, оскільки доводиться щадити дитину і одночасно намагатися отримати у нього інформацію для викриття потенційного злочинця. Теоретично в цивільних справах тягар доказів менше, ніж в карних. На практиці ж цивільні суди враховують тягар доказів, коли мова йде про підозру на сексуальне насилля над дитиною, і процедура отримання у дитини свідчий свідчень підлягає ретельній перевірці.

Джерело: voluntary.ru